www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

Kỳ 86:

 

 

        Trong việc bầu cử ngày mùng 2 tháng 11 năm 2010, đảng Cộng ḥa đă thắng thế rất lớn tại Hạ viện và hiện nay đă chiếm đa số hơn đảng Dân chủ:  Cộng ḥa 242 ghế, Dân chủ 191 ghế c̣n 2 ghế đang kiểm lại phiếu.

 

        Kết quả là đảng Cộng ḥa đă chiếm đa số tại Hạ viện. Tại Thượng viện đảng Cộng ḥa đă thêm 5 ghế (trước kia 41 ghế) nay lên 46 ghế,  đảng Dân chủ 51 ghế (trước kia 57 ghế) c̣n 1 ghế c̣n đếm lại và 2 ghế độc lập. Ngoài ra, hiện nay đảng Cộng ḥa nắm khoảng 29 trong 50 Thống Đốc, Dân chủ chiếm 19 ghế, 2 ghế c̣n đếm lại, thí dụ tại Minnesota.

 

        Sự thất bại to lớn của đảng Dân Chủ v́ lư do:

 

     1- Nền kinh tế không mang lại công ăn việc làm cho công nhân, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tiếp tục là 9.6% trong tháng 8, 9, và 10 năm 2010, tháng 11 năm 2010 lên 9.8%.

 

     2- Chính phủ Obama đă cố gắng thông qua Luật Cải tổ Y tế làm cho tiền bảo hiểm y tế năm 2011 sẽ gia tăng từ 20% đến 50% của các người được bảo hiểm làm cho toàn dân đều bị thiệt hại rơ rệt.

 

     3- Đảng Dân chủ với Tổng thống Obama một mặt th́ không gia tăng tiền an sinh xă hội của người già (tiền hưu bổng do lúc trẻ khi làm việc đóng thuế an sinh xă hội ) theo lạm phát trong năm 2010, 2011, một mặt cắt giảm quyền lợi tiền mua thuốc của các vị cao niên, cụ thể năm 2009 ai đóng phần bảo hiểm y tế mua thuốc th́ được đóng tiền Copayment tới năm 2010, chính phủ bắt các vị cao niên phải bỏ ra trước 165 đô-la mua bằng giá thị trường trước khi được hưởng quyền lợi Copayment. Đến năm 2011 th́ phải mua bằng tiền túi 310 đô-la tiền thuốc trước khi áp dụng Copayment. Tóm lại quyền lợi mua thuốc của các vị cao niên (từ 65 tuổi trở lên) bị thiệt hại.  Năm 2008 đảng Dân chủ của Tổng thống Obama hứa giúp đỡ người cao niên nhưng tới khi cầm quyền th́ cắt quyền lợi của người cao niên v́ vậy giới cao niên quay ngược lại; trước đó đa số bầu cho đảng Dân chủ th́ nay quay sang bầu đảng Cộng ḥa.

 

        Trước kia chương tŕnh TARP (Target Asset Relief Program) do chính phủ Bush thi hành cụ thể để giúp đỡ các hăng xe hơi như GM, Chrysler đừng đóng cửa tiệm AIG (AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) và một số các ngân hàng giúp th́ nay các hăng này đă trả nợ chính phủ dần dần và c̣n trả tiền lời nữa. Tóm lại chương tŕnh TARP của Tổng thống Bush thành công, c̣n chương tŕnh KÍCH CẦU (Stimulus) của Tổng thống Obama thí dụ trợ cấp mua nhà được tín thuế 8 ngàn đô-la Mỹ đối với người mua nhà lần đầu và 6500 đô-la Mỹ đối với người đổi nhà, tiền tung ra để xây dựng cầu cồng, đường xe lửa cao tốc, v.v…của Tổng thống Obama đă làm cho nạn lạm thu 1700 tỷ năm 2009 và 1400 tỷ năm 2010.

 

        Chỉ 2 năm cầm quyền mà TT Obama đă làm cho ngân quỹ bị nợ nần nhiều hơn 8 năm của Tổng thống George W. Bush 43 (vị Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ). Chương tŕnh của Obama không tập trung “đầu voi đuôi chuột” thí dụ cụ thể định xây dựng cao tốc tại nhiều tiểu bang như tiểu bang Wisconsin từ thành phố Madison đến thành phố Milwaulkee tốn kém gần 1 tỷ đô-la cho đường xe lửa cao tốc này chỉ đạt được 79 dặm/giờ và sau đó được 110 dặm/giờ thua xa các xe cao tốc ở Nhật, Trung Quốc hiện nay đă đạt đượcc 220 dặm/giờ nhiều nơi đạt tới 250 dặm/giờ và v́ vậy ở Wisconsin người ta định bỏ ngang chương tŕnh này.

 

(Some state-owned stretches of the route currently have a single track that is so old that freight trains can travel only up to 10 mph on it. The infusion of federal cash would upgrade the route from Milwaukee to Madison so the whole distance would have at least two sets of tracks, and trains could travel up to 79 mph initially and, by 2016, 110 mph. It’s a far cry from the speeds envisioned for trains in California and Florida, which would top 220 mph and 150 mph, respectively. But the benefit of the Midwestern approach is that the trains would come online quickly; planners say the first ones would arrive in Madison in the spring of 2013.)

 

        Trong khi nước Mỹ cần độc lập về năng lượng. muốn vậy cần phải đào dầu ở trong đất liền cũng như thềm lục địa tức là các ḷng biển thuộc Mỹ có dầu. Tăng cường các phương tiện sản xuất năng lượng đóng góp nhiều như năng lượng hạt nhân đóng góp 20% số lượng điện năng tiêu thụ tại Mỹ Quốc, năng lượng tái tạo được như Alcohol từ thực vật và các năng lượng khác nữa th́ Obama chỉ đưa ra chiêu bài năng lượng xanh nghe ra th́ rất hay tức là năng lượng không tỏa khí CO2 như năng lượng điện từ sức gió, từ năng lượng mặt trời tuy nhiên những năng lượng này hiện nay vốn sản xuất rất cao từ 3 đến 5 lần hơn các năng lượng khác (1 kWh) và hiện nay năng lượng điện từ sức gió 2.4% và điện từ mặt trời khoảng 0.26% không đáng kể.

 

(The country as a whole generates just 2.4% of its electrical power from wind, but several states generate substantial amounts of wind power.)

 

        Tóm lại lư thuyết th́ hay mà thi hành không được và không có mục tiêu giải quyết năng lượng độc lập, v́ vậy mỗi khi thị trường chứng khoán lên th́ giá dầu mỏ tăng theo.  Hiện nay giá dầu đă 89 đô-la Mỹ/thùng dầu thô và khoảng 91 đô-la/thùng dầu Brent (ngày 7 tháng 12 năm 2010). Dầu Brent ở Bắc hải có độ Propane cao hơn dầu thô và v́ vậy đắt tiền hơn.

 

        Tổng thống OBAMA Không có chính sách cụ thể về năng lượng, chỉ đi theo lời kêu gọi của các lư thuyết gia nặng về lư thuyết mà không thực tiễn về kinh tế và v́ vậy Mỹ Quốc trong 30 năm nay vẫn tiếp tục nhập cảng dầu thô và phụ thuộc năng lượng vào các nước khác làm cho nhập siêu của Mỹ trên 70% là do nhập cảng dầu thô. Ngoài ra Mỹ lại c̣n bị nạn nhập siêu v́ hàng hóa của Mỹ Quốc sản xuất từ trong nước gíá cao hơn giá hàng từ ngoại quốc v́ lương công nhân của Mỹ cao hơn hàng chục lần công nhân của các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam. Thậm chí có những hăng cung cấp máy điện toán lớn nhất thế giới là Dell trong năm nay 2010 đóng toàn bộ các nơi sản xuất các PC, Laptop trên toàn nước Mỹ và đem sang Á Châu để sản xuất rẻ tiền hơn và mới đủ sức cạnh tranh sản phẩm của các nước khác.

 

(Dell computers

Last production date: Jan. 2010

In January 2010, Dell closed its North Carolina PC factory, its last large U.S. plant. Analysts said Dell would be outsourcing work to Asian manufacturers in an attempt to catch up with the rest of the industry, said analyst Ashok Kumar.)

 

        Thậm chí như hăng Intel cung cấp các bộ vi tính Microprocessor cũng lập một nhà máy sản xuất cho các bộ óc của các máy điện toán, Laptop, các điện thoại di động, các máy chụp h́nh v.v…tại Việt Nam và Intel nói rằng lớn nhất thế giới.

 

        Chính sách kinh tế của Mỹ Quốc nói chung và của Tổng thống Obama càng ngày càng tỏ ra thất bại, đồng đô-la Mỹ càng ngày càng xuống giá thậm chí Chủ tịch Quỹ Ngân hàng, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Ben Bernanke mới tung ra từ 600 tỷ để mua lại các tín phiếu Ngân khố Mỹ làm cho lăi suất của Mỹ đă thấp lại c̣n thấp hơn cốt để đô-la Mỹ giảm giá hy vọng tăng xuất cảng.

 

        Việc mua lại các tín phiếu ngân khố của Hoa Kỳ làm cho lăi suất càng ngày càng thấp đi chỉ c̣n 0.12% cho 1 tháng, 3 tháng khoảng 0.14%, 6 tháng 0.20%, 5 năm 1.50%, 10 năm khoảng 2.95%,..v.v… Điều này làm cho các nhà tư bản bỏ tiền sang các nước khác thí dụ bỏ sang Trung Quốc với lời khoảng 6% rồi tiền Trung Quốc lại c̣n lên giá đối với tiền đô-la Mỹ; kết quả tiền Mỹ chạy sang nước khác và làm cho các tư bản ngoại quốc dễ dàng vay tiền nhà băng đầu tư vào các dự án của họ làm cho kinh tế của họ phát triển trong khi kinh tế của Mỹ phát triển 2%, Trung Quốc phát triển 10%. Chính sách cố gắng làm giảm lăi suất của chính phủ Obama làm tiền của Mỹ chạy sang Tàu trong 30 năm qua.

 

        Mỹ Quốc đă nuôi con cọp Trung Hoa từ gầy yếu bây giờ trờ thành hùng mạnh vượt kinh tế của Nhật mà chỉ thua Mỹ. Con cọp đưa vuốt ra dọa dẫm Việt Nam chiếm Hoàng sa thời Việt Nam Cộng Ḥa năm 1974, và một phần Trường Sa năm 1984 và năm 1988 rồi nay đe dọa khắp Á Châu đó là kết quả của con bài Kissinger muốn nuôi béo Trung Quốc để chống lại Liên Sô trước kia nhưng nay Liên số sụp đổ, Trung Quốc trở thành hung dữ nếu c̣n bỏ tiền vào Trung Quốc lợi dụng công nhân rẻ th́ Trung Quốc sẽ học được biết bao nhiêu kỹ thuật của Mỹ Quốc. Trước kia Sinh viên Trung Quốc sang Mỹ du học mang về Trung Quốc 2 triệu kỹ sư trong 30 năm qua. Ngoài ra như hăng GM lợi dụng công nhân rẻ bên Trung Quốc sản xuất xe hơi th́ có lợi nhưng về lâu về dài đến khi Trung Quốc học hết các kỹ thuật chế tạo th́ họ sẽ sản xuất xe hơi rẻ hơn và sẽ đè bẹp các nhà tư bản Mỹ Quốc.

 

        Tóm lại nền kinh tế Mỹ Quốc trước sau như một phải t́m cách độc lập về năng lượng từ 5 tới 10 năm th́ tương lai kinh tế Mỹ Quốc mới tươi sáng được.

 

 

 

Xem tiếp kỳ 87 vào tuần tới.

 

      

  

         Đón xem Kỳ 87 - KINH TẾ HOA KỲ: 

 

Kể từ cuối năm 2007, khủng hoảng kinh tế của Mỹ Quốc kéo theo sự suy sụp kinh tế của toàn thế giới cho nên có các cuộc họp của các vị nguyên thủ quốc gia nhóm G-20 chiếm lănh 85% kinh tế toàn thế giới họp vào năm 2008, 2009 và 2010.

Cuộc họp của các lănh tụ G-20 diễn ra tại Hán Thành vào ngày 11 và ngày 12 tháng 11 năm 2010 để giải quyết nền kinh tế trên toàn thế giới, tạo nên sự buôn bán các nước trên thế giới một cách b́nh đẳng và giúp đỡ sự phát triển kinh tế của các nước cũng như giảm tỷ lệ thất nghiệp của các nước.

 

Hiện nay trên thế giới việc buôn bán quốc tế có sự mất thăng bằng......

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
07/12/2010

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www.eia.doe.gov/cneaf/alternate/page/renew_energy_consump/
rea_prereport.html

 

http://en.wikipedia.org/wiki/AP1000

http://news.yahoo.com/s/nm/20100624/ts_nm/us_oil_spill

 

http://www.articlesbase.com/management-articles/interpreting-productivity-rate-310341.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Exxon-Mobil-1Q-profit-jumps-apf-2492850736.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode= 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax

http://www.tepco.co.jp/en/challenge/csr/sustainability/best-e.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax 

http://www.consumerwarningnetwork.com/2010/03/11/how-long-should-unemployment-benefits-last/ 

http://www.redstate.com/brian_d/2010/04/08/obamas-national-sales-tax/

http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com