Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 


 

PHẦN 3: ( Tiếp PHẦN 2)

(Mến tặng các bạn thân quen mà tôi đă và chưa gặp lại trong lần đầu về Việt Nam tháng 12/2010)

Trở lại Sài G̣n, chúng tôi và các bạn C3 đến thăm Thầy Kim vào buổi tối của ngày 28/12/2010 sau gần ba mươi mốt năm từ ngày rời trường. Vẫn giọng nói trầm ấm và hiền ḥa của ngày xưa, năm Thầy dạy tôi lớp 11. Tôi rất mừng khi Thầy vẫn c̣n khỏe để đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức lại cho các thế hệ sau. Thầy không nói ra nhưng tôi hiểu t́nh Thầy tṛ của những năm xưa so với bây giờ khác xa nhau nhiều lắm. Thế đă trao tặng Thầy quyển Kỷ Yếu của lớp C3.

 

 Trong tiệm ăn Thầy và các học tṛ cũ ngồi lại với nhau. Ngày xưa Thầy nói và chúng tôi lắng nghe. Hôm nay Thầy ngồi nghe chúng tôi kể chuyện và lát nữa đây Thầy sẽ đọc những ǵ mà các học tṛ của Thầy viết. Trong tích tắc tôi lại chợt nhớ về những giờ toán của Thầy sao mà thú vị quá. Thầy đă khiến chúng tôi thích học toán nhiều hơn nữa. Giờ toán của Thầy không căng thẳng như chúng tôi đă từng nghĩ. Cám ơn Thầy, lúc nào cũng làm tṛn trách nhiệm của một nhà mô phạm, không những cho chúng tôi ngày đó mà cho tất cả các lớp học sinh hiện tại đang c̣n ngồi trên ghế nhà trường.

Đến thăm Thầy Kim

Tiễn Thầy về nhà, chúng tôi-những người bạn chung lớp, lại tiếp tục đi bộ trên con đường nhỏ của quận Mười. Trời Sài G̣n về đêm hăy c̣n oi bức, lúc này mà có một cơn mưa th́ chắc dễ chịu hơn. Bất chợt tôi quay qua nói với Thế, Mai và Huệ: “Lâu lắm rồi các bạn lớp ḿnh mới lại cùng nhau đi vào buổi tối ở Sài G̣n như thế này.” Tấm h́nh của nhóm bạn C3 chụp trước nhà thờ Đức Bà vào buổi tối của năm 1983 như quay lại trong trí nhớ tôi (Tấm h́nh này đă đăng trong Kỷ Yếu C3 trang 33). Tấm h́nh này có thêm Mai th́ lại thiếu Nguyễn Văn Châu. Chúng tôi đứng lại để chụp một tấm h́nh làm kỷ niệm. Đây là hai trong những món quà tinh thần thân thương nhất mà tôi mang về cho các bạn C3 tại Mỹ.


Sáng thứ Năm 30/12, Đỗ Thị Thủy ghé đến tôi. Thủy không có mặt trong buổi phát hành Kỷ Yếu v́ đang ở quê chồng măi tận miền Tây. Như vậy lại hay v́ có thời gian nên Thủy và tôi ngồi nói chuyện thật lâu, tâm sự với nhau khá nhiều, mọi thắc giữa tôi và Thủy đă được giải đáp. Tôi biết thêm đôi điều về cuộc sống và công việc của Thủy. Đúng là có gặp mặt mới nói chuyện hết được. Đến trưa chúng tôi rủ nhau đi bộ ra tiệm phở, vừa ăn vừa tṛ chuyện tiếp. Lần này về tôi chỉ tiếc là không có đủ thời gian để gặp thêm Khánh, Phi Anh và Thiện Dũng 8/1. Nhưng tôi cảm thấy vui khi gặp đầy đủ các bạn nữ của lớp C3 dù không nói chuyện nhiều và cũng chẳng kịp có tấm h́nh chụp riêng với các bạn nữa.

Gia đ́nh tôi trở lại Mỹ lúc hai giờ rưỡi trưa của ngày 31/12/2010. Sau khi lấy hành lư về đến nhà cũng gần năm giờ chiều. C̣n kịp giờ để chúng tôi làm một giấc ngủ ngắn sau một chuyến đi dài và thức dậy chuẩn bị đón năm mới trên xứ người. Tôi đă gọi điện thoại cho Đào, Minh Tâm và Tuấn A để kể về buổi gặp mặt thật vui với các bạn lớp ḿnh tại Ban Mê Thuột. Đào th́ về thường xuyên rồi nhưng c̣n Minh Tâm và Tuấn A có thể sẽ về thăm lại bạn bè một ngày không xa. Và trong tương lai, nhóm bạn C3 tại đây hy vọng sẽ được đón tiếp Hồng Pháp và Tiến Thành trong chuyến du lịch đến Mỹ.


Giờ này bên quê nhà các bạn đă chuẩn bị xong nồi bánh chưng, bánh tét để đi biếu họ hàng và bạn bè thân quen. Các bạn đă dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Các bạn đă chọn được những bộ quần áo đẹp để mặc đi chúc tuổi họ hàng hay thăm bạn bè. Riêng với tôi nơi quê người hăy c̣n tất bật với công việc. Năm nay tết rơi vào ngày trong tuần nên tôi vẫn đi làm, các con tôi vẫn đi học. Tết ở xứ người đă đi qua rồi.

 

 Năm nào tôi cũng mua bánh chưng, gị lụa, củ kiệu, dưa món và cắt vài cành đào sau vườn cắm thành một b́nh hoa tươi thắm để đón Tết. Tôi cũng nấu xôi, luộc gà cùng mâm ngũ quả và chậu hoa cúc vàng tươi cúng giao thừa, chờ nghe tiếng pháo nổ gịn trong giây phút thiêng liêng chuyển giao năm mới nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một điều ǵ. Phải chăng thiếu vắng những người thân yêu của tôi? Phải chăng thiếu đi không khí nhộn nhịp của ngày tết trên mọi đường phố như ở quê hương tôi? Hay là thiếu những cành mai vàng rực rỡ tô điểm cho mùa Xuân về cùng những lời chúc nhau trong năm mới? Chợt nhớ đến câu nói của một chị bạn trước hôm tôi về Việt Nam : “Không ǵ vui bằng được ăn tết ở quê hương ḿnh em nhỉ”. Nhưng rồi lại nghĩ đến bài viết của Xuân Đào trong Kỷ Yếu C3 có đoạn: “…Hơn nửa đời tôi đă sống và gắn bó tại thành phố này, thôi đành chọn nó làm quê hương thứ hai của tôi vậy…”. Xuân Đào rất chu đáo, năm nào cũng gửi email chúc tết nhóm bạn C3 sớm nhất. 


Thôi các bạn nhé, có nhắc chỉ thêm nhớ, thêm buồn. Mùa Xuân đang đến rất gần. Các bạn hăy cùng tôi mỉm cười để chào đón một năm mới tươi đẹp. Xin mượn tạm bài học thuộc ḷng của năm Tiểu Học như là phần kết của bài viết này:


“Mai khôn lớn rộng đường ra hải ngoại,
Nếu có người muốn biết rơ quê tôi,
Mở bản đồ tôi sẽ chỉ người xem,
Đây nước Việt bốn ngàn năm yêu dấu.
Quê tôi có núi rừng nung chính khí,
Ngọn Hoàng Liên sừng sững giữa trời xanh,
Dải Trường Sơn như một bức xây thành, 
Chân trời sáng miền quê hương rộng mở.”


Mến chúc tất cả các bạn thân quen của tôi trong và ngoài nước một năm mới nhiều sức khỏe, luôn may mắn, thật hạnh phúc và tiếp tục gặt hái những thành công trong công việc.

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trâm Anh
12/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương