Trang Thơ & Truyện: Thy Trang                |                 www.ninh-hoa.com

Bt hiệu:  Thy Trang

 
  
Nguyễn Thy Trang
 
cựu học sinh Trung học
   Trần Bnh Trọng.
Ninh Ha,
   nin kha 1976-1981
.
 


    Hiện cư ngụ tại c


 

 

 

 

 

chiều Melbourne  

xn xao nắng  

 

ti hỏi gi  

giấu ma xun ở đu

gi thổi nhẹ vo tai  

xun đang đến 

 

mun hoa rực rỡ nở 

khoe sắc thắm  

xinh tươi  

d Covid honh hnh  

 

bn đường  người phụ nữ   

đeo khẩu trang chống dịch
cầm trn tay ma xun  

 


Trang Nguyen
Melbourne, Australia

14/9/2020

giai đoạn phong toả cấp độ 4 v buộc
 phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nh.

 

 

  

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thy Trang               |                 www.ninh-hoa.com