Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Thu Phương                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thị Thu Phương
Bút hiệu:
 Thu Phương

Người làng Phước Đa
Cựu học sinh Trung học
Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa
  Niên Khóa 1965-1971.
   Hiện sinh sống tại
  California, US.

 

 

 

 


 


 Vầng trăng c̣n ở trong mây

Để cho bên ấy bên này nhớ nhau

Chờ trăng măi đến năm sau

Trăng thu phương ấy nguyên màu hay không?

Cách nhau chỉ một gịng sông

Mà sao xa cách muôn trùng đại dương

Kể từ t́nh bỗng khói sương

Vầng trăng thu cũng vấn vương lời thề

Cho dù cách trở sơn khê

T́nh em vằng vặc trăng thề từng không

T́nh anh là một gịng sông

Đ̣ t́nh anh đợi chờ mong trăng về

Người ơi! Một mối t́nh quê

Trăng sông mây nước duyên thề là đây

Ngày mai trên bến sông này

Thuyền t́nh anh chở khoang đầy trăng em...

 

 

Thu Phương

12/2006 

    

Trang Thơ & Truyện: Thu Phương                |                 www.ninh-hoa.com