www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

 

 

Kỳ 68

 

         Theo Thông báo của Bộ Lao động Hoa Kỳ đă có khoảng 125 ngàn việc bị mất trong tháng 6 năm 2010.  Và như ta đă biết trong tháng 6, chính phủ đă cho nghỉ 225 ngàn nhân viên mượn tạm sau khi họ hoàn tất nhiệm vụ trong công tác kiểm kê dân số.  Trong khi đó khu vực tư mượn thêm 83 ngàn công nhân, như vậy 6 tháng liên tiếp các công ty tư đă mướn thêm công nhân tuy nhiên không bằng dự đoán của các nhà kinh tế học.

 

(A wave of census layoffs cut America's payrolls in June for the first time in six months, while private employers added a modest number of jobs. The unemployment rate dipped to 9.5 per cent, its lowest level in almost a year. Employers cut 125,000 jobs last month, the most since October, the Labour Department said Friday. The loss was driven by the end of 225,000 temporary census jobs. Businesses added a net total of 83,000 workers, an improvement from May. But that's also below March and April totals.

The report reinforces concerns that the recovery is stalling.

Unemployment dropped from 9.7 per cent to 9.5 per cent, the lowest level since July 2009. But it fell because 652,000 people gave up on their job searches and left the labour force. People who are no longer looking for work aren't counted as unemployed. )

 

         Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 là 9.5% so với tháng 5 là 9.7%.

 

Labor Force Statistics from the Current Population Survey

Series Id:           LNS14000000
Seasonally Adjusted
Series title:        (Seas) Unemployment Rate
Labor force status:  Unemployment rate
Type of data:        Percent or rate
Age:                 16 years and over

 

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Annual

2000

4.0

4.1

4.0

3.8

4.0

4.0

4.0

4.1

3.9

3.9

3.9

3.9

 

2001

4.2

4.2

4.3

4.4

4.3

4.5

4.6

4.9

5.0

5.3

5.5

5.7

 

2002

5.7

5.7

5.7

5.9

5.8

5.8

5.8

5.7

5.7

5.7

5.9

6.0

 

2003

5.8

5.9

5.9

6.0

6.1

6.3

6.2

6.1

6.1

6.0

5.8

5.7

 

2004

5.7

5.6

5.8

5.6

5.6

5.6

5.5

5.4

5.4

5.5

5.4

5.4

 

2005

5.3

5.4

5.2

5.2

5.1

5.0

5.0

4.9

5.0

5.0

5.0

4.9

 

2006

4.7

4.8

4.7

4.7

4.6

4.6

4.7

4.7

4.5

4.4

4.5

4.4

 

2007

4.6

4.5

4.4

4.5

4.4

4.6

4.6

4.6

4.7

4.7

4.7

5.0

 

2008

5.0

4.8

5.1

5.0

5.4

5.5

5.8

6.1

6.2

6.6

6.9

7.4

 

2009

7.7

8.2

8.6

8.9

9.4

9.5

9.4

9.7

9.8

10.1

10.0

10.0

 

2010

9.7

9.7

9.7

9.9

9.7

9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 thấp hơn v́ nhiều người không được lănh tiền thất nghiệp nữa v́ đă quá hạn kỳ và được cho là không có ư chí t́m việc nữa.  Số người này là 650 ngàn người.  Độ thất nghiệp thật sự được gọi tên là U6 gồm có các người làm việc bán thời gian và các người không c̣n được trợ cấp thất nghiệp nữa thật sự đă lên tới 16.5%.

 

(Take a hard, cold look at June's tragic unemployment numbers. The Bureau of Labor Statistics rate is 9.5 percent, roughly where it's been for more than a year. The BLS jobless rate (U6) is 16.5 percent -- nearly 30 million people are without jobs or forced into part-time work. More than 6.7 million workers have been unemployed for more than 27 weeks. The administration can spin these numbers like a top, but Americans know in their bones that no one in Washington has a real plan to get our people back to work. )


Read more: The Gilmer Mirror - Wall Street's Answer to Unemployment

 

         Do đó, con đường đi tới kinh tế hồi phục của Hoa Kỳ c̣n dài và đầy gian nan.  Thống kê cho biết có khoảng 14.6 triệu công nhân Hoa Kỳ thất nghiệp trong đó khoảng 45.5% tức 6.8 triệu người đă mất việc ít nhất 27 tuần hoặc nhiều hơn.  Số người thất nghiệp rất là cao trong đó 7.9 triệu người mất việc kể từ khi sự suy thoái bắt đầu vào tháng 12 năm 2007.

