www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

Kỳ 95 | Kỳ 96 | Kỳ 97

 Kỳ 98 | Kỳ 99 | Kỳ 100

 Kỳ 101 |  102  |  103 

Kỳ 104 |  105  |  106

Kỳ 107 |  108  |  109

Kỳ 110 |  111  |  112

 Kỳ 113 |  114  | 115   

Kỳ 116

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

  Tiền Nợ Quốc Gia Hoa Kỳ
The Gross National Debt

  GIÁ XĂNG TẠI HOA KỲ
Giá cho 1 gallon ( 3.7854 lít)
Gasoline Prices

 

 

 

 

 

 Đơn vị Đo Thể tích

1 thùng dầu = 1 barrel of oil 158,9873 lít 42 gallons

1 tấn dầu 7.1475 thùng dầu

 

Hệ thống Khối lượng troy
(International Troy Ounce)

1 ounce =31.1034768 grams

 Khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây
(lượng hay lạng) hoặc
chỉ

1 lượng vàng 37.5 grams

1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 chỉ vàng 3.75 grams

Tuổi (hay hàm lượng) của vàng được tính theo thang độ K (Karat). Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 99,99% tương đương với 24K).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

Kỳ 112:


 

Ngày 8 tháng 7 năm 2011 Bộ Lao động Hoa Kỳ đă công bố là tỷ số thất nghiệp ở tháng 6 năm 2011 là 9.2%. Nhớ lại tỷ số thất nghiệp cũa tháng 1 năm 2011 là 9%, tháng 2 năm 2011 là 8.9%, tháng 3năm 2011 là 8.8%, tháng 4 năm 2011 là 9%, tháng 5 năm 2011 là 9.1% và tháng 6 năm 2011 là 9.2%.

 

(Labor Force Statistics from the Current Population Survey

 

Source: Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey

Series Id:           LNS14000000
Seasonally Adjusted
   Series title:        (Seas) Unemployment Rate
   Labor force status:  Unemployment rate
   Type of data:        Percent or rate
   Age:                 16 years and over 

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Annual

2001

4.2

4.2

4.3

4.4

4.3

4.5

4.6

4.9

5.0

5.3

5.5

5.7

 

2002

5.7

5.7

5.7

5.9

5.8

5.8

5.8

5.7

5.7

5.7

5.9

6.0

 

2003

5.8

5.9

5.9

6.0

6.1

6.3

6.2

6.1

6.1

6.0

5.8

5.7

 

2004

5.7

5.6

5.8

5.6

5.6

5.6

5.5

5.4

5.4

5.5

5.4

5.4

 

2005

5.3

5.4

5.2

5.2

5.1

5.0

5.0

4.9

5.0

5.0

5.0

4.9

 

2006

4.7

4.8

4.7

4.7

4.6

4.6

4.7

4.7

4.5

4.4

4.5

4.4

 

2007

4.6

4.5

4.4

4.5

4.4

4.6

4.7

4.6

4.7

4.7

4.7

5.0

 

2008

5.0

4.8

5.1

4.9

5.4

5.6

5.8

6.1

6.2

6.6

6.8

7.3

 

2009

7.8

8.2

8.6

8.9

9.4

9.5

9.5

9.7

9.8

10.1

9.9

9.9

 

2010

9.7

9.7

9.7

9.8

9.6

9.5

9.5

9.6

9.6

9.7

9.8

9.4

 

2011

9.0

8.9

8.8

9.0

9.1

9.2

 

 

 

 

 

 

 


 

Xem như vậy sau 3 năm cầm quyền của chính phủ Obama kể từ năm 2009 đă thâm thụt công quỹ khoảng 4500 tỷ đô-la tức là mỗi năm trung b́nh thu 2000 tỷ đô-la và chi 3500 tỷ đô-la, do đó  mỗi năm thiếu hụt 1500 tỷ đô-la và như vậy 3 năm thiếu hụt 4500 tỷ đô-la Mỹ. Người ta cho rằng Tổng thống Obama đă gây ra thiếu hụt công quỹ trong 3 năm cầm quyền là 4500 tỷ đô-la so với 8 năm cầm quyền của Tổng thống George W. Bush chỉ thiếu hụt 800 tỷ đô-la Mỹ mà thôi.

