www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Hán Việt Dịch SLược 

Giáo Sư
Nguyễn Hữu Quang

 

Lời Giới Thiệu  

Lời Phát Đoan

CHƯƠNG 1

Tam Hoàng Dịch

CHƯƠNG 2

Tam Đại Dịch  1 | 2

CHƯƠNG 3
Thiên Văn Lịch Toán

 1      2 

3    |    4   |   5 

6   |    7   |   8

    9   |   10  |   11  

 12  |   13  |   14 

  15  |   16  |   17

 18  |   19  |   20 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


HÁN VIỆT DỊCH S LƯỢC

GS Nguyễn Hữu Quang

Nguyên Giảng Viên Vật Lý Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài Gòn trước năm 1975

 

 

 

CHƯƠNG 03 - 18

 

THIÊN-VĂN LỊCH TOÁN

 

 

  (Tiếp theo Kỳ 22)

 

VI  CÁC THỨ LỊCH KHÁC

 

 LỊCH TƯỢNG 

 

Hạ-tiểu-chính 夏小正

 

Theo sách vở, hai sách Đại-Đới-ký và Tiểu-Đới-ký được viết vào thời Tiền-Hán (106 BC- 8 AD) vì hai tác-giả đều sống vào thời này. Nhưng có vài học-giả lại cho sách được viết vào thế kỷ thứ nhất Công-nguyên. Theo thiển-ý, nhiều phần của Đại-Đới-ký được viết sớm hơn, bằng vào ngữ-học lịch-sử và tín-kiện thiên-văn. Trước đời Tuỳ sách chỉ có trong Đại-Đới-ký. Sau này mới thấy đơn-hành-bản xuất-hiện trong Tùy-thư Kinh-tịch-chí. Từ đời Bắc-Tống đến đời Thanh có cả thẩy mười học-giả nghiên-cứu sách này.

Ngày nay, toàn văn Hạ-tiểu-chính (HTC) hoặc để nguyên, hoặc chia thành nhiều phần, thường được xen kẽ vào các cuốn lịch Tầu hằng năm. Chúng ta có thể phân-biệt chúng với các mục khác của quyển lịch bằng lối chúng được đóng khung.

HTC vỏn vẹn có 400 chữ mô tả 12 tháng trong một năm về mặt vật-hậu (muà nào giống hay thức ấy), khí-tượng, tinh-tượng và các chính-sự hay các sản-xuất nông-nghiệp quan-hệ (ngũ-cốc, thuốc nhuộm, vườn cây ăn trái, tầm tang, chăn nuôi mục-súc , gặt hái, đánh cá, đi săn, nuôi ngựa, tài-bồi đào, hạnh). Cú-pháp HTC cũng giản-áo như Giáp-cốt-văn, thường là những đậu 2, 3, 4, chữ một. Còn truyện-văn dài dòng hơn và hay có các chữ chi hồ giả nên rất dễ phân-biệt với kinh-văn.

Sách trình bầy tiêu-chí bốn mùa qua biến-hoá của động-thực-vật phối-hợp với các tinh-tượng dễ quan-sát như tú Sâm, sao Bắc-đẩu, sao Hoả, sao Mão, sao chức-nữ tức Vega a lyræ, sao sáng thứ nhì trong bầu trời Bắc-thiên-cầu. Ngoài ra ở đây cũng như trong vài ba áng văn cổ khác, ta có chữ thần mà nghiã tùy-thuộc liên-văn:

 1. Chi Thìn (chi thứ 5) hoặc giờ thìn (7-9 AM);

 2. Trong Chu-lễ (1H, tr, 631-939) Thần có nghiã là hành-tinh;

 3. Trong Kinh Thư (1H, tr, 109-258) Thần-tinh lại có nghiã là Thủy-tinh: đây là phạt-tinh trong thất-chính nhưng lại là phúc-lộc-tinh trong cửu-chủ;

 4. Trong HTC có thể là Thủy-tinh hoặc một ngôi sao khác. Có người lại vũ-đoán bảo Thần là nhật-thực.

Duy hai tháng Một và Chạp không thấy ghi chép một tinh-tượng nào cả. Không thấy nói đến tiểu-công-nghệ chứng tỏ thời đó xã-hội chưa phát-triển nhiều. Do đó lịch-pháp này khá xưa.

Tương-truyền Vua Hạ-Vũ từng ban-hành Hạ-thời nơi bang-quốc. Trong HTC cũng có nói: "Thời-gian có dưỡng-nhật (ngày thật dài), dưỡng-dạ (đêm thật dài)", ý muốn nói: "Năm có Hạ-chí và Đông-chí".

Đức Khổng-tử nói: "Ta muốn xem Đạo Nhà Hạ, nên đến nước Kỷ, nhưng không đủ bằng-chứng nhưng được lịch Nhà Hạ". "Sử-ký, Hạ Bản-kỷ", Thái-sử Công chép: "Khổng-tử chính Hạ-thời". Các học-giả thường chua: "Hạ tiểu-chính". Các điều này chứng tỏ HTC đã xuất-hiện trước thời-kỳ Xuân-Thu (722-481 BC) và trong thời-kỳ này dân nước Kỷ đã dùng nó. Hạ-Duy-Anh và Phạm Sở-Ngọc lại cho rằng kinh văn được viết đời Thương/Ân hay giữa giao-thời Thương-Chu. Còn Truyện của HTC hẳn được viết Thời-kỳ Chiến-quốc (403-222 BC).

 

Mặc dù HTC không hoàn-toàn đề-cập thiên-văn, những chính các đoạn tối-nghiã lại gợi ý thiên-tượng, thiên-văn. Chẳng hạn câu "Ắt thấy hoa cúc" (Tắc kiến cúc hoa 則見菊花) trong đoạn liên-quan đến tháng Giêng, tháng Hai hoàn-toàn vô-nghiã, ngay khi ta thế hoa cúc bằng hoa khác. Hai tiếng "Ắt thấy" xuất-hiện ở nhiều đoạn khác (câu 51, 61) có vẻ như ám-chỉ sự ló dạng của một ngôi sao nào đó. Rất có thể "hoa cúc" chỉ một ngôi sao nay đã đổi tên. Lại có chỗ (câu 35, câu 93) có hai tiếng "Tắc phục 則伏 Ắt ẩn".

HTC đề cao triết-lý "Thiên-điạ vạn-vật đồng nhất-thể 天地萬物同一體", với Thiên-đạo bao trùm lên Điạ-đạo và Nhân-đạo.

Vạn-vật-học dị-kỳ của HTC mách bảo ta rằng một phấn bản văn này có thể được viết tại Hoa-Nam: cây cỏ, chim muông thường thuộc ngành thực-vật và động-vật-học Giang-nam (phía nam sông Dương-tử).

Trước khi đọc toàn văn HTC xin độc-giả đọc kỹ lại Bảng 72 Hậu của Thiền-sư Nhất-Hạnh nơi bài Kỳ 12 (Chương 03, nút 8).

 

 

Toàn Văn Hạ-tiểu-chính
Tháng Giêng

 

 1. Sâu đất xuất-hiện.

 2. Ngỗng trời quay về quê Bắc (Mông-cổ).

 3. Chim trĩ vỗ cánh và gáy.

 4. Cá đội băng nổi lên mặt.

 5. Nông-phu xếp cầy.

 6. Năm khởi đầu bằng lễ tế cái cầy.

 7. Trong vườn, hẹ mọc lên.

 8. Muà có Tuấn-phong tức gió Nồm (Sở dĩ gọi Nam-phong là tuấn-phong, là Đại-phong là vì gió này làm băng đóng lại mà cũng chính gió này làm băng chẩy ra).

 9. Măt trời ngày đông giá dần dần ấm-áp. Dưới băng trên tuyết dầy.

 10. Chuột đồng ló dạng (Sau này chúng hoá thành chim cút - Câu 45 - để sau nữa chúng lại trở về nguyên dạng chuột đồng - Câu 95).

 11.  Nông-phu tuần-tự cầy bừa ruộng nương.

 12.  Rái cá hiến cá (Tại sao vậy? hiến có nghĩa là bắt được nhiều cá: trước hiến thần rồi sau mới ăn. Tháng Mười chó sói bèn tế thú, lại dùng chữ tế thay vì chữ hiến bởi vì chó sói ăn đồng-loại còn rái cá lại ăn khác loài.

 13.  Chim ó trở thành tu-hú.

 14.  Nhà nông ra thăm ruộng tuyết.

 15.  Việc đồng áng bắt đầu từ công-điền (làm xong công-điền mới làm ruộng cho mình).

 16.  Hái cửu-lý-hương (rue). [Xem dòng 35. Cây này thường được dùng để tế nơi miếu nhưng cũng được dùng làm thuốc nhuộm và thuốc đuổi sâu bọ].

 17.  Cúc ắt thấy [cúc là tên sao; "Cúc ắt thấy" báo tin một năm mới vừa trở lại].

 18.  Đầu hoàng-hôn thấy chòm sao Hiệp-sĩ trên đỉnh đầu [chòm Sao này xuất-hiện cả thẩy 4 lần nơi các dòng 18, 37, 61 và 99; sao chính của chòm chính là Betelgeux tức a orionis].

 19.  Đẩu-tiêu hướng-hạ [Đẩu cũng sẽ xuất-hiện nơi 2 dòng 74 và 87). Về hướng của Đẩu-tiêu xin xem đoạn Nghiêu-lịch. Sở dĩ nói đến đẩu-tiêu là muốn chỉ rõ vị-trí của chòm sao Hiệp-sĩ].

 20. Liễu đâm chồi nẩy lộc.

 21. Mai, hạnh-nhân, sơn-đào trổ hoa.

 22. Cỏ gấu (cyperus alternifolius) có củ [tức là hương-phụ-tử được dùng làm thuốc].

 23. Gà ấp trứng.

 

Tháng Hai

 

 1. Bừa đất.

 2. Dê lớn lên không cần dê mẹ săn sóc nữa vì nó đã ăn cây cỏ rồi nên không cần bú sữa mẹ nữa.

 3. Con gái, con trai an-nhiên tụ-tập quanh cột cờ.

 4. Ngày lành Đinh-hợi mọi người nhập đại-học.

 5. Tế bằng cá vị (swordfish) [Tế bất tất bằng cá vị. Tại sao lại chép tế bằng cá vị? Cá vị đến đúng lúc. Cá vị là của ngon vật lạ, mà đến trước hẳn là đúng thời nên kính cẩn chép vào].

 6. Rau cần cạn (ixorae) tốt tươi. Hái cỏ phiền (ailanthus glandulosa).

 7. Đám ròi bọ nhung nhúc cựa quạy.

 8. Chim én lại và sà xuống. [Sở dĩ nói lại là vì không biết đến từ đâu].

 9. Lột da lươn. [Để căng lên mặt trống].

 10. Vàng anh hót. [Vàng anh đùi dài].

 11. Cửu-lý-hương tốt tươi. [Xem dòng 16]. Muà này thấy cỏ đề nên nhổ lên

 

Tháng Ba

 

 1. Sao ba ắt ẩn. [Xem chú-thích dòng 18. Sao thường thấy nhưng có lúc không thấy dù trời không mây, nên nói là ắt ẩn].

 1. Hái vội lá dâu.

 2. Dương liễu rủ lá.

 3. Dê đực cúi đầu xuống, chiã sừng về phiá trước [Xin so-sánh với hào-từ cửu-tam và thượng-lục quẻ Đại-tráng b: Dê đực húc dậu].

 4. Dế mèn lỗ (lâu-cô hay thiên-lâu = mole-cricket) kêu. [Loại sâu ở lỗ này giống dế mèn, rất làm hại luá và nho].

 5.  Người ta ban băng [Chia băng để xung-chức đại-phu].

 6. Nhổ cỏ thức (tacca).

 7. Con gái và con trai chăm sóc nong tầm. [Sự việc gì cũng từ từ, bắt đầu từ dưới lên: con gái làm trước, con trai làm sau].

 8. Việc tầm-tang trong ấp được tiến-hành đúng mức.

 9. Tế luá mạch chín. [Trong ngũ-cốc, luá mạch chín trước tiên nên tế trước].

 10. Ở đây có tiểu-hạn-hán. [Có nhiều học-giả dịch Việt trong câu này cũng như câu 59 là nước Việt tức Mân-Việt là sai bởi vì nhà Hạ ở miền bắc nước Tầu không dính dáng gì đến Bách-Việt cả. Trong danh-xưng Việt-Nam tiếng đơn Việt cũng nghiã là ở đây. Từ hơn bốn ngàn năm nay, Nước Việt ta vẫn ở nơi này, sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum amen (Từ ngàn xưa đến ngàn sau, bây giờ và mãi mãi. Xin được như nguyện)]. Chuột đồng hoá thành chim tu-hú. [Xin xem dòng 10].

 11. Cây đồng-ba (plaintain) phất-phơ.

 12. Hót cái mà chim tu-hú. [Chép hót rồi mới nói là chim tu-hú bởi chưng nó có hót thì người ta mới biết là chim tu-hú].

 

Tháng Tư

 

 1. Chòm sao mão ắt thấy. [Ở đây chòm sao này chỉ xuất-hiện một lần chứ không phải như trong Nghiêu-lịch. Tuy chòm sao này cá-biệt, nhưng thường phải quy-chiếu bằng các sao sáng hơn].

 2. Đầu hoàng-hôn Nam-môn trung-thiên. [Nam-môn là hai sao ab Centauri. Ở vỹ-tuyến Bắc-kinh 39036 Bắc, chúng nằm trong số các sao ném về Nam nhiều nhất, ta có thể quan-sát chúng ở gần sát chân trời giữa 22.11 DL và 22.5 DL trong một, hai tiếng đồng-hồ. Lúc mặt trời lặn (khoảng 8 pm) ngày 22.5, ta thấy chúng ở hướng chính-nam].

 3. Kêu cái mà ve sầu kêu. [Ve sầu có kêu ta mới biết nó là con ve sầu].

 4. Vườn núi có cây hạnh-nhân.

 5. 鳴蜮Con sâu ăn mầm luá kêu (?).

 6. 王秀Vương-qua (thổ-qua) tốt đẹp.

 7. 取荼Lấy rau đồ đắng.

 8. Cỏ nẩy hoa u-sầu quá. Ở đây có đại-hạn-hán. [Xem chú-thích câu 47].

 9. Ghi muà vậy.

 10. Chấp trắc công câu 執陟功駒 Bắt ngựa tơ khỏi ngựa mẹ, đem lên tiến Vua, dạy nó kéo xe rồi cho nghỉ xả hơi.

 

Tháng Năm

 

 1. Chòm sao Hiệp-sĩ ắt thấy. [Có sách lại chua đây là Phạt-tinh tức Thủy-tinh].

 2. Con mòng, sớm sinh tối chết, có bu đông. [Nói có là có thấy].

 3. Chim ninh-quyết (tức bách-thanh, shrike) ắt kêu. [Vì chim vô-tội nên mới nhấn mạnh bằng tiếng "ắt"].

 4.  Muà này có ngày dài. [Ám-chỉ hạ-chí. Có nhiều bản lại xen dòng này vào giữa dòng 115 và 116].

 5. Bèn (ăn) dưa hấu.

 6. Ve sầu vô-hại kêu. [Con ve này đủ ngũ-sắc].

 7. Ve sầu dấy lên. Mùng năm tụ lại. Ngày rằm ẩn. [Không nói là sinh mà nói là dấy lên bởi vì không biết chúng sinh ra từ đâu và lúc nào. Nói là ẩn là không thấy nữa].

 8. Cây thuốc lá cảnh và cây ông lão đâm chồi.

 9. Tu-hú hoá chim ưng. [Xem dòng 13].

 10. Ve sầu (Đường điêu) kêu. [Đường điêu là ve sầu sắc xanh, tiếng trong trẻo].

 11. Đầu hoàng-hôn, sao Đại-hoả trung-thiên. [Sao đại-hoả chính là sao Hoả tức tú Tâm tức Antares. Trên thực-tế, vì sao này là một trong bốn sao của Vua Nghiêu nên lẽ ra phải thuộc chòm tú Tâm. Đây chính là lúc trồng luá nếp, đậu và luá tẻ].

 12. Nấu đậu.

 13. Dùng súc-lan mà tắm gội.

 14. Nấu đậu nành và cháo đặc.

 15. Ban ngựa.

 16. Nới lỏng luật-lệ.

 

Tháng Sáu

 

 1. Đầu hoàng-hôn đẩu-tiêu hướng-thượng. [Tháng năm, Đại-hoả trung-thiên. Tháng sáu đẩu-tiêu chiã lên trên. Thế mới biết đẩu-tiêu không hướng thẳng chòm tú Tâm mà lại day qua chòm tú Vỹ. Xin xem lại câu 19].

 2. Nấu sơn-đào. [Làm đậu].

 3. Chim ó bắt đầu hung dữ. [Nói hung dữ là để tránh dùng chữ giết].

 

Tháng Bẩy

 

 1. Trổ bông cỏ lồng vực (darnel). [Cỏ lồng vực thường hay mọc lẫn với luá. Chưa trổ bông thì không thể gọi là cỏ lồng vực. Nên mới nói trổ bông trước cỏ lồng vực].

 2.  Con ly (một loại chồn) bắt đầu thoả lòng. [Có người giải thích "thoả lòng" là giết được mồi].

 3.  Ao thấp mọc bèo.

 4.  Sáng suả. [Tiếng ghép này có nghiã là thu muộn tức indian summer].

 5. Cây mã-trửu trổ bông.

 6. Ngân-Hán thẳng cửa. [Ngân-hà nằm dài theo chiều bắc-nam].

 7. Hàn-thiền (winter locust) kêu.

 8. Đầu hoàng-hôn chòm sao Chức-nữ tại hướng chính-đông. [Vị-trí tú Tu-nữ gần tú Ngưu-lang (Altair) nên người thường lẫn-lộn nó với sao Chức-nữ (Vega)].

 9. Hồi này thường mưa dầm (mưa Ngâu).

 10. Cỏ kế (hog-thistles) lan nhanh trên mặt đất.

 11. Đẩu-tiêu hướng-hạ. Ngay sau đó là rạng đông. [Xin xem dòng 19].

 

Tháng Tám

 

 1. Cắt dưa hấu. [Lúc này là muà dưa hấu].

 2. Huyền hiệu 玄校 xanh lá cây thẫm. [Đây là mầu quần áo của con gái chưa lấy chồng].

 3. Bác táo 剝棗 hái táo.

 4. Luá tẻ rụng xuống. [Ở miền Bắc nước Tầu, muà này gió thổi mạnh nên hột luá rụng xuống đất, chỉ cần lượm lên, không cần gặt hái].

 5. Đan-điểu tu bạch-điểu 丹鳥羞白鳥 chim đan-lương dâng con nhuế. [Nhuế là môt loại ve giống con ong, hay đốt người].

 6. Thủy-tinh ắt ẩn. [Xin đọc lại phần mào đầu HTC bàn về nghiã chữ thần và xem câu 35].

 7. Thợ săn theo nai.

 8. Chim cút lại hoá về nguyên-dạng chuột đồng. [Xin xem câu 10 và 45]. Chòm sao Hiệp-Sĩ thiên-trung rồi trời rạng sáng.

 

Tháng Chín

 

 1. Nội-Hoả. [Nội-hoả tức Đại-hoả tức chòm sao Tâm].

 2. Ngỗng trời bay đi.

 3. Chủ-phu giáng lửa. [Chủ-phu có thể là Thiên-lôi lắm vì muà này hay có sấm sét].

 4. Én bay lên cao rồi trốn rét (đông-miên). [Bay lên cao trước rồi trốn rét sau].

 100. Gấu nâu, gấu vá, con báo, con điêu (marten), con chồn nâu (weasel), con hoàng-thử-lang (skunk) đều chui vào huyệt, dường như để trốn rét.

 1. Cúc tốt tươi, thân mang đại-đóa. [Cúc đây không phải là sao vì muà này là muà cúc].

 2. Vua bắt đầu mặc áo cầu. [Vì trời đã trở rét].

 3. Thủy-tinh giao-hội vớ Mặt Trời ( ?).

 4. Chim sẻ đâm đầu vào biển mà hoá hầu nhỏ. [Đây là chuyện dị-thường].

 

Tháng Mười

 

 1. Chó sói tế thú. [Trước tế sau ăn].

 2. Đầu hoàng hôn lại thấy sao Nam-môn. [Xem dòng 49].

 3. Hắc-điểu liệng lên liệng xuống.

 4. Muà có đêm dài. [Chưa đến Đông-chí].

 5. Én đâm đầu xuống sông Hoài mà hoá ra con hến.

 6. Chim trĩ đâm đầu xuống biển mà hoá cây diên-vỹ (irises). [Theo Sơn-hải-kinh nếu khômg phải như vậy thì trong nước sẽ có vo-khối đàn-bà dâm-đãng].

 7. Chòm sao Chức-nữ tại hướng chính-bắc, rồi trời rạng đông. [Xin xem câu 84].

 

Tháng Một

 

 1. Nhà Vua đi săn muà đông.

 2. Bớt binh lính.

 3. Người tàng-tật không theo.

 4. Nai thay sừng.

 

Tháng Chạp

 

 1. Kêu cái mà con chim điên.

 2. Ngự tơ hăm-hở.

 3. Người ta đi ngắt tỏi.

 4. Quan ngu-nhân thiết-trí lưới.

 5. Sừng nai rụng.

 

 

Nguyệt-lệnh 月令

 

Nguyệt-lệnh xuất-hiện sau Hạ-tiểu-chính nhưng dài hơn nhiều. Có hai phiên-bản: một của Tiểu-Đới-ký tức Lễ-ký và một của Lã-thị Xuân Thu. Phiên-bản thứ hai này có 12 Chương Nguyệt-lệnh, mỗi chương đều có chú-thích tỷ-mỷ:

 

Quyển I         Mạnh-xuân kỷ

                             Mạnh Xuân

                             Bản Sinh

                             Trọng Kỷ

                             Quý Công

                    Khử Tư

Quyển II        Trọng-xuân kỷ

                             Trọng Xuân

                             Quý Sinh

                             Tình Dục

                             Đương Nhiễm

                             Công Danh (Do Đạo)

Quyển III       Quý-xuân kỷ

                             Quý Xuân

                             Tận Số

                             Tiên Kỷ

                             Luận Nhân

                             Hoàn Đạo

Quyển IV       Mạnh-hạ kỷ

                             Mạnh-hạ

                             Khuyến Học (Quan Sư)

                             Đạo Sư

                             Vu Đồ (Để Địch)

                             Dụng Chúng (Thiên Học)

Quyển V        Trọng-hạ kỷ

                             Trọng Hạ

                             Đại Nhạc

                             Xỉ Nhạc

                             Thích Âm (Hoà Nhạc)

                             Cổ Nhạc

Quyển VI       Quý-hạ kỷ

                             Quý Hạ

                             Âm Luật

                             Âm Sơ

                             Chế Nhạc

                    Minh Lý 

Quyển VII      Mạnh-thu kỷ

                             Mạnh Thu

                             Đãng Binh (Dụng Binh)

                             Chấn Loạn

                             Cấm Tắc

                             Hoài Sủng

Quyển VIII     Trọng-thu kỷ

                             Trọng Thu

                             Luận Uy (Dụ Uy)

                             Giản Tuyển

                             Quyết Thắng

                             Thụ Sĩ (Thận Cùng)

Quyển IX       Quý-thu kỷ

                             Quý Thu

                             Thuận Dân

                             Tri Sĩ

                    Thẩm Kỷ

                             Tinh Thông

Quyển X        Mạnh-đông kỷ

                             Mạnh Đông

                             Tiết Táng

                             An Tử

                             Dị Bửu

                             Dị Dụng

Quyển XI       Trọng-đông kỷ

                             Trọng Đông

                             Chí Trung

                             Trung Liêm

                             Đương Vụ

                             Trường Kiến

Quyển XII      Quý-đông kỷ

                             Quý Đông

                             Sĩ Tiết

                             Giới Lập (Lập Ý)

                             Thành Liêm

                             Bất Xâm

                   Tự Ý (Liêm Hiếu)

 

Việt-dịch toàn thiên Nguyệt-lệnh rất công-phu và tốn thì-giờ. Nay xin sao chép ra đây bản Pháp-dịch của học-giả lừng danh thế-giới Séraphin Couvreur (1835-1919) để thức-giả nghiên-cứu: 

Chapitre IV. Iu líng 月令

 Règlements pour chaque mois de l’année

ARTICLE I. 

1. ╓330 Au premier mois du printemps, le soleil est dans la constel­lation Ing cheu (Pégase). La constellation Chen (Orion) atteint le milieu de sa course le soir, et la constellation Ouei Vỹ (la queue du Scorpion) le matin (327).

2. Les dénominations qui conviennent le mieux aux jours de ce mois sont kiă, ĭ (328).

331 3. En ce mois, le souverain (qui préside aux opérations de la nature) est T’ai hao Thái-hạo; le génie tutélaire est Keou mang (329).

4. Les animaux à écailles conviennent spécialement à ce mois.

5. La note qui lui correspond est kiŏ, et le tube musical t’ái ts’eóu Thái-thốc(330).

6. A ce mois correspondent le nombre huit, la saveur acide et l’odeur rance.

7. On sacrifie aux génies tutélaires des portes intérieures ; on offre d’abord la rate des victimes (331).

8. ╓332 Le vent d’est amène le dégel. Les animaux hibernants com­mencent à se remuer. Les poissons (qui pendant l’hiver étaient restés au fond de l’eau) montent jusqu’à la couche de glace. La loutre offre du poisson aux esprits. Les oies sauvages, grandes et petites, reviennent (332).

9. Le fils du ciel demeure : dans le bâtiment latéral situé à gau­che (au nord) du Ts’ing iang. Sa voiture munie de sonnettes est traînée par les chevaux appelés dragons azurés et porte l’étendard azuré orné de dragons. Ses vêtements sont verts (ou bleu d’azur) ; des pierres de prix de couleur verte ou azurée (pendent à son bonnet et à sa ceinture). Il mange du blé et de la viande de mouton. Les ╓333 ustensiles dont il se sert sont travaillés au ciseau et ornés de re­liefs (qui représentent les jeunes pousses sortant de terre) (333).

10. En ce mois a lieu l’inauguration du règne du printemps. Trois jours avant sa venue, le grand secrétaire avertit le fils du ciel, en disant :

— Tel jour, le printemps commencera. Ce sera surtout dans le bois (dans la végétation) que l’action du ciel s’exercera.

Aussitôt le fils du ciel garde l’abstinence. Le jour de l’arrivée du printemps, il va à sa rencontre dans la plaine à l’est de la capitale, avec les trois grands ministres d’État, les neuf minis­tres inférieurs, les princes et les grands préfets. A son retour, il distribue les récompenses dans la (quatrième) cour du palais aux ╓334 grands ministres, aux autres ministres, aux princes et aux grands préfets (d’après leurs mérites) (334).

11. Il ordonne aux (trois principaux) ministres de publier des instructions, de combiner (et de promulguer) des règlements, de décerner des félicitations (à ceux qui ont bien mérité), de répan­dre des bienfaits, et d’étendre leur sollicitude à tout le peuple. (Il veut que) les félicitations et les récompenses suivent leur cours sans le moindre obstacle ; qu’aucune ne soit accordée que comme il convient.

12. Il ordonne au grand secrétaire de veiller à la garde des lois, de publier les ordonnances, (et spécialement) d’observer la marche du soleil, de la lune et des étoiles, les constellations où le soleil se trouve, la rétrogradation de la lune par rapport au soleil. Il lui recommande d’éviter toute erreur, de se conformer aux lois astronomiques et de prendre pour modèles les astronomes des premiers âges.

13. En ce mois, au jour favorable, le fils du ciel demande au ╓335 souverain roi une récolte abondante. Au jour favorable (pour la cérémonie du labourage), il met une charrue sur sa voiture entre le conducteur et l’officier militaire muni d’une cuirasse ; et con­duisant avec lui les trois grands ministres d’État, les neuf autres ministres, tous les princes (présents à la cour) et les grands pré­fets, il laboure lui‑même le champ du souverain roi. L’empereur trace trois sillons, les grands ministres cinq, les autres ministres et les princes neuf. Lorsqu’ils sont de retour au palais, l’empereur réunit dans son principal appartement particulier les trois grands ministres, les neuf autres ministres, les princes et les grands préfets, et prenant une coupe, il leur dit :

— Je vous offre cette liqueur en récompense de vos fatigues (335).

14.╓336 En ce mois les vapeurs du ciel descendent ; celles de la terre s’élèvent. Le ciel et la terre sont en harmonie et agissent de con­cert ; les plantes poussent des bourgeons.

15. L’empereur ordonne de faire commencer les travaux des laboureurs. I1 commande aux inspecteurs des champs de s’établir dans la plaine qui s’étend à l’est de la capitale, de réparer les bor­dures et les limites des champs, d’examiner et d’arranger les sen­tiers et les canaux, de prendre une connaissance exacte des mon­tagnes, des collines, des pentes, des ravins, des plaines, des maré­cages, de discerner ce qui convient à chaque terrain, et de voir où l’on devra semer les céréales, afin d’instruire et de diriger le peuple. Il veut qu’ils aillent partout en personne. Quand les tra­vaux des champs sont bien réglés d’avance, que les limites et les canaux ont été tracés au cordeau, les laboureurs ne sont pas ex­posés à se tromper (336).

16.╓337 En ce mois, le grand directeur de la musique reçoit ordre d’aller à l’école et d’exercer les jeunes gens à faire des évolutions en chantant.

17. On revoit les règles des sacrifices. Ordre est donné de faire des offrandes aux esprits des montagnes, des forêts, des cours d’eau et des lacs ; il est défendu de leur offrir des animaux femelles (337).

18. Il est défendu d’abattre des arbres (338).

19. On se garde de détruire les nids, de tuer les insectes qui ne sont pas encore formés, les petits qui sont dans le sein de leurs mères ou qui viennent de naître, les oiseaux qui commencent à voler. On épargne les faons et les œufs.

20. On ne réunit pas de grandes multitudes d’hommes (pour ╓338 un service public) ; on ne construit ni l’enceinte intérieure ni l’en­ceinte extérieure des places fortes (339).

21. On cache, on enfouit dans la terre les ossements et les chairs pourries (des animaux, par un sentiment de compassion) (340).

22. En ce mois, il est défendu de prendre les armes. Celui qui prendrait les armes, serait châtié par le ciel. Il est défendu de prendre les armes, c’est‑à‑dire, de commencer les hostilités ; (mais si nous sommes attaqués, nous pouvons et nous devons repousser l’ennemi) (341).

23. Il n’est pas permis de changer l’ordre établi par le ciel, d’interrompre le cours naturel des opérations de la terre ni de confondre les règles qui doivent diriger la conduite et les travaux de l’homme (342).

24. Au premier mois du printemps, si l’empereur faisait suivre ╓339 les règlements propres à l’été, la pluie ne tomberait pas en son temps, les plantes dépériraient vite, les principautés auraient tou­jours à craindre. S’il faisait suivre les règlements propres à l’au­tomne, de graves maladies pestilentielles séviraient parmi le peu­ple ; le vent soufflerait et la pluie tomberait souvent avec violence ; partout croîtraient à la fois le tribule, l’ivraie, la fétuque et l’ar­moise. S’il faisait suivre les règlements propres à l’hiver, les pluies excessives causeraient de grands dommages ; la neige et le givre surviendraient en grande abondance ; les grains semés en premier lieu ne donneraient pas de récolte (343)

ARTICLE II. 

1. Au deuxième mois du printemps, le soleil est dans la constel­lation K’ouéi (Andromède et les Poissons). La constellation Hôu (le Grand Chien et le Navire Argo) atteint le milieu de sa course le soir, et la constellation Kién (la Tête du Sagittaire) le matin.

2. Les dénominations qui conviennent le mieux aux jours de ce mois sont celles dans lesquelles entre la lettre kiă ou la lettre ĭ.

340 Le souverain qui préside aux opérations de la nature est T’ai hao ; le génie tutélaire est Keou mang. Les animaux propres à ce mois sont ceux qui sont couverts d’écailles. Le son correspondant est kiŏ et le tube musical kiă tchōung.

3. A ce mois correspondent le nombre huit, la saveur acide, l’odeur rance. On sacrifie aux génies tutélaires des portes inté­rieures de la maison ; on offre en premier lieu la rate des victimes.

4. La pluie commence à tomber, le pêcher commence à fleurir, le loriot chante, l’épervier se transforme en pigeon ramier (344).

5. Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le grand bâtiment appelé Ts’ing iang. Sa voiture munie de sonnettes est traînée par les dragons azurés et porte l’étendard azuré orné de dragons. Il met des vêtements verts (ou bleu d’azur) ; des pierres de prix de couleur verte ou azurée pendent (à son bonnet et à sa cein­ture). Il mange du blé et de la viande de mouton. Les ustensiles dont il se sert sont travaillés au ciseau et ornés de reliefs (qui représentent les jeunes pousses sortant de terre).

6.╓341 En ce mois, on préserve de tout accident les bourgeons et les jeunes pousses ; on nourrit les animaux qui viennent de naître et ceux qui sont encore jeunes ; on pourvoit à l’entretien des orphelins.

7. (Le fils du ciel) choisit un jour favorable et ordonne au peuple de faire des offrandes aux génies tutélaires du territoire.

8. Il ordonne aux officiers compétents de visiter les prisons, de supprimer les entraves et les menottes, de ne pas permettre les bastonnades arbitraires, d’empêcher les accusations en matière criminelle et les procès.

9. En ce mois, les hirondelles reviennent. Le jour de leur ar­rivée, on sacrifia un bœuf, un bélier et un porc au génie tutélaire des mariages et des naissances. Le fils du ciel assiste à cette céré­monie. L’impératrice y conduit les neuf femmes du second rang ╓342 et tout le sérail. Un honneur spécial est décerné (une coupe de liqueur est offerte) à celles qui ont approché l’empereur (et ont conçu). Des étuis contenant des arcs sont apportés. L’empereur donne à chacune de ses femmes un arc et des flèches en présence de la divinité qui préside aux naissances (345).

10. En ce mois arrive l’équinoxe. Le tonnerre se fait entendre, les éclairs commencent à paraître. Les animaux hibernants se mettent tous en mouvement ; dégageant l’ouverture de leurs retrai­tes, ils commencent à sortir.

11.  Trois jours avant les premiers grondements du tonnerre (le troisième jour après l’équinoxe du printemps), le héraut agite la clochette à battant de bois pour avertir tout le peuple, et dit :

— Bientôt le tonnerre se fera entendre. S’il est (des femmes) qui ╓343 ne veillent pas sur leur tenue et leur conduite, elles mettront au monde des enfants dont les membres ne seront pas complets, et elles attireront certainement de grands malheurs (346).

12. A l’équinoxe, on égalise les mesures de longueur, les mesu­res de capacité, les poids de trente livres, les leviers des balances, les poids de cent vingt livres. On compare (et on égalise) les boisseaux et les mesures de dix boisseaux. On rectifie les pesons des balances et les racloires des mesureurs (347).

13. En ce mois, les laboureurs demeurent rarement à la mai­son. On répare les portes de bois et les portes d’osier ; on arrange parfaitement les chambres à coucher et les salles des ancêtres (ou bien, les salles des ancêtres et les chambres situées derrière). Mais on ne commence aucune grande entreprise qui pourrait (prendre le temps et) empêcher les travaux des laboureurs.

14.╓344 En ce mois il est défendu de mettre à sec les cours d’eau ou les lacs, de faire écouler l’eau des réservoirs et des bassins (pour prendre le poisson). Il n’est pas permis de mettre le feu sur les montagnes ni dans les forêts (pour prendre le gibier).

15. Le fils du ciel, après avoir immolé un agneau (au dieu du froid), fait ouvrir la glacière. Il commence par offrir (un peu de glace avec des poireaux et des œufs au dieu du froid) dans les salles des ancêtres ou dans les chambres qui sont derrière ces salles.

16. Au premier des jours dont la dénomination renferme la lettre tīng, le grand directeur de la musique, sur l’ordre de l’em­pereur, exerce ses élèves à faire des évolutions en chantant, après qu’il a offert des légumes (du cresson et des algues au dieu de la musique). Le fils du ciel, à la tête des trois principaux ministres d’État, des neuf autres ministres, de tous les princes feudataires (qui se trouvent alors à la cour) et de tous les grands préfets, va en personne assister à ces exercices. Le deuxième des jours dési­gnés par la lettre tīng, le grand directeur de la musique, sur un nouvel ordre, va à l’école enseigner la musique (348).

17.╓345 En ce mois, lorsqu’on fait des supplications, on n’immole pas de victimes. On offre des tablettes de jade, les unes oblongues, les autres de forme annulaire ; les victimes sont remplacées par des fourrures et des pièces de soie (349).

18. Au deuxième mois du printemps, si l’on faisait observer les règlements propres à l’automne, les inondations désoleraient les principautés, les vents froids prédomineraient, les brigands en armes envahiraient le pays. Si l’on faisait suivre les règlements propres à l’hiver, la chaleur ne triompherait pas du froid, le blé ne mûrirait pas, (les affamés et par suite) les voleurs seraient nombreux. Si l’on imposait les règlements propres à l’été, la sé­cheresse serait grande dans les principautés, les chaleurs arriveraient tôt, les insectes rongeraient le cœur des céréales (350).

19.╓346 Au troisième mois du printemps, le soleil est dans la cons­tellation Ouéi (la Mouche boréale). Les Sept étoiles (le Cœur de l’Hydre) atteignent le milieu de leur course le soir, et K’iēn iôu (le Cou de l’Aigle) le matin.

20. Les dénominations qui conviennent spécialement aux jours de ce mois sont celles dans lesquelles entrent les lettes kiă, ĭ. Le souverain qui domine est T’ai hao et l’esprit protecteur Keou mang. Les animaux particuliers sont ceux qui ont des écailles. Le son correspondant est kiŏ et le tube musical kōu sièn.

21. A ce mois correspondent le nombre huit, la saveur acide, l’odeur rance. On sacrifie aux dieux protecteurs des portes inté­rieures de la maison ; on offre en premier lieu la rate des victimes.

22. L’éléococca commence à fleurir, la taupe se transforme en caille, l’arc‑en‑ciel commence à paraître, les plantes flottantes commencent à croître à la surface de l’eau.

23.╓347 Le fils du ciel occupe (dans le Ming yang) le bâtiment latéral situé à droite (au midi) du grand bâtiment appelé Ts’ing iang. Sa voiture munie de sonnettes est traînée par les dragons azurés et porte l’étendard azuré orné de dragons. Il met des vêtements verts (ou bien d’azur), et porte des pierres de prix de couleur verte (à son bonnet et à sa ceinture). Il mange du blé et de la viande de mouton. Les ustensiles dont il se sert sont ornés de figures en relief (qui représentent les jeunes pousses sortant de terre).

24. En ce mois le fils du ciel offre des vêtements jaunes aux anciens souverains (à T’ai hao et aux autres, pour obtenir leur protection sur la culture des vers à soie) (351).

25. L’inspecteur des barques reçoit l’ordre de renverser la bar­que (de l’empereur, et d’examiner avec soin si elle est en bon état). Il la renverse et la retourne cinq fois ; puis il annonce au fils du ciel qu’elle est prête. Le fils du ciel monte en barque pour la première fois (de l’année et va à la pêche). I1 offre des esturgeons ╓348 dans les salles postérieures du temple des ancêtres) et demande aux esprits que la récolte de blé donne beaucoup de grain (352).

26. En ce mois, le ciel déploie sa puissance productrice, et la chaleur se répand partout. Les germes recourbés sortent tous de terre ; tous les bourgeons se développent. Ce n’est pas le temps de recueillir, (mais de faire des largesses pour imiter la nature).

27. Le fils du ciel étend partout sa bonté et sa bienfaisance. Il ordonne à ses officiers d’ouvrir les greniers, de distribuer des grains aux pauvres et aux indigents, de secourir ceux qui sont dans la gêne ou la nécessité. Il fait ouvrir les magasins, retirer les pièces de soie et les objets précieux, et envoyer des présents par tout l’empire. Il excite ainsi par son exemple tous les princes à attirer les lettrés célèbres et à honorer les hommes vertueux et capables, en leur envoyant des messages et des présents.

28.╓349 En ce mois, il dit au surintendant des travaux publics :

— Bientôt les pluies de la saison tomberont ; les eaux, qui sont bas­ses à présent, deviendront très hautes. Parcourez la capitale et les préfectures environnantes ; examinez les grandes plaines et toutes les campagnes. Réparez et arrangez les digues. Dirigez et débarrassez les canaux grands et petits, déblayez les chemins et les sentiers, ne laissez rien qui puisse cacher ou obstruer les passages (353).

29. Les filets pour la chasse aux quadrupèdes ou aux oiseaux, les abris des chasseurs, les amorces empoisonnées doivent ne pas sortir des neuf portes (354).

30.╓350 En ce mois, l’inspecteur des champs et des forêts reçoit la défense de laisser couper les mûriers ordinaires et les mûriers des teinturiers. La tourterelle gémissante bat des ailes et la huppe descend sur les mûriers. On prépare les clayons (sur lesquels on nourrira les vers à soie), les poteaux (auxquels on suspendra les clayons), les grosses nattes (ou les corbeilles rondes), et les pa­niers carrés (dans lesquels on déposera les cocons). L’impéra­trice, après des purifications et des abstinences, va elle‑même cueillir des feuilles de mûrier dans la plaine qui est à l’est. Aux femmes de second rang de l’empereur et aux autres femmes du palais (qu’elle mène à sa suite), elle défend de se parer. Elle di­minue leurs travaux ordinaires, pour activer la culture des vers à soie. L’élevage des vers à soie terminé, elle distribue les cocons (à ses compagnes. Ensuite), elle pèse la soie (que chacune d’elles doit filer et tisser), et elle fait connaître le résultat du travail de chacune, afin (d’exciter leur ardeur, et) de fournir les vêtements nécessaires pour les cérémonies qui se font dans la campagne et dans le temple des ancêtres. Elle ne permet à aucune d’elles de travailler mollement.

31. ╓351 En ce mois, les inspecteurs des travaux ont ordre d’envoyer les divers artisans examiner le contenu des cinq magasins : le fer et les autres métaux, les fourrures, les cuirs et les tendons, la corne et l’ivoire, les plumes, les flèches, et le bois (pour faire des arcs et d’autres instruments), la graisse (pour enduire les cuirs), la colle, le cinabre et le vernis, afin de voir si ces matières sont de bonne qualité. Ensuite tous les artisans se mettent à l’œuvre. Les inspecteurs surveillent les travaux, et chaque jour rappellent qu’il est défendu de rien entreprendre qui ne convienne à la saison, et de fabriquer des objets trop élégants ou trop ingénieux qui pour­raient exciter dans le cœur des grands l’amour du luxe.

32. A la fin du mois, après avoir choisi un jour heureux, on fait un grand concert de musique. Le fils du ciel y assiste avec les trois grands ministres d’État, les neuf autres ministres, tous les princes feudataires (présents à la cour) et les grands préfets (355).

33.╓352 En ce mois, on réunit dans les pâturages les taureaux et les étalons avec les femelles. On inscrit le nombre des animaux propres à servir de victimes, le nombre des poulains et des veaux.

34. L’empereur ordonne de faire des supplications dans la ca­pitale pour chasser les maladies. Aux neuf portes de la ville, des victimes sont dépecées et jetées (en pâture aux esprits malfai­sants), pour dissiper (le mauvais air et faire prédominer) le souffle du printemps (356).

35. Au troisième mois du printemps, si l’on faisait observer les règlements propres à l’hiver, l’air froid prédominerait, toutes les plantes dépériraient, les peuples auraient de grandes alarmes. Si ╓353 on faisait suivre les règlements propres à l’été, les maladies pes­tilentielles séviraient parmi le peuple, les pluies de la saison man­queraient, les montagnes et les collines ne produiraient rien (à cause de la sécheresse). Si l’on faisait observer les règlements propres à l’automne, le brouillard et les nuages obscurciraient souvent le ciel, les grandes pluies tomberaient de bonne heure, la guerre aussi éclaterait. 

ARTICLE III. 

1. Au premier mois de l’été, le soleil est dans la constellation Pi (les Hyades). La constellation I (la Coupe) atteint le milieu de sa course le soir, et la constellation Ou niu (quatre étoiles du Verseau) le matin.

2. Les dénominations qui conviennent spécialement aux jours de ce mois sont celles dans lesquelles entrent les lettres pìng, tīng.

3. Le souverain qui domine est Ien ti (le souverain du feu) ; le génie tutélaire est Tchou ioung (357).

4. Les animaux particuliers à ce mois sont les oiseaux.

5. ╓354 Le son correspondant est tchèu et le tube musical tchòung liù. A ce mois correspondent le nombre sept, la saveur amère et l’odeur des choses brûlées.

6. A ce mois correspondent le nombre sept, la saveur amère et l’odeur des choses brûlées (358).

7. On sacrifie au dieu du foyer ; on présente en premier lieu les poumons des victimes.

8. La grenouille verte coasse, le ver de terre paraît, la citrouille croît, le laiteron est en fleur.

9. Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le bâtiment situé à gauche (à l’est) du grand bâtiment qui s’appelle spécialement Ming t’ang. Il monte la voiture rouge, qui est traînée par des che­vaux roux à queue noire, et qui porte l’étendard de couleur incar­nate. Ses vêtements sont rouges ; des pierres de prix de couleur incarnate (pendent à son bonnet et à sa ceinture). Il mange des haricots et des poulets. Les ustensiles dont il se sert sont hauts et grands (pour figurer la croissance des plantes) (359).

10.╓355 En ce mois a lieu l’inauguration du règne de l’été. Trois jours avant le commencement de l’été, le grand annaliste l’annonce au fils du ciel en ces termes :

— Tel jour commencera l’été. Le ciel déploiera sa puissance surtout dans le feu.

Alors le fils du ciel se purifie par l’abstinence. Le jour où commence l’été, il va avec les trois grands ministres d’État, les neuf autres ministres et les grands préfets accueillir l’été dans la plaine au sud de la capi­tale. Quand ils sont de retour, il distribue des récompenses. Il confère des Principautés ou des domaines ; il décerne des éloges et des faveurs avec la plus grande justice, et il n’est personne qui ne soit satisfait.

11. Ordre est donné au grand directeur de la musique d’en­seigner à la fois les cérémonies et la musique.

12. Le ministre de la guerre a ordre d’aider (de recommander) ╓356 les hommes de talent, d’ouvrir la carrière des honneurs aux hommes vertueux et capables, de proposer pour les charges ceux qui se distinguent entre tous par leur taille et leur force, (ou par leur talent et leur habileté), de conférer les grades et d’accorder les traitements, toujours d’après les qualités et les mérites (360).

13. En ce mois, on aide la croissance de tout ce qui commence à grandir. On ne démolit, on ne renverse rien. (Dans l’intérêt des travaux des champs), on n’entreprend ni terrassement ni cons­truction en terre ; on ne lève pas de grandes multitudes d’hommes (pour la guerre ou les travaux publics). On ne coupe pas les grands arbres.

14. En ce mois le fils du ciel commence à porter des vêtements de fine toile tissue de fibres de dolics.

15. Les inspecteurs des campagnes et des forêts ont ordre de déployer leur activité dans les champs et les plaines, de récompen­ser les laboureurs et d’encourager tout le peuple au nom du fils du ciel, afin que personne ne perde un temps si favorable. Le minis­tre de l’instruction publique a ordre de déployer son activité dans ╓357 les cantons et les villages, de pousser les laboureurs au travail, de ne pas leur permettre de rester en repos dans les villes.

16. En ce mois, on écarte des champs cultivés les animaux sauvages, pour qu’ils ne nuisent pas aux moissons ; mais on ne fait pas de grande chasse.

17. Lorsque le blé est (coupé et) transporté dans l’aire, le fils du ciel le goûte avec de la viande de porc, après en avoir offert à ses ancêtres dans leurs salles ou dans les chambres postérieures (361).

18. En ce mois, on recueille et on amasse toutes les plantes médicinales. Les plantes délicates meurent. C’est le temps de la moisson du blé. On n’inflige que les peines légères, et on ne juge que les petites fautes. On relâche les prisonniers qui n’ont pas été condamnés pour des fautes graves (362).

19.╓358 L’éducation des vers à soie terminée, l’impératrice offre ses cocons (à l’empereur). Ensuite on perçoit un tribut en cocons. Il est proportionné au nombre des mûriers, et exigé également de toutes les femmes, riches ou pauvres, vieilles ou jeunes. La soie est employée à faire les vêtements nécessaires pour les cérémonies qui ont lieu dans la campagne et dans les salles des ancêtres.

20. En ce mois, le fils du ciel boit (et offre à ses officiers) un vin généreux, avec accompagnement de cérémonies et de musique.

21. Au premier mois de l’été, si l’on faisait observer les règle­ments propres à l’automne, il tomberait souvent une pluie fu­neste, les céréales ne se développeraient pas ; les pays voisins des frontières seraient (infestés de brigands, et les habitants) obligés de se retirer dans les petites places fortes. Si l’on faisait observer les règlements propres à l’hiver, les plantes se dessécheraient bientôt ; de grandes inondations surviendraient et ruineraient la double enceinte de remparts des villes. Si l’on faisait observer les ╓359 règlements propres au printemps, les sauterelles feraient de grands dégâts, le vent soufflerait avec violence, les moissons qui devraient être en fleur ne produiraient pas de grains.

22. Au deuxième mois de l’été, le soleil est dans les Gémeaux. La Vierge atteint le milieu de sa course le soir, et la constellation Ouei (α du Verseau, ε θ de Pégase) le soir.

23. Les dénominations qui conviennent le mieux aux jours de ce mois sont celles dans lesquelles entrent les lettres ping, tīng. Le Souverain du feu domine ; l’esprit tutélaire est Tchou ioung ; les animaux particuliers sont les oiseaux. A ce mois correspondent le son tchèu et le tube musical jouêi pīn.

24. A ce mois correspondent le nombre sept, la saveur amère, l’odeur des choses brûlées. Le sacrifice domestique est offert au dieu du foyer ; on offre en premier lieu les poumons des victimes.

25. L’époque des chaleurs modérées arrive. La mante religieuse ╓360 naît, la pie‑grièche commence à crier, l’oiseau moqueur ne se fait plus entendre (363).

26. Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le grand bâti­ment qui s’appelle spécialement Ming t’ang. Il monte la voiture rouge, qui est traînée par des chevaux roux à queue noire et qui porte l’étendard de couleur incarnate. Il met des vêtements rou­ges ; des pierres de prix de couleur rose (pendent à son bonnet et à sa ceinture). Il mange des haricots et des poulets. Les ustensiles dont il se sert sont hauts et larges (pour figurer la croissance des plantes).

27. Il encourage les hommes robustes et bien faits.

28. En ce mois, le grand directeur de la musique reçoit l’ordre de faire réparer les tambourins à manche, et tous les tambours, grands et petits ; d’accorder les luths, les guitares, les flûtes à deux tuyaux ; (d’exercer les pantomimes à) tenir le bouclier, la hache, la lance et la plume, d’accorder les orgues à bouche, grands et petits, les flûtes traversières et tous les instruments à anche ; de ╓361 ranger en ordre les cloches, les pierres sonores, la caisse musicale et le tigre musical (364).

29. Le fils du ciel ordonne aux officiers de faire des supplica­tions et des sacrifices pour le peuple aux génies tutélaires des montagnes, des rivières et de toutes les sources d’eau. Pour obte­nir la pluie, il offre un grand sacrifice au souverain roi, avec une symphonie de tous les instruments de musique. Dans le même but, il ordonne d’offrir dans toutes les préfectures des sacrifices ╓362 aux mânes de tous les princes ou gouverneurs, des ministres et des autres officiers qui ont rendu de grands services au peuple. Ces cérémonies ont pour but d’obtenir une récolte productive (365).

30. Les laboureurs récoltent le millet, (ou bien, présentent au fils du ciel du millet de l’année précédente). En ce mois, le fils du ciel goûte le millet avec du poulet, et mange des cerises pour dessert, après en avoir offert à ses ancêtres dans leurs salles ou dans les appartements postérieurs (366).

31.╓363 On défend au peuple de couper l’indigo pour la teinture, (parce que le moment n’est pas encore venu).

32. Il est défendu de faire du charbon de bois, d’exposer de la toile au soleil.

33. Les portes des villes et des villages restent toujours ouver­tes. Aux barrières et sur le marché, on ne perçoit pas de droits.

34. On allège la peine des prisonniers condamnés à une dure captivité, et l’on augmente leur ration.

35. On réunit en troupes séparées les juments qui paissent en liberté (dans les pâturages et sont pleines), et l’on attache les étalons. On publie les règlements relatifs à l’élevage des chevaux.

36. En ce mois le jour atteint sa plus longue durée. Le principe de la lumière, de la chaleur, de l’accroissement,... et le principe des ténèbres, du froid,... entrent en lutte ; la vie et la mort ont un égal pouvoir. Le sage veille sur lui-même et s’abstient (de ce qui pour­rait le troubler). Il se tient retiré dans sa maison, évite la précipita­tion, écarte loin de lui les objets capables de captiver les yeux ou ╓364 les oreilles, se contente d’une nourriture ordinaire et ne veut pas de mets bien apprêtés. Il modère ses appétits et ses désirs. Il éta­blit ainsi dans le calme ses esprits et son cœur. Tous le officiers laissent reposer les affaires, pour n’avoir pas à infliger de graves châtiments. C’est afin d’aider le principe des ténèbres et du repos à exercer son influence (367).

37. Le cerf se dépouille de son bois, la cigale commence à chanter, la plante médicinale appelée pán hiá se développe, le cirier fleurit (368).

38. En ce mois, on n’allume pas de feu dans un endroit ex­posé au midi (369).

39. Il convient d’habiter des appartements élevés et bien éclai­rés, de contempler les sites d’une grande étendue, de gravir les mon­tagnes et les collines, de demeurer dans les tours et les belvédères (370).

40.╓365 Au deuxième mois de l’été, si le gouvernement faisait ob­server les règlements propres à l’hiver, la grêle glacerait et détrui­rait les moissons, les chemins seraient impraticables ; il survien­drait des attaques à main armée. Si l’on faisait observer les règlements propres au printemps, les grains mûriraient tard ; des sauterelles de toute espèce apparaîtraient sans cesse ; la famine désolerait le pays. Si l’on faisait suivre les règlements propres à l’automne, les plantes se dépouilleraient de leurs feuilles, les fruits arriveraient à terme prématurément, les maladies pestilentielles séviraient parmi le peuple. 

ARTICLE IV. 

1. Au troisième trois de l’été, le soleil est dans l’Hydre. Anta­rès du Scorpion atteint le milieu de sa course le soir, Andromède et les Poissons le matin.

2. ╓366 Les lettres qui conviennent le mieux pour désigner les jours de ce mois sont pìng, tīng. Le souverain du feu domine. Le génie tutélaire est Tchou ioung ; les animaux particuliers sont les oi­seaux. Le son correspondant est tchèu et le tube musical lîn tchōung.

3. A ce mois correspondent le nombre sept, la saveur amère, l’odeur des choses brûlées. On sacrifie au dieu du foyer ; on offre en premier lieu les poumons des victimes.

4. Un vent tiède commence à souffler, le grillon demeure dans les murs, le jeune épervier apprend et s’exerce (à saisir les petits oiseaux), l’herbe pourrie engendre des vers luisants.

5. Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le bâtiment qui est à droite (à l’ouest) du grand bâtiment appelé Ming t’ang. Il monte la voiture rouge, qui est traînée par des chevaux roux à queue noire et qui porte l’étendard de couleur incarnate. Il met des vêtements rouges ; des pierres de prix de couleur incarnate (pendent à son bonnet et à sa ceinture). Il mange des haricots et des poulets. Les ustensiles dont il se sert sont hauts et grands.

6. ╓367 L’inspecteur des pêches a ordre d’abattre des crocodiles, de prendre des gavials, de recueillir des tortues (pour la divination) et de prendre de grandes tortues marines (371).

7. L’inspecteur des lacs a ordre de recueillir les roseaux dont on peut faire différents ouvrages.

8. En ce mois, les quatre inspecteurs des eaux et forêts ont ordre de recueillir dans chacune des préfectures la quantité de foin fixée pour nourrir les animaux destinés aux sacrifices. Ils doivent exi­ger que tous les habitants contribuent de tout leur pouvoir à pro­curer les choses nécessaires pour le culte du souverain roi qui demeure dans l’auguste ciel, et des esprits qui ont sous leur garde les montagnes célèbres, les grands cours d’eau et les quatre parties ╓368 du monde, et pour les offrandes en l’honneur des mânes des ancêtres et des génies tutélaires du territoire et des moissons (372).

9. En ce mois, les officiers qui président aux travaux des fem­mes (les teinturiers) ont ordre de teindre (du fil de soie) de toute couleur. Les broderies et les tissus à fleurs dans la confection desquels le blanc se mêle au noir, le noir au bleu ou au vert, le bleu ou le vert au rouge, ou le rouge au blanc, doivent être con­formes aux règlements et aux anciens usages ; il est défendu de s’écarter de ces règles. Les teintures noires, jaunes, vertes ou bleues et rouges doivent être d’excellente qualité ; les teinturiers doivent se garder d’en falsifier aucune. De ce fil de soie on fait les vêtements nécessaires pour les cérémonies en l’honneur du ciel et des ancêtres ; on fait les étendards avec leurs ornements, et les vêtements qui distinguent les officiers des différents grades (373).

10.╓369 En ce mois, les arbres sont en pleine sève. Les inspecteurs des eaux et forêts ont ordre d’inspecter les arbres, et de ne per­mettre à personne de les couper ni de les tailler (374).

11. Il ne convient pas de commencer des terrassements ou des constructions en terre, ni de réunir les princes, ni de lever des troupes pour faire la guerre, ni de commencer une grande entre­prise qui agiterait les esprits vitaux ; ni de donner d’avance des ordres (pour une guerre ou une autre grande entreprise), parce que ce serait nuire aux travaux des champs. La pluie a inondé la ╓370 terre ; les laboureurs vont avoir beaucoup de besogne. Si l’on com­mençait une grande entreprise, le ciel enverrait des châtiments (375).

12. En ce mois, la terre est très humide et l’air très chaud. Les grandes pluies surviennent. L’eau en tombant sur les mauvaises herbes dont les tiges ont été brûlées ou coupées, en fait mourir la racine, comme ferait l’eau bouillante. Les herbes mortes engrais­sent les champs et améliorent les terres trop compactes.

13. Au troisième mois de l’été, si le gouvernement faisait ob­server les règlements propres au printemps, les grains des céréales tomberaient à peine formés. Dans les différentes contrées beau­coup de personnes prendraient froid et s’enrhumeraient, le peuple changerait de pays. Si l’on faisait observer les règlements propres à l’automne, la pluie inonderait les collines comme les vallées, les moissons ne mûriraient pas, les accidents (les avortements) seraient fréquents parmi les femmes. Si l’on faisait suivre les règlements propres à l’hiver, le vent et le froid séviraient hors de saison. Les éperviers et les faucons commenceraient tôt à prendre ╓371 les petits oiseaux. Tous les habitants des pays voisins des fron­tières, (exposés aux attaques des brigands et des ennemis du de­hors, seraient obligés) de se réfugier dans les places fortes (376).

14. La terre occupe le milieu (parmi les cinq éléments).

15. Les jours qui se rapportent à la terre sont ceux désignés par les lettres meóu, .

16. Son souverain est Houang ti, et son génie protecteur Heou t’ou.

17. Les animaux qui lui conviennent spécialement sont ceux qui n’ont que la peau pour se couvrir.

18. A la terre correspondent le son kōung, et le tube musical houâng tchōung qui donne le son kōung.

19. A la terre correspondent le nombre cinq, la saveur douce, l’odeur parfumée (377).

20.╓372 Un sacrifice est offert au milieu de la maison (en l’honneur de Heou t’ou) ; on offre en premier lieu le cœur des victimes (378).

21. Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le grand appar­tement qui est au milieu du bâtiment central. Il monte la grande voiture, qui est traînée par des chevaux jaunes à queue noire et qui porte l’étendard jaune. Il met des vêtements jaunes et a des pierres de prix de couleur jaune (à son bonnet et à sa ceinture). Il mange du millet et du bœuf. Les ustensiles dont il se sert sont ronds et grands (pour figurer la terre) (379).

22. Au premier mois de l’automne, le soleil est dans la Coupe. La tête du Sagittaire atteint le milieu de sa course le soir et les Hyades le matin.

23.╓373 Les jours qui conviennent spécialement à ce mois sont ceux désignés par les lettres kēng, sīn.

24. Le souverain qui domine est Chao hao, et le génie tutélaire Jou Cheou (fils de Chao hao).

25. Les animaux particuliers sont les animaux couverts de poil.

26. A ce mois correspondent le son chāng, le tube musical î tsĕ.

27. A ce mois correspondent le nombre neuf, la saveur âcre, l’odeur de viande crue (380).

28. On sacrifie au génie protecteur de la grande porte de la maison ; on offre en premier lieu le foie des victimes.

29. Un vent frais se fait sentir, la rosée blanche paraît. La cigale d’automne chante. L’épervier offre des oiseaux aux esprits tutélaires, et commence à exercer le pouvoir de donner la mort (381).

30.╓374 Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le bâtiment la­téral situé à gauche (au midi) du grand bâtiment appelé tsòung tchāng. Il monte le char de guerre, qui est traîné par des chevaux blancs à. crinière noire et qui porte l’étendard blanc. Il est vêtu de blanc ; des pierres de prix de couleur blanche (pendent à son bonnet et à sa ceinture). I1 mange des grains oléagineux et de la viande de chien. Les ustensiles dont il se sert sont anguleux et profonds, (pour figurer la rigueur de l’automne qui fait périr les plantes).

31. En ce mois a lieu l’inauguration du règne de l’automne. Trois jours avant cette cérémonie, le grand annaliste va avertir le fils du ciel, et lui dit :

— Tel jour aura lieu l’inauguration du règne de l’automne. Le ciel déploiera son action surtout dans les mé­taux.

Aussitôt le fils du ciel se purifie par l’abstinence. Le jour où le règne de l’automne doit être inauguré, le fils du ciel, à la tête des trois grands ministres d’État, des neuf autres minis­tres, de tous les princes (qui sont à la cour) et des grands préfets, va lui-même au‑devant de l’automne dans la plaine à l’ouest de la ╓375 ville. Quand ils sont de retour, il récompense le général en chef et les autres officiers militaires dans la quatrième cour du palais.

32. Le fils du ciel ordonne aux chefs des légions et aux autres officiers de choisir les soldats, et les armes affilées, de prendre et d’exercer les hommes les plus capables, et de ne confier le com­mandement qu’à ceux qui ont rendu des services signalés, afin de faire rentrer dans le devoir les princes qui en sont sortis. Il leur enjoint de juger et de châtier les oppresseurs et les désobéissants, afin de montrer clairement ce qu’il aime et ce qu’il déteste, et de répondre aux désirs des peuples même les plus éloignés.

33. En ce mois, les officiers reçoivent l’ordre de revoir les lois et les ordonnances, de réparer les prisons, de se procurer des entraves et des menottes, d’empêcher les fraudes, de faire atten­tion aux crimes et aux désordres, de chercher à saisir les coupa­bles. Les juges reçoivent l’ordre de regarder les contusions, de ╓376 considérer les blessures, de voir les fractures (des os), d’examiner les mutilations (des membres). Les causes doivent être jugées régulièrement et justement, les coupables punis selon la gravité de leurs crimes, et les grands châtiments appliqués avec sévérité. Le ciel et la terre commencent à manifester leur rigueur ; il faut évi­ter tout excès (d’indulgence ou de sévérité) (382).

34. En ce mois les laboureurs récoltent les grains (spéciale­ment le millet). Le fils du ciel goûte les grains nouveaux, après en avoir offert à ses ancêtres dans leurs salles ou dans les bâtiments postérieurs (383).

35. Tous les officiers reçoivent l’ordre de commencer à rece­voir et à recueillir les articles du tribut, de terminer les digues et les levées de terre, de boucher avec soin les brèches et les ouver­tures, pour prévenir les inondations causées par les pluies. Il leur ╓377 est enjoint de réparer les maisons et les autres bâtiments, de conso­lider les murs, de réparer la double enceinte de remparts des villes.

36. En ce mois, il ne convient ni de créer de nouveaux princes feudataires, ni de constituer de hauts dignitaires, ni de démembrer des territoires, ni d’envoyer de grandes ambassades, ni d’offrir des présents magnifiques.

37. Au premier mois de l’automne, si le gouvernement faisait observer les règlements propres à l’hiver, le principe des ténèbres et du froid deviendrait trop puissant, les insectes à écorce dure rongeraient les grains, la guerre viendrait désoler le pays. Si l’on faisait observer les règlements propres au printemps, la sécheresse serait grande dans les États, le principe de la lumière et de la croissance reprendrait de nouvelles forces ; les moissons (grandi­raient de nouveau, mais) ne produiraient pas de grain. Si l’on faisait suivre les règlements propres à l’été, le feu causerait beau­coup de ravages dans les États, le froid et le chaud ne seraient pas tempérés, beaucoup de personnes seraient malades de la fièvre. 

 ARTICLE V. 

1. Au deuxième mois de l’automne, le soleil est près de l’Epi de la Vierge. Le cou de l’Aigle atteint le milieu de sa course le soir, et la tête d’Orion le matin.

2. Les lettres qui conviennent le mieux pour désigner les jours de ce mois sont kēng, sīn. Le souverain qui domine est Chao hao ; l’esprit tutélaire est Jou cheou. A ce mois conviennent spé­cialement les animaux couverts de poil, le son chāng et le tube musical nân liù.

3. A ce mois correspondent le nombre neuf, la saveur âcre, l’odeur de la viande crue. On sacrifie aux génies protecteurs de la grande porte de la maison ; on offre en premier lieu le foie des victimes.

4. Le vent souffle avec violence. Les oies sauvages, grandes et petites, arrivent ; les hirondelles retournent au midi. Tous les ╓379 oiseaux amassent des friandises pour l’hiver ; (ou bien, les vers luisants nourrissent des moucherons pour en faire leur meilleure pâture ; ou bien, la chair des oiseaux fournit à l’homme un mets délicat ; ou bien, tous les oiseaux soignent et entretiennent leur plumage).

5. Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le grand temple appelé tsòung tchāng. Il monte la voiture de guerre, qui est traînée par des chevaux blancs à crinière noire et qui porte l’étendard blanc. Il est vêtu de blanc ; des pierres de prix de couleur blanche (pendent à son bonnet et à sa ceinture). Il mange des graines oléagineuses et de la viande de chien. Les ustensiles dont il se sert sont anguleux et profonds.

6. En ce mois, on offre un repas aux vieillards décrépits. On donne à chacun d’eux un escabeau et un bâton. On leur distribue de la bouillie claire, de la boisson et des aliments.

7. L’officier chargé du soin des vêtements reçoit l’ordre de faire préparer des tuniques et des vêtements inférieurs avec leurs divers ╓380 ornements. Les emblèmes représentés par la broderie (sur la tunique et le vêtement inférieur) sont soumis à des règles fixes. La largeur, la longueur, toutes les dimensions des vêtements sont réglées et doivent être conformes à l’ancien usage. Le bonnet et la ceinture ont aussi leurs règles.

8. Les officiers (les juges) reçoivent l’ordre de revoir une se­conde fois toutes les lois pénales. Pour condamner à la décapita­tion ou à tout autre genre de mort, il faut un crime qui mérite la mort ; on doit craindre d’infliger cette peine injustement. Si elle était infligée injustement et sans avoir été méritée, elle attirerait les châtiments du ciel.

9. En ce mois, le grand sacrificateur et le grand interprète des hommes et des esprits ont ordre de visiter et de classer les animaux destinés aux sacrifices, de voir s’ils sont entiers et parfaits ; d’exa­miner s’ils sont bien nourris, les uns de foin, les autres de grain ; de considérer s’ils sont gras ou maigres, de regarder le pelage et de les classer (d’après la couleur du poil). Ils doivent aussi mesurer leur gros­seur, examiner leur longueur, et s’assurer qu’elles sont conformes ╓381 aux mesures fixées. Si ces cinq choses sont parfaites, (si les victi­mes sont entières, bien nourries, grasses, et si elles ont la couleur et les dimensions requises), elles seront agréables au souverain roi lui-même (384).

10. Le fils du ciel offre des sacrifices pour chasser les émana­tions pestilentielles et aider l’expansion du souffle d’automne.

11. Il goûte les graines oléagineuses avec de la viande de chien, après en avoir offert aux mânes de ses pères dans leurs temples ou dans les salles postérieures.

12. En ce mois, il convient de construire les remparts soit in­térieurs soit extérieurs des villes, d’établir des villes et des bourgs, de creuser des passages souterrains et des silos, de préparer des greniers ronds ou carrés.

13. Les officiers (du fisc) ont ordre de presser le peuple et de percevoir le tribut, de tâcher de recueillir des légumes et d’amas­ser de grandes provisions.

14.╓382 On engage les laboureurs à semer le blé, à ne pas laisser passer l’époque favorable. Si quelqu’un laisse passer l’époque fa­vorable, on doit le punir sans hésiter.

15. En ce mois arrive l’équinoxe. Le tonnerre cesse de se faire entendre. Les animaux hibernants ferment l’ouverture de leurs retraites. Le souffle de la mort devient de plus en plus puissant ; le souffle de la vie décroît chaque jour. L’eau commence à dis­paraître des chemins.

16. A l’équinoxe, on établit l’uniformité des mesures de lon­gueur et des mesures de capacité ; on égalise les pesons et les fléaux des balances ; on rectifie les poids de trente livres et ceux de cent vingt livres ; on examine les mesures d’un boisseau et cel­les de dix boisseaux.

17. En ce mois, on diminue les droits exigés aux barrières ╓383 et sur les marchés, pour attirer les marchands, les voyageurs, les denrées et toutes sortes de marchandises, dans l’intérêt des travaux du peuple. Quand les étrangers arrivent en grand nombre de tous les côtés, même des pays les plus éloignés, les choses nécessaires ne font pas défaut, les gouvernants ne manquent pas de ressour­ces ; tops les travaux s’exécutent sans difficulté.

18. Lorsqu’on veut commencer une grande entreprise, il faut prendre garde de contrarier l’action du ciel ; il faut choisir le temps favorable, et examiner avec soin la nature de l’entreprise (385).

19. Au deuxième mois de l’automne, si le gouvernement faisait observer les règlements propres au printemps, la pluie de la saison ne tomberait pas, les plantes fleuriraient, les États seraient expo­sés à des alarmes. Si l’on faisait observer les règlements propres à l’été, la sécheresse désolerait les États, les animaux hibernants ne s’enfermeraient pas dans leurs retraites, les moissons croîtraient ╓384 de nouveau. Si l’on faisait observer les règlements propres à l’hi­ver, un vent froid causerait souvent des ravages, le tonnerre qui est rentré dans le silence s’ébranlerait avant le temps, les plantes mourraient de bonne heure.

20. Au troisième mois de l’automne, le soleil est dans la tête du Scorpion. Le Petit Cheval atteint le milieu de sa course le soir, et la tête de l’Hydre le matin.

21. Les lettres qui conviennent le mieux pour désigner les jours de ce mois sont kēng, sīn. Le souverain qui domine est Chao hao et l’esprit tutélaire est Jou cheou. A ce mois conviennent les ani­maux couverts de poil, le son chāng, le tube musical ôu ĭ.

22. A ce mois correspondent le nombre neuf, la saveur âcre, l’odeur de viande crue. On sacrifie aux génies protecteurs de la grande porte de la maison ; on offre en premier lieu le foie des victimes.

23.╓385 Les oies, grandes et petites, viennent et reçoivent l’hospi­talité en passant. Les moineaux se précipitent dans la mer et se transforment en huîtres. L’aster a des fleurs jaunes. Le loup offre aux esprits les plus grands des animaux qu’il prend, puis tue (et dévore) les plus petits (386).

24. Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le bâtiment la­téral situé à droite (au nord) du grand bâtiment appelé tsòung tchāng. Il monte le char de guerre, qui est traîné par des chevaux blancs à crinière noire, et qui porte l’étendard blanc. Il est vêtu de blanc ; des pierres de prix de couleur blanche (pendent à son bonnet et à sa ceinture). Il mange des graines oléagineuses et de la viande de chien. Les ustensiles dont il se sert sont anguleux et profonds.

25. En ce mois on publie de nouveau et on impose sous des peines sévères les ordres et les règlements. Les officiers de toute ╓386 classe ont ordre de faire en sorte que, en conformité avec le ciel et la terre qui renferment leurs trésors, tous, grands et petits, s’appliquent à recueillir, et que personne ne disperse ni ne tire rien des magasins.

26. Le premier ministre reçoit l’ordre de prendre les registres et de faire le compte de tous les grains de la contrée, quand les travaux des champs seront entièrement terminés. Il doit serrer dans les greniers affectés au service des esprits les produits du champ consacré au souverain roi, et remplir ce devoir avec des sentiments et des soins respectueux.

27. En ce mois la gelée blanche commence à se former, et tous les travaux cessent.

28. Les officiers reçoivent l’ordre suivant : « Le froid devient intense ; les hommes ne peuvent plus le supporter. Permettez‑leur de se retirer tous dans leurs maisons (387). »

29.╓387 Au premier jour désigné par la lettre tīng, le grand direc­teur de la musique a ordre d’aller à l’école et d’exercer les élèves à jouer ces instruments à vent.

30. En ce mois on annonce au fils du ciel que les victimes sont toutes prêtes pour le grand sacrifice en l’honneur du souverain roi et pour les offrandes qui se font aux ancêtres en automne.

31. Le fils du ciel réunit à sa cour les princes feudataires et donne ses ordres à tous les préfets de son domaine propre. Il leur distribue le calendrier pour l’année suivante. En même temps il fixe le montant de l’impôt que les princes feudataires perce­vront pour eux et du tribut qui lui sera offert à lui-même, en tenant compte de la distance et des ressources de chaque pays. C’est afin qu’il ne manque rien des choses nécessaires pour les cérémonies en l’honneur du ciel et des ancêtres, et afin qu’il ne se commette aucune injustice (dans la perception des impôts) (388).

32.╓388 En ce mois le fils du ciel mène ses hommes à la chasse, et par ce moyen les exerce à manier les cinq sortes d’armes, et à con­duire les chars attelés de chevaux de même pelage et d’égale force (389).

33. Il ordonne aux conducteurs de voitures et aux sept classes de palefreniers d’atteler les chevaux, de dresser les étendards sur ­les voitures, de distribuer les différentes classes de voitures aux officiers d’après le rang de chacun, et de les disposer en ordre de­vant la cloison qui masque la porte (du parc ou de la tente impé­riale). Le ministre de l’instruction publique fixe son bâton sous sa ceinture, et, le visage tourné vers le nord, harangue la multitude.

34. Alors le fils du ciel, paré comme pour le combat, prend son arc, met ses flèches sous son aisselle, et commence la chasse. ╓389 Ensuite il ordonne au directeur des sacrifices d’offrir une partie du gibier aux esprits des quatre points cardinaux.

35. En ce mois les feuilles des plantes sont jaunes et tombent. On coupe du bois pour en faire du charbon.

36. Les animaux hibernants ont tous la tête baissée, et se tien­nent au fond de leurs retraites, dont ils ont bouché l’entrée. (Conformément aux tendances de cette saison où la décroissance et la mort apparaissent partout dans la nature), on se hâte d’exa­miner les causes criminelles et de statuer les châtiments, afin de ne pas laisser plus longtemps les coupables impunis. On retranche (ou on diminue) les traitements trop élevés, qui ne sont pas en rapport avec les emplois, et les subsides qu’il ne convient plus d’accorder.

37. En ce mois le fils du ciel goûte le riz nouveau avec de la viande de chien, après en avoir offert à ses ancêtres dans leurs temples ou dans les salles postérieures.

38. Au troisième mois de l’automne, si le gouvernement faisait ╓390 observer les règlements propres à l’été, le pays serait inondé ; les provisions amassées pour l’hiver se gâteraient et pourriraient ; beaucoup de personnes seraient enrhumées du cerveau et éternue­raient. Si l’on faisait observer les règlements propres à l’hiver, le pays serait infesté de voleurs et de brigands ; aux frontières la tranquillité serait troublée ; les voisins se partageraient des lam­beaux du territoire. Si l’on faisait observer les règlements propres au printemps, l’air deviendrait chaud ; les hommes seraient fai­bles et languissants ; les armées seraient sans cesse en mouvement (390).  

 ARTICLE VI. 

1. Au premier mois de l’hiver, le soleil est dans la queue du Scorpion. La constellation Ouei (α du Verseau, ε de Pégase) atteint le milieu de sa course le soir et la tête de l’Hydre le matin.

2. Les lettres qui conviennent le mieux pour désigner les jours de ce mois sont jên, kouèi.

3. ╓391 Le souverain qui domine est Tchouan hiu, l’esprit tutélaire est Hiuen ming.

4. A ce mois conviennent les animaux couverts d’une enve­loppe dure.

5. Le son correspondant est  ; le tube musical íng tchōung.

6. A ce mois se rapportent le nombre six, la saveur des choses salées, l’odeur des choses pourries (391).

7. On sacrifie aux esprits protecteurs des allées de la maison ; on offre en premier lieu les rognons des victimes (392).

8. L’eau commence à se convertir en glace et la terre à se geler. Le faisan se plonge dans les grandes eaux (de la Houai) et ╓392 se transforme en huître. L’arc‑en‑ciel se cache et ne paraît plus (393).

9. Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le bâtiment la­téral situé à gauche (à l’ouest) du grand bâtiment appelé hiuên t’âng, Il monte la voiture de couleur noirâtre, qui est traînée par des chevaux couleur gris de fer et qui porte l’étendard de couleur noirâtre. Il est vêtu de noir ; des pierres de prix de couleur noirâ­tre (pendent à son bonnet et à sa ceinture). Il mange du millet avec de la viande de porc. Les ustensiles dont il se sert sont grands et profonds (394).

10. En ce mois a lieu l’inauguration du règne de l’hiver. Trois jours auparavant, le grand secrétaire avertit l’empereur en ces termes :

— Tel jour le règne de l’hiver sera inauguré. L’action du ciel se manifestera surtout dans l’eau.

Alors le fils du ciel se purifie. Le jour de l’inauguration du règne de l’hiver, il va lui­-même, avec les trois grands ministres d’État, les neuf autres mi­nistres et les grands préfets, au‑devant de l’hiver dans la plaine au nord de la capitale. Quand ils sont de retour, il récompense le dévouement des officiers morts à son service, en accordant des faveurs à leurs enfants et à leurs veuves.

11. ╓393 En ce mois le grand secrétaire reçoit l’ordre de frotter avec le sang d’une victime les carapaces des tortues et les brins d’achil­lée, de considérer les signes donnés par les tortues, d’examiner les symboles formés par les brins d’achillée, et d’en tirer des présages heureux ou malheureux. Par ce moyen, les flatteurs et les conspirateurs sont (dévoilés et) convaincus ; rien ne reste caché.

12. En ce mois le fils du ciel revêt le premier la tunique gar­nie de fourrures.

13. Des ordres sont donnés aux officiers en ces termes : « Les émanations du ciel restent en haut et celles de la terre en bas. Le ciel et la terre ne communiquent plus ensemble ; les voies de l’un à l’autre sont fermées, et l’hiver est constitué. »

14.╓394 Tous les officiers ont ordre de couvrir avec soin les greniers et les magasins (publics). Le ministre de l’instruction reçoit l’or­dre de visiter tous les greniers et les dépôts (particuliers), afin que tout soit recueilli (et mis en lieu sûr).

15. On répare la double enceinte de murs des places fortes. On prend garde aux portes des villes et des villages ; on arrange les barres et les autres pièces qui servent à les fermer ; on fait attention aux clefs. On protège les frontières par des levées de terre, on les garnit de défenses ; on ferme parfaitement les endroits qu’il im­porte de bien garder. On veille sur les barrières et les ponts ; on ferme les chemins étroits et les sentiers (395).

16. On révise les règles concernant le deuil et les cérémonies funèbres. On distingue les différentes espèces de vêtements (qui doivent couvrir les morts ou être portés durant le deuil). On examine quelle doit être l’épaisseur du cercueil et de son ╓395 enveloppe, quelles doivent être l’étendue du lieu de la sépulture et la hauteur de la tombe, quel degré de magnificence doit être déployé selon les diverses classes de la société.

17. En ce mois, le directeur des artisans reçoit l’ordre de prés­ enter la liste des ouvrages exécutés, de signaler spécialement les objet destinés aux sacrifices et de les ranger d’après leurs dimensions et leur capacité. Il doit veiller à ce que personne n’invente ni ne fabrique des objets trop beaux et trop ingénieux qui pour­raient éveiller l’amour du luxe dans le cœur des grands. Tous les ouvrages doivent être de première qualité. Le nom de l’ouvrier doit être gravé sur chaque objet, afin qu’on juge de sa probité. S’il se trouve un objet qui ne soit pas de bon aloi, il faut punir l’ouvrier, afin de le corriger de son défaut.

18. En ce mois, le souverain réunit ses officiers et leur offre à boire. La chair des victimes est placée sur les tables (396).

      19. ╓396    Le fils du ciel demande aux Vénérables du ciel (au soleil, à la lune et aux étoiles) que la terre soit fertile l’année suivante. Il immole de nombreuses victimes et fait des offrandes aux esprits tutélaires du territoire impérial et aux génies protecteurs des portes des villes et des villages. Il présente aussi les offrandes de la saison aux mânes de ses pères et aux esprits protecteurs des cinq parties de la maison. Il offre aux laboureurs une fête qui les délasse de leurs fatigues (397).

20. Le fils du ciel ordonne aux chefs des légions et aux commandants des cohortes de donner des instructions sur l’art mili­taire, d’exercer les soldats à tirer des flèches et à conduire des voitures, et d’établir entre eux des concours.

21. En ce mois, les inspecteurs des eaux et les prévôts des pêcheurs ont ordre de percevoir les droits sur les rivières, les sources, les étangs et les lacs. Il leur est défendu d’exercer aucune exaction, de commettre aucune injustice à l’égard du peuple, ce ╓397 qui pourrait exciter contre le fils du ciel les plaintes de ses sujets. Si quelqu’un se rend coupable d’une telle faute, il est puni sans rémission.

22. Au premier mois de l’hiver, si le gouvernement faisait ob­server les règlements propres au printemps, la gelée ne fermerait pas complètement les issues ; les émanations de la terre s’élève­raient dans les airs ; beaucoup d’habitants s’en iraient et disparaî­traient. Si l’on faisait observer les règlements propres à l’été, le vent soufflerait fréquemment avec violence ; l’hiver lui-même ne serait pas froid, les animaux hibernants sortiraient de leurs retrai­tes. Si l’on faisait observer les règlements propres à l’automne, la neige et la gelée blanche ne viendraient pas en leur temps ; les petites attaques à main armée seraient fréquentes ; le territoire serait envahi et diminué.

23. Au deuxième mois de l’hiver, le soleil est dans la ╓398 constellation Teou (l’épaule et l’arc du Sagittaire). La constellation orien­tale Pi (Algénib de Pégase et α d’Andromède) atteint le milieu de sa course le soir, et la constellation Tchen (le Corbeau) le matin.

24. A ce mois conviennent les lettres cycliques jên kouèi. Le souverain qui domine est Tchouan hiu ; l’esprit tutélaire est Hiuen ming. A ce mois conviennent les animaux munis d’une enveloppe dure ; le son et le tube musical houâng tchōung.

25. A ce mois correspondent le nombre six, la saveur des choses salées, l’odeur des choses pourries. On sacrifie aux génies protec­teurs des allées de la maison ; on offre en premier lieu les reins des victimes.

26. La glace devient plus épaisse ; la terre commence à se fen­dre. L’oiseau qui appelle la venue du jour ne chante plus ; les tigres commencent à s’accoupler (398).

27 : Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le grand temple appelé hiuên t’âng. Il monte la voiture de couleur noirâtre, qui est ╓399 traînée par des chevaux gris de fer, et qui porte l’étendard de couleur noirâtre. Ses vêtements sont noirs ; les pierres de prix (qui ornent son bonnet et sa ceinture) sont noirâtres. Il mange du millet avec de la viande de porc. Les ustensiles dont il se sert sont grands et profonds.

28. On règle tout ce qui concerne les honneurs dus aux morts.

29. Des ordres sont donnés au ministre (de l’instruction publi­que) en ces termes : « Il faut éviter de faire des terrassements ou des murs de terre, de découvrir ce qui est à couvert, d’ouvrir les maisons et les autres bâtiments, de réunir un grand nombre d’hommes pour une entreprise, afin que tout soit tenu enfermé. (Si l’on agissait autrement), les vapeurs de la terre s’échap­peraient et se disperseraient ; on pourrait dire que les demeures du ciel et de la terre sont ouvertes (et laissent échapper ce qu’elles contiennent). Tous les animaux hibernants mourraient, les hom­mes seraient attaqués de maladies pestilentielles, et de grandes pertes viendraient s’y ajouter. » Ces paroles signifient qu’en ce ╓400 mois tout doit être concentré à l’intérieur, (ou bien, si l’on agis­sait autrement, tout prendrait de l’expansion, contrairement au cours ordinaire de la nature) (399).

30. En ce mois, le chef des eunuques reçoit l’ordre de publier de nouveau les règlements du palais, de veiller sur les portes extérieures et sur celles qui sont à l’entrée des passages, de faire attention aux bâtiments et aux chambres. Tout doit être par­faitement fermé. Il diminue la tâche des femmes (ou bien, il exa­mine les travaux des femmes), et ne leur permet pas de faire des ouvrages trop ingénieux ou trop beaux. Les règlements prohibitifs atteignent même les femmes du rang le plus élevé, les parentes et les favorites du souverain.

31. On rappelle au grand intendant chargé de la préparation des boissons que le millet glutineux et le riz doivent être confor­mes aux règlements (pour la quantité et la qualité), que le fer­ment et le grain germé doivent être préparés au temps voulu, que tout doit être trempé et chauffé d’une manière très propre, que ╓401 l’eau doit avoir bonne odeur, que les vases d’argile doivent être de bon aloi, que le feu doit être réglé convenablement, que ces six conditions doivent se trouver réunies, que le grand intendant doit y veiller, afin qu’on ne s’écarte en rien des règles (400).

32. Le fils du ciel ordonne aux officiers d’adresser des prières et d’offrir des sacrifices aux esprits tutélaires des quatre mers, des grands fleuves et des sources célèbres, des lacs profonds, des étangs, des puits et de leurs sources.

33. En ce mois, si un laboureur a encore dans les champs des produits qu’il n’ait ni recueillis ni mis à couvert, s’il laisse en liberté un cheval, un bœuf ou un autre animal domestique, on ne punit pas celui qui s’en empare (401).

34. Sur les montagnes, dans les forêts, dans les marais et sur ╓402 les lacs, les gardiens renseignent et dirigent ceux qui veulent et peuvent recueillir des fruits sauvages ou prendre du gibier. Ils punissent sans rémission ceux qui se rendent coupables de vol ou de rapine.

35. En ce mois arrive le jour le plus court de l’année. Le prin­cipe des ténèbres et de la décroissance est en lutte contre le prin­cipe de la lumière et de la croissance ; tous les êtres vivants éprouvent un mouvement. L’homme sage veille sur lui-même et s’abstient d’agir. Il demeure retiré dans sa maison ; et veut que son corps soit en repos. Il écarte de lui ce qui pourrait flatter ses oreilles ou ses yeux, réprime ses appétits et ses désirs, et tient dans le calme son corps et son cœur. Il veut que les affaires cessent, jusqu’à ce que le principe de la lumière et le principe des ténèbres soient en paix (402).

36. La plante odorante appelée iûn commence à croître ; la plante nommée li se dresse, pleine de vigueur. Le ver de terre se ╓403 replie sur lui-même ; le grand cerf se dépouille de son bois. Les sources d’eau se mettent en mouvement.

37. Au solstice, on abat des arbres ; on prend des bambous, spécialement des petits dont on fait des flèches.

38. En ce mois, on peut fermer les offices qui n’ont pas d’af­faires, et mettre de côté les ustensiles qui n’ont pas d’usage.

39. On crépit l’entrée des grandes portes et les murs des cours d’audience du palais, l’entrée des grandes portes des maisons et des rues, on rebâtit les prisons. C’est afin de favoriser la tendance du ciel et de la terre, qui en cette saison ferment leurs issues et ne laissent rien échapper au‑dehors.

40. Au deuxième mois de l’hiver, si le gouvernement faisait observer les règlements propres à l’été, la sécheresse désolerait le pays, d’épaisses vapeurs obscurciraient l’air, le tonnerre se ferait ╓404 entendre. Si l’on faisait observer les règlements propres à l’au­tomne, il tomberait souvent une pluie mêlée de neige, les citrouil­les et les courges n’arriveraient pas à une maturité parfaite, de grandes guerres éclateraient dans les États. Si l’on faisait obser­ver les règlements propres au printemps, les sauterelles cause­raient de grands dégâts, toutes les sources d’eau tariraient, beau­coup de personnes souffriraient de la gale ou de la lèpre (403).

41. Au troisième mois de l’hiver, le soleil est dans la constel­lation Ou niu (quatre étoiles du Verseau). La tête du Bélier est au milieu de sa course le soir et la Balance le matin.

42. A ce mois conviennent les lettres cycliques jên kouèi, le souverain Tchouan hiu, l’esprit tutélaire Hiuen ming, les animaux à écailles, le son , le, tube musical tá liù (404).

43. A ce mois correspondent le nombre six, la saveur des mets salés, l’odeur des choses pourries. On sacrifie aux génies tutélaires ╓405 des allées de la maison ; on offre en premier lieu les reins des victimes.

44. Les oies sauvages vont vers le nord, la pie commence à faire son nid, le faisait crie, la poule couve.

45. Le fils du ciel occupe (dans le Ming t’ang) le bâtiment latéral situé à droite (à l’est) du grand bâtiment appelé hiuên t’âng. Il monte la voiture de couleur noirâtre, qui est traînée par des chevaux couleur gris de fer et qui porte l’étendard noirâtre. Ses vêtements sont noirs ; les pierres de prix (qui pendent à son bonnet et à sa ceinture) sont de couleur noirâtre. Il mange du millet avec de la viande de porc. Les ustensiles dont il se sert sont grands et profonds.

46. Il ordonne aux officiers d’accomplir de grandes cérémonies pour dissiper les émanations pestilentielles, de déchiqueter des victimes, (de disperser leurs membres) de tous côtés (aux quatre portes de la ville), et de conduire dans la campagne un bœuf d’argile, pour escorter (et congédier) l’air froid (405).

406 47. Les oiseaux de proie volent rapides et terribles.

48. Des sacrifices sont offerts à tous les esprits des montagnes et des fleuves, aux grands ministres des (cinq anciens) souverains, aux esprits du ciel, aux génies tutélaires de la terre (406).

49. En ce mois, le prévôt des pêcheurs reçoit l’ordre d’ouvrir la pêche. Le fils du ciel s’y rend en personne. Ensuite il goûte le poisson, après en avoir offert aux mânes de ses pères dans leurs temples ou dans les bâtiments postérieurs.

50. La glace est alors très abondante ; les rivières et les lacs sont gelés à une grande profondeur. L’empereur ordonne de recueillir de la glace et de la transporter (dans les glacières).

51. Les directeurs de l’agriculture, sur l’ordre du souverain avertissent le peuple de tirer (des greniers) les semences des cinq espèces de grains. Ils enjoignent aux laboureurs de s’associer ╓407 deux à deux et de se préparer à labourer les terres, de réparer leurs charrues et leurs socs, et de se pourvoir des autres instru­ments aratoires (407).

52. Le grand directeur de la musique reçoit l’ordre de donner un grand concert de tous les instruments à vent, et de mettre ainsi fin (aux exercices et aux concerts de l’année).

53. Les quatre grands inspecteurs (des montagnes, des forêts, des rivières et des lacs) reçoivent l’ordre de recueillir (dans cha­que endroit) la quantité ordinaire de bois et de broutilles, afin de fournir le bois et les torches nécessaires pour les offrandes qui se font dans la campagne, dans le temple des ancêtres et ailleurs.

54. En ce mois, le soleil finit de parcourir les constellations du zodiaque, la lune accomplit sa dernière conjonction avec le soleil, les étoiles terminent leur révolution dans le ciel ; le nombre (des jours de l’année solaire) est presque complet, et l’année (civile) va commencer. (Les inspecteurs de l’agriculture reçoivent l’ordre ╓408 suivant) : « Ayez soin que vos laboureurs soient tout entiers à leurs occupations ; ne permettez pas qu’on leur impose des travaux ou des services (publics) (408). »

55. Le fils du ciel, avec les trois grands ministres d’Etat, les autres ministres et les grands préfets, révise les règlements admi­nistratifs, fixe le calendrier et l’ordre des travaux des différentes saisons, afin de pourvoir aux exigences de l’année suivante.

56. Il ordonne au grand secrétaire d’écrire la liste de tous les princes par ordre de dignité, (de marquer l’étendue des domaines de chacun), et de les obliger à fournir des victimes pour les sacrifi­ces en l’honneur du souverain roi de l’auguste ciel et des esprits protecteurs du territoire et des grains. Il ordonne aux princes de la famille impériale de fournir des animaux qui se nourrissent les uns de foin les autres de grains (des bœufs, des brebis et des porcs), pour les offrir dans les salles des ancêtres ou dans les ╓409 bâtiments postérieurs. Il ordonne au premier ministre d’inscrire par ordre les noms et les possessions des ministres d’État, des grands préfets et des hommes du peuple, et de les obliger à fournir des victimes pour les sacrifices en l’honneur des génies tutélaires des montagnes, des forêts et des cours d’eau célèbres. Tous les habi­tants des neuf provinces de l’empire doivent contribuer selon leurs moyens aux offrandes et aux sacrifices en l’honneur du souverain roi de l’auguste ciel, des génies tutélaires du territoire et des grains, des ancêtres de la famille souveraine, et des esprits protec­teurs des montagnes, des forêts et des cours d’eau célèbres.

57. Au troisième mois de l’hiver, si le gouvernement faisait ob­server les règlements propres à l’automne, la rosée blanche appa­raîtrait le matin, les animaux à écailles prendraient des formes monstrueuses ; les habitants des pays voisins des frontières (seraient inquiétés par les ennemis du dehors et obligés) de se réfugier dans les petites places fortes. Si l’on faisait observer les règlements propres au printemps, beaucoup d’enfants périraient dans le sein maternel ou peu après leur naissance ; les maladies opiniâtres seraient nombreuses ; le ciel ne se montrerait pas ╓410 propice. Si l’on faisait observer les règlements propres à l’été, des pluies torrentielles inonderaient le pays, la neige ne tomberait pas comme de coutume ; la glace fondrait et le dégel arriverait. (css)

*
* *
 

(326) Ce chapitre est in­titulé Iuĕ líng parce qu’il con­tient les règlements administratifs pour les douze mois de l’année. Il se compose de textes extraits du Tch’ouén ts’iōu de Liù Pou ouêi. (K’oung Ing ta).

Liu Pou ouei fut le tuteur de Ts’în Chéu houăng, qui fonda la dynastie des Ts’in. Il mourut en l’année 237 avant J. C.

La plupart des usages mentionnés dans ce chapitre remontent aux an­ciens souverains. Quelques‑uns furent établis par les Ts’in. (K’oung Ing ta).

(327) İng chēu, la constellation qui indique le moment de tracer les fondements des constructions. Elle comprend Markab et la jambe de Pégase.

(328) Les chĕu kān ou t’iēn kān dix lettres du cycle kiă ĭ pìng tīng meòu kì kēng sīn jên kouèi servent à dési­gner les années, les mois, les jours et les heures.

Kiă, bourgeon, écorce dure, écaille, cuirasse. Ĭ, éclore, germer, s’épanouir. Ces deux lettres du cycle conviennent particulièrement au premier mois du printemps, parce que c’est l’époque où les plantes produisent des bourgeons, des feuilles et des fleurs.

(329) Les où tí cinq premiers sou­verains sont T’ái haó, Chaó haó, Houāng ti, Tchouān hiŭ, Iên tí.

(330) Les où īn cinq notes princi­pales de la gamme sont kiŏ chāng kōung iù tchèu.

Chĕu éul liŭ douze tubes de différentes longueurs donnent les six sons mâles et les six sons femelles. Voyez ci‑après Chap. V II, Art. III. 4.(note 469)

Les où hîng cinq éléments sont chouèi houò mŏu kīn t’òu l’eau, le feu, le bois, les métaux, la terre. Le bois, qui corres­pond au printemps, est le troisième, et la terre le cinquième. Le nombre trois correspond au bois et le nombre cinq à la terre. La somme de ces deux nombres, qui est huit, est le nombre correspondant au printemps.

Les où ouéi cinq saveurs sont suān hiān kān k’òu sīn acide, salé, doux, amer, âcre.

(331) Les òu séu cinq sacrifices domestiques sont ceux qu’on offre aux esprits protecteurs hóu tsaó mên hîng tchōung lióu des portes intérieures, du foyer, des grandes portes, des allées, du centre de l’habitation.

Les où tsáng cinq viscères sont chén sīn kān féi p’î les reins, le cœur, le foie, les poumons et la rate.

(332) La loutre, avant de man­ger le poisson, l’offre aux esprits.

(333) On appelait Ming t’âng un palais où l’empereur offrait des sacrifi­ces et donnait audience aux princes. Voy. Chap. XII. Il se composait de neuf bâtiments, dont les cinq principaux, appelés t’âng ou t’ài miaó, se distinguaient entre eux par les noms de Ts’īng iâng, Tsòung tchāng, Hiuên t’âng, T’ái miaó t’ái chĕu, Mîng t’âng, et les quatre autres, situés aux angles, s’appelaient .

Louăn. Phœnix dont le plumage est brillant et la voix harmonieuse ; son­nettes qu’on attachait aux voitures et aux mors des chevaux, et dont l’accord imitait celui des deux phénix, mâle et femelle, se répondant l’un à l’autre.

Lōung. Dragon, cheval haut de plus de huit tch’ĕu un mètre 60 cm.

Au printemps la température est encore froide. Il convient de manger des aliments chauds, comme sont le blé et la viande de mouton.

(334) . Prendre place, prendre pos­session, avènement, inaugurer.

Tch’aô, La quatrième cour du palais impérial, ainsi nommée parce que l’empereur y donnait audience aux princes. La porte d’entrée s’appelait İng mên. Voyez [note 14] page ╓18 .

(335) Iuên jĕu. C’est le premier des jours dont la dénomination com­mence par le caractère cyclique sīn. Iuên tch’èn, Le premier des jours dont la dénomination se termine par le caractère horaire hái.

Léi. Flèche d’une charrue, bois d’une charrue, charrue. Séu. Sep d’une charrue, soc.

Ts’àn. faire partie d’une réunion de trois. Sur la voiture, le conducteur se tenait au milieu, l’empereur à gau­che et l’officier militaire à droite.

Tsĭ. Champ dont les produits étaient offerts aux esprits.

Laó. Récompenser ou remercier quelqu’un d’un service.

(336) T’ién. Chefs ou inspecteurs des laboureurs.

Les travaux du printemps commen­cent à l’est, parce que l’est correspond au printemps.

[] est employé au lieu de souéi, petit canal tracé pour arroser un champ.

(337) Les animaux femelles étaient con­sidérés comme impurs ; on n’en offrait ni au ciel ni à la terre ni aux ancêtres. On pouvait en offrir aux esprits des montagnes, des forêts, des cours d’eau et des lacs, parce qu’ils étaient d’une classe infé­rieure ; mais pas au printemps, parce que c’est l’époque où les animaux se reproduisent. (K’oung Ing ta).

(338) Couper les arbres serait contrarier l’action du ciel, qui au printemps se manifeste surtout dans la végétation.

(339) Aux époques où il fallait cultiver les champs, on ne requérait pas de bras pour les travaux ni pour les autres services publics.

(340) Pour témoigner de la compassion aux morts.

(341) A l’époque où tout reprend une nouvelle vie, déclarer la guerre et donner la mort, c’est contrarier l’action du ciel, exciter son courroux et attirer ses vengeances.

(342) Ne pas se conformer aux saisons serait changer l’ordre établi par le ciel. Ne pas consulter les exigences du sol serait interrompre le cours naturel des opérations de la terre.

(343) P’ôung. Plante qui croit au mi­lieu du chanvre ; nom d’une plante qui ressemble à l’armoise.

(344) En automne, le pigeon ramier se change en épervier. Voy. page 283..

(345) L’hirondelle est un oiseau d’heureux augure pour les mariages et les nais­sances.

Mêi. Celui ou celle qui s’entre­met pour faire contracter un mariage.

Mêi. Divinité qui préside aux mariages et aux naissances, sacrifice offert à cette divinité.

Kièn ti, fille du prince de Sōung, offrit avec son mari, l’empe­reur Kaō sīn, le sacrifice du printemps dans la campagne, et pria la divinité qui préside aux naissances. Sa prière fut exaucée. Une hirondelle vint et déposa un œuf. L’impératrice avala cet œuf, conçut, et mit au monde Siĕ, qui fut le père de la dynastie des Chāng. Voy. Cheu king, Livre V, Chang soung Ch. III.

L’arc et les flèches sont le symbole de la naissance d’un fils. Voy. Chap. X.

(346) Mŏu t’ŏ, clochette de métal à battant de bois employée pour avertir le peuple. Kīn t’ŏ, clochette de métal à battant de métal employée par les hérauts dans les armées. [css : cf. Danses et légendes, notes 1424, 1425]

Le tonnerre commence à gronder le sixième jour après l’équinoxe du printemps.

(347) Ts’ìn Chambres à coucher ; chambres qui étaient situées derrière les salles des ancêtres et renfermaient les vêtements et les ustensiles néces­saires pour les cérémonies.

Ou entend ici par grande entreprise tá chéu la construction de rem­parts ou de palais, une expédition militaire,...

(348) Liù Pŏu Ouéi, dans son commentaire sur le Tch’ouēn ts’iōu, au lieu de ts’ái, écrit ts’ài, pièces de soie de différentes couleurs.

(349) Nous avons vu précédemment qu’on offrait des sacrifices et qu’on immolait des victimes. Au lieu de séu, il faut lire k’î.

(350) Celui des cinq éléments qui corres­pond à l’automne est le métal. L’automne est donc le temps des armes.

Mîng. Insecte qui ronge le cœur des céréales.

Dans les chasses impériales, l’empereur chassait le premier ; puis ve­naient les princes, ensuite les grands préfets, enfin les hommes du peuple. Les voitures auxiliaires rabattaient le gibier.

(351) K’iŭ. Couleur jaune semblable à celle des jeunes feuilles du mûrier.

(352) Il renverse la barque pour ex­aminer l’extérieur ; Et il la retourne pour examiner l’intérieur.

(353) Tchāng. Boucher, cacher. . Obstruer, fermer.

(354) Tsié, feôu, deux espèces de filets qui servaient à prendre des quadrupèdes. Louô, ouàng, deux espèces de filets qui servaient à pren­dre des oiseaux. , petit filet muni d’un long manche.

İ, objet que le chasseur dressait devant lui pour se cacher.

La capitale de l’empire avait, dit­-on, douze portes, trois à chacun des points cardinaux. Les portes du sud étaient les principales ; elles ne livraient jamais passage aux objets vils. Les en­gins de chasse et de pêche pouvaient sortir par les neuf autres portes en temps ordinaire, mais pas au dernier mois du printemps, parce que l’on de­vait alors épargner la vie des animaux. Selon quelques auteurs, les neuf portes étaient celles des cinq cours du palais impérial, celles de 1a ville, celles des faubourgs, celles de la campagne kiaō et les barrières du domaine impérial.

(355) La musique excite le principe yang et fait croître les êtres (K’oung Ing ta).

(356) Quand l’air n’est pas dans son état normal, les esprits malfaisants exercent leur action.

On faisait des comédies, afin d’exciter la joie, de rétablir l’équilibre des passions et du tempérament, et de résister aux fâcheuses influences de l’air et des démons.

Quand il n’y avait pas de comédie, un homme s’affublait d’une peau d’ours avec quatre yeux de cuivre, prenait en main une lance, et faisait des évolutions pour chasser les mauvais esprits.

(357) Tchŏu iôung, était, dit‑on, fils de Tchouān hiŭ, et préposé au feu sous Kao sin.

(358) Le feu est le deuxième élément, la terre le cinquième. 2 et 5 font 7.

(359) Le feu, le midi et la couleur rouge conviennent à l’été.    

Les haricots et la viande de poulet calment le tempérament. (Tcheng K’ang tch’eng).

(360) Le titre de t’ái ouéi n’avait pas été donné avant la dynastie des ts’în.

(361) Le blé nouveau est échauffant ; la viande de porc en tempère l’effet. (Tcheng K’ang tch’eng).

(362) Ts’iōu. Temps de la moisson.

Quand tout croît dans la nature, il ne convient pas de mutiler ou de mettre à mort les coupables (K’oung Ing ta).

(363) Fàn chē ou Pē chĕ. nom d’un oiseau qui imite la voix de tous les autres.

(364) . Instrument de bois qui avait la forme d’un tigre couché, surmonté de vingt‑sept dents. On passait un bâton sur la dentelure pour la faire résonner et annoncer la fin des morceaux de musique.

(365) Le fils du ciel offrait au souverain roi le sacrifice pour obtenir la pluie.

Tcheng K’ang tch’eng pense que dans cette cérémonie l’empereur asso­ciait au Cháng tí les òu tsīng tchēu tí ou òu tiēn tí cinq souverains des métaux et des planètes et les òu jên tí ou òu siēn tí cinq anciens souverains de la Chine, et qu’il leur faisait des offrandes à côté de l’autel unique t’ân dressé en l’honneur du Chang ti, dans la campagne au sud de la capitale. La raison pour laquelle Tcheng K’ang tch’eng dit qu’on sacrifiait aux cinq souverains des pla­nètes et aux cinq anciens souverains de la Chine, non sur l’autel du Chang ti, mais à côté, était celle‑ci : « Il ne con­venait pas que les cinq souverains oc­cupassent l’autel du Chang ti. C’est pourquoi on leur dressait un autel ou des autels séparés et à côté du sien. »

Les éditeurs du Li ki de K’ien Ioung sont d’avis que ni les souverains des planètes ni les anciens souverains de la Chine n’avaient part en cette circons­tance aux honneurs rendus au Chang ­ti. A l’appui de leur opinion, ils citent ces paroles du Chēu kīng, Tá ià, Livre III, Chant IV : « (J’ai fait des offrandes) dans la campagne (au souverain roi) et dans le palais (aux mânes de mes ancêtres)... Mais Heou tsi n’est pas assez puissant et le Chang ti ne nous est pas favorable .. Le souverain roi de l’auguste ciel ne me laissera pas survivre. »

Cette discussion des commentateurs entre eux nous montre qu’ils ne con­fondent nullement le Cháng tí avec les Où tí, et qu’ils le pla­cent fort au‑dessus.

(366) Dans ce passage, d’après Ts’ái Iōung, auteur du deuxième siècle de notre ère, tēng chòu signifie recueillir et transporter dans l’aire le millet nouveau. K’oung Ing ta fait obser­ver que le millet à panicules n’est pas mûr au deuxième mois de l’été, vers le solstice ; que, comme le dit Tcheng K’ang tch’eng, c’est l’une des céréales appelées kŏu ; que plus loin, dans ce même chapitre, il est dit qu’on ré­colte ces céréales au premier mois de l’automne — D’après Tcheng K’ang tch’eng et K’oung Ing ta, [] signifie [] présenter, et [] signifie que les labou­reurs présentent à l’empereur du mil­let de l’année précédente.

(367) Tchéu signifie , au plus haut degré.

(368) La plante appelée pán hiá est blanche ; ses grains sont ronds et sa nature chaude.

(369) la chaleur est déjà très grande, il faut éviter de l’augmenter.

(370) Chercher la lumière en été, c’est se conformer à la nature de la saison.

(371) Kiaō, crocodile dangereux, alli­gator, caïman. T’ouô, crocodile qui n’est pas dangereux et dont la peau sert à faire des tambours, gavial.

Kouēi, tortue dont la carapace ser­vait à la divination. Iuên, tortue mari­ne dont la chair sert à faire des potages.

(372) Les chên esprits s’appellent lîng en tant qu’ils manifestent leur pouvoir.

(373) Ts’ài. Matière colorante, toute sorte de couleurs.

Fòu. Tissu ou broderie de fil blanc et de fil noir ; tissu ou broderie représentant une hache dont le fer est blanc et le manche noir.

Fōu. Tissu ou broderie de fil noir et de fil bleu ou vert ; tissu ou bro­derie représentant la lettre [] ou deux [] tournés dos à dos, moitié en noir, moitié en bleu ou en vert. Voy. page ╓273 [note 288].

Ouên. Ornement rouge et bleu ou rouge et vert. Tchāng. Ornement rouge et blanc, Tóu, Mesure, quantité.

(374) Tout arbre coupé au printemps ou en été est ensuite piqué par les vers.

(375) Chên nôung, comme l’indi­que son nom, est le dieu des laboureurs. C’est aussi le souverain du feu Iên tí. Les travaux de Chen noung sont les travaux des champs.

« Le ciel don­ne la vie aux hommes et fait croître les grains pour les nourrir ; la culture des champs n’est‑elle pas l’œuvre du ciel ? Un prince qui comprend cette vérité, respecte le peuple et estime l’agricul­ture ; il les considère l’un et l’autre avec les mêmes yeux que le ciel. Il ne se permet pas de requérir le travail de ses sujets sans raison grave, de peur d’offenser le ciel. »

(376) Le globe terrestre porte les métaux, le bois, le feu et l’eau. La terre est donc comme la base des quatre autres élé­ments, et occupe la place du milieu.

(377) La terre est le cinquième élément. Elle produit les grains dont l’odeur est agréable et la saveur douce.

(378) Lióu. Gouttière, gargouille, eau qui tombe d’un toit, endroit où l’eau d’un toit tombe. Tchōung. Cen­tre d’une salle ou d’une habitation, ainsi nommé parce que, dans la haute antiquité, les hommes habitaient des grottes ou des huttes dont la partie supérieure ou le toit en son milieu était percé d’une ouverture qui laissait péné­trer la lumière et aussi la pluie. (Tcheng K’ang tcheng). Voy. page ╓331 [notes 301, 331].

Le cœur est le principal des cinq viscères, comme la terre est le prin­cipal des cinq éléments.

(379) Le millet à panicules qui porte le nom de tsĭ, est la reine des céréales.

« La terre est comme la génisse. » Le fils du ciel mange du bœuf en l’honneur de la terre.

(380) Le métal est le quatrième élé­ment, la terre le cinquième. 4 et 5 font 9.

(381) Hân chân. Petite cigale de couleur verte et rouge ou noire et rouge.

L’épervier tuant les petits oiseaux est comparé à un prince exer­çant le droit de punir de mort.

(382). ou Tá lì. Juge crimi­nel. Sous la dynastie Ts’īng, la cour suprême de cassation s’appelle tá lì [].

(383) On appelle kŏu tous les grains qui servent à la nourriture de l’homme. Ici il faut restreindre le sens de ce mot. Le blé et d’autres céréales ne se récol­tent pas à cette époque de l’année.

(384) « Si le souverain roi lui-même les a pour agréables, tous les autres esprits les agréeront. »

(385) Tá chóu signifie t’iēn taó, l’action ou la conduite du ciel, l’ordre établi par le ciel, les desseins ou les voies de la providence céleste.

(386) Le loup, malgré sa voracité naturelle, offre des animaux aux esprits ; il sait reconnaître les bien­faits de ceux à qui il doit la naissance. Cf. pages ╓283, ╓332 et ╓373 [notes 296, 332 et 381].

K’în. Oiseau, petit quadrupède, animal quelconque.

(387) Tsòung. Nombreux, intense.

(388) Sous les Ts’în, ce mois était le dernier de l’année. L’empereur publiait le calendrier pour l’année suivante.

(389) Les cinq sortes d’armes sont l’arc et la flèche, et les quatre espèces de lances appelées chôu, meôu, kouō, kĭ.

Pān. Classer, assortir.

Les sept classes de palefreniers sont les palefreniers des six espèces de voi­tures le l’empereur et leur chef, ou bien, les palefreniers des six légions et de la garde impériale.

Tsīng, guidon formé de plumes de faisan. Tchaó, étendard sur lequel étaient représentées des tortues en­tourées de serpents. Ici l’expression Tsīng Tchaó désigne d’une manière générale les neuf espèces d’étendards.

P’ŏu. Bâton du maître qui enseigne.

(390) [] est employé au lieu de kìng, limite, frontière. [] est employé au lieu de hiái, se relâcher, se lasser, paresseux.

Le printemps est la saison du vent et des expéditions militaires. (Tcheng K’ang tch’eng).

(391) L’eau est le premier des cinq éléments ; la terre en est le cinquième. 1 et 5 font 6. Voy. page ╓331 [note 330].

L’eau fait corrompre les corps et engendre la pourriture.

(392) En hiver prédomine le principe īn, dont la place est à la partie infé­rieure. C’est pourquoi l’on offre en pre­mier lieu aux esprit les reins, qui oc­cupent parmi les cinq viscères la place la plus basse. Voy. page ╓331 [note 330].

(393) L’arc‑en‑ciel est produit par l’union des deux principes īn iâng. En hiver il ne paraît pas,. parce que ces deux principes ne s’unissent pas.

(394) Le millet est un aliment chaud qu’il convient de prendre en hiver. Les vases grands et profonds figurent les greniers et les magasins remplis avant l’hiver. (Tcheng K’ang tch’eng).

(395) Kién. Barre ou verrou qui sert à fermer une porte, pêne de serrure, ressort qui dans le cadenas chinois tient lieu de pêne.

. Pièce dans laquelle entre l’extrémité de la barre ou du verrou d’une porte, gâche.

(396) L’empereur réunissait ses officiers dans la grande école tá hiŏ et leur offrait à boire. Chaque prince feu­dataire faisait de même dans sa princi­pauté.

Tchēng. Placer la chair d’une victime sur les petites tables tchòu, pour l’offrir aux esprits.

(397) . Cérémonie qui se faisait vers la fin de l’année. Son nom lui vient, dit‑on, de ce qu’on y offrait les produits de la chasse liĕ. On croit qu’elle faisait partie de la grande cérémonie appelée tchá. Voy. Ch. IX, Art. II.11.

(398) Hŏ tán. Nom d’un oiseau qui vit sur les montagnes, chante la nuit et appelle la venue du matin.

(399) Tch’áng, s’étendre, se répandre. Ici, d’après Tcheng K’ang tch’eng et K’oung Ing ta, cette lettre signifie tch’ōung chĕu tout est plein.

(400) Chŏu, riz ou millet glutineux. Ts’iôu, boisson faite, boisson qui est à point pour être bue.

(401) Cette loi avait pour but d’obliger les propriétaires à mettre en lieu sûr tout ce qu’ils possédaient.

(402) Táng, les plantes se préparent à pousser des bourgeons.

Iûn. Plante qui ressemble au pois, et dont les feuilles sont très odo­rantes et chassent les insectes, peut-être une espèce de gesse.

. Plante qui ressemble au jonc, et dont les branches sont em­ployées à faire des balais et les racines à faire des brosses. On la nomme balai de fer.

(403) . Pluie. , pleuvoir. Tchĕu. Pluie mêlée de neige.

(404) Hiuen ming était fils de Chao hao.

(405) De nos jours encore, chaque année au commencement du printemps, les sous‑préfets conduisent un bœuf d’argile hors de la ville, près de la porte orientale, pour encourager les laboureurs.

(406) K’î. L’esprit ou les esprits qui président à la terre.

(407) Ngeòu. Deux hommes associés ensemble pour labourer la terre.

(408) Eûl. Vous, votre.

(css) [css : le P. COUVREUR présente ici un tableau de correspondance des saisons, des points cardinaux, des éléments, des lettres du cycle, des anciens souverains, des génies tutélaires, des animaux des sons musicaux, des nombres, des saveurs, des odeurs, des sacrifices domestiques, des viscères, des couleurs. Mais, malheureusement pour les non sinologues, le contenu de ce tableau a été laissé en chinois. M. GRANET en présente cependant une traduction dans La pensée chinoise, p. ╓309 .]. 

Lời Soạn-giả : Cố Édouard Couvreur trình-bầy ở đây một biểu nhất-lãm bằng Hán-văn các đặc-tính của ngũ-hành mà ta có thể tham-khảo trong sách La pensée chinoise của nhà Trung-hoa-học Marcel Granet (3BL, tr. 307-318). Chúng ta sẽ trở lại vấn-đề căn-bản này nơi CHƯƠNG VI DỊCH TIỀN-ĐỀ.

 

    Xem tiếp Kỳ 24

 

  

 

 

 

 

GS Nguyễn Hu Quang
Nguyên Giảng Viên Vật Lý Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài Gòn trước năm 1975

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com