www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

 

 

Kỳ 64

 

           Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 năm 2010 là 9.5%.
       B
ộ Lao Động Hoa Kỳ thông báo trong tháng 5 năm 2010 đă có 431 ngàn công nhân có việc làm và tỷ lệ thất nghiệp xuống 9.7%. Tuy nhiên trong số 431 ngàn việc làm mới th́ có 411 ngàn công nhân tạm thời làm trong phương án kiểm kê dân số và do đó thực sự độ tăng của công nhân do các hăng xưởng của Mỹ mướn trong tháng 5 chỉ có 41 ngàn công nhân so với tháng 4 là 218 ngàn, và như vậy là ít nhất trong năm tháng qua kể từ tháng giêng năm 2010.

 

           Các nhà kinh tế Hoa Kỳ cho rằng mặc dầu nền kinh tế của Mỹ có một vài tiến bộ nhưng sự thu nhận các công nhân mới quá ít v́ sự báo hiệu của nền kinh tế Hoa Kỳ không được tốt v́ sự thu nhận công nhân trong tháng 5 của Hoa Kỳ quá ít (thực sự chỉ có 41 ngàn công việc) cho nên ảnh hưởng tới Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ. Thị trường Chứng khoán Dow Jones IA Hoa Kỳ đă mất trên 700 điểm và bây giờ ch́ c̣n dưới 9700 điểm (ngày 6 tháng 7 năm 2010) so với 10430 điểm vào ngày 31 tháng 12 năm 2009.

 

           Người ta tính rằng có khoảng 15 triệu người hiện nay không có việc làm trong tháng 5 năm 2010 và nếu kể cả những người hiện nay chỉ làm công việc bán thời gian (part time jobs) th́ số người làm không đủ giờ tức dưới 40 giờ, hiện nay có khoảng 16.6%. Người ta cũng tính rằng số người thất nghiệp 6 tháng hoặc nhiều hơn là 6.76 triệu trong tháng 5 và số này chiếm 46% tổng số người thất nghiệp. Các chủ nhân của các hăng kỹ nghệ trong tháng qua chỉ tuyển lựa rất ít nhân viên, thậm chí có nhiều hăng c̣n cắt giảm nhân viên nữa.

 

(Total nonfarm payroll employment grew by 431,000 in May, reflecting the hiring of 411,000 temporary employees to work on Census 2010, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today. Private-sector employment changed little (+41,000). Manufacturing, temporary help ser-vices, and mining added jobs, while construction employment declined.

The unemployment rate edged down to 9.7 percent.

 

Household Survey Data

 

The number of unemployed persons was 15.0 million in May. The unemployment rate edged down to 9.7 percent, the same rate as in the first 3 months of 2010.)

 

           Những hăng điện tử giàu có như HP dự định sa thải 9000 nhân viên trong đó có nhiều kỹ sư mặc dầu hăng này có tiền lời ngang ngửa với Microsoft, Apple. Chính sách chạy theo lợi nhuận của các công ty Mỹ cốt làm cho cổ phần công ty gia tăng chỉ phục vụ một thiểu số tư bản nhưng không phục vụ đại đa số công nhân lao động. Nhiều hăng t́m cách sa thải nhân viên để khỏi trả tiền y tế, nhân thọ, quỹ 401K hoặc tiền hưu trí. Trong khi đó chính phủ Mỹ lại tiêu xài bừa băi tuyển lựa thêm 390 ngàn nhân viên trong tháng 5 năm 2010.

 

           Viễn ảnh của tỷ lệ thất nghiệp cao và có khuynh hướng tiết kiệm chỉ v́ sợ mất việc làm cho nên sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ rất là giới hạn. Đại đa số chỉ tập trung vào các nhu yếu phẩm như thực phẩm, và v́ vậy nhiều cửa hàng trước kia chỉ bán các đồ dùng như quần áo, TV, các đồ điện tử, các đồ đùng trong nhà như máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, quạt máy và các đồ dùng linh tinh khác, nay lại phải sửa sang lại bán thêm các đồ thực phẩm như trái cây, thịt cá, các nhu yếu phẩm khác cụ thể như Walmart, Target đă đi theo hướng này.

 

           Các nhà kinh tế học cho biết rằng cần phải tạo ra khoảng 125 ngàn việc làm mỗi tháng để có thể phù hợp với độ tăng trưởng dân số và làm cho tỷ lệ thất nghiệp không gia tăng. Các nhà quan sát kinh tế cho rằng với t́nh trạng gia tăng Tổng Sản Lượng Nội Địa, GDP của Mỹ Quốc trong năm 2010 duy tŕ khoảng 3% th́ những kỳ bầu cử bán kỳ vào ngày 2 tháng 11 năm 2010 tỷ lệ thất nghiệp của công nhân Hoa Kỳ khoảng 9%.

 

           V́ t́nh trạng kinh tế của Mỹ mặc đầu đă ra khỏi suy thoái kể từ tháng 9/2009 nhưng độ phát triển GDP không đủ mạnh để tăng việc làm cho công nhân Hoa Kỳ. V́ việc suy thoái kinh tế cho nên Ngân quỹ Giáo dục của nhiều tiểu bang hoặc bị cắt xén hoặc gia tăng không đủ làm cho các trường học trên nước Mỹ số ngày học giảm từ 5 ngày xuống c̣n 4 ngày chẳng hạn Peach County tiểu bang Georgia.

 

(FORT VALLEY, Ga.-- During the school year, Mondays in this rural Georgia community are for video games, trips to grandma's house and hanging out at the neighborhood community center. Don't bother showing up for school. The doors are locked and the lights are off. Peach County is one of more than 120 school districts across the country where students attend school just four days a week, a cost-saving tactic gaining popularity among cash-strapped districts struggling to make ends meet. The 4,000-student district started shaving a day off its weekly school calendar last year to help fill a $1 million budget shortfall.)

 

           Nhiều thị trấn kinh nghiệm rằng khi giảm ngày học từ 5 ngày xuống 4 ngày th́ học sinh thích học hơn và điểm thi lại cao hơn. Ngoài ra các tiểu bang Georgia, Maine, Oklahoma đă thay đổi Luật giáo dục cho phép các địa phương thay đổi giờ học từ 5 ngày tới 4 ngày miễn sao đủ số giờ là được, thí dụ số giờ học cho 1 tuần học là 32 giờ th́ có thể chia học 4 ngày hoặc 5 ngày miễn sao học đủ 32 giờ là được. Đặc biệt tiểu bang Hawai cứ 2 tuần cho nghỉ 1 ngày thứ sáu để tiết kiệm tiền. Trái với các tiểu bang Georgia, Oklahoma, và Maine nếu làm như vậy th́ giảm giờ học.

 

           Các tiểu bang California, Minnesota và New York với những vùng quê mà các khu học chính nào ít hơn 4000 học sinh cũng theo khuynh hướng giảm giờ học để bớt chi phí về giáo dục.

 

("It makes the children's weekend a little better, so they get more rest," said LaKeisha Johnson, who sends her fourth-grade daughter to the Boys & Girls Club on Mondays.

The trend of four-day school weeks started in New Mexico during the oil crisis of the 1970s and has been popular in rural states where students have to commute a long way. Other districts have used it as a way to try to fix schools with a long history of poor student performance by shaking up the schedule and giving children more time to study outside of school.

Georgia, Oklahoma and Maine have changed their laws in the last couple of years to allow districts to count their school year by hours rather than days, allowing for a four-day week if needed. Hawaii schools were off every other Friday this year for schools to save money, giving them the state with the shortest school year in the country.

From California to Minnesota to New York, districts — mostly small, rural ones with less than 5,000 students — are following the trend, hoping to rescue their bleeding budgets. )

 

           Tóm lại, sự suy giảm kinh tế ảnh hưởng đến giáo dục học sinh về lâu về dài và nếu giảm giờ học th́ có hại cho sự hiểu biết của học sinh c̣n nếu giảm ngày học nhưng đủ số giờ th́ không có hại kiến thức của học sinh và tiết kiệm nhiên liệu (dầu xăng) di chuyển.

 

           Thực ra nền kinh tế của Mỹ Quốc tuy không hồi phục mạnh mẽ nhưng cũng c̣n khá hơn ở Âu Châu. Cộng đồng Kinh tế Âu Châu gồm có 16 nước nhưng đă có 4 nước gần như vỡ nợ gồm có Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hung Gia Lợi. Hy Lạp th́ được Ngân hàng Trung Ương Âu châu cho vay 144 triệu đô-la Mỹ để cứu văn nền kinh tế. Trong các biện pháp khắc khổ để cứu văn kinh tế quốc gia, chính phủ Hy Lạp dự định tăng tuổi về hưu của công nhân, công chức Hy Lạp từ 61 tuổi lên tới 63 tuổi, không tăng lương và cắt giảm tiền thưởng 10%, tăng thuế vào rượu, thuốc lá, nhiên liệu và chống gian lận thuế làm cho nhiều người biểu t́nh nổi dậy chống chính phủ.

