Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Tết Đầu Tiên Vắng M
     
Hà Thị Thu Thủy
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 Thời gian lặng lẽ trôi đi, thoáng chốc mà năm 2014 đă lùi vào quá khứ để nhường chỗ cho con số 2015 tươi tắn trên quyển lịch treo tường nhà tôi.  

  

Từ buổi họp mặt đầu tiên của các bạn C3 vào tháng 3/2004 tại Ban Mê Thuột mà qua năm sau (3/2005) trên xứ người, Tuấn đề nghị nhóm bạn C3 đến nhà Tuấn để cùng nhau gọi về nói chuyện với các bạn của ḿnh ở trong nước. Cám ơn sự gợi ư chân t́nh của Tuấn để rồi h́nh thành và duy tŕ nhóm bạn thân thiết cho đến hôm nay.

 

Tôi nhớ hoài h́nh ảnh của ngày hôm đó… Chỉ vỏn vẹn có sáu người là Tuấn & Mai Ly, Đào & Thanh, và vợ chồng tôi ngồi lại với nhau trong căn nhà nhỏ của Tuấn ở thành phố Milpitas. Món vịt ướp chao do “đầu bếp” Tuấn nấu đăi các bạn thật ngon. Ăn xong, chúng tôi ra pḥng khách vừa ngồi nói chuyện vừa canh giờ để gọi về Việt Nam. Các bạn hồi hộp khi Tuấn nối đường dây. Và rồi giọng nói của chủ nhà từ đầu dây kia vang lên. Các bạn đang họp mặt ở nhà Tuấn B tại Ban Mê Thuột. Thật t́nh cờ mà ở cả hai nơi đều họp mặt tại nhà người bạn cùng mang tên Tuấn. Bao nhiêu năm định cư tại Mỹ, giờ nghe lại tiếng nói của các bạn ḿnh dù chỉ qua điện thoại, h́nh ảnh trường lớp và bạn bè mến yêu hiện về trong trí nhớ, Tuấn thật sự xúc động. Các bạn cũng như tôi đă háo hức chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Qua đó, chúng tôi mới biết tin hai người bạn là Đắc Tiến đă ra đi quá sớm, chỉ vài năm sau ngày rời trường. 

 

Cuối mùa hè năm 2008, khi biết tin Trí Dũng sống tại Sacramento, chúng tôi đă họp mặt tại nhà Tuấn để gặp bạn cũ. Trí Dũng đă đi vượt biên từ mùa hè năm lớp 11. Món bánh xèo mà Tuấn ưa thích được các em dâu C3 trổ tài và thay phiên đứng bếp là để đăi Trí Dũng ngày hôm đó.

 

Đầu mùa thu năm 2009, chúng tôi gặp được Minh Tâm đang sống tại miền Nam Cali. Cũng trong năm này, chúng tôi đă t́m được Đ́nh Thiện lập nghiệp tại Philadelphia từ năm 1982. Và buổi họp mặt vào tháng 3/ 2010 tại nhà Đào là buổi họp mặt đầu tiên có sáu người bạn C3 trên đất Mỹ. Dù Đ́nh Thiện không bay qua họp mặt nhưng kể từ đó, nhóm bạn lớp tôi giữ sợi dây liên lạc với nhau.

Có lẽ C3 là lớp duy nhất trong 9 lớp của Hội Khóa có buổi họp mặt đặc biệt như thế vào mỗi năm. Đó là sự nối kết của C3 trong và ngoài nước.  Các bạn xem như đây là ngày hội của C3 nên luôn cố gắng thu xếp thời gian để có mặt. Không những thế c̣n có các anh rể và em dâu đến tham dự nữa.

Nhưng rồi phải đến 5 năm trở lại đây th́ buổi họp mặt mới mang ư nghĩa rơ rệt. Nhận được những tin không vui hoặc tin buồn về bạn bè, chúng tôi đều cố gắng chia nhau gọi về thăm hỏi hoặc chia sẻ.

Hai quyển Kỷ yếu của C3

Hai quyển Kỷ Yếu ra đời tại Mỹ và chuyển về cho các bạn trong nước là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của C3.

Quyển Kỷ yếu đầu tiên với chủ đề “C̣n một chút ǵ…” do vợ chồng tôi đem về vào dịp Giáng sinh 2010 th́ Khuê (11/2008)Diệm (6/2010) đă không c̣n. Năm 2013 quyển Kỷ Yếu thứ nh́ phát hành với chủ đề “T́m Về” th́ lớp chúng tôi lại vắng thêm Bá (9/2011), Ánh (11/2012) Nguyệt (3/2014).

Năm 2014 Tiến Thành là người bạn thứ nh́ của C3 làm chuyến Mỹ du và gặp các bạn học cũ của ḿnh. Trước đó Hữu Anh là người bạn C3 đầu tiên đi du lịch theo đoàn đến Mỹ nhưng rất tiếc lại không liên lạc được với bạn bè.Trong thời gian này, chúng tôi đă gặp hai người bạn học cùng trường là Phương Ngọc và Ngọc Nguyễn.

Cám ơn các bạn: Gia Thế, Tiến Thành, Ngọc Mai và Trọng Đại  trong Ban liên lạc lớp cũng là Ban biên tập Kỷ yếu C3 tại Việt Nam. Dù bận rộn công việc, các bạn đă kịp thu thập h́nh ảnh và bài vở từ bạn bè để chuyển qua cho vợ chồng tôi khi thực hiện món quà tinh thần cho các bạn của lớp ḿnh. Bạn Ngọc Mai đă dành nhiều thời gian để ghi những câu chú thích thật vui nhộn trong phần h́nh ảnh sinh hoạt. Suốt thời gian làm hai quyển Kỷ yếu, Ban biên tập đă tôn trọng sự góp ư chung và không có những bất đồng ư kiến xảy ra. Điều này thật hiếm có khi bắt tay vào làm việc chung qua email. Ở bên Mỹ th́ Đào và Tuấn  đă ghé đến tiệm tôi sau giờ làm việc để cùng ngồi chọn lọc h́nh ảnh sinh hoạt của nhóm bạn ḿnh. Cám ơn hai bạn nhiều lắm.  Dẫu c̣n những thiếu sót nho nhỏ trong quyển Kỷ yếu, nhưng đó không phải là điều đáng kể, quan trọng nhất là các bạn C3 đă cảm nhận được ư nghĩa “T́nh Bạn” qua hai quyển Kỷ yếu này.

 

Cám ơn hai bạn Tuấn, Đào và Ngọc Mai đă hỗ trợ để chuyển Kỷ yếu thứ nh́ đến tay các bạn trong ngày họp mặt hằng năm vào tháng 3/2014.  


Tất niên 2011 -Chào đón xuân Tân Măo

 Trở lại với nhóm bạn C3 tại Mỹ, kể từ năm 2011 th́ chúng tôi có thêm một bữa tiệc Tất niên vào mỗi năm. Vẫn là bốn người bạn sống tại thành phố San Jose. Cảnh cũ, người cũ nhưng thời gian cứ trôi qua vùn vụt. Chẳng nói ra nhưng chúng tôi luôn ao ước có mặt Minh Tâm và Trí Dũng vào dịp Tất niên.

Tất niên 2012-Chào đón xuân Nhâm Th́n

Những ngày cận Tết trên xứ người, giữa khung cảnh nhộn nhịp mọi người đi mua sắm bánh mứt trong các khu chợ của người Việt, chúng tôi ngồi lại với nhau để nhắc nhớ về những kỷ niệm đẹp năm xưa. T́m đâu ra được không khí Tết như ở quê nhà: đưa ông Táo ngày 23 tháng chạp, mâm cơm đón ông bà chiều 30…Ai cũng mong đợi thời khắc thiêng liêng của đêm Giao thừa. Những tục lệ của đầu năm mới như: xông đất, hái lộc, ĺ x́, chúc tuổi nhau…. Tất cả h́nh ảnh đó măi măi nằm trong tiềm thức của chúng tôi.

Tất niên 2013-Chào đón xuân Quư Tỵ

Lời bài hát “Xuân Tha Phương” văng vẳng đâu đó nghe thật thấm thía:

Lại một mùa xuân đến, tôi lưu lạc xứ người. Rồi những ngày tết đến vẫn xa biệt quê hương…

 

 Nhân dịp Xuân về, xin gửi đến các bạn C3 của tôi trong và ngoài nước lời chúc  sức khỏe và gặt hái những thành công trong mọi việc.


Tất niên 2014- Chào đón xuân Giáp Ngọ


Tất niên 2014- Chào đón xuân Giáp Ngọ

  

 

 

 

TRÂM ANH
2/2015

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương