P H Â N  Ư U          

Được tin buồn:

   Cụ Bà Đỗ Hữu Nhơn

Nhũ danh CAO THỊ PHƯƠNG THẢO

Pháp danh TÂM KHÔNG

Từ trần ngày 17 tháng 10 năm 2023

tại San Jose, CA, USA

(nhằm ngày mồng 3 tháng 9 năm Quí Mão )

Thượng thọ 89 tuổi

 

 


 

Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến


Gia đình Ông Bà

TRẦN HÀ THANH & NGUYỄN THỊ MAI QUẾ

 

 

www.ninh-hoa.com