www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

  Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

Kỳ 95 | Kỳ 96 | Kỳ 97

 Kỳ 98 | Kỳ 99 | Kỳ 100

Kỳ 101

  102 

 103 

Kỳ 104

105 106

 Kỳ 107

108

109

Kỳ 110

111 112

Kỳ 113

114

115

Kỳ 116

117

118

Kỳ 119

120

121

Kỳ 122

123

124

Kỳ 125

126

127

Kỳ 128

129

130

Kỳ 131

132

133

Kỳ 134

135

136

Kỳ 137

138

139

Kỳ 140

141

142

Kỳ 143

144

145

Kỳ 146

147

148

Kỳ 149

150

151

Kỳ 152

153

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

  Tiền Nợ Quốc Gia Hoa Kỳ
The Gross National Debt

  GIÁ XĂNG TẠI HOA KỲ
Giá cho 1 gallon ( 3.7854 lít)
Gasoline Prices

 

 

 

 

 

 Đơn vị Đo Thể tích

1 thùng dầu = 1 barrel of oil 158,9873 lít 42 gallons

1 tấn dầu 7.1475 thùng dầu

 

Hệ thống Khối lượng troy
(International Troy Ounce)

1 ounce =31.1034768 grams

 Khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây
(lượng hay lạng) hoặc
chỉ

1 lượng vàng 37.5 grams

1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 chỉ vàng 3.75 grams

Tuổi (hay hàm lượng) của vàng được tính theo thang độ K (Karat). Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 99,99% tương đương với 24K).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

 

 

Kỳ 52

 

T́nh h́nh kinh tế của Mỹ cho đến tháng 4 năm 2010 cũng không có chiều hướng khá nguyên do là chính sách của Tổng thống Obama có nhiều điểm sai lầm. Hiện nay thất nghiệp của Mỹ quá cao, thống kê của Bộ Lao động Mỹ ngày 5 tháng 3 năm 2010 cho biết chỉ số thất nghiệp tháng 2 là 9.7% cũng bằng tháng 1 năm 2010; nghĩa là dậm chận tại chỗ không tiến triển chút nào.

Data extracted on: March 9, 2010 (10:44:49 AM)

Labor Force Statistics from the Current Population Survey

 

Series Id:      LNS14000000
Seasonally Adjusted
Series title:    (Seas) Unemployment Rate
Labor force status: Unemployment rate
Type of data:    Percent or rate
Age:         16 years and over

 

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Annual

2000

4.0

4.1

4.0

3.8

4.0

4.0

4.0

4.1

3.9

3.9

3.9

3.9

 

2001

4.2

4.2

4.3

4.4

4.3

4.5

4.6

4.9

5.0

5.3

5.5

5.7

 

2002

5.7

5.7

5.7

5.9

5.8

5.8

5.8

5.7

5.7

5.7

5.9

6.0

 

2003

5.8

5.9

5.9

6.0

6.1

6.3

6.2

6.1

6.1

6.0

5.8

5.7

 

2004

5.7

5.6

5.8

5.6

5.6

5.6

5.5

5.4

5.4

5.5

5.4

5.4

 

2005

5.3

5.4

5.2

5.2

5.1

5.0

5.0

4.9

5.0

5.0

5.0

4.9

 

2006

4.7

4.8

4.7

4.7

4.6

4.6

4.7

4.7

4.5

4.4

4.5

4.4

 

2007

4.6

4.5

4.4

4.5

4.4

4.6

4.6

4.6

4.7

4.7

4.7

5.0

 

2008

5.0

4.8

5.1

5.0

5.4

5.5

5.8

6.1

6.2

6.6

6.9

7.4

 

2009

7.7

8.2

8.6

8.9

9.4

9.5

9.4

9.7

9.8

10.1

10.0

10.0

 

2010

9.7

9.7

 9.7

                   

 

Ấy là chưa kể có khoảng 10 triệu người c̣n phải làm bán thời gian. Thay v́ tập trung vào sự giải quyết nạn thất nghiệp th́ chính phủ Obama nhất định thúc đẩy Quốc hội thông qua Dự Án Cải tổ Y tế làm thâm thụt ngân sách nhà nước khoảng 1000 tỷ trong 10 năm. Ngoài ra c̣n lấy 500 tỷ từ quỹ Bảo hiểm Sức khỏe của các vị Cao niên (medicare) làm cho nhân dân chống đối. Thống kê cho biết gần 70% nhân dân Mỹ chống Dự án này. Mặt khác chính phủ bỏ ra 787 tỷ đô-la kích cầu mà cụ thể chỉ số thất nghiệp vẫn không thay đổi bao nhiêu cũng đủ chứng tỏ sự thất bại của chính phủ Obama. Một cách chính xác th́ chỉ số thất nghiệp không phải là 9.7% mà thật ra 16.5% nguyên do lănh tiền thất nghiệp khoảng 52 tuần hoặc 104 tuần tùy địa phương có thất nghiệp nhiều hay ít th́ các người thất nghiệp không được lănh tiền thất nghiệp nữa.

