www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

  Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

Kỳ 95 | Kỳ 96 | Kỳ 97

 Kỳ 98 | Kỳ 99 | Kỳ 100

 Kỳ 101 |  102  |  103 

Kỳ 104 |  105  |  106

Kỳ 107 |  108  |  109

Kỳ 110

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

 

 

Kỳ 56

 

 

Như ta đă biết t́nh h́nh kinh tế của Mỹ hiện nay có nhiều khó khăn. Việc khó khăn đầu tiên là mặc dầu chính phủ đă dùng gói kích cầu 870 tỷ đô-la để hậu thuẫn các chương tŕnh kinh tế cốt để mang lại công ăn việc làm cho công dân mà t́nh h́nh thất nghiệp trong 3 tháng liên tiếp năm 2010 đều là 9.7% tức là không suy giảm. Trong khi đó sự thiếu hụt để cố kích thích nền kinh tế khoảng 100% nghĩa là ngân sách khoảng 3800 tỷ năm 2010 th́ tiền thuế thu được khoảng 1900 tỷ đô la Mỹ tức là tiền thiếu hụt tương đương với số tiền thu thuế. Nói tóm lại thu 1 nhưng chi lại 2 giống như gia đ́nh một người một năm kiếm 100 ngàn đồng th́ chi ra 200 ngàn đồng một năm. Tóm lại nền kinh tế của Mỹ rất ư là khó khăn.

 

Như ta đă đề cập trong nhiều bài trước là nền kinh tế của 1 quốc gia gồm 3 yếu tố : Sản xuất, phân phối và tiêu thụ. Muốn sản xuất th́ cơ bản cần năng lượng thế mà chính sách năng lượng của chính phủ Obama rất là yếu kém và mù mờ. Lúc nào cũng nói là đề cao chính sách năng lượng xanh tức là chính sách sử dụng năng lượng mà không tỏa ra khí thải CO2 , tức là chính sách đặt nặng về năng lượng từ sức gió, từ mặt trời, từ thủy điện. Thủy điện th́ đă bảo ḥa không c̣n các nguồn thủy điện nào sử dụng được nữa lư do đơn giản là bao nhiêu chỗ tốt đă sử dụng hết, trong khi năng lượng về sức gió hiện nay dưới 1% biến sức gió thành điện năng mà muốn phát triển ắt phải có thời gian để xây dựng các turbine biến sức gió thành điện năng cũng như phải có các đường dây dẫn điện từ nơi phát xuất tức là nơi nhiều gió thường từ ngoài biển hoặc nơi đồng quê trống vắng không có người ở hoặc nơi dân cư thưa thớt; như vậy xây dựng đường dây tải điện tốn kém khi dùng các kỹ thuật hiện đại như mạng lưới điện tinh khôn có hiệu suất cao và như vậy nguồn chính là gió th́ không cần mua, nhưng bảo tŕ các đường dây tải điện, máy điện toán hậu thuẫn cho các mạng điện tinh khôn (smart grid) th́ rất tốn kém.

 

(A smart grid is an umbrella term that covers modernization of both the transmission and distribution grids. The modernization is directed at a disparate set of goals including facilitating greater competition between providers, enabling greater use of variable energy sources, establishing the automation and monitoring capabilities needed for bulk transmission at cross continent distances, and enabling the use of market forces to drive energy conservation.

Many smart grid features readily apparent to consumers such as smart meters serve the energy efficiency goal. The approach is to make it possible for energy suppliers to charge variable electric rates so that charges would reflect the large differences in cost of generating electricity during peak or off peak periods. Such capabilities allow load control switches to control large energy consuming devices such as hot water heaters so that they consume electricity when it is cheaper to produce.)

 

Hiện nay giá 1kW do điện năng từ mặt trời gấp hơn 10 lần giá điện năng từ năng lượng hạt nhân, từ sức gió gấp trên 2 lần từ năng lượng hạt nhân.

 

(Chú thích: $1 93 yen.)
 

(Power generation cost per 1 kWh of power, by source

Sources: Nuclear power, thermal power, hydropower -Working Group on Costs, etc., Electric Power Subcommittee, Advisory Committee for Natural Resources and Energy (Jan. 2004)
Wind power, solar power -Report of the New Energies Subcommittee, Advisory Committee for Natural Resources and Energy (June 2001)
* Figures for nuclear power, thermal power, and hydropower are based on a service life of 40 years and a utilization rate of 80% (45% in the case of hydropower).

