www.ninh-hoa.com 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50  ------>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


Khủng Hoảng Kinh Tế 2009
Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới


Nguyễn Văn Thành

 

    

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Xin mời độc giả đọc thêm bài viết của cùng tác giả:

Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ
(Kinh Tế Hoa Kỳ Nh́n Về Tương Lai)

 

 Tp hp các bài viết này chỉ nhằm mục đích theo sát biến chuyn và tŕnh bày càng khách quan càng chính xác càng tt cho tp thể cng đng Vit Nam theo dơi t́nh h́nh kinh tế tài chánh của chính chúng ta để có thể có quyết đnh một cách sáng sut cho t́nh trng tài chánh ca tng cá nhân, hay tng gia đ́nh mt.

 

 

Kỳ 17:         

  

           Trong Luật Tái Đầu tư và Phục hồi Kinh tế 2009 có dành 1 tỷ đô-la cho cơ quan quốc gia Hàng không và Không gian Hoa Kỳ NASA. Mục tiêu chính của NASA là thi hành các chương tŕnh thám hiểm không gian bắng các phi thuyền có người lái hoặc không người lái để t́m hiểu về trái đất, hệ thống mặt trời và toàn vũ trụ.

 

           Bài này, chúng ta xét đến tương lai của NASA.

 

           Như ta đă biết hiện nay phi thuyền và trạm không gian quốc tế do Mỹ, Nga và các nước khác thiết lập đang bay trên quỹ đạo trái đất có 6 phi hành gia Mỹ Nga và các nước khác và đang nghiên cứu trên các pḥng thí nghiệm tại trạm không gian để làm các thí nghiệm trong điệu kiện vô trọng lực liên quan đến t́m hiểu sự cấu tạo của vật chất, chế tạo các thực phẩm và các thí nghiệm khác nữa. Ngoải ra Mỹ Quốc c̣n có viễn vọng kính Hubble mà phi thuyền con thoi của Mỹ vừa đáp xuống thay thế các bộ phận.

 

http://www.newscientist.com/article/dn17127-space-shuttles
-robotic-arm-captures-hubble-telescope.html

 

           NASA cũng đang có chương tŕnh khám phá các hành tinh Mars và Saturn và nghiên cứu về trái đất cũng như mặt trời. NASA c̣n có các phi thuyền đang trên đường đi tới các hành tinh Mercury, Pluto. NASA c̣n đang chuẩn bị thám hiểm hành tinh Jupiter và như vậy NASA cố gắng khám phá một nửa hệ thống thái dương hệ. NASA đă phóng một xe nhỏ chạy trên hành tinh Mars và thực hiện các thí nghiệm và chuẩn bị năm 2011 sẽ phóng trên đó xe mới hơn có tên là Pḥng Thí nghiệm Khoa học Mars (Mars Science Laboratory). Đặc biệt là hành tŕnh thám hiểm Pluto đă được phóng lên năm 2006 và v́ khá xa cho nên sẽ bay vào quỹ đạo Pluto năm 2015.

 

           Như ta đă biết tất cả các thí nghiệm hiện nay mới thực hành xung quanh trái đất và Shuttle của Mỹ cũng chỉ bay xung quanh trái đất chưa ra khỏi trái đất cho nên chính phủ Hoa Kỳ sẽ cố gắng tiến tới các mục tiêu xa hơn ngoài trái đất mà Mỹ Quốc trong một thời gian ngắn nữa khoảng 10 năm sẽ không c̣n xử dụng không gian quốc tế mà chỉ xử dụng các căn cứ cố định thí dụ như mặt trăng. Năm 1969 Mỹ Quốc đă đổ bộ lên trên mặt trăng theo sáng kiến của Tổng thống Kennedy nhưng thi hành được dưới thời Tổng thống Nixon.

 

           Ngày 14 tháng 1 năm 2004, Tổng thống Georges Bush đă tuyên bố chương tŕnh mới cho NASA nhan đề là “viễn kiến cho sự thám hiểm không gian” trong đó Mỹ Quốc sẽ chiếm đóng mặt trăng năm 2018.

 

           Muốn lên trên mặt trăng và chiếm đóng luôn căn cứ để thay thế trạm không gian quốc tế th́ Mỹ Quốc dùng phi thuyền Orion.
 

http://www.nasa.gov/mission_pages/constellation/orion/index.html

 

           Phi thuyền Orion sẽ thay thế phi thuyền con thoi Shuttle năm 2015. Phi thuyền này có thể đổ bộ vào trạm không gian nhưng c̣n có khả năng vượt khỏi quỹ đạo trái đất và tới mặt trăng. Ngày 4 tháng 12 năm 2006, NASA đă tuyên bố là thiết lập một căn cứ thường trực tại mặt trăng và căn cứ tại mặt trăng này sẽ bắt đầu xây dựng năm 2020 và dự định năm 2024 th́ hoàn tất và sẽ là địa điểm cho các đoàn thám hiểm thường trú và thay phiên nhau thí dụ 6 tháng hay 1 năm th́ thay phiên. Và như ta đă biết hiện nay trong trạm không gian quốc tế các phi hành gia được thay thế khoảng 3, 4 tháng. NASA cũng dự định cộng tác một số các nước khác trong chương tŕnh thám hiểm và thường trú mặt trăng. Vấn đề đặt ra là phải tạo ra các cơ sở và có đủ dưỡng khí cho các nhà khoa học xử dụng. Ngoài ra ngày 28 tháng 9 năm 2007 cơ quan hàng không NASA đă tuyên bố sẽ phóng người lên hành tinh Mars năm 2037.

 

           Tóm lại, trong Luật Tái Đầu tư và Phục Hồi Mỹ Quốc, chính phủ Mỹ tăng cường 1 tỷ đô-la cho chương tŕnh hàng không và không gian NASA là quá ít so với các chương tŕnh thám hiểm không gian Hoa Kỳ. Sự thám hiểm không gian giúp cho sự hiểu biết của con người trong việc t́m hiểu trong các điều kiện nào tạo ra các hành tinh, tạo ra trái đất chẳng những giúp ích cho việc phát triển khoa học mà c̣n t́m hiểu điều kiện môi sinh của trái đất, t́m hiểu trước hết là các hành tinh gần trái đất rồi với sự phát triển của Khoa học, và kỹ thuật, tăng cường các điều kiện vật lư cho việc phát triển các phi thuyền tương lai, đủ sức thám hiểm các hành tinh xa hơn nữa cũng như khám phá t́m kiếm các đời sống trên các hành tinh khác có điều kiện đủ để cho các sinh vật có thể sống được, ấy là chưa kể trong tương lai mà điều kiện sinh hoạt trên trái đất không c̣n nữa th́ phải di tản con người ra khỏi trái đất theo như nhà Toán học của Anh Quốc Stephen Hawking tiên đoán.

 

(First of all, I believe that life on Earth is at an ever-increasing risk of being wiped out by a disaster such as sudden nuclear war, a genetically engineered virus, or other dangers. I think the human race has no future if it doesn't go into space)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking

 

 

Xem tiếp Kỳ 18 

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
   
28/6/2009

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes