Đại Học Khoa Học

Nhóm SINH VIÊN trước năm 1975

Nguyễn Thượng Khang
Vũ Quốc Oai
Nguyễn Quang Tuyến
 
 
Nguyễn Vạn An
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  www.ninh-hoa.com

 

GS TÔ ĐỒNG
Mất ngày 23/8/2012

CẢM NGHĨ VỀ MỘT TIỆC THƯỢNG THỌ


Những tháng tết Ất Măo đầu năm 1975 ở Sài G̣n, chúng tôi măi lo t́m cách trốn tránh một cuộc chiến đang tàn để chạy thoát ra ngoại quốc...
 

   Xem tiếp >>

 


GS NGUYỄN VĂN PHÚ
Mất ngày 17/2/2013

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT
 

"Bước Vào Cửa PHẬT" Quyển 3 được tác giả nh́n một cách khái quát và đơn giản ghi lại trong 61 bài .....

 

 Xem Bài 3-20 >>

 

 


GS
NGUYỄN QUANG TUYẾN
 

 

  Nhớ Ḿ Quảng Đà Lạt

 

TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN


LĂO TRÊ THẮNG KIỆN

 

BÀI 12-2: Thỉnh Kinh>>

 

KHI TU HÚ KÊU

 


GS TRẦN CAO TẦN
 

BIỆN CHỨNG PHÁP
LỊCH SỬ


Nhu-cầu tiến-hóa của lịch-sử đ̣i-hỏi một sự nghiên-cứu về các quy-luật thay-đổi của lịch-sử dựa trên những tài-liệu khoa-học t́m được và những yếu-tố hợp logic. Cái logic căn-bản dùng ở đây là những định-luật của vũ-trụ vật-chất và tâm-linh quyết-định sự sống c̣n của nhân-loại và toàn-thể các chúng-sanh.....

 

 PHẦN 1 >>

 

THE WAY OF ENLIGHTENING


This paper will describe the enlightenment of Arhat in Hinayana and the enlightenment of Bodhisattva of Mahayana. The subject is very high and extremely difficult to understand....

 

    Xem tiếp >>

 

 

MEDITATION AND ENLIGHTENMENT


This is the third essay in super-science-religion, in which we clarify the concept of super-creation and introduce the laws of the universe in super-religion. The constituents of the universe are discovered.  Also we describe different basic methods of meditation.....

 

    Xem tiếp >>
 

 
 

SUPER-SCIENCE-RELIGION


This esay is an introduction to Meditation and Enlightenment via super-science.
   The first part is a continuation of the previous paper, Theoretical Concepts of Universality...

 

    Xem tiếp >>

 
  THEORETICAL CONCEPTS OF UNIVERSALITY

This is the first essay on super-sciences in which we establish the basic equations of gravitation and electromagnetism for the universe composed of two material and spiritual worlds inseparably connected together. The equations are inspired from the equations of Maxwell in the theory of electromagnetism........

     Xem tiếp >>

 

 

CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ
 

Mục đích của bài viết này là chỉ rơ Thật Nghĩa sâu xa của CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ. Sự Chứng Ngộ là mong ước và nguyện vọng cao cả nhất...

 

 

    Xem tiếp Kỳ 46 >>

 

SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO
 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo bao gồm những tập Luận Giải về VŨ TRỤ QUAN, TIỂU THỪA,  TRUNG THỪA, và ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO,... Đọc để hiểu rơ Nguồn gốc Bản thể và Hiện tượng của Vũ trụ, Bát chánh đạo, Đường giác ngộ, Ngũ Sắc Vân...

 

   Xem tiếp >>

 

 

ON THE FORMULA E=mc2


O
n The Formula E = mc2
là một công tŕnh nghiên cứu năm 2002 về thuyết tương đối của Einstein.

 

  Xem tiếp >>

 


.

 


GS NGUYỄN HỮU QUANG
Mất ngày - September 9, 2021

HÁN VIỆT DỊCH SỬ LƯỢC

Hán Việt Dịch S Lược là một tập nghiên cứu rất công phu của tác giả về Kinh Dịch từ Trung Quốc du nhập và  phát triển tại Việt Nam...
 

KHÍ HUYẾT
  Xem Bài số 12 >>

 

GS
 NGUYỄN THƯỢNG KHANG

 

CUỘC HÀNH TR̀NH CÔ ĐƠN

Hai cụm từ "Nursing Home" ở Mỹ và "Viện Dưỡng Lăo/Nhà Già" ở Việt Nam, tuy cùng chỉ nơi để nuôi dưỡng các cụ già .....

 

  Xem Bài "Cuộc Hành...">>

 

 


GS NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG
 

RICHARD FEYNMAN VÀ VẬT LƯ ĐƯƠNG ĐẠI

 

Richard Phillips Feynman là một trong một số nhỏ những nhà vật lư quan trọng nhất của thế kỷ 20, và có lẽ của mọi thế kỷ; theo tạp chí Anh Physics World, Feynman được bầu là một trong số 10 nhà vật lư lớn nhất của mọi thời đại......

 

 

GS LÊ PHỤNG
Mất ngày 10/11/2017

HỒ QUƯ LY Nghi Ngờ Sách LUẬN NGỮ

Với những dân tộc sùng đạo Chúa, quyển Kinh Thánh là nguồn cảm hứng vô tận của văn nghệ sĩ. Tại Việt Nam,..

