Trang Thơ và Truyện của Phạm Thanh Khâm               |                 www.ninh-hoa.com 

Phạm Thanh Khâm

- Sinh trưởng ở Ninh Ḥa.
  Học tại các trường Mỹ Lệ,
    Đức Trí, Nam Thông,
   Vơ Tánh, Chu Văn An,
  Cao Đẳng Nông Lâm Súc.

- Làm việc tại Bộ Nông Nghiệp Sài G̣n với chức vụ sau cùng  là Giám Đốc
  Nha Canh Nông đến tháng
  2, 1974 được gởi đi du học
Hoa Kỳ về ngành
 Kinh-Tế Nông-Nghiệp.

- Định cư cùng gia đ́nh ở
  Hoa  Kỳ và được tuyển dụng làm chuyên gia cho nhiều dự án phát triển nông nghiệp tại
  20 quốc gia ở Phi Châu và Á
  Châu với các cơ quan phát
  triển quốc tế IFDC, ISNAR,
   USAID, UNDP, IFAD, FAO.  
  
- Từ năm 2004 đến 2006,
 là thành viên của toán chuyên gia tổ chức toàn bộ guồng máy hành chánh
  của  các Phủ Bộ thuộc nội
  các  chính phủ A-Phú-Hăn
  (Second Emergency Public
    Administration Program
  SEPAP) do Ngân Hàng Thế
   Giới tài trợ.


 

- Từ năm 2008, nghỉ hưu trí


 

 

 

 


 

Sản Xuất NÔNG NGHIỆP Và
Chất Khí Nhà KÍNH

Phạm Thanh Khâm

 

(Thân tặng Anh Nguyễn Văn Thành)

 

 

 

  Trong nông nghiệp với các khó khăn thiên nhiên như băo lụt, hạn hán, bịnh tật, độc tố trong đất, v.v. đă tạo nên một ngành sản xuất có nhiều rũi ro. Nhưng khi đă thu được sản lượng hay lợi nhuận cao, ngành nông nghiệp cũng đă gây ảnh hưởng khí nhà kính mà 30 năm qua nhân loại quan tâm nhiều đến thán khí CO2 và đă đặt nhiều luật lệ, áp dụng nhiều kỹ thuật kiểm soát mức thăi vào bầu khí quyển chất khí này.

 

  Qua kinh nghiệm mấy năm gần đây khi làm cố vấn tổ chức lại Cơ Quan Độc Lập Bảo Vệ Môi Trường (Independent Department of Environment) ở A phú Hăn năm 2005 và hai chuyến công tác đến Liberia trong năm 2008 và 2009 về chương tŕnh an toàn lương thực và sản xuất lúa gạo, tôi đă đọc và cặp nhựt các dữ kiện trong hai lảnh vực này. Nhân đọc bài viết “Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa Kỳ và Trên Toàn Thế Giới” Kỳ 21 của Anh Nguyễn Văn Thành” có đề cập đến khí CO2 từ các xứ công nghiệp đă hâm nóng bầu khí quyển của địa cầu, tôi góp thêm vài chi tiết ngắn sau đây lấy từ tài liệu trong các phúc tŕnh công tác của tôi v́ công luận đang chú ư thêm chất khí nhà kính sản xuất từ nông nghiệp với khí methane CH4 thóat ra từ ruộng lúa nước và khí nitrous oxide N2O từ phân hóa học và phân chuồng. Chưa kể khí do việc đốt rừng và đốt các chất dư thừa, khí ammonia do phân chuồng và nước tiểu súc vật. Theo ước tính, khí methane CH4 gây ảnh hưởng nhà kính gấp 20 lần khí CO2, riêng cây lúa sản xuất với tỉ lệ 20% trong tổng số lượng khí methane CH4 sản xuất trên thế giới.

 

  

Giống lúa rẩy NERICA đang trồng thí nghiệm tại Viện Khảo Cứu Nông Nghiệp nước Liberia. Ảnh của tôi chụp ngày 17/7/2008. Với giống NERICA, các nước Phi Châu đang hy vọng thực hiện cuôc cách mạng xanh (Green revolution) trong một tương lai gần.

 

  Chi tiết hơn, theo ước tính khỏang 80% khí methane CH4 thoát qua thân cây lúa từ ruộng lúa nước đang được các chuyên gia lúa gạo đề cập đến “aerobic rice“ (lúa thoáng khí) trong tương lai để hy vọng tạo giống lúa mới như cây lúa ḿ vừa ít xử dụng nước hơn vừa sẽ làm số lượng khí methane CH4 thoát từ ruộng lúa nước giảm xuống. Khí N2O từ phân đạm và phân chuồng gây ảnh hưởng nhà kính gấp 100 lần khí CO2. Thế giới đang quan tâm số lượng 4.7 triệu tấn N2O thăi vào tầng khí quyển hàng năm vừa gây ra mưa acid vừa làm những lỗ trống ở từng ozone. Phân hoá học chiếm 16%, đốt rừng và chất dư thừa chiếm 18%. Ngành chăn nuôi của thế giới cho thóat ra bầu khí quyển khoảng 40% số lượng ammonia.

 

  Với chiều hướng bầu khí quyển của trái đất bị hâm nóng dần do các lọai khí kể trên gây ra, con người bắt đầu quan tâm nhiều hơn về môi trường để sinh tồn, nên ngoài các mục tiêu sản xuất về sản lượng cũng như lợi nhuận, chính sách bảo vệ môi sinh đang được đặt vào hàng ưu tiên.

 

 

  

 

 

 

Phạm Thanh Khâm

Viết tại Houston, Texas ngày 28/7/2009

 

 


 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Phạm Thanh Khâm             |                 www.ninh-hoa.com