Những Bài Viết Khác

Huyền Trân Công Chúa

 Kỳ 1   |  Kỳ 2 |  Kỳ 3 

 Kỳ 4   |   Kỳ 5   Kỳ 6 

  Kỳ 7   Kỳ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào Bảy Mươi

Đồng Xanh Là Chốn Đây   

Trên Đường Cái Quan  

Cảm Xúc Từ Sao Mai Trên Bờ Kênh Nhiêu Lộc

Tiên Dung Công Chúa 

Tiểu Công Chúa 

Ngọc Hân Công Chúa
Kỳ 1 
|  Kỳ 2  |  Kỳ 3
Kỳ 4 
|   Kỳ 5 

Mỵ Châu Ơi, Mỵ Châu !

Lung Linh Quê Nội 

 Tản Mạn Về Quê Ngoại
Của Các Con Tôi

C̣n Ai Biết Bạn Tôi

Một Thoáng Nàng

Tháp Bánh Ít

 

 

Đă từng dạy học tại
Trung học Bán Công, Ninh Ḥa
 Hiện cư ngụ tại
207 Trần Quư Cáp
Ninh Ḥa, Khánh Ḥa
Việt  Nam.

Telephone:  058.845174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fukushima!

Sẽ...  

Kinh Vô Thường

Chiếc Lá Vô Thường

Khúc Sinh Ca Của
Đồng Lúa Trỗ
 

Thu Vàng Sớm

Cái Gạt Tàn

 Ngàn Lau