www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81  | Kỳ 82

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

Kỳ 74

 

      Hiện nay nền kinh tế trên thế giới c̣n gặp nhiều khó khăn v́ lư do nạn thất nghiệp trên toàn thế giới kể cả Mỹ Quốc c̣n cao; tính đến tháng 7 năm 2010 tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ Quốc vẫn c̣n tiếp tục 9.5%. Trước kia chính phủ Hoa Kỳ hy vọng rằng với gói kích cầu th́ tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống c̣n 8% nhưng hiện nay điều đó thật xa vời.

          Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 năm 2010 lại lên 9.6%.

      Mỹ Quốc bị nạn bong bóng nhà cửa từ năm 2006 đến nay vẫn chưa hồi phục; có nơi giảm 30% giá nhà, có nơi giảm 50% như tại Arizona và Florida. Nói chung trên toàn nước Mỹ từ khi giá nhà cao nhất vào những năm 2005, 2006 th́ nay giảm trung b́nh 30%. Giá nhà khi giảm th́ giá thị trường ở nhiều nơi c̣n thấp hơn giá nợ nhà băng để mua nhà v́ vậy ta thấy việc sai áp nhà cửa rồi bán đấu giá xảy ra nhiều nơi trên đất Mỹ. Có những căn nhà giá 300 ngàn đô-la Mỹ nhưng khi bán đấu giá chỉ được 95 ngàn. Người ta ước lượng lại độ phát triển GDP của Mỹ trong quư 2 năm 2010 chỉ c̣n khoảng 2.4%.

 

(US real GDP (gross domestic product) -- the output of goods and services produced by labor and property located in the United States -- increased at an annual rate of 2.4% in the second quarter of 2010, (that is, from the first quarter to the second quarter), according to the "advance" estimate released by the Bureau of Economic Analysis. In the first quarter, real GDP increased 3.7%.

The Bureau emphasized that the second-quarter advance estimate released today is based on source data that are incomplete or subject to further revision by the source agency. The "second" estimate for the second quarter, based on more complete data, will be released on August 27, 2010).

 

      Mặc dầu lăi suất mua nhà cửa xuống rất thấp khoảng 4.44% cho nhà vay 30 năm thấp nhất trong ṿng 50 năm qua và việc bán nhà cũng không tăng mà c̣n giảm nữa.

 

(The average rate on a 30-year fixed mortgage hit 4.44 percent this week, mortgage buyer Freddie Mac said Thursday. And some brokers say homeowners looking to refinance have even managed to do so for as low as 4 percent.)

 

      Dù rằng lăi suất cho nợ mua nhà thấp nhưng việc mua nhà vẫn không gia tăng được. Trong khi đó lăi suất mua nhà 15 năm chỉ c̣n 3.92%. Người ta tính rằng nếu lăi suất mua nhà c̣n xuống nữa th́ c̣n nhiều người muốn trả nợ cũ và mượn nợ mới để giảm thiểu tiền đóng nợ mua nhà mỗi tháng hoặc giảm thời hạn mua nhà từ 30 năm xuống 15 năm. Trong khi đó việc nhập cảng hàng hóa của Mỹ Quốc càng gia tăng và làm cán cân thương mại của Mỹ Quốc càng thiếu hụt trầm trọng. Sự nhập siêu của Mỹ Quốc trong tháng 6 năm 2010 đă tăng 18.8% tương đương với nhập siêu 49.9 tỷ đô-la tương đương với khoảng 600 tỷ nhập cảng nhiều hơn xuất cảng trong một năm của Mỹ Quốc.

 

      Tiền đô-la càng ngày càng mất giá, trước kia 1 đô-la Mỹ = 300 đồng Yen Nhật Bổn (1973) nay chỉ c̣n khoảng 85 đồng Yen mà thôi (ngày 14 tháng 9 năm 2010) tức là mất giá trên 300%.

 

 

Year

Month

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1949–71

360

1972

308

1973

301.15

270.00

265.83

265.50

264.95

265.30

263.45

265.30

265.70

266.68

279.00

280.00

1974

299.00

287.60

276.00

279.75

281.90

284.10

297.80

302.70

298.50

299.85

300.10

300.95

1975

297.85

286.60

293.80

293.30

291.35

296.35

297.35

297.90

302.70

301.80

303.00

305.15

1976

303.70

302.25

299.70

299.40

299.95

297.40

293.40

288.76

287.30

293.70

296.45

293.00

1977

288.25

283.25

277.30

277.50

277.30

266.50

266.30

267.43

264.50

250.65

244.20

240.00

1978

241.74

238.83

223.40

223.90

223.15

204.50

190.80

190.00

189.15

176.05

197.80

195.10

1979

201.40

202.35

209.30

219.15

219.70

217.00

216.90

220.05

223.45

237.80

249.50

239.90

1980

238.80

249.80

249.70

238.30

224.40

218.15

226.85

219.20

212.00

211.75

216.75

203.60

1981

205.20

208.85

211.40

215.00

223.50

225.75

239.75

228.75

231.55

233.35

214.15

220.25

1982

228.45

235.20

248.30

236.30

243.70

255.55

256.65

259.60

269.40

277.40

253.45

235.30

1983

238.40

235.55

239.30

237.70

238.60

239.80

241.50

246.75

236.10

233.65

234.20

232.00

1984

234.74

233.28

224.75

226.30

231.63

237.45

245.45

241.70

245.40

245.30

246.50

251.58

1985

254.78

259.00

250.70

251.40

251.78

248.95

236.65

237.10

216.00

211.80

202.05

200.60

1986

192.65

180.45

179.65

168.10

172.05

163.95

154.15

156.05

153.63

161.45

162.20

160.10

1987

152.30

153.15

145.65

139.65

144.15

146.75

149.25

142.35

146.35

138.55

132.45

122.00

1988

127.18

128.12

124.50

124.82

124.80

132.20

132.53

134.97

134.30

125.00

121.85

125.90

1989

129.13

127.15

132.55

132.49

142.70

143.95

138.40

144.28

139.35

142.15

142.90

143.40

1990

144.40

148.52

157.65

159.08

151.75

152.85

147.50

144.50

137.95

129.35

132.75

135.40

1991

131.40

131.95

140.55

137.42

137.97

138.15

137.83

136.88

132.95

131.00

130.07

125.25

1992

125.78

129.33

133.05

133.38

128.33

125.55

127.30

123.42

119.25

123.35

124.75

124.65

1993

124.30

117.85

115.35

111.10

107.45

106.51

105.60

104.18

105.10

108.23

108.82

111.89

1994

109.55

104.30

102.80

102.38

104.38

 98.95

 99.93

 99.57

 98.59

 97.37

 98.98

 99.83

1995

 98.58

 96.93

 88.38

 83.77

 83.19

 84.77

 88.17

 97.46

 98.18

101.90

101.66

102.91

1996

106.92

104.58

106.49

104.29

108.37

109.88

107.13

108.40

111.45

113.27

113.44

115.98

1997

122.13

120.88

123.97

126.92

116.43

114.30

117.74

119.39

121.44

120.29

127.66

129.92

1998

127.34

126.72

133.39

131.95

138.72

139.95

143.79

141.52

135.72

116.09

123.83

115.20

1999

115.98

120.32

119.99

119.59

121.37

120.87

115.27

110.19

105.66

104.89

102.42

102.08

2000

106.90

110.27

105.29

106.44

107.30

105.40

109.52

106.43

107.75

108.81

111.07

114.90

2001

116.38

116.44

125.27

124.06

119.06

124.27

124.79

118.92

119.29

121.84

123.98

131.47

2002

132.94

133.89

132.71

127.97

123.96

119.22

119.82

117.97

121.79

122.48

122.44

119.37

2003

119.21

117.75

119.02

119.46

118.63

119.82

120.11

117.13

110.48

108.99

109.34

106.97

2004

105.88

109.08

103.95

110.44

109.56

108.69

111.67

109.86

110.92

105.87

103.17

103.78

2005

103.58

104.58

106.97

105.87

108.17

110.37

112.18

111.42

113.28

115.67

119.46

117.48

2006

117.18

116.35

117.47

114.32

111.85

114.66

114.47

117.23

117.91

118.01

117.23

115.57

2007

120.59

120.49

117.29

118.81

120.77

122.64

121.56

116.74

115.01

115.77

111.24

112.28

2008

107.60

107.18

100.83

102.41

104.11

106.86

106.76

109.24

106.71

100.20

 95.01

 90.28

2009

89.51

97.87

98.31

97.67

96.45

96.61

94.37

94.90

91.27

90.37

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Month

 

 

      Người ta sợ rằng nền kinh tế của Mỹ Quốc giống như nền kinh tế Nhật với nạn bong bóng nhà cửa năm 1990 nghĩa là nạn sụt giảm giá nhà làm cho kinh tế Nhật Bổn từ nay sau 20 năm c̣n yếu kém. Thị trường Chứng khoán Nhật Nikkei-225 trước kia khoảng 39000 nay chỉ c̣n khoảng 9400 tức là chỉ c̣n ¼ như vậy sau nạn bong bóng nhà cửa năm 2006 mà Thị trường Chứng khoán Wall Street Hoa Kỳ cao điểm vào tháng 12 năm 2007 là 14200 nay c̣n khoảng 10200 nghĩa là mất trên 30% cũng là may mắn lắm vậy; tuy nhiên quá tŕnh phát triển trong thập niên 2000-2010 gần như dậm chân tại chỗ. Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ Dow Jones có trị số 10000 năm 2000, năm nay 2010 cũng 10000, th́ rơ ràng Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ Dow Jones gần như đứng yên tại chỗ trong 10 năm qua. Thế là bao nhiêu tiền đầu tư của công nhân Hoa Kỳ bỏ trong các quỹ nếu mua quỹ Hỗ tương (Mutual Funds) hoặc cổ phiếu (Stock) suốt trong 10 năm qua không có một xu lời, nếu giữ được số cũ là mừng c̣n đại đa số là bị lỗ.

 

      Vậy tiền đó đi đâu ?

 

      Chính là để trả công nhân Hoa Kỳ v́ một số nghiệp đoàn chỉ đ̣i quyền lợi của công nhân mà không nghĩ đến sự phát triển của công ty, cụ thể là GM và Chrysler đă phải tuyên bố phá sản. Và nay GM đang t́m cách sống lại nhờ thị trường công nhân rẻ tại Trung Quốc mà trong tam cá nguyệt vừa qua (quư 2 năm 2010) đă lời 1.62 tỷ đô-la Mỹ.

 

      V́ vậy cho nên muốn giữ việc làm tại Hoa Kỳ phải có các quyết định lương công nhân của Hoa Kỳ có thể cạnh tranh với bên ngoài. Trong vài tháng vừa qua nghiệp đoàn công nhân hăng Ford đă phải nhượng bộ đồng ư chịu giới hạn lương của các công nhân mới tuyển lương khoảng 14 đô-la/giờ trước kia là 28 đô-la/giờ chưa kể các quyền lợi như hưu trí, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi mua cổ phiếu v.v…

 

      Trong khi đó các nước hiện đang có GDP phát triển nhất thế giới là Trung Quốc th́ trong quư 1 năm là 11.9%, trong quư 2 có độ tăng trưởng là 10.3%. Tuy nhiên nạn nhà cửa tại Trung Quốc c̣n quá cao so với lợi tức hàng năm của công nhân. Một công nhân của Trung Quốc khoảng 2, 3 ngàn đô-la/năm mà tại Thượng Hải một căn hộ tại chung cư khoảng 2 pḥng ngủ giá 600 ngàn đô-la Mỹ th́ rất ít người có khả năng mua nhà v́ vậy nhiều nông dân Trung Quốc khi lên thành thị làm việc với lương khoảng trên dưới 200 đô-la / tháng chung nhau thuê một căn hộ phải ở chui rúc 5, 10 người.

 

      Và v́ lư do đó khi có hoàn cảnh đưa đến th́ các công nhân Trung Quốc đ̣i tăng lương. V́ đất đai tại Trung Quốc rất mắc so với đất đai tại Mỹ Quốc tương đối rẻ hơn nhiều cho nên tiền đầu tư vào đất đai tại Trung Quốc nhiều hơn tiên đầu tư vào tiền đất đai tại Hoa Kỳ. Và nếu như tiền đầu tư cộng với tiền công nhân tại Trung Quốc c̣n rẻ hơn tại Mỹ Quốc th́ nhiều hăng xướng tại Mỹ c̣n muốn kéo sang Trung Quốc để trục  lợi, nhưng nếu không lời hơn quá nhiều th́ các nhà đầu tư sẽ đem việc làm trở lại Mỹ Quốc để tránh tiền chuyên chở từ Trung Quốc vào Mỹ trong trường hợp nhiên liệu càng ngày càng tăng giá.  

 

      Trước kia v́ Trung Quốc quá đông dân cho nên chính phủ Trung Quốc hạn chế một gia đ́nh chỉ sinh 1 con đến nay 2 công nhân già về hưu chỉ có một con thôi thật khó ḷng mà nuôi được 2 người già. Kết quả nạn công nhân tại Trung Quốc sẽ càng ngày càng giảm đi do nạn chính phủ Trung Quốc đặt ra chính sách một con.

 

      Quay lại Mỹ Quốc, dân số tại Mỹ Quốc gia tăng dần dần hiện nay gần khoảng 310 triệu. Dân số chính thức tại Mỹ Quốc vào tháng 7 năm 2010 là 310.232.863 người. Độ tăng dân số của Mỹ Quốc là 0.97% tương đương với 3 triệu người mỗi năm. Trong khi đó mỗi năm có khoảng 4.25 triệu người di dân vào Mỹ, ấy là chưa kể các người di dân lậu.

 

      Tóm lại mỗi năm dân số Mỹ gia tăng khoảng 3 triệu người và v́ vậy nạn thất nghiệp của Mỹ Quốc rất khó bề suy giảm trừ khi độ phát triển xây dựng nhà cửa, chế tạo xe hơi và các đồ tiêu dùng phải gia tăng. Ngoài ra v́ việc ứng dụng các máy điện toán, các nhu liệu và kỹ thuật quản lư nhân viên khi sản xuất cùng một số sản phẩm lại cần ít nhân công hơn v́ độ tăng năng suất sản xuất do kỹ thuật như cách quản lư, cách kiểm tra và xử dụng máy điện toán hoặc các máy robot làm cho việc thất nghiệp là một nạn rất khó giải quyết tại Mỹ Quốc. Chính phủ Mỹ Quốc phải giải quyết tận gốc vấn đề do nạn thiếu hụt năng lượng v́ dân Mỹ chỉ có 310 triệu người so với tổng số dân trên thế giới 6000 triệu chiếm khoảng 5% dân số thế giới và tiêu thụ năng lượng trên 25% năng lượng trên toàn thế giới do tiêu xài quá đáng. Nhiều nước có công nhân đi là đi xe đạp xe điện….nhưng tại Mỹ Quốc dù là công nhân cắt tóc, công nhân chấp nối mạch điện tử, công nhân xây dựng nhà cửa, hốt rác cũng đều có xe hơi riêng.

 

      Như vậy nước Mỹ cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề năng lượng cần 5, 10 năm phải sản xuất các xe chạy bằng điện hybrid, phải sử dụng các năng lượng điện tử tăng cường năng lượng điện nguyên tử từ 20% lên 40, 60 hay 80% th́ lúc đó mới không cần nhập cảng năng lượng nữa và việc xây dựng các nhà máy nguyên tử hoặc các nhà máy chế tạo các b́nh điện chạy xe hơi hay xe hybrid mới có thể tạo ra các việc làm cho các công nhân lao động. Ấy là chính phủ phải thay đổi 5 ngày/tuần xuống c̣n 32 giờ/tuần để nhường chỗ cho các công nhân thất nghiệp. Ấy là chưa kể phải có các biện pháp để các người cao niên về hưu trí thí dụ 65, 67 tuổi nhường chỗ dành cho thanh niên. 

 

          Hiện nay các người quá 67 tuổi không phải bắt buộc về hưu. Chính phủ phải qui định đúng 67 tuổi phải nghỉ hưu cốt nhường việc làm cho thanh niên.

 

      Nếu chính phủ Hoa Kỳ không có quyết định lâu dài mà chỉ có quyết định trước th́ c̣n lâu nền kinh tế Mỹ mới ra khỏi suy thoái suốt 3 năm.

 

 

 

Xem kỳ 75

      

  

 

        

 

 Nguyễn VănThành
14/09/2010

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/AP1000

http://news.yahoo.com/s/nm/20100624/ts_nm/us_oil_spill

 

http://www.articlesbase.com/management-articles/interpreting-productivity-rate-310341.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Exxon-Mobil-1Q-profit-jumps-apf-2492850736.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode= 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax

http://www.tepco.co.jp/en/challenge/csr/sustainability/best-e.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax 

http://www.consumerwarningnetwork.com/2010/03/11/how-long-should-unemployment-benefits-last/ 

http://www.redstate.com/brian_d/2010/04/08/obamas-national-sales-tax/

http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com