www.ninh-hoa.com 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50  ------>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


Khủng Hoảng Kinh Tế 2009
Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới


Nguyễn Văn Thành

 

    

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Xin mời độc giả đọc thêm bài viết của cùng tác giả:

Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ
(Kinh Tế Hoa Kỳ Nh́n Về Tương Lai)

 

 Tp hp các bài viết này chỉ nhằm mục đích theo sát biến chuyn và tŕnh bày càng khách quan càng chính xác càng tt cho tp thể cng đng Vit Nam theo dơi t́nh h́nh kinh tế tài chánh của chính chúng ta để có thể có quyết đnh một cách sáng sut cho t́nh trng tài chánh ca tng cá nhân, hay tng gia đ́nh mt.

 

Kỳ 37


              T́nh h́nh kinh tế của Hoa Kỳ về Tổng Sản Lượng Quốc gia trong quư 3 năm 2009 theo thống kê gia tăng GDP là 3.5% và Chỉ số Thị trường Chứng khoán khoảng DJIA=10332 vào ngày 19 tháng 11 năm 2009 tức  cũng bằng trị số khoảng 10 năm trước tức năm 1999. Nh́n trên giản đồ DJIA th́ thấy tri số DJIA ngày nay tức 19 tháng 11 năm 2009 cũng tương đương với năm 1999 (chính xác là Jul – 01-1999 )

 

          

 

              Giá trị của DJIA sau 10 năm không hơn có nghĩa là nếu ta mua cổ phiếu hoặc mutual funds sau 10 năm giá trị không tăng, trong 10 năm đó ta phải đóng tiền bảo tŕ (maintenance fee) tức là ta lỗ vốn. Điều này làm các nhà đầu tư phải đắn đo suy nghĩ trước khi mua cổ phiếu hoặc mutual funds. 

              Chỉ số Thị trường Chứng khoán Mỹ ngày nay 19 tháng 11 năm 2009 là DJIA=10270 đối với chỉ số cực đại DJIA=14164 vào ngày 7 tháng 10 năm 2007 th́ mới bằng 72% tức là đă mất khoảng 28% trị giá.

 

              Như vậy con đường kinh tế phục hồi của Mỹ cũng c̣n lâu mới có thể hoàn toàn hồi phục nhưng đă khá hơn quư 2 năm 2009.

 

              Tuy nhiên, thống kê cho biết chỉ số thất nghiệp vào tháng 10 năm 2009 là 10.2% th́ quá cao.

 

Labor Force Statistics from the Current Population Survey

Series Id: LNS14000000
Seasonally Adjusted
Series title: (Seas) Unemployment Rate
Labor force status: Unemployment rate
Type of data: Percent or rate
Age: 16 years and over

 

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Annual

1999

4.3

4.4

4.2

4.3

4.2

4.3

4.3

4.2

4.2

4.1

4.1

4.0

 

2000

4.0

4.1

4.0

3.8

4.0

4.0

4.0

4.1

3.9

3.9

3.9

3.9

 

2001

4.2

4.2

4.3

4.4

4.3

4.5

4.6

4.9

5.0

5.3

5.5

5.7

 

2002

5.7

5.7

5.7

5.9

5.8

5.8

5.8

5.7

5.7

5.7

5.9

6.0

 

2003

5.8

5.9

5.9

6.0

6.1

6.3

6.2

6.1

6.1

6.0

5.8

5.7

 

2004

5.7

5.6

5.8

5.6

5.6

5.6

5.5

5.4

5.4

5.5

5.4

5.4

 

2005

5.2

5.4

5.2

5.2

5.1

5.1

5.0

4.9

5.0

5.0

5.0

4.8

 

2006

4.7

4.8

4.7

4.7

4.7

4.6

4.7

4.7

4.5

4.4

4.5

4.4

 

2007

4.6

4.5

4.4

4.5

4.5

4.6

4.7

4.7

4.7

4.8

4.7

4.9

 

2008

4.9

4.8

5.1

5.0

5.5

5.6

5.8

6.2

6.2

6.6

6.8

7.2

 

2009

7.6

8.1

8.5

8.9

9.4

9.5

9.4

9.7

9.8

10.2

  

 

 

 

              Nhưng trong thực tế th́ cao hơn nhiều khoảng 17.5% thất nghiệp hoặc chỉ làm việc bán phần.

