trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Trần Thị Minh Nguyệt


Trần Thị Minh Nguyệt


  Cựu học sinh trung học
Trần Bnh Trọng Ninh Ha
  Nin Kha 1968-1974.
 Hiện sống tại California.
 Viết Thơ, Truyện từ năm
 1994. Tc phẩm đ xuất
 bản "Khoảng Cch Khng
  Mu" - Thơ, 12 tc giả.
 C bi gp đăng trn
 tạp ch Hợp Lưu, Chủ Đề,
 Phố Văn, Văn Học...


Thơ

 


Season To Season 
A Half Kiss on the
   Breaking Waves
  

Con Ch Con   
Chiu Chắt, Thở Tnh
   Anh

Khoảng Cch Khng
    Mu
 

Pha n Tnh Thong
   Dong
 
MINO 
Tay Tn Nữ Dng Thơ
Tầng Cao Đm Murphy
o Ngoại
Bn Tay Khng Bm
   Được Vch Tường

Đỉnh Trăng Chờ
Dỗ Đm Bằng Cu
   Kinh Yu

Đổi
Em Về Trong Anh
Qua Trường Cũ
Sao Nối Mi Tnh Ngy
Chiếc Xch Đu Gy,
   Chiều Tan

Vm T, Tim Đin 

 


Truyện

Những Dng Thư
Mu Hồng Cam Trn
    Biển

 

 

 
  


 

                       

             Sao Nối  MTnh Ngy

 

         


 

Anh - tnh m như nắng
Hong lời em vấn vương
Mi no nồng như rượu
Ng nghing chiều mờ sương .

Em - tnh ngon như mật
Anh kht lả đường ong
Uống cho vừa cơn chy
Nghe trăng xoi triền mong.

Tnh ta chim bao ngắn
Hụt hẫng quyện đắng cay
Sao chắp cầu ảo vọng
Sao nối mi tnh ngy?

Tnh đuối bờ lạc bến
ừng khấy nữa lng đau
ời ngược dng, thi nh
Ni chi lời yu nhau.

 

              

    Trần Thị Minh Nguyệt

    
      Thu 2003