 

         Để phản ảnh t́nh trạng thất nghiệp cũng như t́nh trạng kinh tế của Hoa Kỳ, Thống kê đơn đặt hàng tại các hăng sản xuất giảm đi 1.4% trong tháng 5 tương đương với 16.8% một năm. Đơn đặt hàng giảm nhiều nhất kể từ tháng 3 năm 2009.  Chỉ khi nào các hăng sản xuất nhiều công nhân để sản xuất hàng hóa th́ mới hy vọng nền kinh tế hồi phục.  Các nhà kinh tế học sợ rằng chỉ số thất nghiệp và nhu cầu xuất cảng thấp làm cho các hăng rất do dự trong việc mượn thêm công nhân mới.

 

         Các hăng mướn nhiều công nhân nhất là các hăng sản xuất xe hơi mặc dầu sự tiêu thụ của xe hơi trong năm 2010 khá hơn chút đỉnh đối với năm 2009 nhưng v́ tiền công của công nhân xe hơi tại Mỹ quá cao trung b́nh khoảng 6-7 ngàn đô-la Mỹ/tháng so với bên Trung Quốc khoảng 200-300 đô-la Mỹ/tháng, do đó khi bán được nhiều xe hơi th́ các hăng xe hơi GM sản xuất tại nước ngoài nhiều hơn tại nước Mỹ.

 

         Cụ thể là hăng xe GM dự định sản xuất tăng 200% tại Trung Quốc trong ṿng 3 năm tới.  GM đầu tư thêm 3 tỷ đô-la tại Trung Quốc bao gồm số lượng sản xuất xe hơi, nghiên cứu và phát triển các loại xe hơi mới và các cơ sở tài chánh phục vụ cho kỹ nghệ xe hơi thí dụ cho vay tiền mua xe hơi trả góp.  Như vậy,  mặc dầu các hăng xe hơi có tăng cường khả năng sản xuất nhưng họ không tăng cường công nhân tại Mỹ Quốc và tăng cường tại nước ngoài.  Đó là vấn đề rất phức tạp cho sản xuất xe hơi tại Mỹ Quốc.

 

         V́ không c̣n tín thuế mua nhà cho nên số nhà bán được trong tháng 6 năm 2010 đă suy giảm. Cuối tháng 4 năm 2010 là hạn cuối cùng chính phủ cấp tín thuế cho các người mua nhà.  Thống kê cho biết trong tháng 5 năm 2010 các nhà cũ có sẵn bán đi giảm 30%. 

 

        Đó là độ giảm nhiều nhất kể từ tháng 11 năm 2009.

 

        Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ bán nhà giảm 31%, vùng Trung Tây và vùng Nam Hoa Kỳ giảm 33% so với tháng 4 năm 2010. 

 

         Vi tinh h́nh bán nhà suy giảm rất nhiều cho nên Quốc hội Hoa Kỳ gửi cho Tổng thống Obama gia hạn thêm 3 tháng khoản tín thuế.  Hạ viện chấp thuận vào thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2010.  Thượng viện chấp thuận vào thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2010, bây giờ chỉ cần chữ kư của Tổng thống để ban hành.

 

         Luật này cho phép tín thuế  mua nhà (homebuyer tax credits) được gia hạn tới ngày 30 tháng 9 trong đó 8 ngàn đô-la Mỹ cho người mua nhà đầu tiên và 6500 đô-la Mỹ cho các người đổi nhà nghĩa là bán nhà cũ mua nhà khác.  Điều này chỉ cho phép các người đă kư khế ước mua nhà rồi được hoàn tất ở thời hạn trễ hơn. Thống kê cho biết khoảng 3 triệu người khai tín thuế mua nhà tương đương với 21 tỷ đô-la tín thuế.

 

         Trong khi đó v́ nền kinh tế không được ổn định chẳng những tại Âu Châu nhiều chính phủ nợ nần chồng chất với độ phát triển GDP không quá 1%.  Tại Á Châu, Trung Quốc bị nạn bong bóng nhà cửa nhiều người thấy giá nhà lên cao, vay tiền của nhà băng mua nhà giá nhà lên cao nẩy sinh nạn đầu cơ tích trữ cho nên chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh các người mua nhà thứ hai trở lên có đủ 50% tiền giá nhà th́ mới được vay 50% c̣n lại để chận nạn đầu cơ tích trữ.  Thí dụ giá nhà là 500 ngàn th́ phải có trước 250 ngàn mới có thể vay 250 ngàn c̣n lại của ngân hàng.

