Lời "TRI M"

 Mối Tnh Thin Thu Của D Năm HA

ĐOẠN 1

ĐOẠN 2

Như Hạt Mưa Sa

   ► Chiếc Bng Của Một Cy Cong

 CHỊ B TƯ

ĐOẠN 1

ĐOẠN 2

ĐOẠN 3

ĐOẠN 4

ĐOẠN 5

ĐOẠN 6

ĐOẠN 7

ĐOẠN 8

ĐOẠN 9

 

 NGHIỆT NG

ĐOẠN 1 

ĐOẠN 2

ĐOẠN 3

 

TAN VỠ:

 Phần 1    |    Phần 2 

Phần 3 Updated

Thng Ging: Ma Tết Của Ăn Chơi

Gi Xi V Ngy Thơ..

Tiếng Ht Loi Chim Nhỏ

ĐOẠN 1 

ĐOẠN 2

ĐOẠN 3

Bch Huệ

ĐỔI THAY

ĐOẠN 1  | ĐOẠN 2

ĐOẠN 3  | ĐOẠN 4

  ĐOẠN 5  | ĐOẠN 6  

ĐOẠN 7  | ĐOẠN 8

Anh Hng Tử Chứ Ch Hng No Tử

Nhật Nguyệt

Hội H

Lời Th Thầm Của Tuổi Ngọc

Ma H "Cuối Cng"

Bắc Kinh Du K

Lớp Việt Ngữ Của Ti

Thp Ng Tuổi Nhỏ

Buổi Học Cuối Cng

 

 

 

 

 


Bt hiệu:
Gia Bnh Vn Nga,
L thị Thanh Tm

Sinh trưởng
Gia Định, Bnh Ho, Si Gn.
Nghề nghiệp
:  Dạy Việt ngữ 

Hiện sinh sống tại Ha Lan
(Holland)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GIỌT ĐẮNG TNH YU

ĐOẠN 1

ĐOẠN 2

ĐOẠN 3

ĐOẠN 4

ĐOẠN 5

ĐOẠN 6

ĐOẠN 7

ĐOẠN 8

ĐOẠN KẾT

 

 

 

 Tri Sầu COVID

C Cn Chăng Dư m Xưa

  NEPAL,
Xứ Cy Ln Sỏi Đ

PHẦN 1

PHẦN 2

PHẦN 3

 PHẦN 4

PHẦN 5

 

Bước Xuống Cuộc Đời.

ĐOẠN 1

ĐOẠN 2

ĐOẠN 3

ĐOẠN 4

ĐOẠN 5

ĐOẠN 6

ĐOẠN 7

ĐOẠN 8

ĐOẠN 9

ĐOẠN 10

 

 

 Thi Ơi L Thi!!!

MA CƯỚI...

ĐOẠN 1  | ĐOẠN 2

Chiếc Bnh Chưng Đầu Tin Xa Xứ 

TUỔI TRẺ, TNH YU V CHIẾN TRANH

ĐOẠN 1  ĐOẠN 2
ĐOẠN 3

NOEL Năm Ấy

Tấm Ảnh Ngy Xưa

G Đầu Trẻ

"Bạn Hiền Xưa"

Đn Xun Ny
Nhớ Xun Xưa

Ma Đng Của Em

Những Ngy Yu Dấu Cũ

Chuyện Nhn Gian