Nguyễn Văn Thành
 

 

  Tổng Sản Lượng Nội Địa
    Và Đẳng Cấp của Đại Học
                 Việt Nam
    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T
ỔNG  SẢN  LƯỢNG  NỘI  ĐỊA  VÀ  ĐẲNG CẤP
C
ỦA  ĐI  HỌC  V I Ệ T   N A M
Nguyễn Văn Thành

  

 

Định Nghĩa GDP:

Nền kinh tế của các quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào nền giáo dục của các quốc gia đó, điều này có nghĩa là quốc gia nào có nền giáo dục tốt th́ sẽ có một nền kinh tế phát triển. Để so sánh các nền kinh tế của các quốc gia với nhau, người ta dùng một danh từ chung là GDP và một tiền tệ chung là đồng đô-la của Mỹ (USD).

GDP viết tắt của chữ Gross Domestic Product nghĩa là Tổng Sản Lượng Nội Địa thường tính trong một năm:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_Domestic_Product

Phương tŕnh Toán Học sau đây được dùng vào định nghĩa GDP:

GDP = Consumption + Investment + Exports – Imports
      = Tiêu Thụ + Đầu Tư + Xuất Cảng - Nhập Cảng

Một cách chính xác hơn, người ta dùng công thức tiêu biểu sau đây:

GDP = Private consumption + Government + Investment  +
         Net Exports
GDP = C+I +G+NX

Nghĩa là:

GDP = Tiêu Thụ Tư Nhân + Chi Tiêu Chính Phủ + Đầu Tư + Xuất Cảng Ṛng (Thực, Thật)

Trong đó: Xuất Cảng Ṛng = Xuất Cảng - Nhập Cảng

Thí dụ xuất cảng 1000 tỷ USD, nhập cảng 800 tỷ USD, vậy xuất cảng ṛng 200 tỷ USD. Trái lại, nếu xuất cảng 1000 tỷ USD, nhập cảng 1300 tỷ USD th́ xuất cảng ṛng do đó: 1000 - 1300= -300 tỷ USD.

GDP thường được tính trong một khoảng thời gian thường là một năm bởi Văn pḥng Phân tích Kinh tế (Bureau of Economic Analysis –BEA).

Thí dụ: Hăy tính GDP của nước Mỹ năm 2004:

Tư nhân tiêu thụ: 8229.1 tỷ USD

Đầu tư: 1926.9 tỷ USD

Xuất cảng: 1174.8 tỷ USD

Nhập cảng: 1781.8 tỷ USD

Vậy xuất cảng ṛng là: (1174.8 – 1781.8) USD = - 607 tỷ USD

Chính phủ tiêu: 2184.4 tỷ USD

 

Vậy GDP của nước Mỹ năm 2004 là:

 

GDP = (8229.1 tỷ + 1926.9 tỷ + 2184.4 tỷ - 607 tỷ) USD
      = 11733.5 tỷ USD.
 

Nền Giáo Dục và Sự Phát Triển Kinh Tế của Các Nước:

Ngày nay, trên toàn thế giới bất cứ quốc gia nào cũng biết đến nhóm G7, đó là nhóm gồm 7 quốc gia: Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Ư, và Gia Nă Đại họp thành nhóm G7 và là nhóm có nền kinh tế phát triển mạnh nhất và đứng đầu thế giới. Tổng sản lượng của 7 quốc gia này gộp lại khoảng 27 ngh́n tỷ USD so với toàn thế giới bằng 27 USD/44 USD = 61%, có nghĩa là chỉ 7 quốc gia không thôi mà tổng số GDP chiếm đến 61% của toàn thế giới.

Mỗi năm nhóm G7 này họp một lần ờ từng quốc gia để quyết định nền Kinh Tế trên toàn Thế Giới, như năm nay, 2005 họp tại Luân Đôn (Anh Quốc) và thường Tổng Thống hoặc Thủ Tướng có mặt trong những buổi họp này. Trong vài năm vừa qua, Mỹ muốn làm Tổng Thống Nga được mát mặt (vẻ vang) nên mời họp nhưng chỉ đóng vai tṛ dự thính và như vậy không có quyền quyết định ǵ v́ nền kinh tế của Nga quá yếu kém chỉ có khoảng 755 tỷ USD nghĩa là c̣n thua Gia-Nă-Đại (khoảng 1000 tỷ USD) và chỉ hơn Đại Hàn (Nam Hàn) chút xíu (Đại Hàn khoảng 720 tỷ USD).

V́ có sự hiện diện của Nga nên nhóm được mở rộng, gọi là G7+1 mà không gọi là G8. C̣n Trung Quốc hiện nay, nền kinh tế đang phát triển với tổng sản lượng quốc gia, GDP hàng năm khoảng 1843 tỷ USD với số dân 1 tỷ 300 triệu người nên nước này cũng đang ngấp nghé muốn gia nhập nhóm G7 nhưng có lẽ chỉ được nhận với tên nhóm G7+2.

Theo tài liệu của viện Tiền Tệ Quốc Tế phát hành tháng 4 năm 2005 th́ tổng số GDP (GDP hay Gross Domestic Product hay Tổng Sản Lượng Quốc Gia) tính theo USD (đồng đô-la Mỹ) của toàn thế giới khoảng chừng 44 ngh́n 168 tỷ.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_
%28nominal%29

Trong đó GDP và thứ hạng của mỗi quốc gia được liệt kê như sau:

Hạng 1 - Mỹ, GDP khoảng 12438 tỷ USD (đứng đầu thế giới).

Hạng 2 - Nhật, GDP khoảng 4799 tỷ USD

Hạng 3 - Đức, GDP khoảng 2906 tỷ USD

Hạng 4 – Anh, GDP khoảng 2295 tỷ USD

Hạng 5 - Pháp, khoảng 2216 tỷ USD

Hạng 6 - Trung Quốc, khoảng 1843 tỷ USD

Hạng 7 – Ư, khoảng 1836 tỷ USD

Hạng 8 - Tây Ban Nha, khoảng 1120 tỷ USD

Hạng 9 – Gia Nă Đại, khoảng 1098 tỷ USD

Hạng 10 – Nga, khoảng 755 tỷ USD

Hạng 11 - Ấn Độ, khoảng 749 tỷ USD

Hạng 12 - Ba Tây (Brazil), khoảng 732 tỷ USD

Hạng 13 - Đại Hàn (Nam Hàn – South Korea), khoảng 720 tỷ USD

Hạng 14 - Mễ Tây Cơ (Mexico), khoảng 714 tỷ

Hạng 15 – Úc, khoảng 692 tỷ USD

……………….

Hạng 35 - Thái Lan, khoảng 174 tỷ USD

Hạng 36 - Hồng Kông, khoảng172 tỷ USD

Hạng 42 – Singapore, khoảng 116 tỷ USD

Hạng 61 - Việt Nam, khoảng 47 tỷ USD

Nếu so với Đại Hàn th́ Việt Nam chiếm 47/720 = 6.5%, nghĩa là GDP, tổng sản lượng Việt Nam chiếm chỉ 6.5% GDP của Đại Hàn; với Thái Lan th́ 47/174 = 27 %, GDP tổng sản lượng Việt Nam bằng 27% GDP của Thái Lan mà thôi.

Như vậy, tổng sản lượng của Việt Nam trong khoảng 43 năm nữa mới bằng tổng sản lượng của Đại Hàn ngày hôm nay. Thí dụ sau đây sẽ dẫn chứng:

Hiện nay,mỗi năm độ tăng trưởng của Việt Nam là 7% theo thống kê của nhà nước Xă Hội Chủ Nghĩa, ta thử tính xem bao nhiêu lâu nữa th́ GDP của Việt Nam sẽ bằng GDP của Đại Hàn trong năm 2005 biết rằng GDP của Việt Nam là 47 tỷ USD và GDP của Đại Hàn là 720 tỷ USD.

Ta có phương tŕnh:

47 x (1+0.07)n = 720

Lấy Logarithm thập phân cho cả hai vế của phương tŕnh trên để giải n, ta được:

n ≈ 40.3

Như vậy đợi đến năm 2048 tháng 3 (hơn 43 năm sau), th́ tổng sản lượng, GDP của Việt Nam sẽ bằng Đại Hàn ngày hôm nay, năm 2005.

Tất cả những chi tiết về Tổng Sản Lượng, GDP của các Quốc Gia sẽ được tác giả tŕnh bày trong một bài riêng biệt.

Ngày nay, ai cũng biết nền kinh tế quốc gia phụ thuộc vào trí óc của con người và nền kinh tế này gọi là nền kinh tế Tri Thức, mà Việt Nam luôn luôn nhắc đến. Nước nào có nhiều chất xám (tri thức hay khối óc biết suy nghĩ) nghĩa là có nhiều kỹ sư tài giỏi nên có nhiều sáng kiến th́ nền kinh tế sẽ phát triển.

Như vậy, khỏi cần suy luận sâu xa, ta có thể nói rằng quốc gia nào đoạt được nhiều giải Nobel về Khoa Học, Y Khoa th́ quốc gia đó chính là quốc gia đứng đầu thế giới. Tính đến ngày nay, năm 2005 Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều người trúng giải Nobel nhất thế giới (270 người trúng giải).

http://www.aneki.com/nobel.html

Đứng thứ nh́ là Anh với 101 người, đứng thứ ba là Đức với 76 người trúng giải,..v..v…

Như vậy, việc Hoa Kỳ lănh đạo thế giới về kinh tế rơ ràng là có nhiều nhân tài góp phần vào công cuộc phát triển khoa học và kỹ thuật vào kinh tế.

Nhưng tại sao Hoa Kỳ lại có nhiều các nhà bác học, kỹ sư danh tiếng như vậy ?

Câu trả lời ngắn gọn là do các trường Đại Học Hoa Kỳ đă có công đào tạo ra các nhân vật đó.

Theo tài liệu của Academic Ranking of World Universities 2004 th́:
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm

Trong 500 trường Đại Học danh tiếng nhất thế giới, nước Mỹ chiếm hết 161 trường, nước Anh chiếm 41 trường, nước Đức chiếm 38 trường, nước Nhật chiếm 33 trường, nước Pháp chiếm 20 trường, Gia-Nă-Đại chiếm 12 trường, Nam Hàn chiếm 7 trường, Hồng-Kông chiếm 5 trường, Trung Hoa Lục Địa chiếm 4 trường, Đài Loan chiếm 3 trường, Singapore chiếm 2 trường, Nga chiếm 2 trường… Trong khi đó, nước Việt Nam không có một trường Đại Học nào ở trong danh sách của 500 trường Đại Học danh tiếng nhất thế giới.

Ta kể một vài Đại Học danh tiếng nhất thế giới sắp theo thứ hạng như sau đây:

Hạng 1 - Đại học Havard, Mỹ

Hạng 2 - Đại học Stanford, Mỹ

Hạng 3 - Đại học Cambridge, Anh

Hạng 4 - Đại học Berkely, Mỹ

Hạng 5 - Đại học MIT (Massachusetts Institute of
            Technology),Mỹ

Hạng 6 - Đại học California IT (Institute of Technology),
             Mỹ

Hạng 7 - Đại học Princeton, Mỹ

Hạng 8 - Đại học Oxford, Anh

Hạng 9 - Đại học Columbia, Mỹ

Hạng 10 - Đại học Chicago, Mỹ

Hạng 11 - Đại học Yale, Mỹ

Hạng 12 - Đại học Cornell, Mỹ

……….

Hạng 14 - Đại Học Tokyo, danh tiếng nhất của Nhật Bản đứng thứ 14

Đại Học Minnesota, Twin Cities, Mỹ đứng hạng thứ 33.

Nước Pháp danh tiếng nhất là Đại học Paris 6, hạng thứ 41 và Đại Học Paris 11, hạng thứ 48.

Đại Học danh tiếng nhất của Đức là Đại Học Kỹ Thuật Munich, đứng thứ 45.

Đại Học danh tiếng nhất của Nga, Đại Học Moscow chỉ được thứ hạng 66....v..v….

Như ta đă biết nền kinh tế ngày hôm nay là nền kinh tế tri thức nghĩa là nước nào có nhiều hiểu biết th́ đứng đầu thế giới. Có nhiều tri thức tức là có nhiều giải Nobel và các trường Đại Học hàng đầu v́ thế chúng ta không lấy ǵ làm lạ là nền kinh tế của Mỹ đứng đầu thế giới do có nhiều nhà trí thức tài năng đóng góp nhiều phát minh và làm cho nền kinh tế luôn luôn đứng hàng đầu thế giới.

Nhiều nước ngày nay như nước Trung Hoa đang cố gắng phát triển nền kinh tế nhưng v́ không có thực lực (vốn), không có thực tài (phát minh khoa học) cho nên dù có phát triển nhờ mượn vốn từ bên ngoài và mượn những bằng sáng chế của nước khác, thí dụ như Trung Quốc chế tạo rất nhiều máy Điện Toán (Vi Tính) hay máy PC (Personal Computer) nhưng phải mua bản quyền Chip của Intel của Mỹ như Pentium 4 và phần mềm (Software) của Microsoft cũng của Mỹ th́ mới chạy được. Nước Trung Hoa càng ngày càng thích dùng điện thoại cầm tay nhưng nếu không có những sáng chế từ Mỹ hay từ Nhật th́ không phát triển được. Trung Hoa, một đàn anh của Việt Nam mà c̣n như vậy; đối với Việt Nam với hơn 82 triệu dân với GDP 47 tỷ mà không sửa đổi đường lối và chính sách giáo dục và kinh tế th́ làm sao có thể theo kịp được các nước khác.

Nói về GDP cho mỗi cá nhân (Nominal per Capita):

GDP cho mỗi cá nhân là số tiền của mỗi cá nhân trong một quốc gia kiếm được trong năm. Số tiền này bằng tổng sản lượng quốc gia, GDP chia cho số dân trong nước. Thí dụ tổng sản lượng quốc gia của Mỹ năm 2005 là 12 tỷ 438 ngàn chia 296.7 triệu dân, ta được 41917 USD/năm/người.

Tuy nhiên, nước Mỹ không phải là nước có tiền kiếm được mỗi năm cao nhất. Quốc gia cao nhất là Lục-Xâm Bảo (Luxembourg), đây là nước nhỏ tí hon nằm giữa Pháp và Đức với 77595 USD/năm cho mỗi đầu người. Lư do v́ dân số của quốc gia này chỉ có 470000 dân, phần lớn chỉ sống bằng nghề bài bạc. Ta kể 10 nước đầu tiên có GDP cá nhân cao nhất được xếp hạng như sau:

Hạng 1: Lục-Xâm-Bảo (Luxembourg), 77595 USD/người mỗi năm.

Hạng 2: Na-Uy (Norway), 61852 USD/người mỗi năm.

Hạng 3: Thụy-Sĩ (Swithzerland), 52879 USD/người mỗi năm.

Hạng 4: Băng Đảo (Iceland), 52063 USD/người mỗi năm.

Hạng 5: Cộng Ḥa Ireland (Republic of Ireland), 50303 USD/người mỗi năm.

Hạng 6: Đan Mạch (Denmark), 49182 USD/người mỗi năm.

Hạng 7: Thụy Điển (Sweden), 42392 USD/người mỗi năm.

Hạng 8: Mỹ, 41917 USD/người mỗi năm.

Hạng 9: Qatar, 39607 USD/người mỗi năm.

Hạng 10: Austria (Áo), 39292 USD/người mỗi năm.
………..
Hạng 13: Anh: 38098 USD/người mỗi năm.
…………
Hạng 15: Nhật, 37566 USD/người mỗi năm.

Hạng 16: Pháp, 35727 USD/người mỗi năm.

hạng 17: Đức, 35075 USD/người mỗi năm.

Hạng 20: Ư, 31874 USD/người mỗi năm.

Hạng 22: Singapore, 26481 USD/người mỗi năm.

Hạng 24: Hồng Kông, 24626 USD/người mỗi năm.

Hạng 35: Đài Loan, 14860 USD/người mỗi năm.

Hạng 36: Đại Hàn, 14784 USD/người mỗi năm.

Hạng 60: Nga, 5341 USD/người mỗi năm.

Hạng 88: Thái Lan, 2665 USD/người mỗi năm.

Hạng 111: Trung Quốc, 1411 USD/người mỗi năm.

Hạng 144: Việt Nam, 566 USD/người mỗi năm.

Hạng 179: Cộng Ḥa Congo, 116 USD/người mỗi năm.

Hạng 180: Burundi,106 USD/người mỗi năm.

Tóm lại, nước Việt Nam đứng hạng số 144 trong tổng số 180 nước kể trên, nếu so với Thái Lan th́ Việt Nam: 566/2665 = 21.2% nghĩa là lương của người Việt Nam chỉ bằng 1/5 lương của người Thái Lan mà thôi. Đối với nước Trung Hoa, lương của mỗi người Việt Nam là 566/1411 = 24.9%, nghĩa là người Tàu có lương gấp 4 lần người Việt Nam, c̣n nếu so với Nga th́ 541/566 = 9.43 nghĩa là lương công nhân Nga cao hơn lương công nhân Việt Nam trên 9 lần. Đối với Đại Hàn 14784/566 = 26.12 nghĩa là lương của một người Đại Hàn gấp hơn 26 lần lương của một công nhân Việt Nam.

Đối với Nhật Bản, 37566/566 = 66.37 nghĩa là lương của mỗi người Nhật gấp 66 lần lương của công nhân Việt Nam. Nói khác đi người Nhật làm 1 tháng bằng người Việt Nam làm 5 năm 6 tháng mới bằng.

Người viết chỉ phân tích các sự kiện mà miễn phê b́nh và chỉ nhớ có một điều là lương của một công nhân Việt Nam được xếp hạng đứng thứ 144 trong 180 nước, nghĩa là dưới 143 nước và chỉ hơn có 36 nước trong đó hơn nước Congo.

  

Ta thấy lương trung b́nh là 566 USD một năm tương đương với 566/12= 47 USD/tháng (hay tương đương với 47 x 15800 = 745233 đồng VN/tháng).

Hiện nay, theo bảng lương chính thức của nhà nước th́ lương tối thiểu của một viên chức Việt Nam làm cho chính phủ là 290 ngàn đồng VN (tương đương với khoảng 19 USD) một tháng. Lương cao nhất nước là lương của Chủ Tịch nước hoặc Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản khoảng 3 triệu 400 ngàn đồng VN (tương đương với 220 USD) một tháng.

Một sinh viên Đại Học 4 năm tốt nghiệp Cử Nhân hay Kỹ Sư làm cho nhà nước chỉ lănh lương khoảng 500 ngàn, một Bác Sĩ trung b́nh lănh lương khoảng 1 triệu, một Đại Tá Quân Đội Nhân Dân lănh lương khoảng 1 triệu 8.

Tuy nhiên ở nhà quê miền Bắc, b́nh quân mỗi người chỉ được 1 sào rưởi ruộng, thu hoạch không đủ ăn và lợi tức tương đương khoảng 10 USD hoặc 150 ngàn đồng một tháng. Có nhiều cô ở nhà quê phải lên Hà Nội tới hồ Tây hoặc Trúc Bạch hoặc hồ Thuyền Quang để ṃ cua bắt ốc đem bán kiếm kế sinh nhai nhưng những người này không lên bắt ốc tại hồ Hoàn Kiếm v́ hồ Hoàn Kiếm nước xanh nên có mùi đồng không ai ăn được.

Những người may mắn hơn có bằng Kỹ Sư hoặc bằng Điện Toán (Tin Học) hoặc Quản Trị Kinh Doanh làm cho các công ty ngoại quốc th́ lương cao hơn và v́ vậy b́nh quân mỗi người là 740 ngàn đồng VN/tháng v́ lương của các nhà Kỹ Thuật này bù đắp lương của các công nhân ở vùng quê hoặc vùng cao (đồng bào Thượng). V́ vậy cho nên ai cũng muốn đi làm cho công ty ngoại quốc, và cả nước đi học tập tiếng Anh kể cả các học sinh Tiểu Học.  Nhiều phụ huynh con nhà giàu gửi con tới các trường quốc tế rất đắt tiền mong cho con sau này có thể vào các trường ĐẠI HỌC danh tiếng.

Thí dụ THPT dân lập quốc tế APU trực thuộc AMERICAN PACIFIC UNIVERSITY APU - HOA KỲ dạy theo chương tŕnh Mỹ địa chỉ 286 Lănh Binh Thăng, Sài G̣n, học phí 12-14 triệu đồng/tháng.

Trường TH Quốc Tế Sài G̣n khu Nam quận 7 học phí $6200 US/ năm được nói rơ trong Website bên dưới:

 http://www2.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2006/4/15/145480.tno

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

Các Websites liên hệ được trích dẫn trong bài viết.

 

Nguyễn Văn Thành
Thượng tuần tháng 6,
2005