www.ninh-hoa.com 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50  ------>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


Khủng Hoảng Kinh Tế 2009
Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới


Nguyễn Văn Thành

 

    

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Xin mời độc giả đọc thêm bài viết của cùng tác giả:

Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ
(Kinh Tế Hoa Kỳ Nh́n Về Tương Lai)

 

 Tp hp các bài viết này chỉ nhằm mục đích theo sát biến chuyn và tŕnh bày càng khách quan càng chính xác càng tt cho tp thể cng đng Vit Nam theo dơi t́nh h́nh kinh tế tài chánh của chính chúng ta để có thể có quyết đnh một cách sáng sut cho t́nh trng tài chánh ca tng cá nhân, hay tng gia đ́nh mt.

 

Kỳ 45          

 

  

            Bắt đầu năm 2010 mặc dầu với các cố gắng của Quốc hội cũng như của Tổng Thống Hoa Kỳ, Obama t́m mọi cách kích cầu để cố gắng giúp đỡ nền kinh tế Mỹ Quốc ra khỏi nạn suy thoái nhưng những cố gắng này tỏ ra không được hữu hiệu.

 

            Ngày 8 tháng 1 năm 2010, Thống kê của nhà nước nói rằng tháng 12 năm 2009 số người mất việc là 85000 người và chỉ số thất nghiệp vẫn dậm chân tại chỗ tức 10%, y như tháng 11 năm 2009.

 

(The U.S. unemployment rate remained unchanged at 10 percent in December 2009, matching economists' expectations.  According to Labor Department figures released Friday, employers cut 85,000 jobs in the past month, worse than the 8,000 drop analysts expected. Employment fell in construction, manufacturing and wholesale trade, while temporary help services and health care added jobs.)

 

(Data extracted on: January 9, 2010 (3:08:54 PM)

Labor Force Statistics from the Current Population Survey
 

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

 

1999

4.3

4.4

4.2

4.3

4.2

4.3

4.3

4.2

4.2

4.1

4.1

4.0

 

2000

4.0

4.1

4.0

3.8

4.0

4.0

4.0

4.1

3.9

3.9

3.9

3.9

 

2001

4.2

4.2

4.3

4.4

4.3

4.5

4.6

4.9

5.0

5.3

5.5

5.7

 

2002

5.7

5.7

5.7

5.9

5.8

5.8

5.8

5.7

5.7

5.7

5.9

6.0

 

2003

5.8

5.9

5.9

6.0

6.1

6.3

6.2

6.1

6.1

6.0

5.8

5.7

 

2004

5.7

5.6

5.8

5.6

5.6

5.6

5.5

5.4

5.4

5.5

5.4

5.4

 

2005

5.3

5.4

5.2

5.2

5.1

5.0

5.0

4.9

5.0

5.0

5.0

4.9

 

2006

4.7

4.8

4.7

4.7

4.6

4.6

4.7

4.7

4.5

4.4

4.5

4.4

 

2007

4.6

4.5

4.4

4.5

4.4

4.6

4.6

4.6

4.7

4.7

4.7

5.0

 

2008

5.0

4.8

5.1

5.0

5.4

5.5

5.8

6.1

6.2

6.6

6.9

7.4

 

2009

7.7

8.2

8.6

8.9

9.4

9.5

9.4

9.7

9.8

10.1

10.0

10.0

 

 

            Tháng 12 là tháng mua sắm dịp Christmas của nhân dân Hoa Kỳ cho nên các hăng có mượn nhiều công nhân bán hàng, và những nơi sản xuất cũng nhận thêm một số công nhân phục vụ sản xuất hàng hóa, thế mà chỉ số thất nghiệp vẫn 10%; chứng tỏ gói kích cầu đă không đủ khả năng để mang lại việc làm cho công dân Hoa Kỳ. Như vậy trong tháng 1 năm 2010, người ta dự tính số thất nghiệp c̣n gia tăng hơn nữa v́ tháng tốt nhất là tháng 12 vừa qua mà chỉ số thất nghiệp không suy giảm trong khi tháng giêng năm 2010 không phải là tháng mua bán quan trọng trong năm v́ đồ dùng muốn mua đă mua trong dịp Giáng Sinh rồi.

 

Data extracted on: January 9, 2010 (3:08:54 PM)

Labor Force Statistics from the Current Population Survey

 

Series Id: LNS14000000
Seasonally Adjusted
   Series title: (Seas) Unemployment Rate
   Labor force status: Unemployment rate
   Type of data: Percent or rate
   Age: 16 years and over
 

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Annual

1999

4.3

4.4

4.2

4.3

4.2

4.3

4.3

4.2

4.2

4.1

4.1

4.0

 

2000

4.0

4.1

4.0

3.8

4.0

4.0

4.0

4.1

3.9

3.9

3.9

3.9

 

2001

4.2

4.2

4.3

4.4

4.3

4.5

4.6

4.9

5.0

5.3

5.5

5.7

 

2002

5.7

5.7

5.7

5.9

5.8

5.8

5.8

5.7

5.7

5.7

5.9

6.0

 

2003

5.8

5.9

5.9

6.0

6.1

6.3

6.2

6.1

6.1

6.0

5.8

5.7

 

2004

5.7

5.6

5.8

5.6

5.6

5.6

5.5

5.4

5.4

5.5

5.4

5.4

 

2005

5.3

5.4

5.2

5.2

5.1

5.0

5.0

4.9

5.0

5.0

5.0

4.9

 

2006

4.7

4.8

4.7

4.7

4.6

4.6

4.7

4.7

4.5

4.4

4.5

4.4

 

2007

4.6

4.5

4.4

4.5

4.4

4.6

4.6

4.6

4.7

4.7

4.7

5.0

 

2008

5.0

4.8

5.1

5.0

5.4

5.5

5.8

6.1

6.2

6.6

6.9

7.4

 

2009

7.7

8.2

8.6

8.9

9.4

9.5

9.4

9.7

9.8

10.1

10.0

10.0

 

 

            Mặt khác bên Âu Châu, chỉ số thất nghiệp cũng gia tăng trong tháng 11 năm 2009 và có khuynh hướng gia tăng hơn nữa. Do đó mặc dầu nền kinh tế của Mỹ đă tồi tệ nhưng c̣n khá hơn Âu Châu và Nhật Bổn. Tỷ số thất nghiệp càng cao càng làm hại Tổng thống Hoa Kỳ Obama và v́ vậy số ngưới tán thành chủ trương Tổng thống Obama càng ngày càng đi xuống nay c̣n 47% tán thành (Gallup's surveys).

 

(It made news last month when President Obama's job approval rating dipped below 50 percent for the first time in Gallup's surveys, but after briefly inching back over 50 percent last week, the pollster says he's back down to 47 percent approval for the Dec. 4-6 period.)

 

            Người ta cũng dự đoán v́ ảnh hưởng kinh tế tồi tệ, đảng Dân chủ sẽ mất khoảng 33- 38 ghế trong kỳ bầu cử tháng 11 năm 2012 tại Hạ viện và Thượng viện đảng Dân chủ cũng mất khoảng 5 ghế trong kỳ bầu cử ngày 2 tháng 11 năm 2010. Và như vậy đảng Cộng Ḥa trong Thượng viện sẽ lên 45 ghế và đảng Dân chủ khoảng 53 ghế và 2 ghế c̣n lại là Độc lập.

 

            Bộ trưởng Lao động Mỹ cho biết Tổng thống Obama sẽ thi hành các biện pháp tín chỉ thuế (tax credit) cho các kinh doanh nhỏ để giúp các nhà kinh doanh này tạo thêm công ăn việc làm.

