Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 


 


 

      Tết Kỷ sửu 2009 nhằm ngy 26 thng ging năm 2009. Năm nay ta gọi l năm Tru nhưng Tu gọi l năm con B.  Xt cho cng th Tru v B cũng cng l một giống đều được gọi l Tru B.  Ở nh qu ta, tru b thường được phục vụ trong nghề canh nng dng để cy bừa.  Ngoi cng tc cy bừa th tru b cn dng trong việc vận tải như vận tải rơm rạ từ cnh đồng về nh hay những vận tải khc trong miền qu.

 

Tru b tại G Qut, Phong Ấp , Ninh Ha 12/2008 - Ảnh: Sử Xương Hải

 

Tru tại Tin Du, Ninh Ha 12/2008 - Ảnh: Sử Xương Hải

 

      Tru b hiện dng trong canh nng ở Việt Nam l loại tru b đ thuần ha nhiều đời v t lng.

 

      Tru b rừng thường c nhiều lng.

 

 

      Hiện nay tại hải ngoại, Tru B t được dng cho việc cy bừa v đ c cc my cy, v tru b ở cc nước khc thường sống trong cc nng trại đặc biệt ngoi việc cung cấp thịt cho con người, b lại l nguồn cung cấp sữa cho nhn loại.  Cc loại b cung cấp một lượng sữa lớn thường l b ngoại quốc hiện nay đ nhập cảng vo Việt Nam như l b gốc H Lan.

 

      B sữa đang nui phổ biến hiện nay, đặc biệt giống b sữa cao sản Holstein Frisian (nguồn gốc H Lan), đều c từ 50% - 87,5% mu b sữa xứ lạnh. Do đ, khả năng chịu đựng kh hậu nng ẩm nhiệt đới của chng km.

 

      Hai nơi đủ điều kiện kh hậu để nui b sữa tốt nhất l Lm Đồng v Mộc Chu (Sơn La). Trong đ, đn b sữa Mộc Chu được chăm sc tốt hơn.

 

      Đến năm 2020 khoảng 40% số sữa tiu thụ tại Việt Nam do đn b sữa từ Việt Nam. Tuy nhin v thiếu cnh đồng cỏ v kh hậu khng lạnh như H Lan nn việc nui b H Lan lấy sữa cn nhiều kh khăn cần khắc phục. 

 

(Theo Bộ NN-PTNT, đn b sữa Việt Nam cc năm qua đạt tốc độ tăng trưởng bnh qun trn 20%/năm, đến nay đ c trn 110.000 con, cung cấp gần 240.000 tấn sữa ra thị trường, đp ứng 22% nhu cầu tiu thụ trong nước. Mục tiu đến 2020, đn b sữa sẽ đạt 500.000 con, cho 1 triệu tấn sữa, đp ứng 40% nhu cầu tiu thụ.)

 

          Hnh b sữa Việt Nam giống Holstein Frisian


 

      B  Holsteins  mới sinh khoảng 90 pounds (41 kg), trưởng thnh khoảng 1500 pounds (682 kg) cao 1mt 5.  Khoảng  15 thng c thể sinh con cho sữa. Trung bnh mỗi con b sữa cho 7900 lt sữa mỗi năm tức mỗi ngy khoảng 20 lt sữa.

 

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/184093/

 

http://www.vnchannel.net/news/kinh-te/200810/phat-trien-bo-sua-khong-nen-dua-dam-vao-chinh-phu.113271.html

 

http://www.sinhhocvietnam.com/vn/
modules.php?name=Pages1&go=page&pid=33

 

 

      Nhn tiện ta cũng ni về nạn Melamine trong sữa của Trung Quốc. 

 

      Sữa của Trung Quốc c hm chất Melamine cao đ lm 12 trẻ con Trung Quốc chết về bệnh thận v khoảng 94000 trẻ con khc bị bệnh sạn thận trong đ c 12 ngn phải vo bệnh viện.  Chẳng những trong sữa m Melamine cn trong nhiều đồ ăn chế tạo từ sữa tại Trung Quốc th dụ như cc loại bnh s-c-la sữa đều chứa chất độc hại Melamine.

 

      Cc phẩm vật sau đy từ Trung Quốc c hm lượng Melamine cao bao gồm sữa tươi, sữa  hộp, sữa bột, Yogurt, kem, s-c-la sữa v kẹo sữa.  Mục tiu của cc nh chế tạo Trung Quốc l bỏ Melamine vo trong sữa cho thm nước nhất l sữa km phẩm chất th khi thử sẽ tăng cường nồng độ protein v như vậy đnh lừa người mua l sữa tốt nhưng thực chất sữa ny đ được pha nước vo v việc bỏ Melamine chỉ cốt đnh lừa tiu thụ tiếc rằng việc ny đưa đến sạn thận v thận hon ton khng hoạt động được nữa.  Điều ny chẳng những lm chết trẻ con Trung Quốc, lm nhiều người bị sạn thận, suy thận m cn lm cho thế giới cấm nhập cảng sữa cũng như cc bạnh kẹo s-c-la c pha sữa từ Trung Quốc nữa. 

