www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

Kỳ 87:

 

 

Kể từ cuối năm 2007, khủng hoảng kinh tế của Mỹ Quốc kéo theo sự suy sụp kinh tế của toàn thế giới cho nên có các cuộc họp của các vị nguyên thủ quốc gia nhóm G-20 chiếm lănh 85% kinh tế toàn thế giới họp vào năm 2008, 2009 và 2010.

 

(The G-20 countries -- ranging from industrialized nations such as U.S. and Germany to developing ones like China, Brazil and India -- account for 85 percent of the world's economic activity.)

 

Cuộc họp của các lănh tụ G-20 năm nay diễn ra tại Hán Thành vào ngày 11 và ngày 12 tháng 11 năm 2010.  Cuộc họp của nhóm G-20 là muốn giải quyết nền kinh tế trên toàn thế giới, tạo nên sự buôn bán giữa các nước trên thế giới một cách b́nh đẳng và giúp đỡ sự phát triển kinh tế của các nước cũng như giảm tỷ lệ thất nghiệp của các nước.

 

Việc buôn bán quốc tế trên thế giới hiện có sự mất thăng bằng thí dụ nước Mỹ xuất cảng ít mà nhập cảng nhiều làm cho cán cân thương mại Mỹ Quốc lúc nào cũng nhập siêu và mang lại nợ nần cho nước Mỹ. Mỹ Quốc mang nợ Trung Quốc nhiều nhất khoảng gần 900 tỷ đô-la và nợ Nhật Bổn khoảng 700 tỷ đô-la; ngoài ra c̣n nợ nhiều nước khác như Đức Quốc và Hiệp hội các nước bán dầu hỏa và nước Ba Tây (Brazil).

 

Muốn cho quốc gia không lâm vào cảnh nợ nần chồng chất th́ chỉ có một cách là cân bằng nhập cảng và xuất cảng.  Muốn vậy th́ hàng hóa của Mỹ Quốc phải rẻ hơn hay ít nhất cũng ngang bằng nước khác.  Hiện nay, Mỹ Quốc càng ngày càng nhập siêu nhiều v́ luôn luôn phải nhập cảng dầu thô và nhập cảng TV v́ Mỹ Quốc không c̣n sản xuất được TV lư do giá công nhân Mỹ quá cao.  Một thí dụ cụ thể một HD TV 32 inches có thể mua ở thị trường khoảng 300 đô-la Mỹ trong khi lương của một cán sự điện tử tại Mỹ 30-40 đô-la/giờ th́ không thể nào sản xuất được những loại HD TV rẻ như vậy.

 

Cho đến tháng 7 năm 2010 thống kê của chính phủ Hoa Kỳ là công khố phiếu của Mỹ mà các nước khác giữ trong đó Trung Quốc 846.7 tỷ, Nhật 821 tỷ, Anh 374 tỷ, các nước xuất cảng dầu 223 tỷ, ngân hàng Trung ương Caribbean 150 tỷ,  Ba Tây  162 tỷ,  Hồng Kông 132 tỷ, Nga 130 tỷ, Đài Loan 130 tỷ,….Tổng cộng tất cả là 4065 tỷ.

 

The U.S. Treasury:[25]

Leading Foreign owners of US Treasury Securities (July 2010)

Các nước giữ công khố phiếu Hoa Kỳ

Nation/Territory

Nước

billions of dollars

T đô-la M

Percentage

%

People's Republic of China (mainland)

Trung Quốc

846.7

20.8

Japan

Nhật

821.0

20.2

United Kingdom

Anh

374.3

9.2

Oil exporters1

Các nước xuất cảng dầu thô

223.8

5.5

Caribbean Banking Centers2

Ngân hàng  trung ương Caribbean

150.7

3.7

Brazil

162.2

4.0

Hồng Kông

Hong Kong (Special Administrative Region)

135.2

3.3

Russia

Nga

130.9

3.2

Republic of China (Taiwan)

Đài Loan

130.5

3.2

Grand Total

Tổng cộng

4065.8

100

1Saudi Arabia, Venezuela, Libya, Iran, Iraq, the United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ecuador, Indonesia, Algeria, Gabon, and Nigeria

2Bahamas, Bermuda, Cayman Islands, Netherlands Antilles, British Virgin Islands and Panama.