 

Tóm tắt lại về mặt kinh tế, chính sách kinh tế của Tổng thống Obama hoàn toàn bị thất bại. Hiện nay sự thiếu hụt quốc gia đă lên tới 14300 tỷ đô-la. Và v́ đă tới giới hạn nên muốn vay thêm nữa th́ phải có biểu quyết của Quốc hội chứ không chính phủ Hoa Kỳ sẽ không thể trả nợ đáo hạn vào tháng 8 năm 2011 tới đây. Như ta đă biết muốn vay nợ th́ chính phủ Hoa Kỳ phải bán ra các trái phiếu gọi là công khố phiếu. Các công khố phiếu có thời hạn khác nhau 30 năm, 15 năm, 10 năm, 5 năm, 1 năm, 6 tháng, 3 tháng, v.v….

 

Như vậy th́ tháng nào chính phủ Mỹ cũng phải trả nợ. Muốn trả nợ th́ phải vay thêm bằng cách bán công phiếu mới, trả công phiếu cũ nhưng không quá hạn tiền vay cho phép của Quốc hội. Hiện nay là 14300 tỷ đô-la nhưng nếu Quốc hội Hoa Kỳ không cho tăng mức nợ lên tới 16 ngàn tỷ hoặc 17 ngàn tỷ đô-la Mỹ th́ không được vay do đó tới hạn không có trả tiền trả các công khố phiếu tới hạn, tức là rơi vào t́nh trạng vỡ nợ sẽ kéo lăi suất lên cao.

 

Nay xét về tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ nói chung là 9.2%, tuy nhiên mỗi sắc dân tỷ lệ thất nghiệp mỗi khác. Nhiều nhất là dân da đen 16.2%, thứ hai là dân Hyspanic (như Mexico và các nước Nam Mỹ) khoảng 11.6%, thứ 3 là dân da trắng khoảng 8.1%, thứ 4 là dân da vàng Á Châu thất nghiệp khoảng trên 6.8%.

 

(Among the major worker groups, the unemployment rates for adult men (9.1 percent), adult women (8.0 percent), teenagers (24.5 percent), whites (8.1 percent), blacks (16.2 percent), and Hispanics (11.6 percent) showed little or no change in June. The jobless rate for Asians was 6.8 percent, not seasonally adjusted. (See tables )

 

C̣n dân Việt Nam th́ không có thống kê rơ rệt v́ nằm trong tập hợp của các dân da vàng Á Châu có tỷ lệ thất nghiệp là của Nhật, Đại Hàn, Trung Hoa, Ấn Độ…. Người ta cho rằng dân Việt Nam có tỷ lệ thất nghiệp giống da trắng thất nghiệp bằng dân da trắng là trên 8% là may lắm rồi.

 

Xem như vậy việc ra tái ứng cử của Tổng thống Obama trong năm tới sẽ rất là khó khăn v́ chưa có vị Tổng thống Mỹ nào tái tranh cử mà tỷ lệ thất nghiệp trên 8% trúng cử được cả.

 

Người ta cũng cho biết theo Thống kê những người thất nghiệp là khoảng 14.1 triệu người kể luôn những người đang ăn tiền thất nghiệp c̣n những người không được ăn tiền thất nghiệp nữa tức là thất nghiệp hoặc trên 1 hay 2 năm có khoảng trên 10 triệu người. Ấy là chưa kể đạo quân làm bán thời gian nghĩa là không làm đủ 40 giờ/tuần có khoảng 4-5 triệu người nữa. Người ta nói rằng như vậy số người thất nghiệp tại Mỹ trên 25 triệu người so với tổng số dân đang có việc làm khoảng trên 151 triệu người th́ tỷ lệ những người bị thất nghiệp so với những người đang làm sẽ là 20 triệu chia cho 151 triệu bằng 25/151= 16.5%.

 

Như ta đă biết nghiệp đoàn công nhân Hoa Kỳ cố gắng bảo vệ quyền lợi công nhân đ̣i hỏi lương cao, quyền lợi về sức khỏe, nhân thọ hưu trí quá cao nên các hăng xe hơi Mỹ như GM, Chrysler đă phải khốn đốn trong 2 năm trước. GM phải vay chính phủ 50 tỷ đô-la và Chrysler vay 5.8 tỷ đô-la và tuyên bố phá sản để có thể cải tổ bộ máy sản xuất; do đó muốn có lời họ đem việc làm từ Mỹ sang các nước khác như GM mang sang Trung Quốc, Ấn Độ, v.v… Sau trên 2 năm GM và Chrysler đă hồi phục bán trở lại các chứng khoán và kết quả GM đă có lời là do cắt bỏ công nhân có lương cao tại Mỹ, công nhân GM kể cả quyền lợi từ 50-60 đô-la/giờ nhưng mang sang Trung Quốc chỉ trả từ 3 tới 5 đô-la/giờ; nhờ đó giảm chi phí công nhân cho nên giá thành sản phẩm rẻ hơn, bán nhiều hơn, lời nhiều hơn nay các nghiệp đoàn công nhân Hoa Kỳ đă nhận rơ nếu tiếp tục giữ mức lương quá cao th́ mất hết việc làm. Do đó nghiệp đoàn công nhân xe hơi Hoa Kỳ phải nhượng bộ công nhân mới được tuyển lựa với số lương khởi đầu 14 đô-la Mỹ/giờ tới 16 đô-la Mỹ/giờ th́ mới mong giữ việc làm tại nước Mỹ.

 

(In 2007, UAW workers ratified contracts that allowed automakers to hire entry-level workers for $14 to $16 per hour - about half the traditional $28 per hour wage. That does not include the cost of benefits.)


Read more:
http://www.thesunnews.com/2011/07/09/2267912/uaw-talks-to-focus-on-labor-costs.html#ixzz1RepqdzLl

 

 

Ta đă thấy rằng GDP của Mỹ nói chung càng ngày càng gia tăng từ 1% tới 2%, năm nhiều từ 3 tới 6% nhưng số công nhân tân tuyển th́ càng ngày càng ít, lư do với các phương pháp làm việc mới, với máy điện toán tối tân với các chương tŕnh phần mềm, và các dụng cụ tân tiến th́ năng suất càng ngày càng lên cao. Năng suất tăng 3% và nếu GDP tăng 3% th́ không cần mướn thêm công nhân nữa. Việc mướn công nhân vừa tốn kém trả lương mà c̣n tốn kém trả thêm tiền bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe cho gia đ́nh, hưu bổng trong khi các phương tiện sản xuất là các máy móc vô tri không phải trả các tiền đó và v́ vậy việc thất nghiệp tại Mỹ nếu giữ vững được khoảng 7% là may lắm c̣n nếu không, thất nghiệp càng ngày càng tăng.

 

Đă đến lúc Quốc hội và các nhà kinh tế phải nghĩ cách tạo ra công ăn việc làm cho họ hoặc bằng cách giảm số giờ làm việc một tuần 40 giờ xuống 32 giờ một tuần để có chỗ tuyển dụng thêm công nhân mới. Công chức và công nhân đến tuổi 66, 67 phải về hưu để cho người trẻ mới ra trường có công ăn việc làm khuyến khích mở thêm các khu du lịch, các trung tâm thể dục thể thao tạo ra công ăn việc làm, đó là sự tăng cường việc làm cho các công nhân thất nghiệp. Điều này đ̣i hỏi có sự liên kết giữa Quốc hội làm theo luật mới chứ nếu không th́ t́nh h́nh thất nghiệp ở Mỹ không có cách nào giải quyết được.

 

Quay lại Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ th́ 2 tháng trước Thị trường Chứng khoán giảm từ trên 12800 xuống trên 12500 (ngày 18 tháng 7 năm 2011), tức là giảm 300 điểm.

 

Mỗi khi Thị trường Chứng khoán gia tăng giá dầu thô lại gia tăng. Vào trung tuần tháng 6 giá dầu thô khoảng trên 90 đô-la/thùng và giá dầu Brent trên 112 đô-la/thùng nay Dow Jones gia tăng giá dầu thô tăng trên 98 đô-la/thùng và Brent trên 118 đô-la/thùng (ngày 19 tháng 7 năm 2011).

 

Hiện nay Tổng thống Obama và Quốc hội đang tranh căi về khoản nợ tối đa của chính phủ Hoa Kỳ. Muốn tăng khoản nợ này th́ Quốc hội muốn rằng chính phủ phải giảm thiếu hụt và muốn giảm thiếu hụt th́ một mặt giảm chi và phần kia phải tăng thu. Muốn tăng thu th́ phải tăng thuế vào các nhà giàu.

 

Thế mà đại đa số các Thượng nghị sĩ và dân biểu Quốc hội đều là các tay giàu có cho nên họ không chịu tăng thuế của người giàu. Ngoài ra, đề nghị của Tổng thống Obama tăng thuế người giàu nhưng không có định nghĩa như thế nào là người giàu, thí dụ người giàu là người kiếm 1 triệu đô-la/năm hoặc 300 ngàn đô-la/năm đối với cá nhân hay 500 ngàn đô-la/năm đối với gia đ́nh.

 

V́ không có định nghĩa rơ rệt cho nên Dân biểu Quốc hội kéo quần chúng về cùng phe và nói chung chung là tăng thuế làm cho Dự luật của Tổng thống không qua được về nguyên tắc.

 

T́nh h́nh kinh tế của Mỹ Quốc trong năm 2011, GDP có thể tăng lên khoảng trên 2% tuy nhiên tại Mỹ mặc dầu GDP tăng trưởng ít mà thất nghiệp c̣n cao nhưng t́nh trạng lạm phát tương đối là 2% mà thôi nên dân không bị đói trong khi đó tại Trung Quốc thí dụ tuy lạm phát 5.5% nhưng giá thực phẩm tăng trên 50% làm cho nhiều cuộc bạo động xảy ra tại Trung Quốc; do đó Thị trường Chứng khoán Thượng Hải không phát triển được. Ngoài ra Trung Quốc trong các năm qua nhờ Mỹ Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan và các nước Âu Châu tung tiền đầu tư lợi dụng công nhân rẻ tiền sản xuất sản phẩm kiếm lời nhiều nhưng chính phủ Trung Quốc nhân cơ hội này kiếm được nhiều tiền tăng cường quân sự để dương uy diễn vơ tại biển Đông uy hiếp các nước lân cận như Việt Nam, Brunei, Mă Lai Á, Phi Luật Tân, chiếm các hải đảo như Hoàng Sa và 30 đảo nhỏ ở Trường Sa và v́ vậy các nước đầu tư dần dần rút tiền ra khỏi Trung Quốc và đầu tư vào Ấn Độ, Mă Lai, Việt Nam, Phi Luật Tân,…và các nước Mễ Tây Cơ, Nam Mỹ và các nước Đông Âu làm cho Thị trường Chứng khoán Thượng Hải khó mà ngóc cổ lên được.

 

Cách đây 2 năm, Thị trường Chứng khoán Thượng Hải khoảng gần 6000 nay chỉ c̣n trên 2700 mà thôi tức mất trị giá khoảng trên 50%. Ngoài ra bên Trung Quốc người th́ đông do đó giá địa ốc lên cao quá đáng, một căn hộ khoảng 100 ngàn đô-la Mỹ so với lương 1 công nhân trên 300 đô-la Mỹ/tháng th́ nếu mỗi tháng để dành được 100 đô-la Mỹ th́ cũng mất trên 83 năm mới trả hết nợ.

 

Hiện nay tại Trung Quốc có 64 triệu căn hộ trống không nghĩa là không bán được mà cũng không cho thuê được.

 

(April 2011 - Chinesecrash.com[2] reports 64 million apartments in China are said to be empty creating "Ghost Cities". These have been created by the Chinese government with huge investments in capital projects to keep the economy moving.)

 

C̣n người dân thường th́ không đủ khả năng, như vậy Thị trường nhà cửa tại Trung Quốc giống như Thị trường tại Nhật vào năm 1989 khi thị trường nhà cửa lên cao th́ Thị trường Nikkei-225 lên trên 39000 nay sau trên 20 năm trên 10000, nạn bong bóng nhà cửa sẽ làm nhà cửa sụt giá.

 

Tại Mỹ Quốc năm 2006, nhà cửa tại California như San Jose, và Los Angeles 1 căn nhà 3 pḥng ngủ tử 500 ngàn tới trên 1 triệu nay đă giảm giá nhiều trên toàn nước Mỹ có nơi như Michigan, Florida giá căn nhà nay chỉ c̣n trên 50 ngàn.


Nạn bong bóng nhà cửa kéo theo sự sụp đổ của nền kinh tế. Trong mấy năm gần đây giá nhà trung b́nh tại Mỹ xuống c̣n khoảng 160 ngàn 1 căn. Trong 3 năm vừa qua thị trường địa ốc Hoa Kỳ gần như dậm chân tại chỗ. Thị trường tăng trở lại khi việc làm công nhân gia tăng nay v́ tỷ số thất nghiệp quá cao nên nhà không bán được. Như vậy người ta tính rằng từ giờ đến cuối năm, Dow Jones Kỹ nghệ Dow Jones sẽ lên 13000 là may lắm.

 

 

 

Xem tiếp kỳ 113 vào tuần tới.

 

      

  

         Đón xem Kỳ 113 - KINH TẾ HOA KỲ: 

 

Hiện nay Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Obama đang hội họp để quyết định về việc số tiền nợ tối đa của chính phủ Hoa Kỳ. Hiện nay số tiền nợ của Hoa Kỳ là 14300 tỷ đô-la Mỹ đă tới giới hạn đặt ra từ trước. Nếu Quốc hội và chính phủ không nâng lên thí dụ 17000 tỷ tới ngày 2 tháng 8 năm 2011 sẽ không đủ tiền trả lương công chức, quân nhân và an sinh xă hội cũng như các khoản tiền khác lăi công khố phiếu và trả công khố phiếu tới hạn lúc đó chính phụ rơi vào t́nh trạng vỡ nợ....

 

Việt Nam buôn bán với Trung Quốc nhập siêu 12 tỷ đô-la Mỹ, do đó Trung Hoa v́ có tiền nên vơ vét nông phẩm Việt Nam làm cho giá thực phẩm tăng cao làm nhân dân lao động Việt Nam đói khổ, v́ vậy nhiều nạn đ́nh công xảy ra. Trước kia mỗi năm chính phủ Việt Nam tăng lương tối thiểu vào ngày 1 tháng 5 th́ nay sẽ ban bố t́nh trạng khẩn trương tăng lương lần thứ hai nữa vào ngày 1 tháng 10 năm 2011......

 

   
 

 

 

 Nguyễn VănThành
19/07/2011

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm
http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.eia.doe.gov/cneaf/alternate/page/renew_energy_consump/
rea_prereport.html

 

http://en.wikipedia.org/wiki/AP1000

http://news.yahoo.com/s/nm/20100624/ts_nm/us_oil_spill

 

http://www.articlesbase.com/management-articles/interpreting-productivity-rate-310341.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Exxon-Mobil-1Q-profit-jumps-apf-2492850736.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode= 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax

http://www.tepco.co.jp/en/challenge/csr/sustainability/best-e.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax 

http://www.consumerwarningnetwork.com/2010/03/11/how-long-should-unemployment-benefits-last/ 

http://www.redstate.com/brian_d/2010/04/08/obamas-national-sales-tax/

http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com