 

            Khi mà gói kích cầu càng giảm đi th́ việc tạo ra công ăn việc làm càng trở thành khó khăn. Riêng năm 2009, Bộ Lao động cho rằng đă có 4.2 triệu người mất việc. Riêng tháng 12 năm 2009 đă có khoảng 661 ngàn người mất việc. Người ta cho rằng số người thất nghiệp nếu kể cả các người không c̣n đi kiếm việc làm nữa v́ lư do thất nghiệp đă lâu, nộp đơn ở đâu cũng không ai nhận lên tới 17.3% so với tháng 11 là 17.2%. Nếu kể từ năm 2008 số người mất việc cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 là 7.2 triệu người.

 

            Muốn cho 7.2 triệu người trở lại với hăng xưởng của họ th́ cần một thời gian khoảng 10 năm với điều kiện trong ṿng 10 năm đó không có bất cứ một kỳ suy thoái nào. Các nhà kinh tế học tiên đoán rằng chỉ số thất nghiệp c̣n lên cao hơn nữa khoảng 10.5% - 10.8% cho tới năm 2011. Nhiều nhà kinh tế th́ hy vọng rằng muốn cho tỷ lệ thất nghiệp xuống khoảng 5% th́ phải đợi tới khoảng năm 2013.

 

(However, the Federal Reserve -- central bank of the United States -- has warned that the nation's unemployment rate will remain elevated into 2011. Many economists also believe the labor market may not get back to normal -- meaning a 5 percent unemployment rate -- until 2013.)

 

            Một nhà kinh tế học khác tiên đoán rằng chỉ số thất nghiệp có thể lên tới 10.8% vào cuối năm nay rồi khá dần dần tới năm 2012 xuống khoảng 7%. Cũng có một vài nhà kinh tế khác cho rằng nếu có nhu cầu về xe cộ và nhà cửa th́ độ thất nghiệp vào cuối năm nay có thể khá hơn tức khoảng 9.5 % - 10%.

 

            Đến ngày nay, khi Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ gia tăng chút đỉnh th́ lập tức dầu hỏa lại gia tăng trong mấy ngày qua đă lên tới 83 đô-la/thùng dầu thô. Ta nhớ lại trong năm trước dầu thô đă có lúc 143 đô-la/ thùng và tháng 9 năm 2008, Lưỡng viện Quốc hội và Tổng thống George W. Bush băi bỏ lệnh cấm đào dầu ở 2 bên bờ biển Thái B́nh dương và Đại Tây dương thuộc lănh thổ Hoa Kỳ th́ giá dầu lập tức xuống 32 đô-la/thùng dầu thô.

 

(Amid high gas prices in 2008, Bush lifted a ban on offshore drilling.[)

(September 23, 2008
Categories: energy

Offshore drilling ban to be lifted

Drill, baby, drill.

After months of demanding that Democrats lift the ban on offshore drilling, Republicans have gotten their wish.

House Appropriations Committee Chairman Dave Obey (D-Wis.) told reporters Tuesday evening that Democrats were removing the ban from the continuing budget resolution because of a White House veto threat)

 

            Tới khi Tổng thống Obama nghe theo các kẻ chủ trương Năng lượng xanh tiếp tục không cho đào dầu đáng lư ngày 1 tháng 3 năm 2009 là phải cho đấu thầu đào dầu như Tổng thống Bush đă kư, th́ Tổng thống Obama mới đầu tŕ hoăn 6 tháng, hết hạn rồi lại gia tăng đến cuối năm 2012, tức cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông ta v́ vậy cho nên các kẻ tích trữ đầu cơ dầu sung sướng hưởng lợi với giá dầu mỏ (dầu thô) từ 32 đô-la/thùng nay tăng 80 đô-la/thùng và nếu Thị trường Chứng khoán Hoa kỳ tăng thêm nữa th́ dầu thô (crude oil) sẽ gia tăng hỏa tiễn lên $100 /thùng.

 

            Tổng thống Obama hy vọng Hội nghị toàn cầu về thay đổi khí hậu tại Đan Mạch sẽ thỏa thuận cắt giảm khí thải CO2 và cổ vơ năng lượng xanh như Obama chủ trương. Khi Obama đến họp th́ không có cái ghế nào dành cho ông ta cả (coi lại bài trước), Thủ tướng chủ nhà không đến họp, Thủ tướng Ôn gia Bảo của Trung Quốc không đến họp mà chỉ cho Thư Kư đến; đó là một gáo nước lạnh tạt vào mặt Obama. Một thỏa thuận duy nhất được kư kết là năm tới sẽ tái nhóm. Trong khi Mỹ, Tây Âu và Nhật Bổn bỏ ra 100 tỷ đô-la viện trợ cho các nước đang mở mang trong đó có Phi châu, Việt Nam, mà đứng đầu là Trung Quốc để giúp các nước này chống lại sự thay đổi của khí hậu.

 

            Điều này chứng tỏ rằng Tổng thống Obama và các cộng sự viên của ông hoặc là vô t́nh hoặc là cố ư làm lợi cho các kẻ đầu cơ dầu thô. Các kẻ đầu cơ nhiên liệu đă dùng nhiều thủ đoạn để làm giá dầu lên giá thí dụ như nước Mỹ trữ rất nhiều khí thiên nhiên khi đào lên dư thừa th́ lập tức các hăng khai thác khí thiên nhiên t́m cớ bảo tŕ không đào nữa để cho giá khí thiên nhiên trong mùa đông băng giá lại tăng lên.

 

            Các kẻ đầu cơ dầu mỏ, khí thiên nhiên dùng mọi thủ thuật thí dụ như cho tiền các nhà khoa học nghiên cứu về độ nhiệt độ gia tăng nhiệt độ của trái đất trong 30 năm trong lúc những báo cáo nói rằng có độ gia tăng nhiệt độ 0.4°C trong 30 năm qua thỉ giữ, trong khi những báo cáo về nhiệt độ trồi sụt không có bằng cớ khi tăng khi giảm lại bỏ đi. Và như ta đă biết năm nay tại Mỹ Quốc nhiệt độ cực lạnh, c̣n lạnh hơn nhiều trước.

 

            Trời có khi gió khi mưa, khi nóng khi lạnh năm nay nóng năm tới lạnh một chút đâu có phải hoàn toàn do khí thải CO2 hâm nóng được trái đất. Một cách khoa học th́ năng lượng của mặt trời chiếu xuống trái đất là do các phản ứng hạt nhân từ những nguyên tố nhẹ thành các nguyên tố nặng (fusion) mất bớt khối lượng và biến thành năng lượng, và như ta đă biết cái ǵ cũng vậy có th́ phải hết (coi kinh Phật) nhiều hay ít, trước hay sau ǵ cũng hết, như vậy kể đến năng lượng của mặt trời cũng mất dần th́ cũng có lúc mặt trời phải tắt. Do đó về lâu về dài trước sau năng lượng mặt trời tới trái đất cũng suy giảm, chứ nói rằng trái đất càng ngày càng nóng lên chỉ đúng trong một khoảng thời gian nào, không phải là chân lư. Ấy là chưa kể trái đất chất lỏng ở nhiệt độ cao lúc mới h́nh thành, nguội dần tạo ra vỏ trái đất tạo sau nhiều triệu năm.

 

            Tóm tắt lại việc đổ lỗi khí thải CO2 hâm nóng trái đất chưa chắc đă đúng 100%; và chỉ căn cứ vào đó mà không đào dầu sẽ làm cho nền kinh tế Mỹ không khôi phục được, nạn thất nghiệp không suy giảm 10% chính là 1 trọng tội của đảng Dân chủ và Tổng thống Obama.

 

            Các thành phố nào có nhiều khí thải CO2 làm ô nhiễm bầu không khí sẽ làm cho nhiều người nhuốm bệnh phổi, ung thư phổi hay bị xuyễn; c̣n việc làm tăng nhiệt độ của trái đất và làm thay đổi khí hậu cần phải nghiên cứu thêm rồi mới đi đến kết luận.