V́ vậy, Tổng thống Obama kêu gọi Trung Quốc tăng giá trị của đồng Yuan so với đồng đô-la Mỹ và đồng thời trước khi đi họp, Bộ trưởng Ngân khố Geithner đă tung ra 600 tỷ đô-la để mua lại các công khố phiếu của Mỹ tức là tung tiền vào Thị trường Chứng khoán thi hành chính sách “tiền dễ” (easy money) tức là chính sách bơm tiền tương đương gần với 10% lưu lượng đô-la hiện có. Mỹ Quốc hiện có 8000 tỷ đô-la trong tay người dân cũng như trong tay các hăng sản xuất.  Tung tiền ra để làm cho tiền lời xuống, hiện nay Mỹ Quốc đă có tiền lời gần 0% thí dụ tiền lời một tháng của Mỹ bây giờ là 0.09% theo chính sách Nhật Bổn.

 

Tung ra số tiền 600 tỷ cốt để làm giảm giá đô-la so với các tiền tệ nước khác tức là làm cho hàng hóa của Mỹ rẻ hơn so với hàng hóa các nước khác cốt để tăng xuất cảng giảm nhập cảng. 

 

Chính sách này của Tổng thống Obama là chính sách thiển cận.  Chính sách này chẳng khác ǵ chính sách của đảng Dân chủ trong thập niên 1929-1939 tăng tiền thuế nhập cảng để cố nhập cảng ít đi nhưng  bị trả đũa bởi các nước khác làm cho nền kinh tế Mỹ Quốc bị đại khủng hoảng 10 năm.

 

(The dispute is threatening to resurrect destructive protectionist policies like those that worsened the Great Depression in the 1930s. The biggest fear is that trade barriers will send the global economy back into recession.)

 

Trong thời gian đó để có thị trường tiêu thụ và có nguyên liệu,  Nhật Bổn liền tấn công Trung Quốc, Phi Luật Tân, Miền Điện, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác để t́m thị trường; trong khi đó Đức Quốc chiếm Ba Lan, Pháp Quốc tấn công Anh Quốc, lấn chiếm gần hết Âu Châu và tấn công sang tận Nga.  

 

(This hegemony is the growing source of tension in Asia today. Modern China is the Germany of a century ago – a rising, expanding, have-not power seeking its place in the sun. The story of the first half of the 20th century was Europe's attempt to manage Germany's rise. We know how that turned out. The story of the next half-century will be how Asia accommodates or contains China's expansion.)

 

Ngày nay v́ đă có Hiệp hội Thương maị thế giới  WTO giải quyết các vấn đề tài chính, kinh tế  một cách ḥa b́nh tin chắc rằng không thể có thế chiến thứ 3 bùng nổ để t́m thị trường như trong quá khứ.  Tuy nhiên Tổng thống Obama đă bị hầu hết các nước nhất là Đức Quốc, Trung Quốc, Ba Tây và đại đa số các nước khác chống đối. 

 

(The G-20's failure to adopt the U.S. stand has underlined Washington's reduced influence on the international stage, especially on economic matters. In another setback, Obama also failed to conclude a free trade agreement this week with South Korea.)

 

Chỉ riêng có một nước Ấn Độ là c̣n có cảm t́nh với chính sách tài chánh của Mỹ Quốc.

 

Nhân cuộc thăm viếng Ấn Độ của Tổng thống Obama, tưởng cũng nên nhắc lại là trước kia Ấn Độ chỉ mua khí giới của Nga, và Mỹ Quốc trước kia  một chiều chỉ chơi thân với Pakistan.  Sở dĩ Ấn Độ trước kia chơi với Liên Sô là v́ các chính phủ Ấn Độ lúc đó có cảm t́nh với chế độ xă hội chủ nghĩa.  Kể từ Khi Liên Sô bị phá sản năm 1990, Ấn Độ thức tỉnh đổi nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường do đó nền kinh tế phát triển đến nay được các nước Tây phương đặc biệt là Mỹ Quốc đầu tư tại Ấn Độ.  V́ lẽ ấy, Ấn Độ thân thiện lại với Mỹ và đặt mua nhiều khí giới của Mỹ thay cho khí giới của Nga.  Ấn Độ bị Trung Quốc tấn công vùng biên giới nhiều lần và bị Trung Quốc bao vây gồm có nhiều căn cứ quân sự Hải quân Pakistan, Bangladesh,  Tích Lan (Sri Lanka ) v.v...  Để chống với sự bành trướng của Trung Quốc, Ấn Độ chơi với Mỹ, mua khí giới của Mỹ với kỹ thuật cao hơn của Trung Quốc.  Dù với số lượng khí giới ít hơn so với Trung Quốc nhưng chắc chắn khí giới phải tốt hơn phe địch.  Trong khi đó, Mỹ Quốc th́ muốn chơi với Ấn Độ v́ Ấn Độ có 1200 triệu dân gần bằng Trung Quốc có 1300 triệu dân.  Ngoài ra, Ấn Độ trong lịch sử không đi chiếm các nước khác, trong khi Trung Quốc có thành tích chiếm Nội Mông, Măn Châu, Tân Cương, và năm 1958 chiếm Tây Tạng.  Hiện nay Trung Quốc chiếm thêm vùng biên giới của Việt Nam (phía Bắc Ải Nam Quan), Hoàng Sa năm 1974 và một phần của Trường Sa năm 1984 và 1988. 

 

V́ vậy Ấn Độ buộc ḷng phải chơi thân với Mỹ và Tổng thống Ấn Độ nói rằng: “Tất cả chính sách tài chánh của Mỹ giúp nền kinh tế của Mỹ th́ cũng giúp cho nền kinh tế Ấn Độ" v́ Mỹ có mạnh th́ các nhà tư bản Mỹ mới đầu tư tại Ấn Độ, thí dụ hăng IBM Mỹ đầu tư tại Mumbai gần 100000 công nhân…

 

Sở dĩ Mỹ Quốc muốn giảm giá đô-la là để cốt xuất cảng nhiều hơn nhập cảng thí dụ như Mỹ Quốc năm 2008 khi buôn bán với Trung Quốc đă thiếu nợ 268 tỷ đô-la năm 2008.  Kết quả ta thấy Hội nghị G-20 lần này khó có thể thu hoạch tốt ngoài các tuyên bố chung chung là các nước cố gắng để phát triển kinh tế, kiềm hăm thâm thụt quốc gia.  Hội nghị các nước G-20 cho rằng chính sách tài chánh của Mỹ Quốc th́ cũng giống như chính sách bảo hộ của thập niên 1930 tức là tăng thuế nhập khẩu tức dùng hàng rào quan thuế (tax barrier) và sẽ làm cho nền kinh tế thế giới trở lại suy thoái.

 

Kết quả Hội nghị G-20 cũng không có phương pháp nào đế cho sự nhập siêu của Mỹ Quốc giảm bớt các hàng nhập cảng từ Đức Quốc, Trung Quốc, Nhật Bổn, và từ các nước xuất cảng dầu thô.  Các nhà nguyên thủ của nhóm G-20 sẽ cố gắng để làm giảm và thăng bằng sự buôn bán giữa các nước với nhau.

 

Khi Tổng thống Obama ra cầm quyền vào năm 2009 đă tuyên bố tăng cường xuất cảng của Mỹ gấp đôi trong ṿng 5 năm nhưng thực tế th́ năm nào Mỹ Quốc cũng nhập siêu phần lớn là do nhập cảng dầu thô và các đồ tiêu dùng khác.  Mỹ Quốc cố gắng xuất cảng thêm th́ Tổng thống Obama bán cho Saudi Arabia  60 tỷ đô-la khí giới và nay th́ Ấn Độ với hàng chục tỷ đô-la khí giới.  Trước kia th́ các nước khác như Trung Quốc muốn mua các hàng kỹ nghệ cao của Mỹ thí dụ máy siêu điện toán, Mỹ Quốc không bán nhưng ngày nay máy điện toán của Trung Quốc (Tianhe_1A) học kỹ thuật siêu điện toán của Mỹ Quốc và chế tạo máy điện toán nhanh hơn gấp 2 lần máy điện toán của Mỹ Quốc (Jaguar).

 

(China has ousted the US as the maker of the world’s fastest supercomputer, signalling the country’s increasingly vigorous push to develop advanced technology.

The new system, known as Tianhe-1A, was developed by the National University of Defense Technology and unveiled at a supercomputing conference in Beijing on Thursday.

With a speed of 2.5 petaflops – meaning the system can make 1,000 trillion calculations per second – the Tianhe-1A is faster than the Jaguar, a system at a national laboratory at the University of Tennessee which topped the last global ranking published in June. The machine belongs to Dawning Information Industry, a company backed by the Chinese Academy of Sciences, at the National Center for Supercomputing in the northern port city of Tianjin.) 

 

Chẳng phải Trung Quốc tài giỏi ǵ v́ bao nhiêu giáo sư Đại học và các kỹ sư danh tiếng Trung Quốc đều đa số đề xuất thân từ các trường Đại học  Mỹ Quốc.  Trên 2 triệu kỹ sư, tiến sĩ và thạc sĩ đă sang học tập và làm việc tại Mỹ Quốc kể từ khi Nixon và cố vấn Henry Kissinger sang thăm Mao Trạch Đông năm 1972.

 


Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tổng thống Richard Nixon

 

Chúng ta thấy rằng nền kỹ nghệ điện toán tại Trung Quốc đều do Mỹ Quốc đầu tư thí dụ IBM để ứng dụng vào khai thác các mỏ dầu khí.  Mỹ đă vô t́nh hay hữu ư đào tạo các chuyên viên cho nền kinh tế Trung Quốc và với giá công nhân rẻ mạt tại Trung Quốc không bằng 1/10 công nhân tại Mỹ.

 

(Today, IBM (NYSE: IBM) announced the launch of China's first Energy Competency Center (ECC), a joint effort by IBM and Intel, at a press conference at the IBM China Business Innovation Center (CBIC), located in the Beijing Shangdi Information Industry Base. The ECC Beijing will provide oil and gas companies in China and the Asia Pacific region with the technologies to find and extract hydrocarbon deposits more quickly and efficiently, while controlling costs and reducing risks.)

 

Trước mặt, các xe hơi như GM sản xuất từ Trung Quốc (rẻ tiền với kỹ thuật Mỹ) sẽ tràn ngập thị trường Mỹ và nhà cửa tại Detroit, tiểu bang Michigan sẽ xuống rẻ mạt v́ từng bước hăng GM đă đem các công việc sang Trung Quốc. 

 

Các nghiệp đoàn công nhân Hoa Kỳ là hậu thuẫn to lớn cho đảng Dân chủ nay nếu không sửa lại nội quy thích hợp với nền kinh tế toàn cầu th́ sẽ có lúc không c̣n việc làm nữa v́ giá công nhân quá cao không phù hợp với thị trường trên toàn thế giới.

 

(Growth in the 1930s

The UAW was founded in May 1935 in Detroit, Michigan, under the auspices of the American Federation of Labor (AFL) after years of agitation within the labor federation. The AFL had focused on organizing craft unions and avoided large factories. But at its 1935 convention, a caucus of industrial unions led by John L. Lewis formed the Committee for Industrial Organization, the original CIO, within the AFL. Within one year, the AFL suspended the unions in the CIO, and these, including the UAW, formed the Congress of Industrial Organizations (CIO).)

 

Chúng ta không lấy ǵ làm lạ là mặc dầu đă ra khỏi suy thoái từ tháng 6 năm 2009 đến bây giờ tỷ lệ thất nghiệp chiếm 9.8% (tháng 11 năm 2010) không thể trở lại tỷ lệ thất nghiệp 5% như trước nữa.

 

Tóm lại v́ nước nào cũng quá khôn chỉ muốn xuất cảng nhiều hơn nhập cảng để có dư tiền; không có nước nào chịu nhường nước nào cho nên nền kinh tế toàn cầu vẫn không ra khỏi được nạn tŕ chậm và Hội nghị G-20 đă bác bỏ yêu sách của Tổng thống Mỹ Obama về việc yêu cầu Trung Quốc tăng trị giá của đồng Yuan đối với đồng đô-la để giải quyết việc mậu dịch mất cân bằng giữa 2 bước.

 

 

 

Xem tiếp kỳ 88 vào tuần tới.

 

      

  

         Đón xem Kỳ 88 - KINH TẾ HOA KỲ: 

 

Khi giá đồng đô-la giảm th́ hàng hóa của các nước xuất cảng đứng đầu là Trung Quốc, Đức và Nhật Bổn sẽ bị khó khăn khi nhập cảng vào Mỹ Quốc với  giá càng cao sẽ làm cho người tiêu thụ cắt giảm chi tiêu các món hàng đó. Chẳng những Trung Quốc mà lẫn cả Đức Quốc và Nhật Bổn là các nước nhập cảng nhiều vào Mỹ đều đồng thanh phản đối Mỹ Quốc v́ thiệt hại đến quyền lợi của họ. Do đó Mỹ Quốc dựa vào thế các cường quốc lại áp đảo Trung Quốc th́ cuối cùng lại mất hậu thuẫn và các nước này nghiêng về phía Trung Quốc. Chính sách đối ngoại của Obama rơ ràng bị thất bại. Hội nghị G20 nước hy vọng đem lại một nền kinh tế khả quan cho tất cả các nước bằng cách đẩy mạnh nền thương mại toàn cầu, nhưng không có một thỏa thuận nào giải quyết được vấn đề đó..........

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
14/12/2010

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm
http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.eia.doe.gov/cneaf/alternate/page/renew_energy_consump/
rea_prereport.html

 

http://en.wikipedia.org/wiki/AP1000

http://news.yahoo.com/s/nm/20100624/ts_nm/us_oil_spill

 

http://www.articlesbase.com/management-articles/interpreting-productivity-rate-310341.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Exxon-Mobil-1Q-profit-jumps-apf-2492850736.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode= 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax

http://www.tepco.co.jp/en/challenge/csr/sustainability/best-e.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax 

http://www.consumerwarningnetwork.com/2010/03/11/how-long-should-unemployment-benefits-last/ 

http://www.redstate.com/brian_d/2010/04/08/obamas-national-sales-tax/

http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com