 

  Xem PHẦN 06 >>

 

ĐỌC:  TẠO ĐOAN KINH
 

 Xem PHẦN 01 >>

 

 

NỮ TÍNH Trong THI & HỌA
 

Mối giao duyên giữa thơ và họa, ngày nay người đọc thơ cũng như người xem tranh có dịp thưởng thức qua thơ của Hồ Xuân Hương, nữ sĩ người Việt Nam và trên tranh của....

 

 Xem tiếp Kỳ 08 >>

 

GỈNG Văn Học Nhẩy Rào:
 V̉NG TAY HỌC TR̉
Tiểu thuyết của
Nguyễn Thị Hoàng

 

Xin bàn về cuốn Ṿng Tay Học Tṛ đặt trên gịng văn học thế giới, thường gọi là gịng văn học nhẩy rào, trangression, quen biết có từ thời những vở bi kịch Hy Lạp....

 

  Xem PHẦN 5 >>

     

  THÚ ĐỌC SÁCH:
    ĐỌC THƠ CHỮ Nguyễn Du
 

Nguyễn Du là tác giả lớn nhất trong văn học Việt Nam. Truyện Kiều của ông không những chỉ là một thi phẩm được toàn thể người Việt ....

 

  Xem tiếp PHẦN 9 >>

 

  THÚ ĐỌC SÁCH
    THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG
 

Hồ Xuân Hương, làm thơ bằng tiếng nói của dân gian; của một người đàn bà, tự minh không thấy thua kém nam giới, trên mọi mặt kể cả mặt giới tính. 

 

  Xem tiếp >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GS ĐÀM QUANG HƯNG
December 21, 1933 - March 6, 2017

LIÊU TRAI CHÍ DỊ
 

Liêu Trai C D là một tác phẩm đặc sắc được dịch giả GS Đàm Quang Hưng công phu tóm lược thành 8 quyển trên 4000 trang. Tác phẩm được...

 

Xem Bài số 021-022»

 


KS VŨ TIẾN PHÁI
 

THANH PHONG THI TẬP

Thanh Phong Thi Tập gồm nhiều tập thơ nguyên thủy

 bằng Hán tự được nhiều tác giả dưới bút hiệu Thanh Phong công phu dịch thành thơ bằng Hán Việt...
 

Xem Bài số 268 >>


GS PHẠM KẾ VIÊM
 

 

 

 

 

TVi Phong Thủy Năm Canh Dần 2022

TVi Phong Thủy Năm Tân Sửu 2021

 Lá Số Tử Vi Trong Trường Hợp Năm NHUẬN Âm Lịch

 

TVi Phong Thủy Năm Canh Tư 2020

 

TVi Phong Thủy Năm Kỷ Hợi 2019

 

Đại Thi Hào NGUYỄN DU
 Dưới Lăng Kính TửVi

 

PHẦN 1 | PHẦN 2 | PHẦN 3

 

Tử Vi Với Ba Ṿng Nhân Sinh

 

TVi Phong Thủy Năm Mậu Tuất 2018 

 

Bàn Về Năm Tuổi

 

Văn Hào STENDHAL Dưới Lăng Kính Tử Vi

 

 Tử Vi Phong Thủy Năm ĐINH DẬU - 2017

 

  TỬ VI VÀ PHONG THỦY

 

Vương Triều NGUYỄN (13 Đời VUA) Dưới Lăng Kính TửVi

 

PHẦN 1 | PHẦN 2 | PHẦN 3

 PHẦN 4   | PHẦN 5

 

Mệnh Vô Chính Diệu
 

Bản Chất Của Sát Phá Tham

 

PHẦN 1  PH. 2 PH. 3 PH. 4

 

Bộ Sao Cơ Nguyệt Đồng Lương

 

PHẦN 1   |   PHẦN 2

 

  TỬ VI VÀ PHONG THỦY

 

BÀI 4: NĂM XUNG THÁNG HẠN

 

* PHẦN III: Các Giai Thoại Về Năm Xung Tháng Hạn:

 

PHẦN 1 PHẦN 2 PHẦN 3

 

Đại Phá 20 Vạn Quân Thanh

 

PHẦN II  Các Năm Hạn Nguy Hiểm Của Tuổi ►..... Tuổi Tuất  Tuổi Hợi

 

* PHẦN I  Hạn Cửu Diệu
 

  Hạn Tam Tai, Lục Sát Tinh

 

 

BÀI 3: PHONG THỦY & ĐỜI SỐNG

 

PHẦN 1  PHẦN 2 PHẦN 3

 

BÀI 2 Cách So Tuổi Và T́m Ngày Giờ Tốt Xấu 

 

PHẦN 1  PHẦN 2  |  PHẦN 3

 

 BÀI 1 Tử Vi Và Đời Sống Thường Hằng....

 

  Tử Phá Và Tử Tham....

 

  Bản Chất Của Sát Phá Tham....

 

 Bản Chất Của VŨ KHÚC....

 

  Tử Vi Bản Chất Và Cuộc Đời.... Xem tiếp Bài Số 4>>

 

 Bản Chất Của THIÊN TƯỚNG Thủ MỆNH....Xem tiếp>>

 

 Công Thức An MỆNH THÂN Và CỤC

 

TỬ VI

Vận hạn Năm QUƯ TỴ 2013 cho những người Tuổi RẮN

       Tử Vi Năm Quư TỴ 2013
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Đây là lần thăm viếng thứ:


free traffic counter
 

                                                          

 www.ninh-hoa.com