 

Đó là tính cách khôi hài của Bộ Lao động Mỹ vỉ chỉ số thất nghiệp c̣n đang ăn tiền thất nghiệp mà không kể những người hết hạn ăn tiền thất nghiệp, và chưa có việc làm không được kể là thất nghiệp nữa.

 

Và đó cũng là chính sách sai lầm cơ bản về kinh tế của chính phủ Obama. Trong khi tranh cử Obama dùng câu “thay đổi thay đổi…” để câu phiếu tới khi lên cầm quyền th́ thay đổi cái tốt thành cái xấu. Cụ thể là Lưỡng viện Quốc hội và chính phủ George W. Bush tháng 9 năm 2008 đă băi bỏ Lệnh cấm đào dầu ở 2 bên ḷng biển Thái B́nh dương và Đại Tây dương thuộc Mỹ và sẽ thi hành vào tháng 3 năm 2009. Chỉ điều này thôi làm giá dầu từ 147 đô-la/thùng trong tháng 8 năm 2008 xuống c̣n 32 đô-la/thùng dầu thô vào tháng 12 năm 2008.

 

Ngày 20 tháng 1 năm 2009, khi Tổng thống Obama lên nắm chính quyền th́ việc đầu tiên của ông ta ban hành là không cho đào dầu tại 2 bên bờ biển Thái B́nh dương và Đại Tây dương thuộc Mỹ tạm thời 6 tháng rồi tháng 9 năm 2009 lại tiếp tục thêm 3 năm nữa không đào dầu. Đó là thay đổi của Obama từ tốt đến xấu làm cho giá dầu tăng mà mỗi khi kinh tế Mỹ nhúc nhích giá dầu tăng kiềm hăm độ tăng trưởng của kinh tế của Mỹ. Hiện nay giá dầu thô là 86 đô-la/thùng sẽ lên khoảng 100 đô-la/thùng vào một ngày không xa và sẽ lên trên 100 đô-la sau đó. Rơ ràng Tổng thống Obama đă phục vụ cho tư bản dầu hỏa làm giá dầu xăng tại các tiệm xăng bán lẻ 2.89 đô-la/gallon và sẽ lên trên 3 đô-la/gallon trong một ngày không xa.

 

Đó là vi phạm nghiêm trọng của Tổng thống Obama trong việc giải quyết năng lượng v́ việc trước mắt có dầu không chịu đào làm cho giá dầu gia tăng cản trở việc phục hồi kinh tế. Như ta đă biết vấn đề năng lượng là cơ bản trong nền kinh tế quốc gia. Bất cứ máy móc xe hơi, nhà máy, công trường đều phải có năng lượng mới hoạt động được. Không giải quyết vấn đề năng lượng để cho lên quá đáng th́ không giải quyết được kinh tế làm nạn thất nghiệp tràn lan và khi nạn thất hghiệp tràn lan th́ măi lực của nhân dân suy giảm rồi không cần sản xuất, do đó sa thải công nhân và nạn thất nghiệp lại gia tăng nữa đó là Logic kinh tế.

 

Muốn kinh tế phát triển phải làm cho giá năng lượng rẻ. Chỉ mỗi khi ta thấy thống kê là số dầu thô tích trữ của Mỹ gia tăng vài triệu thùng th́ giá dầu giảm xuống và hụt vài triệu thùng th́ giá dầu lại tăng lên vậy Mỹ đào dầu theo đạo luật công bố th́ mỗi ngày dù có tăng 1, 2 triệu thùng th́ mới làm cho giá dầu quốc tế phải xuống.

 

Ngoài ra đó là điều trước mắt phải làm c̣n việc tương lai muốn phát triển các nhà máy hạt nhân không tỏa khí thải CO2 là điều cần thiết. Nhưng Tổng thống Obama ngoài mặt th́ nói phát triển hạt nhân nhưng chỉ bỏ ra có 8 tỷ đô-la Mỹ cho vay th́ quá ít ỏi.

 

Muốn đủ năng lượng hạt nhân phát điện từ 20% điện năng lên đến 40% điện năng th́ chúng ta phải gia tăng số ḷ phản ứng hạt nhân từ 104 ḷ lên khoảng 180 ḷ. Một ḷ hạt nhân cần khoảng 7 tỷ đô-la để cây cất và đi vào sử dụng hành th́ chính phủ phải bỏ khoàng 7 x 80 tỷ đô la = 560 tỷ đô-la.

 

Thế mà có bỏ ra 8 tỷ thật là một khôi hài đen. Tóm lại nói th́ hay nhưng làm th́ không đến nơi đến chốn cần 80 ḷ phản ứng hạt nhân mà chỉ cung cấp được 1 ḷ như muối bỏ biển th́ không sao thay đổi được t́nh thế.

 

Như ta đă biết 80% điện năng tại Pháp là do các nhà máy hạt nhân, tại Nhật 50% điện là do máy hạt nhân, tại Mỹ nước đầu tiên nghiên cứu hạt nhân nhưng chỉ có 20% nếu so với Pháp th́ chưa bằng ¼ của Pháp. Nước Mỹ đi trước lại về sau.

 

Những năm 1944 và 1945, Mỹ đă thành công chế tạo bom nguyên tử đánh sập Nhật rồi lập ra nhà máy hạt nhân đầu tiên trên thế giới mà nay cung cấp hạt nhân chỉ có 20 % so với Pháp 80% là do một số các kẻ bảo thủ sợ các tai nạn từ nhà máy hạt nhân đă xảy ra từ bên Nga xứ Ukraine rồi cản trở làm cho Mỹ Quốc trong trên 20 năm qua không phát triển được các nhà máy hạt nhân nữa.

 

Nước Mỹ bị một tập đoàn bảo thủ làm cho quán tính cao Mỹ phát triển chậm lại. Vụ tai nạn ở Ukraine do Kỹ thuật của Liên Xô hồi đó c̣n kém phát triển. Ấy là chưa kể các công nhân Ukraine kỹ thuật yếu kém làm việc kém tập trung gây ra sự sai lầm kỹ thuật nên mới có tai nạn đó, c̣n các nhà máy của Mỹ dù tai nạn có xảy ra như tại Three Mile Island, Pennsylvania cũng không gây ra thiệt hại nhân mạng nào.

 

Việc tai nạn tại Ukraine gây ra làm đ́nh trệ việc cây cất các nhà máy nguyên tử mới mà măi cho đến ngày nay Mỹ Quốc hiện hoạt động chỉ có 104 ḷ phản ứng hạt nhân. Trong suốt 20 năm Mỹ Quốc không xây cất bất cứ 1 ḷ phản ứng hạt nhân nào nhưng do kỹ thuật phát triển hiệu suất các ḷ phản ứng này gia tăng năm 1980 với hiệu số công suất lâ 56.3%, năm 1990 là 66% năm 2008 là 91.1%.

 

Nếu chính phủ Mỹ quyết tâm hậu thuẫn cho các nhà máy điện hạt nhân như ta đă vừa tính khoảng chừng 560 tỷ đô-la để xây dựng các nhà máy hạt nhân chỉ 36 tới 48 tháng là hoàn tất th́ tất nhiên ta không cần phải nhập nhiều dầu thô nữa; ấy là chưa kể ban hành lệnh đào dầu ở 2 bên bờ biển Đại Tây dương và Thái B́nh dương thuộc Mỹ, chúng ta có thể làm giá dầu không tăng mặc dầu kinh tế phát triển.

 

Sự gia tăng năng lượng đi tới tự túc tạo công ăn việc làm trên các địa hạt hạt nhân và đào dầu; chế tạo dụng cụ đào dầu và khoan dầu sẽ đem lại công ăn việc làm cho nhân dân Hoa Kỳ khi thất nghiệp càng xuống th́ măi lực càng lên lúc đó mới giải quyết điước các vấn đề kinh tế.

 

Và như ta đă biết thời gian xử dụng các nhà hạt nhân tại Mỹ khoảng 60 năm mà thôi cũng như xe hơi chạy trên 20 năm th́ phải mua xe mới do đó phát triển các nhà máy mới mà chúng ta c̣n có nhiệm vụ thay thế các nhà máy hạt nhân cũ khi tới hạn không c̣n xử dụng được nữa.

 

Người ta tính rằng với thời giá 2008 điện năng từ nhà máy hạt nhân sản xuất là 1.87 xu /kWh. Giá này chỉ bằng 68% giá điện năng sản xuất từ than đá và khoảng 25% nếu sản xuất bằng khí thiên nhiên. Tóm lại điện năng từ nhà máy hạt nhân rất là rẻ.

 

(Today the importance of nuclear power in USA is geopolitical as much as economic, reducing dependency on imported oil and gas. The operational cost of nuclear power – 1.87 ¢/kWh in 2008 – is 68% of electricity cost from coal and a quarter of that from gas.)

 

Việc khôi phục kinh tế của Mỹ phải bắt đầu tự túc năng lượng và phải có các giải pháp cụ thể tích cực như vừa đào dầu trong các ḷng biển Thái B́nh dương và Đại Tây dương vừa phát triển các ḷ phản ứng hạt nhân. Mặt khác tăng cường năng lượng từ sức gió, mặt trời phải có tính cách đa diện cân bằng th́ mới có thể giải quyết được vấn đề mới để tiến tới độc lập về năng lượng.

 

Mỹ với đầy đủ dụng cụ và phương tiện nhất thế giới mà không đặt trọng tâm vào tự túc năng lượng th́ không sao làm chủ kinh tế. Kính tế của ḿnh suốt đời nhập siêu th́ kinh tế càng ngày càng xuống dốc. V́ thế chỉ số Chứng khoán Kỹ nghệ Trung b́nh của Mỹ mới khoảng DJIA=10997 (8 tháng 4 năm 2010) bằng mười năm trước cũng chưa được các mức cực đại tương đối 11700 năm 2001 và c̣n thua xa mức 14200 vào cuối năm 2007. Nếu Mỹ Quốc không giải quyết được vấn đề năng lượng th́ 10 năm sau chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ cũng như vậy và chỉ số thất nghiệp th́ khó mà xuống lại 5%.

 

 

 

Xem tiếp kỳ 53

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
12
/4/2010

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com