www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

  Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

Kỳ 95 | Kỳ 96 | Kỳ 97

 Kỳ 98 | Kỳ 99 | Kỳ 100

 Kỳ 101 |  102  |  103 

Kỳ 104 |  105  |  106

Kỳ 107 |  108  |  109

Kỳ 110

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

 

 

Kỳ 59

 

           Như ta đă biết trong quư 4 năm 2009, Tng Sn lượng Quc gia, GDP gia tăng 5.6%. Ngày 30 tháng 4 năm 2010, chính ph báo cáo sơ khi trong quư 1 năm 2010, GDP ca Hoa Kỳ tăng 3.0%. Như vy đ gia tăng GDP ca Hoa Kỳ đă nhanh chóng suy gim t 5.6 xung 3.0%. Và như vy s phc hi kinh tế ca M tuy đă bt đu t 3 quư nhưng đă chm li.

 

           Người ta báo cáo rng các nhà kinh doanh ca M đă tăng tin đu tư vào các nhu liu và các dng c sn xut. Tuy nhiên vic gia tăng và vic xây dng th́ rt chm. Năm ngoái tin đu tư vào vic xây dng nhà ca tăng trưởng 3.8% trong quư 4 năm 2009 nhưng trong quư 1 năm 2010 gim 10.9% tc là vic xây dng nhà ca li tht lùi.

 

           Như ta đă biết năm 2007 khi s khng hong kinh tế Hoa Kỳ và do nn bong bóng nhà ca nghĩa là sau khi nhà ca lên cao quá đáng th́ li st giá gây ra nn không tr góp được tin nhà mi tháng làm cho các nhà băng không thu được n trong tay nên ch c̣n có s nhà được sai áp. Khi bán s nhà sai áp này th́ li ít người mua, do đó nhà phi xung giá gây nn l vn cho nhà băng khiến cho nhiu nhà băng b đóng ca. Riêng trong năm 2009 đă có 104 nhà băng b đóng ca và trong vài tháng đu năm 2010 đă có 59 nhà băng b đóng ca; và tính cho đến ngày 1 tháng 6 năm 2010 đă có 78 ngân hàng bị đóng cửa.

 

           Trong khi đó, Tng thng Obama không có chính sách rơ rt v năng lượng, ông ta làm ǵ cũng rt rè và s b ch trích không tăng cường năng lượng. Tng thng Obama nói là tr giúp các nhà máy năng lượng ht nhân trong khi nhu cu cn 560 t đô-la M nhưng ch b ra có 8 t. Ngoài ra, thay v́ chính ph George W. Bush và Lưỡng vin Quc hi hi tháng 9 năm 2008 đă thông qua cho phép đào du 2 bên b bin Thái B́nh dương và Đi Tây dương thuc Hoa Kỳ như vùng vnh Mễ Tây Cơ (Mexico) và các nơi khác; chính ph Obama mi tuyên b là s cho m đu thu khai thác m du tại vùng bin t Virginia ti Florida mà thôi tc là khong 20% vùng có kh năng có m du ha. V́ vy sau khi Tng thng Obama tuyên bố, giá du lên ào ào th́ hin nay du Brent khong trên 72 đô-la/thùng du thô. (Chú thích: 1 thùng dầu thô (1 barrel) có 42 gallons, và 1 gallon có khoảng chừng 3.785 lít).

 

           Các nhà quan sát nói rng chính sách ca M không rơ rt nên giá du thô s lên trên 100 đô-la/thùng, và lúc đó giá dầu xăng s  trên khong 3.5 đô-la/gallon. Thí d hăng Exxon Mobil ngày 19 tháng 4 năm 2010 thông báo tin li ca hăng tăng 38% trong 3 tháng đu năm 2010. Hăng du Irving Texas li 6.3 t đô-la M trong 3 tháng đó. Năm ngoái trong cùng thi gian li được 4.55 t. Exxon được li nhiu v́ quư 1 năm 2009, mt thùng du thô giá 33 đô-la và nay 1 thùng du thô giá trên 85 đô-la M.

 

(Exxon Mobil Corp. said Thursday its quarterly profit jumped 38 percent as oil prices rose in the first three months of the year.

That marks the first year-over-year increase in profits for Exxon since it posted an all-time record of $14.83 billion in the third quarter of 2008.

Still, earnings remain significantly below that level. During the first three months of this year, the Irving, Texas, oil giant had a profit of $6.3 billion,)

 

           Như vy rơ ràng là chính sách ca chính ph Obama không tăng cường kh năng t túc v năng lượng, và điu này làm cho nn kinh tế càng ngày càng khó khăn. Trong khi chính ph báo cáo GDP gia tăng 3.2 % trong quư 1 năm 2010 th́ Thng kê ca B Lao đng báo cáo rng ch s tht nghip ca công nhân Hoa Kỳ sut 3 tháng 1, 2 và 3 vn là 9.7%. Tháng 4 năm 2010 là 9.9%.  Như vy vi chính sách kích cu 870 t đô-la mà kết quả của ch s tht nghip vn không thay đi; chng t rng các công xưởng tư cũng không mướn thêm nhiu công nhân. Chính ph Obama đă thông qua Lut Ci t v Y tế làm cho các hăng phi đn đo trước khi mướn công nhân làm vic toàn thi gian v́ nhng quyn li như bo him y tế, bo him nhân th, qu hưu trí, hoc qu 401K.

 

           Như ta đă biết rng vic tht nghip ca M khó khăn chng nhng vic có lương cao cho nên dù có gia tăng sn xut th́ công nhân M vn không có vic làm. C th là hăng GM trong năm 2010 đă bán được nhiu xe hơn năm ngoái nhưng công nhân M không tăng lư do sn xut li bên Trung Quc. Th trường Trung Quc vi công nhân r, h nói rng mt k sư có bng Thc sĩ ( M.S ) mi ra trường bên M được tr hơn 7000 đô-la Mỹ mt tháng, nhưng bên Trung Quc được tr khong 700 đô-la Mỹ/tháng, công nhân đó măn nguyn lm ri. Trung Quc hin nay bán khong 15 triu xe hơi trong khi bên M ch bán khong 12 triu v́ sn xut hoàn toàn ti Trung Quc. Như vy tương lai các hăng GM, Ford, v.v... chng nhng sn xut xe bán được mà c̣n sn xut ph tùng xe hơi ri đem ngược li v M lp ráp bán cho th trường M.

 

Đó là điu quá ư khó khăn ca M Quc.

 

           Chng nhng các hăng xe hơi ti Hoa Kỳ mang các nhà máy cơ xưởng sn xut dn sang bên Trung Quc ct li dng công nhân lương thp, sn xut r đ bán cho th trường ni đa Trung Quc mà h c̣n đem sang Mễ Tây Cơ (Mexico) nhng vùng sát biên gii M Quc như Arizona hoc California cũng ch v́ li dng công nhân r tin ti bên đó.

 

           Như vậy, các công nhân tại Mỹ lương cao làm cho số thất nghiệp cũng cao theo. Ngoài ra chúng ta c̣n kể độ tăng năng suất của công nhân Hoa Kỳ với các nhà máy tối tân, dụng cụ sản xuất tân tiến với cách dùng điện toán trong sản xuất nên độ tăng năng suất (productivity) của công nhân Mỹ gia tăng 5.7% do đó cùng với số công nhân hiện có, giả tỉ năm 2010 GDP có tăng 5.7% th́ với số lượng công nhân hiện đang hoạt động cũng đủ cung cấp do tỷ lệ sản xuất gia tăng.

           Sự gia tăng năng suất của công nhân Mỹ do sự tự động hóa (automation) sản xuất và điện toán hóa (computerization) sản xuất.

 

(these studies revealed that automation and computerization have allowed companies to increase their productivity)
Read more: http://www.articlesbase.com/management-articles/interpreting-productivity-rate-310341.html#ixzz0mcnVMbzQ
Under Creative Commons License: Attribution
 

 

 

           Và v́ vy công nhân tht nghip ti M càng ngày càng khó khăn t́m vic mi. Thí d như vic Ci t Bo him Y tế thêm 32 triu người có bo him y tế cn thêm các Bác sĩ, Nha sĩ, Y tá, Dược sĩ, Cán s Y tế (lab technician) v.v… th́ nhng người tht nghip có tŕnh đ đi hc không kiếm được vic làm ch́ c̣n cách quay v Đi hc theo hc các ngành Y, Dược hoc Y tá hoc Cán s Y tế.

 

           Ta thấy rơ ràng rằng Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ dậm chân tại chỗ trong 4 tháng đầu năm 2010 chỉ quanh quẩn 11000. Lúc lên lúc xuống chút đỉnh, mỗi khi có biến động thí dụ như tại Hy Lạp, Bồ Đào Nha chính phủ thất thu quá đáng kéo Thị Trường Chứng khoán Mỹ xuống dốc. Các nhà đầu tư của Mỹ hay kinh doanh khắp thế giới, chỗ nào có lời th́ tư bản ḷ đầu ra. Thí dụ như tại Việt Nam nhiều hăng của Mỹ như Intel và các hăng khác sang bên đó để lợi dụng công nhân rẻ tiền và như vậy ta có thể nói rằng việc t́m việc làm của các công nhân thất nghiệp cũng c̣n nhiu khó khăn. Trong khi đó giá vàng càng ngày càng lên cách đây vài năm giá vàng khong 400 đô-la mt ounce (khong 28 grams), nay lên gn 1200 đô-la mt ounce. Chng t rng chính ph M đă chi tiêu ba băi làm cho giá vàng lên như vy.

 

           Như vy ta thy rng Th trường Chng khoán ca Hoa Kỳ k t năm 2000 đến nay vn gi xung quanh 10000, trong đó có 2 tr cc đi tương đi năm 2010 đă có lên 11700 sau đó li xung v́ Al-Qaeda phá nn tư bn trong v tấn công 9-11 (Sep. 11). Th trường Chng khoán Hoa Kỳ suy gim ri dn dn lên li ti năm 2007 đă có lúc 14093. Th trường Chng khoán ca M lúc lên lúc xung nhưng ta ch xét trong 10 năm va qua m đu năm 2000 đến năm 2010, tr giá Down Jones IA ca M cũng tương t như thế không thay đi bao nhiêu chỉ gi khong 11000.

 

           Xét li kinh nghim ti Nht Bn năm 1990 ch s chng khoán Nht Nikkei là 39980, sau 20 năm nghĩa là năm 2010 c̣n khong 10000, tc là đă suy gim khong 75%. Ta thy Th trường Chng khoán Hoa Kỳ tương đi c̣n khá hơn ca Nht Bn.

 

           Trong năm nay năm 2010 nếu Th trường Chng khoán Hoa Kỳ lên ti khong 11500 vào cui năm th́ cũng là điều may mn lm nhưng nn tht nghip ca Hoa Kỳ th́ rt khó làm được nếu cui năm 2010 nn tht nghip xung khong 9% cũng là điều may mn lm vy.

 

 

Xem Kỳ 60

      

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
01
/06/2010

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

 

http://www.articlesbase.com/management-articles/interpreting-productivity-rate-310341.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Exxon-Mobil-1Q-profit-jumps-apf-2492850736.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode= 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax

http://www.tepco.co.jp/en/challenge/csr/sustainability/best-e.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax 

http://www.consumerwarningnetwork.com/2010/03/11/how-long-should-unemployment-benefits-last/ 

http://www.redstate.com/brian_d/2010/04/08/obamas-national-sales-tax/

http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com