 

(Greece's government has committed to a four-year austerity plan which is meant to reign in the massive budget deficit with a plan to raise the average retirement age to 63 from 61 by 2015, and ban early retirement.

Greece's fiscal plan also foresees freezing public-sector hirings and wages and cutting bonuses by 10 per cent, including those of the prime minister and his ministers. It will also apply higher levies on fuel, tobacco and alcohol and plans to raise more money by fighting tax evasion.)

 

           Xin nhớ rằng tại Mỹ Quốc vấn đề về hưu cũng đă được nâng lên từ 65 tuổi lên đến 67 tuổi. Xem như vậy, Hy lạp thấy c̣n sung sướng lắm mà dân c̣n biểu t́nh chống đối v́ chính phủ thâm thụt ngân quỹ. Các nước như Tây Ban Nha có một thời hét ra lửa chiếm gần toàn bộ Nam Mỹ kết quả ngày nay Nam Mỹ đều dùng tiếng Tây Ban Nha (Spanish).

 

           Do ảnh hưởng của độ gia tăng công nhân làm trong các công ty và hăng xưởng tại Mỹ Quốc trong tháng 5 quá ít chỉ có 41 ngàn công nhân cho nên Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ suy giảm. Kinh tế Âu Châu không khá có GDP trong năm 2010 chỉ tăng khoảng trên dưới 1% do đó chẳng giúp ǵ cho việc xuất cảng hàng hóa Mỹ Quốc. Trong khi đó tại Á Châu th́ Trung Quốc báo cáo độ gia tăng GDP là 11.9% nhưng Thị trường Chứng khoán của Trung Quốc chỉ khoảng trên 2300 điểm so với trị số cực đại vào tháng 10 năm 2007 khoảng trên 6000 th́ Thị trường Chứng khoán Thượng Hải bấy giờ chỉ bằng 42% trị số cực đại đă qua. Và như ta đă biết sự phát triển kinh tế của Hoa Lục là trông mong tư bản ngoại quốc như Hoa Kỳ, Âu Châu, Nhật Bổn, Đại Hàn, Đài Loan phát triển kỹ nghệ xe hơi, chế tạo điện toán, điện tử và các dụng cụ khác lợi dụng công nhân rẻ tiền để bán ngược lại cho Hoa Kỳ, Âu Châu, Đài Hàn, Nhật Bổn, Đài Loan và các nước khác. Nhưng một khi nền kinh tế Mỹ khủng hoảng hoặc chậm lại th́ họ không đủ khả năng nhập cảng hàng hóa, do đó nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu đi vào khó khăn.

 

           Nhiều nông dân ở các vùng nông thôn Trung Quốc có lợi tức thấp tương đương khoảng 30, 40 đô-la một tháng rời bỏ làng mạc lên thành thị kiếm việc làm trong các hăng xưởng có lợi tức khoảng 100, 200 đô-la một tháng nhưng nay xuất cảng không phát triển cho nên một số bị sa thải gây ra khó khăn trong xă hội Trung Quốc.

 

           T́nh h́nh kinh tế Nhật Bổn trước kia xuất cảng rất nhiều sang Mỹ nay bị một số hàng Trung Quốc chiếm thị trường thậm chí Đại Hàn tung ra xe rẻ tiền như Hyndai và KIA chẳng những rẻ tiền mà c̣n bảo đảm đến 10 năm làm cho việc bán các xe Nhật như Honda, Toyota, Mazda v.v… gặp phải một địch thủ lợi hại làm nền kinh tế Nhật với Chỉ số Chứng khoán Nikkei-225 của Nhật thời kỳ cực đại là 39900 vào năm 1990 nay chỉ c̣n khoảng 9300 mà thôi vào ngày 6 tháng 7 năm 2010.

 

           Xem như vậy trên toàn thế giới hiện nay nền kinh tế rất khó khăn cho nên kinh tế của Mỹ Quốc cũng không thể nào khá hơn được. Nếu dậm chân một chỗ với Chỉ số Chứng khoán trên dưới 10000 và tỷ lệ thất nghiệp khoảng 9% cũng là điều may mắn lắm rồi.

 

 

 

Xem Kỳ 65

      

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
06/07/2010

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

 

http://www.articlesbase.com/management-articles/interpreting-productivity-rate-310341.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Exxon-Mobil-1Q-profit-jumps-apf-2492850736.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode= 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax

http://www.tepco.co.jp/en/challenge/csr/sustainability/best-e.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax 

http://www.consumerwarningnetwork.com/2010/03/11/how-long-should-unemployment-benefits-last/ 

http://www.redstate.com/brian_d/2010/04/08/obamas-national-sales-tax/

http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com