www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

Kỳ 82

 

 

Theo báo cáo của Văn pḥng Thống kê Lao động tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2010 của Hoa Kỳ vẫn là 9.6%.

 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
2000 4.0 4.1 4.0 3.8 4.0 4.0 4.0 4.1 3.9 3.9 3.9 3.9  
2001 4.2 4.2 4.3 4.4 4.3 4.5 4.6 4.9 5.0 5.3 5.5 5.7  
2002 5.7 5.7 5.7 5.9 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.9 6.0  
2003 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 5.8 5.7  
2004 5.7 5.6 5.8 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4  
2005 5.3 5.4 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9  
2006 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.5 4.4 4.5 4.4  
2007 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 5.0  
2008 5.0 4.8 5.1 5.0 5.4 5.5 5.8 6.1 6.2 6.6 6.9 7.4  
2009 7.7 8.2 8.6 8.9 9.4 9.5 9.4 9.7 9.8 10.1 10.0 10.0  
2010 9.7 9.7 9.7 9.9 9.7 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6    
 

 


Người ta cho biết rằng trong tháng 10 năm 2010, số công nhân bị thất nghiệp là 151000.

 

Cho tới nay, 14 tháng qua tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đều trên 9.5%, đó là thời kỳ lâu nhất kể từ năm 1930. Tháng 11 năm 2010 là tháng bầu cử và như vậy có ảnh hưởng nhiều tới các ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ. Kết quả là đảng Dân chủ thua đậm ở Hạ Viên Cộng Ḥa 243 ghế, Dân chủ 188 ghế, Thượng viện trước kia Dân chủ 59 ghế, Cộng ḥa 41 ghế, nay Dân chủ 53 ghế, Cộng ḥa 47 ghế tứ Dân chủ mất 6 ghế

 

Trong tháng 9 khu vực tư tuyển lựa thêm 64 ngàn công nhân trong khi đó khu vực công của chính phủ cho nghỉ việc 159 000 công nhân. Số thất nghiệp nặng nề nhất là các giáo chức mất đi 76000 việc làm. Đây là cuộc sa thải lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ trong ṿng 28 năm. Trong số các nhân viên bị cắt giảm c̣n có 77000 là nhân viên làm trong việc kiểm kê dân số.

 

Nói chung th́ trong tháng 9 có khoảng 14.8 triệu người không có công ăn việc làm.

 

Các nhà kinh tế học tiên đoán rằng chính phủ sẽ cố gắng mua lại các khoản nợ của chính phủ để làm hạ lăi suất với hy vọng nhiều người sẽ vay hoặc để mua nhà hoặc để kinh doanh ḥng thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

 

Trong ngành sản xuất bị mất 6 ngàn công việc. Đầu năm trong ṿng 5 tháng năm 2010 th́ các hăng sản xuất mượn thêm 134000 công nhân, sau đó th́ không mướn thêm nữa mà lại sa thải công nhân.

 

Trong địa hạt xây cất mất đi 21 ngàn công nhân v́ không phát triển được ngành địa ốc thương mại nghĩa là không xây thêm được các khu vực phục vụ buôn bán. Trong ngành thông tin dịch vụ mất thêm 5000 công nhân. Trong khi đó ngành bảo vệ sức khỏe tuyển lựa thêm 32 ngàn công nhân, ngành du lịch và khách sạn tăng 38000 công nhân, ngành bán lẻ tăng 5700 công nhân. V́ các cửa hàng bán rất chậm trong ngành kinh tế cho nên không có khuynh hướng mượn thêm công nhân.

 

Nói chung nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay rất khó khăn. Nền kinh tế trông mong ở các hăng cực lớn như Boeing nhưng v́ hăng Boeing gặp khó khăn trong việc thử lại loại phi cơ Boeing-787. Loại phi cơ này dùng hợp chất sợi Carbon với mục tiêu làm giảm bớt trọng lượng của phi cơ và làm cho phi cơ tiết kiệm được xăng dầu khoảng 20%. Trong các kỳ thử nghiệm vừa qua, vận tốc của động cơ chế tạo bởi hăng Rolls-Royce Trent 1000 có vấn đề v́ không kiểm soát được vận tốc và do đó phi cơ không bay với động cơ đó. Sau đó Boeing-737 dùng loại động cơ thứ hai được chế tạo bởi General Electrics (GE) GEnx-1B64 engines th́ có thể bay được.

 

(The 787 flight test program is composed of 6 aircraft, ZA001 through ZA006, four with Rolls-Royce Trent 1000 engines and two with GE GEnx-1B64 engines).