 

      Cc hng Cardbury, Lipton đ lấy lại cc sản phẩm sản xuất từ Trung Quốc.  Lipton tuyn bố rằng đ thử nghiệm thấy rằng trong cc gi tr sữa sản xuất từ Trung Quốc c chứa Melamine.  Việc cho Melamine vo sữa với mục tiu kiếm lợi đ lm sụp đỗ kỹ nghệ xut cảng sữa của Trung Quốc.

 

      Một số bnh bich-qui từ Việt Nam dng sữa gốc Trung quốc cũng c hm lượng Melamine cao:

 

http://www.voanews.com/vietnamese/2008-11-21-voa14.cfm

 

Bang Minnesota pht hiện bnh quy nhiễm Melamine

21/11/2008

 

      Bộ Nng Nghiệp bang Minnesota khuyến co cư dn đừng ăn loại bnh quy mang nhn hiệu Wonderfarm.

 

      Cc vin chức y tế của tiểu bang Minnesota ở Hoa Kỳ đang bo động cho dn chng địa phương biết về chuyện cc cuộc thử nghiệm cho thấy vi loại bnh quyi của một nhn hiệu sản xuất tại Việt Nam đang được by bn trong tiểu bang c nhiễm ha chất Melamine.

      Bản tin trn trang điện tử của nhật bo Star Tribune của tiểu bang cho hay Bộ Nng Nghiệp của tiểu bang khuyến co cư dn trong tiểu bang đừng ăn loại bnh quy mang nhn hiệu Wonderfarm, v loại bnh ny nhiễm ha chất Melamine.

      Hai tuần trước, Bộ Nng Nghiệp ny đưa ra một khuyến co về loại bnh quy Successful của Wonderfarm nhiễm Melamine.

      Những vụ thử nghiệm khc sau đ cho thấy thm 3 loại bnh quy Royal Flavour, Lovely Melody v Daily Life cũng của Wonderfarm, cng do cng ty Interfood Shareholding của Việt Nam sản xuất, bị nhiễm ha chất Melamine.

      Mức độ Melamine trong cc loại bnh vừa kể đ cao hơn mức độ Cơ Quan Kiểm Sot Thực v Dược Phẩm của Hoa Kỳ cho php..

      Tuy ha chất Melamine c thể gy ra những chứng bệnh về thận v đường tiểu, cho tới nay Bộ Y Tế của tiểu bang Minnesota chưa loan bo một trường hợp bệnh no do những bnh quy ny gy ra.

 

Chi tiết:
 

http://www.msnbc.msn.com/id/26742456/#storyContinued

 

http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Chinese_milk_scandal

 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/
asia/article4800458.ece

 

 

      Như ta đ biết ở Việt Nam ngoi việc sử dụng tru b trong nng nghiệp hoặc vận tải thn qu m cn được sử dụng lm mn ăn chnh của Việt Nam nữa.  Thịt b thường được sử dụng lm bp-tết (beef steak), ngoi ra thịt b lại l mn ăn m nhiều người Việt Nam ưa thch l mn Phở B.  Mn phở b ny theo chn người tị nạn trn khắp thế giới.  By giờ phở b rất phổ thng m người Mỹ no cũng biết trong khắp 50 tiểu bang; khng một tiểu bang no m khng c tiệm phở, thường l phở Ha.

 

      Chẳng những tại Việt Nam m hiện nay trn khắp thế giới chỗ no c người Việt cư ngụ đều c phở B th dụ Đng u, Nhật, Gia N Đại, Đại Hn, c, Php, Trung Quốc, Thụy sĩ, Anh v cc nơi khc.  Phở B l mn ăn đặc biệt của Việt Nam m khng nước no biết nấu, nay đ lan trn khắp thế giới đu đu cũng c. Bn Tu trước nay c hủ tiểu nay c thm mn phở b Việt Nam.

 

      Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi thăm Việt Nam đ ăn phở b tại tiệm phở 2000 tọa lạc gần chợ Bến Thnh. ng ăn 2 t.

 

http://realtravel.com/ho_chi_minh_city_saigon-journals-j7412553.html

 

      Ngoi mn phở b, Việt Nam lại c mn b 7 mn.  Ở Cali nơi c đng người Việt cũng c cc tiệm b 7 mn nh Hồng, v ngay cả tiểu bang Minnesota của người viết cũng c tiệm b 7 mn. 

 

http://www.anhhong.com/aboutus/

 

      Tri lại, ở Việt Nam th thường ăn bnh m Jambon, pt, xc xch, thịt dồi nhưng ở Mỹ Quốc lại c mn Hamburger trong đ l thịt b bằm.  Thịt b trong cc Hamburger nổi tiếng l McDonalds, tuy nhin bnh McDonalds cũng khng ngon bằng Burger King, hoặc Arbys.