 

Do đó, Tổng thống Obama nhảy sang yểm trợ cho năng lượng hạt nhân nhưng tiếc rằng chính phủ Obama chỉ dự định bỏ ra chỉ 8 tỷ đô-la Mỹ trong khi muốn gia tăng nhà máy điện hạt nhân từ 20% tới 40% cần 560 tỷ đô-la. V́ vậy vấn đề năng lượng không giải quyết được v́ chính sách nửa vời của chính phủ Obama; nên trước khi Tổng thống Obama đă từng bác bỏ lệnh cho phép đào dầu của Tổng thống George W. Bush và Lưỡng viện Quốc hội, mới đầu lùi 6 tháng từ tháng 3 năm 2009 rồi đến tháng 9 năm 2009 lại lùi vô hạn định nhưng nay th́ thấy bị hố cho nên Tổng thống Obama mới kư Sắc lịnh cho phép đào dầu một phần ở ḷng biển Đại Tây dương từ Delaware tới Florida, một phần nhỏ tại Alaska và một phần vùng vịnh Mễ Tây Cơ (Mexico). Tuy nhiên ông ta vẫn chưa cho đào dầu từ vùng Virginia tới phía bắc Mỹ tức là Boston tại vùng Đại Tây Dương và từ California tới Washington State.

 

(Obama's move allows drilling from Delaware to central Florida, plus the northern waters of Alaska, and exploration could begin 50 miles off the coast of Virginia by 2012. He also wants Congress to lift a drilling ban in the oil-rich eastern Gulf of Mexico, 125 miles from Florida beaches.

 

Still off limits: the entire Pacific seaboard. And in a nod to conservation, Obama canceled oil exploration in Alaska's Bristol Bay, deeming the area a national treasure.

 

Read more from this Tulsa World article at http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879)

 

Làm ǵ cũng làm nửa vời và v́ vậy ngay sau khi lệnh cho phép đào dầu rất giới hạn của Tổng thống Obama th́ giá dầu đă lên từ 78 tới 86 đô-la/thùng dầu thô trong ṿng 2 tuần và người ta tiên đoán rằng giá dầu sẽ lên trên 100 đô-la. Nhiều tiểu bang giá dầu trên 3 đô-la/gallon (1 gallon 3.8 lít). Gặp ngay tiểu bang có nhiều mỏ dầu cao nhất như tiểu bang Texas với giá $3.3 /1 gallon, c̣n tiểu bang Minnesota $2.7/1 gallon là nơi không có mỏ dầu th́ rẻ hơn. Như vậy giá dầu sẽ lên trên 100 đô-la/thùng trong năm nay. Chính phủ Obama chỉ cho đào dầu giới hạn cho nên số dầu đó không đáp ứng được nhu cầu của Hoa Kỳ.

 

Khi kinh tế hồi phục, Tổng thống Obama phạm sai lầm trầm trọng cho phép đào dầu tại Alaska nhưng cấm đào tại Bristol thuộc tiểu bang Alaska là nơi có nhiều dầu nhất.

 

(Still off limits: the entire Pacific seaboard. And in a nod to conservation, Obama canceled oil exploration in Alaska's Bristol Bay, deeming the area a national treasure).

 

Thí dụ cho phép đào dầu ở vùng vịnh Mễ Tây Cơ (Mexico) nhưng nếu Mỹ không đào th́ Mexico đào, do vậy Mỹ bắt buộc phải đào. C̣n nếu vùng Florida, Mỹ không đào th́ Cuba cho phép Trung Quốc đào ở vùng biển Cuba th́ Mỹ mất dầu.

 

So sánh với lệnh cho phép đào dầu của Tổng thống Bush th́ chương tŕnh của Tổng thống Obama không rộng răi như chương tŕnh của cựu Tổng thống G. Bush và do đó chính sách đào dầu có tính cách rất giới hạn và v́ vậy lệnh cho phép đào dầu của Tổng thống Bush làm cho giá dầu từ 147 đô-la/thùng dầu thô tháng 6 năm 2008 xuống c̣n 32 đô-la/thùng tháng 12 năm 2008; trái lại lệnh cho phép đào dầu của Tổng thống Obama làm cho giá dầu đi ngược chiều từ 78 đô-la/thùng tới 86 đô-la/thùng và đang có khuynh hướng tăng tới 100 đô-la/thùng.

 

Tuy nhiên lệnh cho phép rất chậm chạp, măi tới năm 2012 mới được phép đấu thầu trong vùng bờ biển Virginia từ 50 dặm (miles) trở lên, c̣n các vùng khác phía dưới Virginia từ Virginia tới Florida sẽ đấu thầu năm 2012 tới năm 2017.  Rơ ràng là chính sách câu giờ của Tổng thống Obama ra ngoài nhiệm kỳ của ông tới năm 2012 là hết.

 

(Obama's move allows drilling from Delaware to central Florida, plus the northern waters of Alaska, and exploration could begin 50 miles off the coast of Virginia by 2012. )

 

V́ vậy chúng ta thấy rằng với chính sách năng lượng nửa vời không hậu thuẫn toàn diện cho nền kinh tế làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phụ thuộc vào năng lượng từ nước ngoài cho nên nạn thất nghiệp không giải quyết được. Việc kích cầu gây nạn thâm thụt ngân sách quốc gia mỗi năm trên 1700 tỷ đô-la Mỹ, điều này chưa bao giờ diễn ra trong lịch sử chính phủ Hoa Kỳ. Tiền này sẽ đẻ ra tiền nợ càng ngày càng chồng chất do đó các con cháu Hoa Kỳ sẽ phải gánh chịu.

 

Khi chính phủ chi tiêu bừa băi không kiểm soát được sẽ làm cho chính phủ càng ngày càng mở rộng và muốn có tiền trả cho số công chức th́ lại càng tăng thuế. Tổng thống Obama đă mời các nhà kinh tế về hưu như Greenspan, Paul Volker ra điều tŕnh trước Quốc hội và đề ra các chính sách mới phản kinh tế thí dụ chính sách thuế trị giá gia (VAT : Value Added Tax) như tại Âu châu từ 10 – 20%; thí dụ mua món đồ 10 ngàn đô-la th́ đóng thuế trị giá gia tăng tức 1 ngàn đô-la nếu thuế VAT=10% và 2500 đô-la nếu VAT=25% như tại các nước Âu Châu. Thuế này làm cho nền kinh tế Âu Châu tŕ trệ. Nếu ứng dụng tại Mỹ th́ nền kinh tế c̣n tiếp tục khùng hoảng hơn nữa.

 

(President Obama is vetting a new national sales tax (commonly referred to as a VAT) to extract more wealth from the private sector to sustain his insatiable hunger for more government spending. Former Fed Chairman Paul Volcker and current Fed Chairman Ben Bernanke have commenced a vetting strategy to convince Americans that they need to give more and more money to an every-expanding and bloated federal government. Congress needs to just say no to a VAT — and increased taxation — as part of any pitch by this Administration to balance the budget.)

 

Vậy muốn cho kinh tế phát triển mạnh mẽ và nhiều người có công ăn việc làm th́ chính phủ phải thu hẹp với số công nhân vừa đủ và chi tiêu phù hợp với túi tiền của ḿnh. không nên dùng chính sách hào nhoáng bề ngoài thí dụ nước nào đó có thiên tai, chính phủ Mỹ bỏ ra ngàn tỷ đô–la để giúp đỡ trong khi các công nhân Hoa Kỳ thất nghiệp đói khổ, không việc làm sau khi lănh tối đa 99 tuần lương thất nghiệp.

 

(The unemployment provision in the new bill extends benefits up to 99 weeks, which is almost 2 years. Benefits have generally been limited to 26 weeks or 6 months, but several extensions already enacted have elongated the benefit time period to 78 weeks, which is 18 months. And now, this will extend it again to 99 weeks.

 

Tại CaLIFORNIA nhiều công nhân thất nghiệp không c̣n nhận được tiền thất nghiệp trong đó có cả công nhân gốc Việt phải ngủ trong xe hơi của ḿnh v́ không có nhà, và đi thu luợm các báo cũ để bán cho các nơi tái chế biến kiếm chút tiền ăn cho qua ngày.

 

Mọi chính sách kinh tế chỉ cốt phục vụ quyền lợi công nhân lao động nước đó chứ không phục vụ cho thiểu số tư bản.

 

Chính sách kinh tế hiện nay của Mỹ đều do tư bản chủ chốt thông qua các ủy nhiệm là Lưỡng viện Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ. Và v́ vậy các nhà Lập pháp Hoa Kỳ có số lương là 174000 đô-la/năm năm 2009, $169300 /năm năm 2008, trong lúc các công nhân thất nghiệp bị cắt bỏ tiền trợ cấp thất nghiệp sau một thời gian tùy nơi. Trong khi đó Tổng thống Mỹ có lương $ 400,000 /1 năm (xem bảng bên dưới).

 

History of Annual Salaries - Members of Congress and Leadership

 

History of Annual Salaries - Members of Congress and Leadership

Year

Members of Congress

Speaker of the House

Majority and Minority Leaders

and President Pro Tempore

2010

$174,000

$223,500

$193,400

2009

$174,000

$223,500

$193,400

2008

$169,300

$217,400

$188,100

2007

$165,200

$212,100

$183,500

2006

$165,200

$212,100

$183,500

2005

$162,100

$208,100

$180,100

2004

$158,100

$203,000

$175,700

2003

$154,700

$198,600

$171,900

2002

$150,000

$192,600

$166,700

2001

$145,100

$186,300

$161,200

2000

$141,300

$181,400

$156,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem Kỳ 57

      

 

 

 

 Nguyễn VănThành
11
/5/2010

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www.tepco.co.jp/en/challenge/csr/sustainability/best-e.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax 

http://www.consumerwarningnetwork.com/2010/03/11/how-long-should-unemployment-benefits-last/ 

http://www.redstate.com/brian_d/2010/04/08/obamas-national-sales-tax/

http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com