              Sự khác biệt giữa thống kê và thực sự là v́ thống kê chỉ kiểm kê các người đang ăn tiền thất nghiệp, không kể người không c̣n được hưởng tiền thất nghiệp mặc dầu họ c̣n chưa kiếm được việc làm.

http://finance.yahoo.com/news/The-Real-Jobless-Rate-175-Of-cnbc-1855719550.html?x=0&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode=

              Kể từ khi tân Tổng thống Obama nắm quyền, mỗi tháng thất nghiệp lên trên 300000 người tức khoảng trên 3 triệu người và chính sách kích cầu kinh tế bao gồm tín thuế cho người mua nhà lần đầu tiên là 8 ngàn đô-la (thí dụ người mua nhà phải trả thuế lợi tức liên bang 10 ngàn đô-la, nay chỉ c̣n 2 ngàn đô-la, hoặc trường hợp thuế liên bang là 10 ngàn đô-la mà đă đóng 8 ngàn đồng, đáng lẽ c̣n nợ lại 2 ngàn đồng th́ sau khi khai thuế chẳng những không phải trả 2 ngàn đồng mà chính phủ c̣n trả lại người này 6 ngàn đồng).

 

              Khuyến khích người mua xe hơi mới được hoàn lại 4500 đồng nếu đổi từ xe tốn xăng thành xe ít tốn xăng thí dụ như xe Hybrid. Tuy nhiên đến tháng 9 năm 2009 là hạn cuối cùng mua xe cho nên các xe bán được trước tháng 9 năm 2009 đều gia tăng giúp cho việc sản xuất xe của Mỹ. C̣n việc mua nhà, mới đầu chấm dứt vào tháng 12 năm 2009 nay được gia hạn đến tháng 6 năm 2009 thúc đẩy cho việc mua nhà mang lại công ăn việc làm cho công nhân. Các việc kích cầu khác như xây lại cầu cống cần tu bổ, đường xa lộ cũng giúp thêm công ăn việc làm cho công nhân.

 

              Trong biện pháp kích cầu c̣n có việc khuyến khích phát triển năng lượng xanh nghĩa là năng lượng không tỏa khói khí CO2 không làm ấm địa cầu. Điều này giúp công ăn việc làm tuy nhiên nhiều khi các biện pháp này thí dụ nhà máy điện tạo gió tại Texas th́ các nhà xây dựng lại dùng các Turbine sản xuất điện gió từ Trung Quốc mà chính phủ không kiểm tra nổi th́ hóa ra các biện pháp kích cầu năng lượng xanh của Obama chẳng những không giúp ǵ cho công nhân Hoa Kỳ mà giúp cho công nhân Trung Quốc.

 

              Một thượng nghị sĩ Dân Chủ Schumer trong gói kích cầu dành $1.5 tỷ đô-la Mỹ cho dự án năng lượng điện dùng sức gió lại dùng turbine của Trung Quốc và tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 2000-3000 công nhân Trung Hoa. 

 

              SCHUMER yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Chu chống dự án này v́ tiền thuế của dân Mỹ không thể dùng để tạo ra công ăn việc làm cho công nhân Trung Quốc.

http://www.dailyjournalonline.com/articles/2009/11/18/news/doc4af2d09e4ab70483933779.txt

              Trong việc thi hành kích cầu, chính phủ cần phải nghiên cứu sao cho đem lại công ăn việc làm cho dân Mỹ chứ đừng đem lại cho nhân dân Trung Quốc kể cả việc đi theo lợi nhuận. Hăng GM vay tiền chính phú Hoa Kỳ nhưng mang công ăn việc làm cho nhân dân Trung Quốc. Một mặt chính phủ Obama gói kích cầu 787 tỷ đô-la Mỹ, chính phủ Obama nói rằng tạo được hoặc cứu được 640000 công ăn việc làm.

 

              Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu của đảng Cộng ḥa cho là gói kích cầu của Tổng thống Obama đă thất bại và các số đưa ra về việc tạo thêm việc làm là không chính xác và không có căn cứ.

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-10-30-stimulus-jobs_N.htm?csp=usat.me

Cụ thể là chính phủ OBAMA tuyên bố tạo được 4231 việc làm tại một công ty tại Colorado nhưng thực sự chỉ tạo ra chưa có được 1000 việc làm.

 

(WASHINGTON – A Colorado company said it created 4,231 jobs with the help of President Barack Obama's economic recovery plan. The real number: fewer than 1,000.)

 

              Đảng Dân chủ và Obama khi ra tranh cử đă cố gắng dụ các người già cả đem quyền lợi cho họ nhưng nay cháy nhà ra mặt chuột chính phủ đă báo cáo không tăng lương cho người già cả hưởng an sinh xă hội là tiền đóng góp của họ suốt đời trong khi đi làm không phải là tiền ăn xin nhà nước mà không gia tăng liền trong 2 năm 2010, 2011.

 

              Chắc 2012 đảng Dân chủ lại muốn có phiếu cho đảng Dân chủ bầu cử Tổng thống, Thượng viện và Hạ viện, Thống đốc các tiểu bang trong năm 2012 sẽ cho các vị cao niên lănh tiền an sinh xă hội tăng. Đă vậy một mặt th́ chính phủ Mỹ bảo rằng tiền đóng plan B ( MEDICARE) không thay đổi nhưng tiền đóng mua thuốc PLAN D lại gia tăng, ấy là chưa kể tiền thuốc men của người già trong năm 2010 sẽ tăng. Thuốc men tăng theo hỏa tiễn như chất enzyme (creon) giúp tiêu hóa cho người già thí dụ một tháng mua $200 trước kia đóng $32/1 tháng hay $64/3 tháng nay th́ đóng 50% tức là giả tỉ 3 tháng $600 (đồng) như vậy trước kia đóng $64/trong 3 tháng nay $ 300 trong 3 tháng đó là nói một thứ thuốc làm tiêu hóa cho người già. Rơ ràng chính phủ cắt quyền lợi người già.

 

              Điều này phải nói rơ để cho các công nhân Hoa Kỳ nhất là người Mỹ gốc việt phải bầu cử các ứng viên theo thành tích của họ chứ không trên lời quảng cáo mị dân của họ, rồi khi nắm chính quyền lại chống lại dân thấp cổ bé miệng như những người cao niên.

 

              Ấy là chưa kể đảng Dân chủ và Tổng thống Obama dự định lấy 500 tỷ đô-la từ Quỹ Bảo hiểm Y tế cho người già để lập Bảo hiểm khác cho những người hiện nay chưa có bảo hiểm. Việc t́m kiếm cho toàn dân là tốt nhưng lấy tiền bảo hiểm của người già mà bù qua cho bảo hiểm của người khác th́ không tốt.

 

              Ngoài ra chính sách kinh tế của chính phủ Obama thông qua chính sách của Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, Ben Bernanke và của Bộ trưởng Ngân khố Geithner giảm lăi suất khoảng 0-0.25% khi ngân hàng vay lẫn với nhau. Điều này ảnh hưởng đến các lăi suất định kỳ của Mỹ Quốc.

Hiện nay lăi suất các nhà băng trong các ngân khoản định kỳ từ 1.0% đến 2.5% làm cho các người già cả có chút tiền gởi nhà băng để có tiền lời bù đắp số tiền an sinh xă hội và tiền hưu trí của các hăng trả nay không đủ chi th́ nay tiền gửi ngân hàng có lời rất ít không ích ǵ cho người già.