 

            Nay ta nói vài câu về chính sách kinh tế của chính phủ Tổng thống Obama đă bỏ nhiều tỷ đô-la để cứu trợ các nhà băng cũng như các hăng ô-tô như GM và Chrysler. Đối với hăng GM, hiện nay chính phủ nắm 60% tức là chi phối toàn diện GM thế mà GM lại đem tiền cứu trợ của chính phủ với tiền thuế của nhân dân Mỹ đi theo lợi nhuận đầu tư phát triển tại Trung Quốc. Trước kia Trung Quốc bán 1-2 triệu xe hơi nay th́ Trung Quốc đă vượt Mỹ, năm 2009 Trung Quốc bán 13.6 triệu xe hơi trong khi Mỹ bán 10.4 triệu xe.

 

            Đặc biệt năm 2009, hăng GM tại Trung Quốc bán tăng 67%, và Ford tăng 44%.

 

((AP) General Motors Co. said Monday that 2009 sales in China by the company and its local partners rose 67 percent to a record 1.8 million vehicles amid tax cuts and incentives to help boost the industry.
Detroit-based GM and other global automakers are looking to China's fast-growing market to drive sales amid slack demand elsewhere. Chinese auto purchases surpassed those in the United States for all but two of the first 11 months of the year. Total sales for December are yet to be released.)

 

            Tóm tắt lại hiện nay nền kinh tế Mỹ c̣n gặp nhiều khó khăn, chính sách kinh tế của Tổng thống Obama không dứt khoát. Như ta đă biết nền kinh tế của quốc gia phụ thuộc vào 3 yếu tố: Sản xuất, Phân phối và Tiêu thụ. Muốn sản xuất th́ cần năng lượng, muốn phân phối cần chuyên chở, muốn chuyên chở th́ cần xăng nhớt.

 

            Một khi không kiềm hăm được giá dầu xăng th́ tiền vốn sản xuất cao, chuyên chở cao, th́ người tiêu thụ lănh hết. Người tiêu thụ phản ứng lại bằng cách mua ít đi, mua ít đi th́ sản xuất giảm, sản xuất giảm th́ sa thải công nhân do đó thất nghiệp tăng. Kết quả là cái ṿng lẩn quẩn không có lối thoát.

 

            Việc không đào dầu của Tổng thống Obama sẽ lănh tội trước quốc dân và quốc dân sẽ có quyết định sáng suốt trong tháng 11 năm 2012, cũng như tháng 11 năm 2010 trong dịp bầu cử quốc hội bán kỳ (Mid-Term election): bầu lại 36 thượng nghị sĩ và 435 dân biểu, để quyết định cho toàn dân, chúng ta phải lựa bầu ra những người nào xứng đáng phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động Mỹ, chứ không bầu ra các kẻ nói một đàng làm một nẻo phục vụ cho tư bản cụ thể là tư bản năng lượng.

 

  

         Đón xem tiếp Kỳ 46 nghiên cứu ảnh hưởng của Luật Tái Đầu tư và Phục hồi Kinh tế 2009 vào nền kinh tế của Hoa Kỳ. Kế hoạch kích cầu của chính phủ Obama vào năm trước 2009 , nhưng một năm đă trôi qua mà chưa có dự đoán nào cho thấy sự phát triển một cách thật rơ ràng là đem lại công ăn việc làm cho công nhân Hoa Kỳ. Với chính sách chậm trễ như vậy th́ người ta không biết lúc nào thất nghiệp suy giảm và khi nạn thất nghiệp suy giảm th́ thị trường nhà cửa mới có thể đi lên được rồi kéo theo các thị trường liên quan đến nhà cửa  như đồ đạc......

 

 

 

 Nguyễn VănThành
 
25/1/2010

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com