 

      Cc tay bợm nhậu Việt Nam ngoi đồ nhắm kh mực, kh c thiều cn khoi kh b. Trẻ em Việt Nam lại thường thưởng thức mn thịt b kh cắt nhỏ trộn với đu đủ bo v tương ớt.

 

      Thịt b tuy l mn ăn chnh nhưng nhiều người lại sợ thịt b v thịt b qu bổ dưỡng v c nhiều Protein v vậy cc người thường c tuổi mang bệnh Gout tức l bệnh sưng ngn chn ci hoặc cc khớp xương, nếu ăn nhiều thịt b th lượng uric acid (bnh thường <8.5 mg/dL)  ln cao gy ra bệnh Gout rất l đau đớn đau ở ngn chn ci bn chn phải chỗ xương cục,  phải bớt ăn thịt b lại v uống Allopurinol l thuốc lm giảm lượng uric acid trong mu.  Cũng như nhiều người khng ăn thịt b m dng thịt tru v l do thịt tru chứa t Cholesterol hơn thịt b.

 

      Ta cũng nn ni vi cu về fromage  La vache qui rit tức l "b cười" l sản phẩm FROMAGE danh tiếng của Php. 

 

Một hộp c 8 thỏi tại Mỹ hiện nay phổ biến trn khắp cc siu thị.

 

Ta cũng nn ni vi cu về việc đấu b tại Ty Ban Nha.

 

      Đấu b (rodeo) l một mn thể thao tại Ty ba Nha ( Spain), Mexico, Mỹ, Gia N Đại, Nam Phi, C. Ở Mỹ, đấu b l mn thể thao của 2 tiểu bangTexas v Wyoming.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rodeo

 

      Trận đầu b hng năm diễn ra đi khi lm nhiều người bị thương hay thiệt mạng nhưng v l phong tục cổ truyền nn vẫn diễn ra hng năm..

 

      Cc người đẻ ra trong năm Sửu thường l cc người tự tin v c lng tin cc người khc.  Cc người tuổi Sửu l cc người thường kn tiếng v kin nhẫn, cn nhắc lời ni thận trọng v khi no cần pht biểu th pht biểu ngắn gọn v r rng.  Những người tuổi Sửu thường cứng đầu nhưng rất trung thnh với người phối ngẫu.  Những người tuổi Sửu thường c tr nhớ tốt v nhớ dai trong cuộc đối thoại với người khc m năm sau họ vẫn cn nhớ.  Người tuổi Sửu thường c khiếu lm việc bằng tay chn v hạp với cc nghề như bc sĩ, giải phẫu gia, quản l xy cất, tướng lnh hay l cc nh lnh đạo kinh doanh.

 

Tuổi Sửu  hạp với tuổi T, Thn, v Dậu.

 

      Cc danh nhn tuổi Sửu gồm c: Johann Sebastian Bach, Napoleon Bonaparte, Charlie Chaplin, George Clooney, Walt Disney, Anton Dvorak, Clark Gable, George Frideric

 

      V tnh chất của tru v b l vững chắc, chậm chạp cho nn trong năm 2009 tin đon rằng mọi việc đều biến đổi rất chậm chạp nghĩa l việc suy thoi kinh tế trong năm 2008 vẫn tiếp tục trong năm 2009 khng c cơ hội ra khỏi trong năm 2009 v nền kinh tế thế giới sớm nhất l năm 2010 mới c thể ra khỏi hiện tượng suy thoi được.

 

 

 
Tru tại G Qut, Phong Ấp , Ninh Ha 12/2008 - Ảnh: Sử Xương Hải

 

 

Websites tham khảo:

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20081119/ap_on_he_me/
eu_med_windpipe_transplant

 

http://www.chiff.com/home_life/holiday/chinese-new-year-ox.htm

 

http://www.lifescript.com/Soul/Horoscope/Astrology/
The_Year_Of_The_Ox_10_Personality_Traits.aspx?
trans=1&du=1&gclid=CNiWgcLx_5YCFQuY1QodvSWKYQ&ef_
id=1350:3:c_809233f98355fca2c1766d10665f8c7b_1910912675:
GEJamtBkLAoAAEs7IBIAAAAC:20081118233128

 

http://www.chinesefortunecalendar.com/2009.htm

 

http://www.1911encyclopedia.org/Ox

 

http://www.123chinesenewyear.com/new-year-of-ox/

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ox

 

http://pinoybusiness.org/2008/11/04/year-of-the-ox-2009-predictions-and-forecast/

 

http://www.gotohoroscope.com/chinese-zodiac-ox.html

 

http://www.underhillfarms.com/venison/
?OVRAW=buffalo&OVKEY=elk%20meat&OVMTC=
advanced&OVADID=736101021&OVKWID=3742310021

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thnh
Xun KSửu - 2009

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương