trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Thu Phương


Thu  Phương

Nguyễn Thị Thu Phương
  cựu học sinh trung học
Trần Bnh Trọng Ninh Ha
  Nin Kha 1965-1971.
  Người lng Phước Đa,
  hiện sinh sống tại
  California, US.

 

Thơ

 
  Nỗi Niềm
  Hoa Tnh Yu
 
 Vương Vấn
  Nhớ Qu
 
Nếu Một Mai
  Thu Buồn
 
Lời Cuối Cho Anh
 
Mưa Đm  
 
Tnh Buồn 
 
Thương Em 
 
Nhớ Thương 
 
Thao Thức
 
C Những Giấc Mơ
 
Bắt Đền
 
Tnh Qu Lưu Luyến
 
V Đu...    

 

 

  Văn/Truyện

  
 
C Những Mảnh Đời
      Phần 1 
|  Phần 2  |
                                

 

 

 


 


 

 

 


C    N H Ữ N G   G I C   M Ơ

Ước g em được gặp anh

Mấy mươi năm trước cn xanh tc thề

Thuyền tnh ta đỗ bến mơ

Đời mnh anh dệt thnh thơ bốn ma
 

Ma xun đưa em lễ cha

Anh hi lộc Phật đeo ba cho em

Hạ về em tắm ao sen

Cho da em mt cho mi em hồng

Thu sang lạc giữa rừng phong

Vng cy l rụng cho nồng tnh em
 

Chăn hồng em đắp từng đm

Nghe lng thao thức chờ tin đng về

Trong anh em thấy đời mơ

Ngy xa xưa ấy by giờ l đy
 

Tnh em trong giấc mơ đầy

Bn anh tnh muộn thng ngy c nhau

Cho d đời lắm bể du

Tnh em vẹn giữ nguyn mu yu thương

 

::

 
 
Thu  Phương