 

Ngày 5 tháng 10 năm 2010, phi cơ 787 GA-006 dùng động cơ của General Electrics bay một giờ 4 phút thành công. Hiện nay phi cơ Boeing-787 sẽ tập trung dùng loại động cơ của Rolls Royce đă sửa để có thể bay được trong thời gian tới. Phi cơ Boeing-787 có thể dùng động cơ hoặc của GE hoặc Roll Royce để trong tương lai có thể xử dụng của bất cứ hăng nào khi hăng kia có vấn đề trong việc cung cấp sản phẩm. Phi cơ Boeing-787 hoăn giao hàng đă 2 năm rồi và hy vọng các cuộc thử nghiệm cuối cùng sẽ hoàn tất để có thể giao hàng cho khách hàng trong năm 2011.

 

Một khi sự thử nghiệm Boeing-787 hoàn tất th́ cuộc giao hàng đều đặn và thúc đầy nền kinh tế của Mỹ Quốc gia tăng.

 

Nền kinh tế Mỹ Quốc hiện hay c̣n phụ thuộc vào những công ty như Apple. Mỗi khi Apple không có sản phẩm mới trên thị trường th́ giá cổ phần của Apple lại tăng. Hiện nay cổ phần của Apple đă lên tới $321 đô-la Mỹ một cổ phiếu (vào ngày 9 tháng 11 năm 2010) so với cổ phẩn của Apple khoảng dưới 100 đô-la Mỹ trong năm 2009.

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2009 một cổ phiếu (share) của Apple giá 83.11 đô-la Mỹ một cổ phần mà nay đă lên tới 292 đô-la Mỹ một cổ phần vào ngày 8 tháng 10 năm 2010. Đó là nhờ các sản phẩm mà Apple đă cung cấp cho thị trường như Iphone G-4, IPod, iPad.

 

Với những thành tích của nhiều hăng của Mỹ như Boeing, Apple, Intel, IBM, Microsoft, Google và đặc biệt y khoa như Medtronic đă làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới.

 

Nói chung nền kinh tế toàn cầu hiện nay rất khó khăn nguyên do là có sự suy thoái toàn câu từ năm 2007 đến nay dù rằng nền kinh tế đă ra khỏi suy thoái nhưng nạn thất nghiệp ở trong nước vẫn c̣n cao.. Tóm lại, dù GDP có gia tăng nhưng v́ công nhân vẫn không có việc làm v́ máy móc, các phần mềm điện toán đă giúp đỡ cho công việc sản xuất, gia tăng sản phẩm mà không cần thêm nhiều công nhân và v́ vậy công nhân vẫn tiếp tục không có việc làm.

 

Việc này xảy ra kể từ khi có cuộc đại khủng hoảng thập niên 1930, chính phủ thuộc đảng Dân chủ đă cho thành lập nghiệp đoàn công nhân mà các nghiệp đoàn này cho đến ngày nay vẫn tiếp tục ủng hộ đảng Dân chủ trong các chức vụ Thượng nghị sĩ và Dân biểu trong Thượng nghị viện và Hạ nghị viện. V́ sự đ̣i hỏi phải cố gắng mang lại nhiều quyền lợi cho công nhân mà trong thập niên trước các hăng làm ăn lớn như GM, Ford, Chrysler đều cố gắng thỏa măn quyền lợi công nhân làm cho lương lên cao quyền lợi sức khỏe tiền hưu trí càng ngày càng nhiều lúc đó không có vấn đề ǵ v́ hầu như Nhật độc quyền xe hơi như ngày nay các hăng như GM, Ford đều t́m kiếm công nhân rẻ tiền tại Trung Quốc, Thái Lan, Phi Luật Tân, Việt Nam, v.v… giá công nhân rẻ hơn nhiều và v́ vậy GM đem công việc sang các nước đó.

 

Giá công nhân giả tỷ 30 đô-la/giờ tại Mỹ, đem sang Trung Quốc chỉ khoảng 2 đến 3 đô-la/giờ c̣n nếu đem sang Việt Nam th́ một tháng trả 200 đô-la th́ mừng lắm. Hai trăm đô-la tương đương với hơn 1 đô-la Mỹ/giờ, và ta thấy ngay rằng dù kỹ nghệ xe hơi có hồi phục th́ công nhân Mỹ cũng chỉ tiếp tục ngồi chơi xơi nước cho tới khi nào công nhân Mỹ có lương thấp hơn và có thể so sánh với các nước khác.

 

Đó là vấn đề nan giải của chính phủ Hoa Kỳ.

 

Người ta cũng thống kê rằng nếu không có nghiệp đoàn công nhân Hoa Kỳ trong kỹ nghệ xe hơi th́ GM có thể sản xuất được các xe rẻ hơn, tốt hơn cạnh tranh được với các nước khác. Nghiệp đoàn công nhân Hoa Kỳ đă bảo vệ công nhân làm cho GM không thể bảo vệ các biện pháp cải tiến tiền lương đủ khả năng cạnh tranh với các nước khác. Đạo luật của chính phủ Hoa Kỳ do đảng Dân chủ cầm đầu là đạo luật năm 1935 cấm các công ty Mỹ loại bỏ nghiệp đoàn công nhân.

 

Nghiệp đoàn công nhân xe hơi Hoa Kỳ (U.A.W) bằng ḷng lương giảm xuống $28/giờ và các công nhân tân tuyển chịu giá thấp $14/giờ để có thể cạnh tranh với công nhân Mexico và các nước khác

 

(Under a cost-saving arrangement, G.M. will pay 60 percent of the plant’s 1,550 workers the going wage of about $28 an hour, and the remainder of the workers about half as much — or $14 an hour. While the U.A.W. had previously agreed to lower wages for new hires, some of the second-tier workers at the Orion plant could be among current G.M. employees called back from layoff.

The Orion plant, which previously made midsize sedans, will be converted to build a subcompact Chevrolet model, making it the focal point of G.M.’s strategy to bring smaller, more fuel-efficient cars to American consumers. The U.A.W. pact is intended to reduce labor costs enough to compete with subcompact cars made in Mexico and other low-wage countries.)

 

Như ta đă biết điều này xảy ra tại các công ty không thuộc Quốc pḥng, c̣n các công ty thuộc Quốc pḥng th́ không thấy có sự hiện diện của ngghiệp đoàn công nhân.

 

Hăng GM phàn nàn rằng v́ phải bảo vệ các công nhân do nghiệp đoàn lănh đạo dù có thể sản xuất các loại xe có hiệu suất cao nhất tức là 1 gallon đi được nhiều dặm nhất, sản phảm rẻ nhất tại v́ khi đó phải thay đổi cơ cấu sản xuất tức là hoặc phải sa thải công nhân hoặc phải mướn các công nhân mới phục vụ nhu cầu sản xuất mới. Điều này không làm được th́ bị nghiệp đoàn công nhân Hoa Kỳ chống đối.

 

Hiện nay tại tiểu bang Oklahoma do khế ước với nghiệp đoàn công nhân trả lương cho 2300 công nhân v́ quyền lợi mà không có việc ǵ làm. Mỗi ngày công nhân đến sở không có việc làm chỉ ngồi nói chuyện và coi TV.

 

Nếu không có nghiệp đoàn công nhân GM có thể dùng nhièu kỹ thuật cao như dùng nhiều người máy để sản xuất xe rẻ hiện đủ sứ cạnh tranh với xe nước ngoài.


(Without the UAW, GM would have been free to produce in the most-efficient, lowest cost way and to introduce improvements in efficiency as rapidly as possible. Sometimes this would have meant simply having one or two workers on the spot do a variety of simple jobs that needed doing, without having to call in half a dozen different workers each belonging to a different union job classification and having to pay that much more to get the job done. At other times, it would have meant just going ahead and introducing an advance, such as the use of robots, without protracted negotiations with the UAW resulting in the need to create phony jobs for workers to do (and to be paid for doing) that were simply not necessary.)

 

V́ lương công nhân của GM quá cao trong khi xe Toyota khi bán mỗi xe lời 2000 đô-la th́ GM có lương công nhân cao để cạnh tranh với Toyota lỗ 1200 đô-la/xe. Tóm lại tiền sản xuất khác nhau 3200 đô-la mỗi xe. Tất nhiên sản xuất tại Trung Quốc c̣n rẻ hơn nhiều. Do đó nghiệp đoàn công nhân chỉ thích hợp trong thập niên 1930, nay với sự cạnh tranh toàn diện th́ đă đến lúc phải xét lại v́ nếu không công nhân Mỹ c̣n được ngồi chơi dài dài.

 

 

 

Xem kỳ 83

 

      

  

 

 

 Nguyễn VănThành
9/11/2010

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/AP1000

http://news.yahoo.com/s/nm/20100624/ts_nm/us_oil_spill

 

http://www.articlesbase.com/management-articles/interpreting-productivity-rate-310341.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Exxon-Mobil-1Q-profit-jumps-apf-2492850736.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode= 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax

http://www.tepco.co.jp/en/challenge/csr/sustainability/best-e.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax 

http://www.consumerwarningnetwork.com/2010/03/11/how-long-should-unemployment-benefits-last/ 

http://www.redstate.com/brian_d/2010/04/08/obamas-national-sales-tax/

http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com