Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Thu Phương                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Thu Phương
Bt hiệu:
 Thu Phương

Người lng Phước Đa
Cựu học sinh Trung học
Trần Bnh Trọng, Ninh Ha
  Nin Kha 1965-1971.
   Hiện sinh sống tại
  California, US.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao xanh c biết khc hay khng?

C biết xt thương phận m hồng

Năm canh trăn trở đau phận bạc

Su khắc đầm đa cảnh bể du!

Trong chăn mới biết chăn c rận

Thi đời bi nhọ bởi v đu?

Thế gian sao lắm người đen bạc

Hiền nhn qun tử biết tm đu!

 

 

 

Thu Phương

09/15/07

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thu Phương                |                 www.ninh-hoa.com