Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Thu Phương                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Thu Phương
Bt hiệu:
 Thu Phương

Người lng Phước Đa
Cựu học sinh Trung học
Trần Bnh Trọng, Ninh Ha
  Nin Kha 1965-1971.
 
 Hiện sinh sống tại
  California, US.

 

 

 

 

 

 

Ring Một Gc Đời

Thế l hai đứa hai nơi

Mỗi người ring một gc đời nhớ thương

Hm nao chung lối chung đường

Từ nay mỗi kẻ một phương trời buồn

Ngy mưa thng nắng c đơn

Đm về v lại mảnh hồn thương đau

Tc xanh thong đ bạc mu

Đoạn trường ai c qua cầu mới hay (*)

Thi đnh biết ni g đy

Buồn no hơn cuộc từ ly no nng

Khng l vợ, chẳng l chồng

Th xin giữ lại cht lng cho nhau

Một mai nước chảy qua cầu

Biết ai cn nhớ lại cu chuyện buồn

Người đi sống kiếp tha phương

Ta về viết lại cung thương ngậm ngi...

Thu Phương

(*) Kiều của Nguyễn Du

 

    

Trang Thơ & Truyện: Thu Phương                |                 www.ninh-hoa.com