 

              Chính sách này là muốn thúc đẩy các nhà đầu tư đừng bỏ tiền nhiều vào ngân hàng mà phải mua chứng khoán. Muốn xét lại hăy cứu xét thành tích nền kinh tế Nhật với kinh tế gần 0% của Nhật Bổn liên tiếp trong 15 năm gần như không có gia tăng thực sự (coi lại bài trước).

 

              Gương sáng Nhật Bổn để cho các nhà Kinh tế Mỹ phải học hỏi. Hiện nay vấn đề to nhất là các nhà kinh doanh rất khó vay tiền. Như ta biết khi Thị trường Chứng khoán lên cao tột đỉnh vào những năm 2005, 2006, 2007 th́ các nhà băng cho vay bừa băi thí dụ một căn nhà Cali $700000 th́ chỉ cần tiền down 20% tức $140000 là nhà băng sẽ cho vay liền $560000, khi giá nhà vững giá hoặc càng ngày càng lên cho nên nhà băng chắc rằng thân chủ có bỏ cũng nắm được 140 ngàn tới khi giá nhà sụp đổ 30 % hay 50 % th́ thân chủ bỏ chạy nhà băng cũng sụp theo. Riêng tính đến tháng 11 năm 2009 đă có trên 122 nhà băng đă đóng cửa.

 

              Nói cho cùng th́ cho dù GDP của Mỹ tăng 1, 2 quư mà chính phủ không thể nào làm giảm thất nghiệp th́ cũng không thể nào ra khỏi suy thoái. Với t́nh h́nh thất nghiệp hiện nay thống kê khoảng gần 15 triệu người như chúng ta đă biết tiền thất nghiệp khoảng 1 năm tùy địa phương, tối đa chỉ có 72 tuần ở những nơi thất nghiệp cao những nơi khác chỉ 52 tuần mà thôi. Chúng ta nhớ rằng sau 72 tuần th́ những người đó dù thất nghiệp vẫn không kễ là thất nghiệp v́ vậy số người thực sự thất nghiệp c̣n cao hơn nhiều. Ta đă biết trong báo cáo của chính tỷ lệ tăng năng suất của công nhân Mỹ là 9% tức là sản xuất GDP gia tăng trên 5% th́ cũng không cần mượn thêm công nhân và v́ vậy giải quyết nạn thất nghiệp trong t́nh trạng này cực kỳ khó khăn.

 

              Các nước khác như Nhật Bổn chẳng hạn th́ họ có chính sách kỳ thị rất ít mướn công nhân ngoại quốc c̣n tại Mỹ chính phủ cởi mở dang tay đón nhận công nhân ngoại quốc, ấy là chưa kể đạo quân di dân bất hợp pháp tràn biên giới từ Mexico và Nam Mỹ muốn t́m đường vào nước Mỹ. Nước Mỹ đă làm 1 bức tường (hàng rào) giống như Vạn lư Trường thành của Trung Hoa dài 700 dặm nhưng có nhiều lỗ hổng họ cũng ḅ vào được và như thế số người thất nghiệp càng gia tăng.

 

              Như ta đă phân tích dù GDP có gia tăng 5% nhưng nhờ độ gia tăng sản xuất của Công nhân Mỹ 9% mỗi năm theo thống kê nguyên do dùng các máy điện toán (máy vi tính) tối tân, công tác cải tổ sản xuất do chương tŕnh phần mềm có thể chạy thử (simulation) ngay từ khi thiết kế (design) và do đó tới khi các mạch điện tử (PC board) tức phần cơ bản trong máy điện toán, cho tới khi đă hoàn thành khi vào pḥng thí nghiệm chạy thử không c̣n mắc nhiều lỗi như trong các thời gian trước, máy móc điện toán do con người chế tạo ra giết công nhân v́ giảm thời gian sản xuất do đó không cần nhiều công nhân như cũ.

 

              Như những bài trước ta đă từng tŕnh bày chẳng những chính phủ Hoa Kỳ mà lưỡng việc quốc hội xét lại toàn diện luật lao động thí dụ 40 giờ đổi 32 giờ một tuần để các công nhân thất nghiệp có cơ hội tham gia lao động. Xem như vậy muốn cải thiện nền kinh tế quốc gia, mang công ăn việc làm phải có chính sách toàn diện giải quyết. Công nhân có tiền mua nhà cửa và có những dịch vụ khác. Giờ c̣n dư th́ học tập đổi nghề, hoặc vào những Health club cho khỏe mạnh, đỡ tốn tiền Bác sĩ và có giờ đi du lịch chia xẻ th́ giờ với gia đ́nh bố mẹ, anh, em, có thời giờ săn sóc và giáo dục con cái.

 

              Tóm lại nền kinh tế Mỹ muốn ra khỏi suy thoái cần phải tạo công ăn việc làm và nhất là phải có chính sách cân bằng nhập cảng và xuất cảng; muốn cân bằng nhập cảng th́ phải giảm mua dầu thô bằng cách đào dầu của ḿnh và chính sách của Obama sai lầm trầm trọng. Chính phủ George W. Bush và Quốc hội cho phép đào dầu từ tháng 3 năm 2009. Khi lên cầm quyền Obama không cho đào dầu tại vùng biển Thái B́nh Dương và Đại Tây Dương thuộc Mỹ. Mới đầu hoăn đến tháng 9 năm 2009 rồi tạm hoăn đến 12 -2012 hết nhiệm kỳ Tổng thống của Obama.

 

              Giá dầu tăng lại níu kéo kinh tế ấy là chưa kể dùng năng lượng xanh là giảm khí CO2 điều đó rất tốt nhưng đó là kế hoạch lâu dài. Thống kê của các nhà khoa học Hoa Kỳ và thế giới cho biết rằng nhiệt độ địa cầu tăng khoảng 1.2°C trong ṿng 100 năm, trăm năm đủ th́ giờ phát triển năng lượng xanh, phát điện bằng sức gió, năng lượng mặt trời sẽ rẻ tiền.

 

              Dự án khoảng 21 tỷ đô-la Mỹ. Nhật sẽ xây máy phát điện khổng lồ trên không gian trong ṿng 30 năm nữa và chiếu xuống địa cầu.

 

              Một nhóm nghiên cứu gồm 16 công ty trong đó có Mitsubishi Heavy Industries Ltd sẽ mất khoảng 4 năm để phát triển kỹ thuật tải điện không cần giây cáp trong dạng vi âm (microwaves).

 

(Mitsubishi Electric Corp. and IHI Corp. will join a 2 trillion yen ($21 billion) Japanese project intending to build a giant solar-power generator in space within three decades and beam electricity to earth.

A research group representing 16 companies, including Mitsubishi Heavy Industries Ltd., will spend four years developing technology to send electricity without cables in the form of microwaves, according to a statement on the trade ministry’s Web site today.) 

http://www.parabolicarc.com/2009/09/01/japanese-launch-21-billion-space-solar-power-project/

http://www.spacefuture.com/archive/japanese_perspective_on_power_from_
space_for_earth.shtml

              Một vài kẻ chết nhát của Mỹ trong khi thấy nhà máy phát điện hạt nhân của LIÊN XÔ bị phát nổ làm cho Mỹ không dám cho phát triển nhà máy điện hạt nhân trong nhiều năm. Tới năm 2001 mới bắt đầu xây dựng lại các nhà máy điện hạt nhân.

 

              Để khuyến khích năng lượng xanh Obama chuẩn bị đánh thuế nặng vào Carbon tức đánh thuế vào than, dầu hỏa, khí đốt, làm kinh tế Mỹ khó phát triển v́ giá nhiên liệu cao, hàng sản xuất cao khó cạnh tranh với hàng nước ngoài làm cho công nhân Mỹ thất nghiệp thêm, trong khi Trung Quốc, Ấn phá rào không theo điều kiện hạn chế khí thải CO2 mà Mỹ tự bó tay ḿnh lại.

 

 

 

Xem tiếp Kỳ 38

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
 
30
/11/2009

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com