trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Thu Phương


Thu Phương

 Nguyễn Thị Thu Phương,
  cựu học sinh trung học
Trần Bnh Trọng Ninh Ha
  Nin Kha 1965-1971.
  Người lng Phước Đa,
  hiện sinh sống tại
  California.

 

Thơ

 
  Nỗi Niềm
   Hoa Tnh Yu
 
 Vương Vấn
   Nhớ Qu
 
Nếu Một Mai
  Thu Buồn
  Lời Cuối Cho Anh
 
  Mưa Đm  
 
  Tnh Buồn 
  Thương Em 
  
Nhớ Thương 
 
Thao Thức
  C Những Giấc Mơ
 
Bắt Đền
 
Tnh Qu Lưu Luyến
 
V Đu...    

 

 

  Văn/Truyện

   C Những Mảnh Đời
      Phần 1 
|  Phần 2  |
                                

 

 

 


 

       

                N     i      N  i  ề  m

               

Nghe mưa rơi nhẹ bn thềm,
Gi lay cnh trc, khơi niềm nhớ nhung.
Quanh ti đm vắng v cng,
Biết ai chia xẻ một cung nhạc sầu!
Ngy qua ngy lại qua mau,
C đơn đ phủ thm mu rong ru.

Đời tri theo ng my chiều,
Sắt se nổi nhớ, đ vo lng qun.
Từng đm rồi lại từng đm,
Thơ ti viết mi vương thm mối sầu.
Xe đời lắm bến thương đau,
Th thi xin giữ cho nhau cht tnh.

Đường trần ti bước một mnh,
Thi đnh tiễn biệt mối tnh năm xưa.


 
 Thu  Phương