Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Tết Đầu Tiên Vắng M
     
Hà Thị Thu Thủy
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 Trang mạng Ninh-Ḥa đă bước vào năm thứ 13 góp mặt trên diễn đàn văn học nghệ thuật ở hải ngoại. Nh́n vào b́a báo Xuân hằng năm th́ chúng ta thấy đă hiện diện đủ 12 con giáp mà khởi đầu từ Xuân Giáp Thân cho đến năm nay là Xuân Ất Mùi.

Tính đến hôm nay th́ tổng cộng trang mạng Ninh-Hoa đă xuất bản 9 quyển sách, trong đó có 4 quyển là đặc san, 1 quyển về Kinh tế của anh Trang chủ, c̣n lại là 4 tác giả đă từng tham gia trên trang mạng mà người tiên phong là chị Thanh Trí ở Việt Nam với tác phẩm Đường Hoa Vàng. Năm 2014 có thêm ba quyển sách do Ninh-Hoa.com xuất bản và mỗi tác giả đă có những buổi ra mắt sách.


3 quyển sách xuất bản trong năm 2014

 

Tại miền Bắc California: 

Chiều thứ Bẩy (7/6/2014) anh Trang chủ đă có một bữa tiệc nhỏ  để giới thiệu quyển sách "Những vấn đề của chúng ta" do chính anh thu thập tài liệu trong 10 năm qua (Xin xem bài Tản Mạn Nhân Buổi Ra Mắt Sách Của Trang Chủ).

Chiều Chủ nhật (8/6/2014) tại nhà hàng Grand Fortune thuộc thành phố San Jose, bác sĩ Lê Ánh tổ chức mừng thượng thọ 80 tuổi và  gửi tặng bạn bè quyển sách đầu tay : “Từ Ḥn Khói, Tôi Đi…”. Quyển sách dầy trên 600 trang đă được nhà thơ Dương Diên Nghị- là cựu Trung tá Chiến tranh chính trị- giới thiệu đầy đủ. Điều đáng phục đối với tôi là ông không cầm giấy mà nói thật lưu loát. Các bạn bè của Bác sĩ Ánh đến tham dự khá đông. Đó là những người bạn cùng ngồi chung dưới mái trường trung học Vơ Tánh-Nha Trang, những bạn cùng khóa thời sinh viên trong giảng đường Đại học Y khoa-Sài G̣n và một số người là đồng hương và thân hữu của Ninh Ḥa. Ngoài các con ra, đặc biệt có vợ chồng người em trai của Bác sĩ Lê Ánh từ Canada đến tham dự mà không báo trước để tạo sự bất ngờ cho anh trai của ḿnh. Không có nghi thức chào cờ v́ đây là bữa tiệc mang tính chất gia đ́nh.  Những lời tâm t́nh của Bác sĩ Lê Ánh và bạn bè thật cảm động. Không riêng ǵ bác sĩ Lê Ánh nghẹn ngào trên sân khấu mà một trong hai người con gái của bác sĩ ngồi tại bàn cũng xúc động v́ tôi nh́n thấy đôi mắt chị đỏ hoe. Phu nhân của Bác sĩ Lê Ánh là Bác sĩ Kim Hoàn trong chiếc áo dài xanh điểm xuyết những cành hoa nhẹ nhàng, trông cô thật giản dị, hiền ḥa. Đúng như lời văn trong bài của bác sĩ Trần Ngọc Ninh viết: "…Bác sĩ Kim Hoàn, người vợ yêu, mẹ của bốn người con của Bác sĩ Lê Ánh và cũng là một cựu sinh viên y khoa của tôi nhưng đă nép ḿnh vào bóng tối để chồng con được, như người xưa nói, “nên người”…". Bài  Điểm sách đă được hai nhà văn nhà thơ Song Nhị và Diên Nghị đăng trong mục văn học của tờ Thời Báo.  Buổi ra mắt sách đă được chủ nhiệm Tuần Báo Tin Việt là chị Trần Thị Thu tường thuật rơ ràng. Phần h́nh ảnh đă được anh chị Thí Sinh và chị Dung (chị chồng của tôi) ghi lại đầy đủ. Trong lúc mọi người vào bữa tiệc th́ vợ chồng tôi, anh Phu và chị chồng tôi lần lượt đem sách đến từng bàn để tặng. Phần văn nghệ cây nhà lá vườn không thể thiếu trong những buổi họp mặt như thế này. Chỉ có dàn karaoke là chuyên nghiệp, tuy nhiên, phần chi phí cho mục này đă được đài thọ bởi hai người bạn Y khoa, như là món quà tặng Bác sĩ Lê Ánh v́ hai vị ở xa không về tham dự được. Bác sĩ Hảo-chủ bút của tờ Đặc san Y khoa 68- rất sốt sắng mời bạn bè Y khoa thu xếp có mặt sớm để gặp mặt nói chuyện nhiều hơn. Bác sĩ Hảo đă tận t́nh giúp Bác sĩ Lê Ánh rất nhiều trong bữa tiệc thượng thọ này. Một điều không ngờ là tất cả khách mời dự đă ở lại đến phút chót, điều đó chứng tỏ bữa tiệc đă thành công tốt đẹp mang lại niềm vui cho bác sĩ Lê Ánh và gia đ́nh. 