 

         Do vậy, số người mua nhà tại Trung Quốc xuống lập tức v́ không c̣n vay được từ 80-90% từ ngân hàng nữa do đó giá nhà xuống và nạn bong bong nhà cửa càng trầm trọng. Trước kia GDP của Trung Quốc là 11.9% tăng trưởng nhưng nay xét lại chỉ c̣n 9%.  Tuy nhiên với nạn suy thoái toàn cầu chưa hồi phục v́ hàng hóa của Trung Quốc cố để xuất cảng phải suy giảm và như vậy gây nạn thất nghiệp tại Trung Quốc, nhiều công nhân bị thất nghiệp và làm cho nên kinh tế tương lai của Trung Quốc cũng không thể phát triển  được một cách nhanh chóng.

 

         Trong khi đó tại Hoa Kỳ gần như tiểu bang nào cũng nợ chồng chất gây sự mâu thuẫn giữa các Thồng đốc và Quốc hội tiểu bang; thậm chí tại California, Thống đốc phải quyết định cho 200 ngàn công chức, nhân viên tiểu bang tạm thời lănh lương tối thiểu 7.25 đô-la/1 giờ trong tháng 7 năm 2010 và tiền lương sẽ được truy lănh  khi nào quốc hội tiểu bang thông qua luật ngân sách của tiểu bang,  Hiện nay tiểu bang California thâm thủng 19 tỷ trong ngân sách tiểu bang. Luật tạm lănh lương tối thiểu 7.25 đô-la Mỹ /giờ đặc biệt không ứng dụng cho 37 ngàn công nhân gồm các viên chức kiểm soát xa lộ California, các bác sĩ và các  chánh án, biện lư,  kỹ sư làm việc cho tiểu bang.

 

         Các người là cấp chỉ huy (Manager) tạm lănh 455 đô-la Mỹ/tuần. V́ vậy Thị trường Chứng khoán Hoa Kỷ Dow Jones chỉ trong ṿng tháng vừa qua đă giảm khoảng trên 600 điểm (từ 11230 xuống khoảng 10600 vào ngày 3 tháng 8 năm 2010).

 

         Thị trường Chứng khoán suy giảm chứng tỏ nền kinh tế Hoa Kỳ càng ngày càng gặp trở ngại trong việc hồi phục.  Chính phủ Hoa Kỳ đang tiến thối lưỡng nan một mặt tung tiền kích cầu th́ gia tăng số nợ nần chồng chất. Mặt khác, muốn giảm nợ nần của chính phủ th́ phải gia tăng thuế, giảm bớt công chức công nhân làm cho độ thất nghiệp phải gia tăng.

 

         T́m cho được một giải pháp để giải quyết vấn đề này th́ thật là nan giải.  Nền kinh tế Mỹ quốc c̣n tùy thuộc vào toàn cầu, các quốc gia khác c̣n yếu kém về kinh tế cho nên Mỹ không xuất cảng được hàng hóa. Nhưng cái bệnh kinh tế của Mỹ Quốc là nạn nhập cảng dầu thô quá nhiều và cần phải giải quyết th́ mới có thể hồi phục và mang lại công ăn việc làm cho người dân.

 

         Con đường duy nhất của Hoa Kỳ là phải độc lập về năng lượng chẳng những phải cố gắng tăng cường các xe chạy đỡ tốn kém năng lượng như các xe hybrid, các xe chạy điện, các xe lửa cao tốc chạy bằng điện, mà c̣n phải phải phát triển các nguồn năng lượng sẵn có như năng lượng hạch nhân bằng cách tăng cường các nhà máy điện hạch nhân, tăng cường các máy chạy bằng sức gió, mặt trời cũng như chạy bằng khí thiên nhiên, dùng alcohol từ thực vật, lượng than đá dùng kỹ thuật than sạch, giảm thiểu lệ thuộc vào dầu thô mà vào một ngày không xa sẽ chấm dứt v́ dầu thô sẽ hết không c̣n ở trong ḷng trái đất ( khoảng chừng 100 năm nữa).

 

 

Xem Kỳ 69

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
3/08/2010

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

 

http://www.articlesbase.com/management-articles/interpreting-productivity-rate-310341.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Exxon-Mobil-1Q-profit-jumps-apf-2492850736.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode= 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax

http://www.tepco.co.jp/en/challenge/csr/sustainability/best-e.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax 

http://www.consumerwarningnetwork.com/2010/03/11/how-long-should-unemployment-benefits-last/ 

http://www.redstate.com/brian_d/2010/04/08/obamas-national-sales-tax/

http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com