www.ninh-hoa.com 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

 Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

 Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50  ------>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


Khủng Hoảng Kinh Tế 2009
Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới


Nguyễn Văn Thành

 

    

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Xin mời độc giả đọc thêm bài viết của cùng tác giả:

Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ
(Kinh Tế Hoa Kỳ Nh́n Về Tương Lai)

 

 Tp hp các bài viết này chỉ nhằm mục đích theo sát biến chuyn và tŕnh bày càng khách quan càng chính xác càng tt cho tp thể cng đng Vit Nam theo dơi t́nh h́nh kinh tế tài chánh của chính chúng ta để có thể có quyết đnh một cách sáng sut cho t́nh trng tài chánh ca tng cá nhân, hay tng gia đ́nh mt.

 

 

Kỳ 19: 

 

           Trong Luật Tái Đầu tư và Phục hồi Kinh tế 2009 có dành một ngân khoản cho cơ quan Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thăm ḍ địa chất (United States Geological Survey) với một số tiền là 140 triệu đô-la.

 

           Cơ quan này thuộc bộ Nội vụ Hoa Kỳ được thiết lập ngày 3 tháng 3 năm 1879 có trụ sở chính tại Virginia và sử dụng khoảng 10 ngàn nhân viên ngân sách khoảng 1 tỷ đô-la.

 

           Cơ quan thăm ḍ địa chất Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một cơ quan khoa học của chính phủ Hoa Kỳ có các khoa học gia nghiên cứu những địa h́nh của Hoa Kỳ, những tài nguyên thiên nhiên và những thiên tai đe dọa Hoa Kỳ.

(The scientists of the USGS study the landscape of the United States, its natural resources, and the natural hazards that threaten it)

 

           Cơ quan này thăm ḍ địa chất có 4 bộ môn bao gồm bộ môn sinh học, địa lư, địa chất và nghiên cứu về nước (sông ng̣i, biển cả), văn pḥng trung ương tại Reston, Virginia và có trụ sở tại Lakewood, Colorado và, Menlo Park, California, California.

(The organization has four major science disciplines, concerning biology, geography, geology, and hydrology.)

 

           Chương tŕnh bản đồ quốc gia là một chương tŕnh minh họa trên mạng thông tin cho toàn nước Mỹ.  

(Their recent program, The National Map, is an attempt to be the ultimate online mapping service for the United States.)

 

           Chương tŕnh hậu quả động đất thăm ḍ hoạt động động đất trên toàn thế giới. Trung tâm quốc gia thông tin động đất tại Golden Colorado trong viện đại học mỏ Colorado khám phá địa điểm động đất và cường độ động đất. 

(The USGS Earthquake Hazards Program monitors earthquake activity worldwide. The National Earthquake Information Center (NEIC) in Golden, Colorado on the campus of the Colorado School of Mines detects the location and magnitude of global earthquakes.)

 

           Trung tâm này có nhiều chi nhánh trên khắp nơi tại Hoa Kỳ trong chương tŕnh hệ thống quốc gia tiền phong địa chất. Trung tâm Quốc gia thăm ḍ địa chất thông báo cho các nhà cầm quyền, các cơ sở cứu nguy khẩn cấp, công chúng, báo chí, trong nước và ngoại quốc về các cuộc động đất đáng kể. Cơ quan này cũng dự trữ các tin động đất để các nhà kỹ sư nghiên cứu.

 (The USGS informs authorities, emergency responders, the media, and the public, both domestic and worldwide, about significant earthquakes. It also maintains long-term archives of earthquake data for scientific and engineering research. It also conducts and supports research on long-term seismic hazards). 

 

           Cơ quan quốc gia thăm ḍ địa chất c̣n có chương tŕnh quốc gia địa từ có mục tiêu thăm ḍ các từ trường của trái đất. Các thông tin này được bỏ lên mạng. 

(The USGS National Geomagnetism Program monitors the magnetic field at magnetic observatories and distributes magnetometer data in real time)

 

           Kể từ năm 1962, chương tŕnh nghiên cứu địa chất các ngôi sao đă tham gia vẽ bản đồ mặt trăng để chuẩn bị cho các việc thám hiểm mặt trăng trong tương lai. Cơ quan quốc gia bảo vệ sức khỏe đời sống hoang dă có mục tiêu bảo vệ các tài sản thiên nhiên và bảo vệ các vật hoang dă cũng như hệ sinh thái.

 

           Cơ quan này đặc biệt quan tâm đến vi khuẩn H5N1 cúm gia cầm từ Á Châu vào các sinh vật hoang dă tại Mỹ Quốc. Mục tiêu này nhắm giúp đỡ ngành y tế Mỹ trong việc pḥng ngửa bệnh cúm gia cầm H5N1 một khi xảy ra tại Mỹ Quốc.

(It is the agency primarily responsible for surveillance of wild-animal H5N1 avian influenza outbreaks in the United States.)

 

           Năm 2005 cơ quan thăm ḍ địa chất liên bang Hoa Kỳ đă thành lập một hệ thống thông báo sớm các núi lửa sắp hoạt động bằng cách tăng cường hệ thống theo dơi trong 169 núi lửa tại Mỹ Quốc.

 

           Trung tâm địa chất Liên bang Mỹ c̣n hợp tác với đại học Stanford trong việc phân tích hợp chất U-Th-Pb và t́m kiếm các nguyên tố này trong các mỏ thuộc Mỹ Quốc. Trung tâm liên bang thăm ḍ địa chất điều hành 17 trung tâm sinh học tại nước Mỹ.

(In collaboration with Stanford University, the USGS also operates the USGS-Stanford Ion Microprobe Laboratory, a world-class[citation needed][2] analytical facility for U-(Th)-Pb geochronology and trace element analyses of minerals and other earth materials.)

 

           Chúng ta trong các bài vừa qua đă xét tổng quát các ngân khoản của Luật tái đầu tư và phục hồi 2009 của chính phủ Hoa Kỳ. Nay chúng ta xét đến việc hữu hiệu của chương tŕnh phục hồi này.

 

      N ta đă biết cho đến giờ phút này các nhà kinh tế Mỹ kể cả ông Ben Bernanke là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỷ cũng công nhận suy thoái kinh tế là rất trầm trọng và mỗi thế kỷ có thể xảy ra một kỳ. 

      Trong các kỳ suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ trừ kỳ đại khủng hoảng 1929 tới năm 1939 th́ các kỳ suy thoái không quá trầm trọng và không quá lâu chỉ trên dưới 1, 2 năm mà thôi.

 

           Cuộc khủng hoảng lần này tại Mỹ đă xảy ra vào cuối năm 2007 đến ngày nay là đă gần 20 tháng mà ta vẫn chưa nh́n thấy rơ ràng lúc nào ra khỏi nền khủng hoảng này.

 

           Bài này là để căn cứ vào các tài liệu sẵn có của các nhà kinh tế và lịch sử Hoa Kỳ để ta có thể phỏng đoán lúc nào th́ Hoa Kỳ ra khỏi cuộc khủng hoảng này.

 

           Trước hết chúng ta thấy rằng chương tŕnh kích thích kinh tế của Mỹ Quốc là rập theo Tân kinh tế chính sách của Tổng thống Roosevelt thuộc đảng dân chủ. Tổng thống Roosevelt đă cố tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp thí dụ xây đường sá, cấu cống, phi trường, trường học và các chương tŕnh cứu trợ các nhà băng, chương tŕnh an sinh xă hội trả tiền thất nghiệp nhưng kết quả là cuộc khủng hoảng của Mỹ Quốc đă phải trải qua 10 năm từ năm 1929 tới năm 1939 mới chấm dứt. Nhiều nhà kinh tế nói rằng nếu không có cuộc thế chiến thứ 2 gây ra bởi Đức quốc tại Âu châu và Nhật tại Á châu, và Mỹ đă nhảy vào ṿng chiến cần động viên 6 triệu quân nhân và xử dụng 6 triệu công nhân để sản xuất phi cơ, xe thiết giáp, khí giới như bom đạn th́ chưa biết bao giờ Mỹ Quốc mới ra khỏi cuộc đại khủng hoảng.

 

           Trong bài này ta sẽ nghiên cứu các cuộc đánh giá của các nhà kinh tế tài giỏi của Mỹ Quốc để t́m xem chương tŕnh của chính phủ Hoa Kỳ trong bao lâu nữa sẽ kéo Mỹ Quốc ra khỏi cuộc suy thoái hiện nay.

 

           Trong các bài kế tiếp chúng ta sẽ tŕnh bày rơ ràng các quan niệm và các bài đánh giá của các bậc tài giỏi của các nhà kinh tế Hoa Kỳ và thế giới để biết chừng nào ra khỏi cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới.

 

 

   Xem tiếp kỳ 20

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
   
12/7/2009

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com