BS Lê Ánh và tác phẩm đầu tay

 


Bác sĩ Lê Ánh và anh Trang chủ 

 

Từ trái qua: (Ngồi) Nhà thơ Diên Nghị,
nhà văn thơ Song Nhị và phu nhân
(Đứng) BS Lê Ánh, BS Kim Hoàn và Trâm Anh

 

 


Buổi ra mắt sách của Bs Lê Ánh được hai tờ báo:
Thời Báo và Tuần Báo Tin Việt tường thuật rơ ràng


Bác sĩ Hảo-chủ bút tờ Đặc san Y khoa 68

 


Các bạn học cùng trường Trung học Vơ Tánh
với Bác sĩ Lê Ánh

 

Bạn học cùng trường Đại học Y khoa 68 với
Bác sĩ Lê Ánh và bác sĩ Kim Hoàn


Bạn bè của Bs Lê Ánh  

 

Nhà thơ Diên Nghị điểm sách

 

Chú Nguyễn Công Thuần (bạn học cùng

trường trung học VT) và Bs Lê Ánh

 


Chị Trần thị Thu-Chủ nhiệm tờ tuần báo Tin Việt

(ngoài cùng phía tay phải)

 

Từ trái qua: Cô Chú Banh (em trai và em dâu của

bác sĩ Lê Ánh từ Canada đến), anh chị Thí Sinh

(quay phim), Bs Lê Ánh và phu nhân

 


Anh Phu (trái) đă sốt sắng giúp mang sách đến từng bàn
 

Chị Dzung- chị chồng của Trâm Anh (chụp h́nh)

 

Ba người con của bác sĩ Lê Ánh (từ trái qua)

 

Trước lúc ra về

 

Tại miền Nam California:

 

Trưa thứ Bẩy (11/10/2014) tại nhà hàng Diamond Seafood Palace thuộc thành phố Garden Grove, một bữa tiệc kỷ niệm 45 năm ngày thành hôn của cô Nguyễn thị Lộc đă diễn ra trong không khí ấm cúng với gần 70 khách tham dự. Nhân dịp này, cô cũng gửi tặng các khách mời một món quà tinh thần là quyển “Nhân Duyên Tiền Định”. Khách mời vừa ăn uống, vừa thưởng thức những đoạn phim ngắn- do anh Trang chủ Nguyễn văn Thành thực hiện-đă quay lại một số h́nh ảnh từ thời trẻ đến lúc lập gia đ́nh và những ngày định cư tại Mỹ của gia đ́nh cô Lộc. Có lẽ đến hôm nay mọi người đă nhận ra sự đa tài của người điều hành trang mạng Ninh-Ḥa. Trong bữa tiệc này, tôi đă gặp lại anh chị Thành&Chất, anh chị Dững&Thu Yến và lần đầu tiên biết chị Lâm Ái Lan mà thỉnh thoảng trong bài viết của chị Chất hay nhắc đến. Cô chú Lộc Chữ là hai nhân vật chính của bữa tiệc đă đến từng bàn để chụp h́nh hệt như trong tiệc cưới của 45 năm trước. Có khác chăng ở lần này đại gia đ́nh của cô chú là các con trai, con dâu và các cháu nội. Tuy mới tham gia trang mạng Ninh Ḥa hơn 2 năm, thế mà cô Lộc đă kịp giới thiệu đến bạn bè quyển Nhân Duyên Tiền Định dày 500 trang. Quả là một món quà hữu ích, người thật, việc thật dành cho người bạn đời và bạn bè thân quen của cô Lộc.


Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace trong

buổi Ra mắt sách của cô Lộc.

 

Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace trong

buổi Ra mắt sách của cô Lộc

 

MC Trâm Anh trao giùm quà của chị Thi Thi

Trưa Chủ nhật (12/10/2014) Câu lạc bộ T́nh Nghệ sĩ đă giúp Bác sĩ Lê Ánh tổ chức ra mắt sách tại nhà hàng Emerald Bay ở miền Nam California. Rất tiếc do sự thay đổi chương tŕnh của Ban tổ chức vào phút chót mà không báo trước nên Bác sĩ Trần Ngọc Ninh và Thầy Lưu Trung Khảo đă ra về sớm, mặc dù trước đó chương tŕnh có ghi tên của bác sĩ Ninh và thầy Khảo được mời lên phát biểu. Thư mời gửi qua email cho biết buổi ra mắt sách bắt đầu lúc 1 giờ trưa. Buổi sáng ngày hôm đó, tại tiệm phở Thanh là buổi họp mặt bỏ túi của các diễn giả và các anh chị trong ban tổ chức, ban văn nghệ của Câu lạc bộ T́nh Nghệ sĩ với anh Trang chủ trang mạng Ninh-Ḥa, Bác sĩ Lê Ánh và phút chót có thêm nhóm của chị Phương Hiền. Tôi không đến tiệm phở v́ bận chuẩn bị sắp xếp mọi thứ để đem đến nhà hàng trưa nay. Cùng lúc đó th́ anh Việt Hải gọi cho tôi và  cho biết là anh Thành đă nhận lời ghé đón tôi thay v́ một trong các anh chị từ ban văn nghệ sẽ đến đón và dặn tôi đừng gọi taxi v́ tôi phải đem theo các thứ lủng củng quá. Vài ngày trước đó, anh Cao Minh Hưng đă gọi cho tôi để hỏi khi tôi xuống Nam Cali th́ có ai đi cùng để mua các thứ chuẩn bị cho tiệc nhẹ không. Nếu cần th́ anh Hưng sẽ mua dùm. Nhận thấy các anh cũng đang bận rộn nhiều việc khác, tôi cho biết sẽ tự xoay xở. Cám ơn sự sốt sắng của anh Việt Hải và anh Cao Minh Hưng. 1giờ 30 khi tôi đến nhà hàng th́ đă có nhiều khách ngồi rải rác ở các bàn rồi. Trong nhóm Ninh Ḥa th́ anh chị Lê Dững &Thu Yến là người đến sớm nhất. Trong khi anh Dững phụ giúp anh Thành đem nước uống từ xe vào th́ tôi và chị Thu Yến nhanh tay bỏ bánh kẹo và trái cây ra đĩa để nhân viên nhà hàng đem đến từng bàn mời khách.  Cám ơn anh chị Dững Yến nhiều lắm.

Sắp xếp bàn là của ban tổ chức Câu lạc bộ T́nh Nghệ sĩ nên khi thấy số người của nhóm Ninh-Ḥa đến nhiều hơn một bàn, tôi phải hỏi Ban tổ chức để có thêm một bàn nữa đủ cho các cô chú và các anh chị. Xen kẽ trong chương tŕnh là phần văn nghệ của Câu lạc bộ T́nh Nghệ sĩ. Cám ơn các anh chị đă tập dượt để có những tiết mục vui này. Tại buổi ra mắt sách này tôi gặp lại chú Thuần-một trong những người bạn học cùng trường Trung học Vơ Tánh với bác sĩ Lê Ánh. Tôi nhận ra chú nhờ tóc bạc trắng đều như cước. Như vậy chú là người bạn học cũ đă tham dự trong cả hai lần ra mắt sách “Từ Ḥn Khói, tôi đi…” , chỉ khác là ở miền Nam Cali có thêm vài người bạn học của chú và bác sĩ Lê Ánh nữa. T́nh bạn của các chú thật đáng quư. Cô chú Lộc Chữ cũng đến tham dự dù ngày hôm trước vừa tổ chức xong bữa tiệc kỷ niệm ngày thành hôn của ḿnh và chưa kịp nghỉ mệt. Đặc biệt buổi ra mắt sách lần này có anh chị Bùi Dương Liêm từ Washington bay qua để quay phim. Anh là cựu học sinh trường Vơ Tánh Nha Trang, nghe tin đàn anh giới thiệu quyển sách đầu tay, thế là anh chị thu xếp để tham dự theo đúng nghĩa t́nh đồng môn. Dù không xuống dự cả hai buổi ra mắt sách của cô Lộc và bác sĩ Lê Ánh nhưng anh chị Thí Sinh ở San Jose đă chu đáo gửi quà mừng. Trong cả hai bữa tiệc ra mắt sách, ngoài những người trong ban tổ chức vất vả th́ anh Trang chủ cũng bận rộn không kém khi đưa đón mọi người. Cám ơn tấm ḷng tốt của anh Trang chủ.

Chụp chung với Bác sĩ Trần Ngọc Ninh

 


Tại nhà hàng Emerald Bay trong buổi Ra mắt sách
của BS Lê Ánh ở miền Nam California

 


Tại nhà hàng Emerald Bay trong buổi Ra mắt sách
của BS Lê Ánh ở miền Nam California

Chuyến xuôi Nam lần này, có lẽ bất ngờ hơn cả là tôi gặp lại chị Phương Hiền, chị Mai Tuyết Hồng và anh Tiến.  Nhân dịp đi công chuyện qua Mỹ, các anh chị đă kết hợp để được dự hai buổi ra mắt sách của BS Lê Ánh và cô Lộc tại miền Nam Cali. Tiện dịp vào Costco để mua các thứ cho bữa tiệc nhẹ của bác sĩ Lê Ánh, anh Thành chở các anh chị và tôi đi cùng. Ngồi trên xe chúng tôi tíu tít chuyện tṛ. Lần này cả hai chị đều đẹp có lẽ nhờ vào kiểu tóc hợp với gương mặt. Thời gian gặp nhau cũng quá ngắn để chúng tôi có thể ôn lại những kỷ niệm chóng vánh của mùa xuân năm nào tôi về thăm Việt Nam mà chuyến đi Tiền Giang do chị đài thọ là một kỷ niệm khó quên. Chị Phương Hiền nhắn nhủ với tôi nhớ thu xếp về ăn tết ở quê hương nữa nhé. Hứa với chị sẽ báo tin khi tôi đặt chân đến Sài G̣n, nhưng bao giờ...th́ tôi chưa có câu trả lời.

Chị Phương Hiền và Trâm Anh tại Costco

Trâm Anh và chị Phương Hiền tại vườn sau nhà bạn

của chị Tuyết Hồng

 

Trâm Anh và chị Phương Hiền tại vườn sau nhà bạn

của chị Tuyết Hồng

Chỉ c̣n một tháng nữa năm mới sẽ đến, khi mở tờ báo Xuân trong ngày đầu năm, đọc bài viết này có lẽ chị hiểu rằng “Tết này tôi đă không về”. 

 

Cám ơn anh Trang chủ, chị Dzung (chị chồng của tôi), anh Tiến (em trai chị Phương Hiền) đă cung cấp một số h́nh ảnh cho bài viết này. 

 

 

 

TRÂM ANH
2/2015

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương