www.ninh-hoa.com 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50  ------>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


Khủng Hoảng Kinh Tế 2009
Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới


Nguyễn Văn Thành

 

    

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Xin mời độc giả đọc thêm bài viết của cùng tác giả:

Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ
(Kinh Tế Hoa Kỳ Nh́n Về Tương Lai)

 

 Tp hp các bài viết này chỉ nhằm mục đích theo sát biến chuyn và tŕnh bày càng khách quan càng chính xác càng tt cho tp thể cng đng Vit Nam theo dơi t́nh h́nh kinh tế tài chánh của chính chúng ta để có thể có quyết đnh một cách sáng sut cho t́nh trng tài chánh ca tng cá nhân, hay tng gia đ́nh mt.

 

 

Kỳ 18: 

 

           Trong Luật Tái Đầu tư và Phục hồi Kinh tế 2009 có mục tăng cường 600 triệu cho cơ quan Quốc Gia Quản trị Đại dương và Khí quyển (National Oceanic and Atmospheric Administration).

 

           Cơ quan Quốc gia Quản trị Đại dương và Khí quyển được thiết lập ngày 3 tháng 10 năm 1970 có trụ sở chính tại Washington DC trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Cơ quan này tập trung vào nghiên cứu các điều kiện về đại dương và khí quyển, dự đoán các thời tiết nguy hiểm, lập đường biểu diễn các biến thiên của thông số về đại dương và khí quyển, lập bảng hướng dẫn và sử dụng và bảo vệ đại dương và các nguồn tài nguyên của biển cả cùng thi hành các nghiên cứu với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết của môi sinh. Tầm nh́n chiến lược của Cơ quan Quản trị Đại dương và Khí quyển là cung cấp các tài liệu cho xă hội, sự hiểu biết toàn diện vai tṛ của đại dương, các miền duyên hải và bầu khí quyển trong khung cảnh sinh thái toàn thể có mục tiêu quyết định tốt nhất cho xă hội và kinh tế.

 

           Ngoài ra, cơ quan này c̣n t́m hiểu và tiên đoán các sự thay đổi của môi trường trái đất, bảo vệ và quản lư các tài nguyên đại dương và bờ biển để đạt mục tiêu các yêu cầu của nền kinh tế quốc gia, xă hội và môi sinh.

 

Cơ quan này có 4 phạm vi hoạt động:

 

    Bảo đảm sự duy tŕ việc sử dụng các tài nguyên thuộc biển và các bờ biển tôn trọng thiên nhiên và nhân bản.

    T́m hiểu sự thay đổi khí hậu bao gồm sự thay đổi khí hậu toàn thể và hiện tượng El Niño để bảo đảm cho Hoa Kỳ có thể chuẩn bị và đáp ứng một cách thích hợp.

Dùng các chương tŕnh phần mềm để diễn tập bằng số tiên đoán thời tiết

     Cung cấp các dữ kiện tiên đoán thời tiết và chu kỳ bao gồm băo tố, lụt lội, hạn hán…

    Cung cấp về điều kiện thời tiết khí hậu, tin tức sinh thái bảo đảm cá nhân và vận tải thương mại được an toàn và có hiệu quả.

 

           Cơ quan Quản trị Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ đóng vai tṛ quan trọng trong xă hội, đă đóng góp cho các mục tiêu sau đây:

 

 (1) Cung cấp tin tức về môi sinh. Cơ quan này tiên đoán về thời tiết và dự đoán thông qua cơ quan quốc gia khí tượng và c̣n cung cấp các tin tức về khí hậu sinh thái và thương mại.

 (2) Cung cấp các điều kiện môi sinh về đại dương cũng như các bờ biển. Các tin tức này thiết lập đề ra các quy luật về đánh cá cũng như bảo vệ các loài hải sản đang bị diệt chủng.

 (3) Là đầu tàu cho việc ứng dụng nghiên cứu khoa học tập trung các vấn đề sinh thái, khí hậu, khí tượng nước và thương mại vận tải. Viện này có các hoạt động cơ bản bao gồm:

 

      a-Theo dơi và quan sát hệ thống trái đất với các dụng cụ thu nhận các dữ kiện.

      b-T́m hiểu hệ thống địa cầu thông qua sự nghiên cứu và phân tích các dữ kiện.

      c-Đánh giá và tiên đoán sự thay đổi của hệ thống địa cầu theo thời gian.

      d-Cố vấn và thông tin cho đại chúng và các tổ chức những tin tức quan trọng.

      e-Quản lư các nguồn tài nguyên phục vụ cho xă hội tốt hơn, phục vụ cho nền kinh tế và môi sinh.

 

Đại khái cơ quan này quản trị nhiều cơ sở bao gồm:

 

Cơ quan thời tiết quốc gia

Cơ quan đại dương

Cơ quan đánh bắt cá đại dương

Cơ quan quốc gia vệ tinh, dữ kiện và thông tin

Viện nghiên cứu đại dương và khí quyển

Viện hoạt động trong biển và hàng không. Viện này c̣n quản lư các tàu biển và phi cơ phục vụ khảo sát biển cả và khí quyển.

 

          Trong Luật phục hồi và tái đầu tư năm 2009 c̣n cấp thêm ngân khoản 580 triệu cho Viện Quốc gia Tiêu chuẩn và Kỹ thuật (National Institute of Standards and Technology NIST). Viện này trong khoảng từ năm 1901 tới năm 1988 gọi là văn pḥng quốc gia tiêu chuẩn là một pḥng thí nghiệm tiêu chuẩn đo lường trực thuộc bộ Thương mại có mục đích giúp đỡ cho kỹ nghệ đủ khả năng cạnh tranh bằng sự đo lường khoa học, tiêu chuẩn và phát triển kỹ thuật theo đường lối tăng cường an ninh kinh tế và tăng cường tiêu chuẩn đời sống con người. Viện này sử dụng 2900 kỹ sư, các khoa học gia, các chuyên viên kỹ thuật. Trụ sở chính của cơ quan này ở Maryland nhưng cũng có các pḥng thí nghiệm ở Colorado. Các pḥng thí nghiệm bao gồm:

 

- Cao ốc và các pḥng thí nghiệm nghiên hỏa hoạn.

- Trung tâm khoa học Nano (Center for Nanoscale Science and Technology)

- Pḥng thí nghệm kỹ thuật hóa học

- Pḥng thí nghiệm điện và điện tử

- Pḥng thí nghiệm kỹ thuật thông tin (Information Technology Laboratory )

- Pḥng thí nghiệm chế xuất

- Pḥng thí nghiệm khoa học vật chất

- Trung tâm nghiên cứu trung ḥa tử Neutron (NIST Center for Neutron Research )

- Pḥng thí nghiệm vật lư

- Các cơ sở kỹ thuật

- Các chương tŕnh thi hành gồm có chương tŕnh chế xuất mở rộng để giúp đỡ các nhà sản xuất nhỏ.

(Hollings Manufacturing Extension Partnership (HMEP), a nationwide network of centers to assist small manufacturers;)

- Chương tŕnh kỹ thuật tiền phong dùng để giúp đỡ các nhà sản xuất buớc đầu tham gia ( chia sẻ tổ phí) nghiên cứu các kỹ thuật mới thuộc loại nhiều may rủi.

(Advanced Technology Program (ATP), a grant program where NIST and industry partners cost share the early-stage development of innovative but high-risk technologies; ) 

- Chương tŕnh quốc gia cấp phát các giải thưởng để cấp cho các cơ sở kinh doanh đạt được hạng tối ưu.

(Malcolm Baldrige National Quality Award program, the nation's highest award for performance and business excellence.)

  

         Pḥng thí nghiệm Boulder sản xuất đồng hồ nguyên tử (atomic clock) chính xác nhất thế giới dùng để làm giờ gốc cho quốc gia. Đồng hồ này căn cứ vào tần số cộng hưởng chất cesium dùng để định nghĩa giây (second) các tin tức thời gian được phát ra tại các đài phát thanh sóng dài tại trạm WWWB tại Fort Collins, Colorado và sóng ngắn tại WWV và WWVH tại Fort Collins, Colorado và Kekaha, Hawaii. 

(NIST's Boulder laboratories are best known for NIST-F1, housing an atomic clock. NIST-F1 serves as the source of the nation's official time. From its measurement of the natural resonance frequency of cesium—which is used to define the second —NIST broadcasts time signals via longwave radio station WWVB at Fort Collins, Colorado, and shortwave radio stations WWV and WWVH, located at Fort Collins, Colorado and Kekaha, Hawaii, respectively.

 

           Trung tâm Bức xạ tử ngoại đồng bộ (SURF III - Synchrotron Utraviolet Radiation Facility) nghiên cứu bức xạ đồng bộ lớn nhất thế giới. Trung tâm này nghiên cứu từ hồng ngoại đến tử ngoại.

 

           Trung tâm đo lường tiền đạo là trung tâm kỹ thuật tiến bộ nhất trên thế giới, phục vụ cho các kỹ thuật mới vừa nhỏ hơn mà lại phức tạp hơn.

 

           Trung tâm khoa học và kỹ thuật Nano (the Center for Nanoscale Science and Technology (CNST) đề ra phương pháp ứng dụng lư thuyết vào việc chế tạo .Trong mục tiêu này liên hệ các khả năng của các viện nghiên cứu đại học, cơ quan chính phủ hậu thuẫu trong việc phát triển kỹ thuật Nano. Một trong các cơ sở là cơ sở chế tạo Nano bao gồm các pḥng sạch (clean room) được trang bị và các dụng cụ tối tân để có thể thử nghiệm sản xuất các dụng cụ Nano, sẽ được phổ biến thông qua các thủ tục.

 

 

      Xem tiếp Kỳ 19

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
   
5/7/2009

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes