www.ninh-hoa.com 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

 Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

 Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50  ------>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


Khủng Hoảng Kinh Tế 2009
Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới


Nguyễn Văn Thành

 

    

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Xin mời độc giả đọc thêm bài viết của cùng tác giả:

Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ
(Kinh Tế Hoa Kỳ Nh́n Về Tương Lai)

 

 Tp hp các bài viết này chỉ nhằm mục đích theo sát biến chuyn và tŕnh bày càng khách quan càng chính xác càng tt cho tp thể cng đng Vit Nam theo dơi t́nh h́nh kinh tế tài chánh của chính chúng ta để có thể có quyết đnh một cách sáng sut cho t́nh trng tài chánh ca tng cá nhân, hay tng gia đ́nh mt.

 

Kỳ 32

 

 

          Căn cứ vào 11 điều đă nghiên cứu ở Kỳ 29, Kỳ 30Kỳ 31, các nhà kinh tế học Mỹ cho rằng khủng hoảng kinh tế có thể ra khỏi vào cuối năm 2009, và phục hồi dần vào năm 2010. Sự tiên đoán của các nhà kinh tế học Mỹ căn cứ vào số giấy phép xây dựng nhà cửa gia tăng và số nhà bán được gia tăng cũng như giá nhà cửa bắt đầu tăng lên, số giờ làm việc của công nhân bắt đầu giảm ít và số hàng tồn kho tăng lên v́ có nhu cầu. Thế giới đang có nhu cầu hàng hóa làm cho nền xuất cảng có nhiều triển vọng phát triển.

 

          Năm 2010, việc tăng trưởng chậm lại v́ chương tŕnh mua xe tiêu thụ ít nhiên liệu không c̣n nữa và tín chỉ cho những người mua nhà lần đầu không c̣n ứng dụng. Trong 11 dấu hiệu kinh tế, GDP giảm -5.9% trong tháng 3 và xuống c̣n -0.3% trong tháng 8. Trong tháng 9, GDP tăng trưởng 1.3% một năm. Độ tăng trưởng GDP sẽ hy vọng càng ngày càng tăng nội trong năm 2009 và tăng ít trong năm 2010.

 

          7 trong 11 chỉ thị kinh tế đă kể trong những loạt bài trước có chỉ số dương trong tháng 9 bao gồm số giờ làm việc, giấy phép xây cất, đơn đặt hàng hóa phi quốc pḥng, giá trị chứng khoán, đơn đặt hàng xuất cảng gia tăng, lăi suất thực sự của quỹ Liên bang, đường biểu diễn tiền lời hàng năm. 

          4 chỉ thị kinh tế âm bao gồm số tiền lưu hành, giá dầu thô, xe hơi bán được và giấy nợ của công ty tư.

 

(Seven of the eleven leading indicators in the Economic Outlook Index were positive contributors in September: hours worked, building permits, real non-defense capital goods orders, stock prices, ISM export orders, the real federal funds rate and the interest rate yield curve. Four indicators had a negative effect on the index, including the money supply, crude oil prices, light-vehicle sales and the corporate bond spread).

 

          Như ta đă biết, trị giá thực sự của Tổng Sản Lượng Nội Địa GDP là trị giá của các hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước Mỹ sau khi đă điều chỉnh với lạm phát. Đó là ch́a khóa đo lường hoạt động kinh tế và yếu tố quan trọng xác định nền kinh tế phát triển hay suy thoái. Tuy nhiên, sự quyết định nền kinh tế phát triển hay suy thoái c̣n phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác trong đó có chỉ số thất nghiệp. Các nhà kinh tế học Mỹ cho ư kiến rằng nền kinh tế Mỹ bắt đầu ra khỏi suy thoái từ tháng 9 năm 2009 nhưng điều này thật sự chỉ là phỏng đoán và phải chờ 6 tháng sau tức là 2 quư (mỗi quư 3 tháng) nếu GDP đều tăng th́ mới chắc chắn nền kinh tế ra khỏi suy thoái.

 

          Và như ta đă biết nền kinh tế 2009 thực sự đă vào thời gian khủng hoảng vượt xa các kỳ suy thoái trước và chỉ kém kỳ Đại khủng hoảng Kinh tế trong thời gian 1929-1939. Chỉ số thất nghiệp đang trên đà gia tăng hiện nay là 9.8 nhưng các nhà kinh tế Mỹ bao gồm cả Ben Bernanke chủ tịch Quỹ Liên Bang, Alan Greenspan (chủ tịch Quỹ Liên Bang 1987-2006) đều nói chỉ số thất nghiệp từ nay đến cuối năm sẽ khoảng 10% và có thể lên tới 10.5% vào năm 2010.

 

   Như vậy, muốn cho chỉ số thất nghiệp xuống khoảng dưới 5% th́ ít nhất phải mất 3, 4 năm nữa.

 

   Ta xét lại chỉ số thất nghiệp thấy rằng:

 

           Năm 2007, tháng 1 là 4.6%, tháng 2 là 4.5%, tháng 3 là 4.4% tháng 4 là 4.5% tháng 5 là 4.5%, tháng 6 là 4.6%, tháng 7 là 4.7%, tháng 8 là 4.6%, tháng 9 là 4.7%, tháng 10 là 4.8%, tháng 11 là 4.7% tháng 12 là 4.9%.

 

         Năm 2008, tháng 1 là 4.9%, tháng 2 là 4.8%, tháng 3 là 5.4, tháng 4 là 5.0%, tháng 5 là 5.5%, tháng 6 là 5.6%, tháng 7 là 5.8%, tháng 8 là 6.2%, tháng 9 là 6.2%, tháng 10 là 6.6%, tháng 11 là 6.8%, tháng 12 là 7.2%.

 

         Năm 2009, tháng 1 là 47.6%, tháng 2 là 8.1%, tháng 3 là 8.5, tháng 4 là 8.9%, tháng 5 là 9.4%, tháng 6 là 9.5%, tháng 7 là 9.4%, tháng 8 là 9.7%, tháng 9 là 9.8%, …

 

Năm

Year

Giêng

Jan

Hai

Feb

Ba

Mar

April

Năm

May

Sáu

Jun

Bảy

Jul

Tám

Aug

Chín

Sep

10

Oct

11

Nov

12

Dec

Annual

1999

4.3

4.4

4.2

4.3

4.2

4.3

4.3

4.2

4.2

4.1

4.1

4.0

 

2000

4.0

4.1

4.0

3.8

4.0

4.0

4.0

4.1

3.9

3.9

3.9

3.9

 

2001

4.2

4.2

4.3

4.4

4.3

4.5

4.6

4.9

5.0

5.3

5.5

5.7

 

2002

5.7

5.7

5.7

5.9

5.8

5.8

5.8

5.7

5.7

5.7

5.9

6.0

 

2003

5.8

5.9

5.9

6.0

6.1

6.3

6.2

6.1

6.1

6.0

5.8

5.7

 

2004

5.7

5.6

5.8

5.6

5.6

5.6

5.5

5.4

5.4

5.5

5.4

5.4

 

2005

5.2

5.4

5.2

5.2

5.1

5.1

5.0

4.9

5.0

5.0

5.0

4.8

 

2006

4.7

4.8

4.7

4.7

4.7

4.6

4.7

4.7

4.5

4.4

4.5

4.4

 

2007

4.6

4.5

4.4

4.5

4.5

4.6

4.7

4.7

4.7

4.8

4.7

4.9

 

2008

4.9

4.8

5.1

5.0

5.5

5.6

5.8

6.2

6.2

6.6

6.8

7.2

 

2009

7.6

8.1

8.5

8.9

9.4

9.5

9.4

9.7

9.8

 

 

 

 

 

http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet?data_tool=latest_numbers&series_id=LNS14000000

 
Và như ta đă tiên đoán muốn trở lại dưới 5.0% th́ cần nhiều năm nữa.

 

 Xem tiếp Kỳ 33

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
 
25/10/2009

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com