www.ninh-hoa.com 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8   Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15 

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50  ------>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


Khủng Hoảng Kinh Tế 2009
Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới


Nguyễn Văn Thành

 

    

 

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Xin mời độc giả đọc thêm bài viết của cùng tác giả:

Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ
(Kinh Tế Hoa Kỳ Nh́n Về Tương Lai)

 

 Tp hp các bài viết này chỉ nhằm mục đích theo sát biến chuyn và tŕnh bày càng khách quan càng chính xác càng tt cho tp thể cng đng Vit Nam theo dơi t́nh h́nh kinh tế tài chánh của chính chúng ta để có thể có quyết đnh một cách sáng sut cho t́nh trng tài chánh ca tng cá nhân, hay tng gia đ́nh mt.

 

Kỳ 7:

 

       Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, chính phủ Hoa Kỳ đă có nhiều biện pháp để kích thích nền kinh tế quốc gia. Chính phủ đă tung ra 700 triệu đô-la để kích thích nền kinh tế trong đó Tổng Thống Bush đă giảm thuế cho dân bằng cách trả lại khoảng 350 triệu trong tháng 4 và tháng 5 năm 2008 mà như ta đă biết mỗi người thọ thuế được giảm khoảng 600 đô-la và một gia đ́nh có 2 người đi làm được giảm 1200 đô-la nếu có con được giảm thêm nữa. Biện pháp này đă làm cho tổng sản lượng quốc gia Hoa Kỳ trong quư 2 năm 2008 tăng được khoảng 3.5%.

 

       Chính phủ cũng đă trợ giúp cho các hăng sản xuất xe hơi GM và Chrysler khoảng 17 tỷ rưỡi vào cuối năm 2008.

 

       Tuy vậy nền kinh tế Mỹ vẫn trên đà suy sụp và biện pháp kính thích nền kinh tế Hoa Kỳ phải tiếp tục bằng một chính sách kích thích kinh tế mới có tên là Luật Tái Đầu Tư và Phục Hồi 2009 của Hoa Kỳ (American Recovery and Reinvestment Act of 2009)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009

 

       Một phần nữa được dùng trong việc cứu nguy các cơ sở tài chánh thí dụ như Citicorp hoặc mua lại hoặc trợ cấp các nhà băng khác giúp cho khỏi bị sụp đổ.

 

       Ngày 27 tháng 2-2009 chính phủ Hoa Kỳ đă mua lại 36% cổ phần của Citigroup với giá 25 tỷ đô-la Mỹ.

 

(On February 27, 2009 Citigroup announced that the United States government would be taking a 36% equity stake in the company by converting $25 billion in emergency aid into common).

 

       Luật phục hồi và tái đầu tư 2009 của chính phủ Hoa Kỳ bao gồm nhiều mặt gồm có biện pháp về tài chánh, giáo dục, xây dựng hạ tầng cơ sở như sửa sang nhà cửa, cầu cống, xây dựng đường xe lửa cũng như cố gắng dùng các năng lượng tái xử dụng được như gió, thủy điện, địa nhiệt, sóng biển, các chất đốt sinh vật tức là các chất từ thực vật biến chế thành năng lượng v.v…

 

       Trước khi đi vào chi tiết và nghiên cứu các biện pháp để xem có thể giúp ích Hoa Kỳ ra khỏi sự khủng hoảng kinh tế, ta nên nhận xét về t́nh trạng thất nghiệp tại Hoa Kỳ.

 

       Thật vậy, nền kinh tế của một quốc gia dựa trên 3 yếu tố: sản xuất, phân phối và tiêu thụ. Sự khủng hoảng chính yếu là do nạn bong bóng xà bông nhà cửa nghĩa là nhà cửa lên quá cao và xa giá trị thực tế do đầu cơ tích trữ chứ không phải do nhu cầu thực sự của người dân gây ra. Trị giá nhà cửa ở nhiều nơi như tại California lên một cách quá đáng làm nhiều người chạy theo lợi nhuận vay tiền bừa băi của nhà băng để mua nhà với hy vọng được lợi nhuận nhiều cho tới khi giá nhà đi xuống do xây dựng quá nhu cầu, họ không đủ khả năng trả góp cuối cùng sẽ bị mất nhà. Nạn mất nhà làm cho các nhà băng bị thua lỗ do nợ xấu sụp đổ về tài chánh và là nguyên nhân chính yếu của cuộc khủng hoảng ngày nay mà trong các bài trước ta đă nói rơ số các nhân vật có trách nhiệm.  

 

       Tính đến ngày thứ bảy 4/4/2009 tỷ lệ thất nghiệp của Hoa kỳ đă lên tới 8.5%; đó là con số cao nhất trong một phần tư thế kỷ và nội trong một tháng đă mất 663 ngàn việc làm và tổng số thất nghiệp đă lên tới 13 triệu người. Nhiều tiểu bang tỷ số thất nghiệp đă lên trên 10%. Ta chỉ kể những người đang nộp đơn t́m việc làm chứ nếu kể những người thất nghiệp chán nản không nộp đơn t́m việc th́ tổng số người thất nghiệp lên đến 26 triệu người tương đương với 15.6%.

 (WASHINGTON (AP) -- Unemployment zoomed to 8.5 percent last month, the highest in a quarter-century, as employers axed 663,000 more workers and pushed the nation's jobless ranks past 13 million. The hard times were only expected to get harder -- a painful 10 percent jobless rate before long.  

The current rate would be even higher -- 15.6 percent -- if it included laid-off workers who have given up looking for new jobs or have had to settle for part-time work because they can't do any better. That's the highest on record for that number in figures that go back to 1994.) 

 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html

 

       Mặc dầu nền kinh tế có một vài dấu hiệu biến chuyển nhưng các nhà kinh doanh vẫn tiếp tục cắt giảm để có thể có lợi hoặc có thể sống được trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng này.

 

       Chủ tịch quỹ Dự trữ Liên bang Ben Bernanke hy vọng rằng sự khủng hoảng có thể chấm dứt vào cuối năm nay nhưng việc làm th́ c̣n lâu mới phục hồi được.
 

(The recession may well end later this year -- Federal Reserve Chairman Ben Bernanke and many private analysts see that possibility -- but rehiring historically doesn't get going until after an economic recovery is picking up steam. The jobless rate is expected to reach 10 percent by year's end.)

 

       Tuy nhiên, các hăng chỉ có thể tuyển dụng nhân viên khi biết chắc chắn có nhu cầu. Ngoài số người thất nghiệp kiểm kê là 13.2 triệu cho tới tháng 3 năm 2009 th́ số người bắt buộc phải chuyển sang làm bán thời gian là 9 triệu người. Tháng vừa qua, việc xây cất mất 126 ngàn, các xưởng chế tạo mất 161 ngàn, việc bán hàng mất 50 ngàn, các việc làm chuyên ngành và kinh doanh mất 133 ngàn, du lịch giải trí mất 40 ngàn người kể cả việc làm của chính phủ 5000 người. Trong ngành giáo dục và bảo vệ sức khỏe th́ việc làm không gia tăng được.

       Số giờ làm việc trung b́nh mỗi tuần là 33.2 giờ chiếm kỷ lục ít nhất. Gần 25% công nhân thất nghiệp đă bị mất việc 6 tháng hoặc lâu hơn.

 

(The average work week in March dropped to 33.2 hours, a record low. And nearly a quarter of the unemployed have been out of work for six months or more, the highest proportion since the steep 1981-82 recession.)

 

       Quỹ Dự trữ Liên bang cố gắng giúp đỡ kinh tế bằng cách gảm lăi suất từ 0 đến 0.25% thấp nhất cố kéo lăi suất cho vay mua nhà xuống thấp. Hiện nay, lăi suất mua nhà 30 năm khoảng 5%, 15 năm khoảng 4.75% thấp nhất trong thế kỷ thế mà việc mua nhà vẫn tiếp tục xuống thấp. Chỉ cho tới khi nào mà việc mua nhà gia tăng trở lại th́ công nhân xây cất nhà mới gia tăng và kéo thêm các ngành khác.

 

       Chúng ta cũng thấy rằng sau khi đă nhận 14 tỷ rưỡi vay của chính phủ để cứu văn t́nh h́nh tài chánh của GM nhưng v́ việc bán xe vẫn tiếp tục suy giảm 40% so với những năm trước cho nên t́nh h́nh tài chánh của GM càng ngày càng suy sụp, và đang chuẩn bị khai vỡ nợ v́ khó có thể một mặt trả hưu trí và các quyền lợi khác của trên 740 ngàn nhân viên đă về hưu và trả tiền công nhân và các quyền lợi khác cao hơn nhiều so với các công ty ngoại quốc cho nên GM dự định cắt bỏ các khu sản xuất không có lợi để thu gọn công ty với hy vọng có thể sống c̣n được bằng cách tái phối trí thông qua luật phá sản.

 

(General Motors Corp. (GM) will meet with the U.S. Treasury department’s automotive task force as soon as this week to work on a plan to return the automaker to viability. But while company executives assert that bankruptcy is far from inevitable GM is accelerating preparations for a court filing.)

 

http://www.moneymorning.com/2009/04/07/general-motors-bankruptcy/

 

       Nay ta nghiên cứu về luật tái đầu tư và phục hối năm 2009, theo đó chính phủ Mỹ dùng 787 tỷ đô-la để phục hồi nền kinh tế quốc gia. Luật kích thích kinh tế bao gồm giảm thuế cho cá nhân và công ty, luật về bảo vệ sức khỏe, giáo dục, môi trường, giúp đỡ các công nhân, các người thất nghiệp và các người về hưu, đầu tư về hạ tầng cơ sở như đường sá cầu cống, đường hỏa xa, sửa sang các công sự của chính quyền, các xe cộ nhà nước, về năng lượng, nhà cửa, nghiên cứu khoa học.

 

       Trong bài tới ta sẽ đi vào chi tiết từng đề mục và xem xét các biện pháp nào có thể giúp ích ǵ cho nền kinh tế quốc gia để có đủ yếu tố có thể chấm dứt được t́nh trạng khủng hoảng kinh tế Hoa Kỳ.

 

 

      Xem tiếp Kỳ 8

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
   
1
9/4/2009

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes