Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Thu Phương                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Thu Phương
Bt hiệu:
 Thu Phương

Người lng Phước Đa
Cựu học sinh Trung học
Trần Bnh Trọng, Ninh Ha
  Nin Kha 1965-1971.
   Hiện sinh sống tại
  California, US.

 

 

 

 

 

 

CHIẾC L THU XƯA

Thấm thot thu nay đ đến rồi

Ngậm ngi ti ngắm l vng rơi

Nhớ ma thu trước bn song cửa

Nhn l phong rơi nhớ một người

 

Chiếc l thu nay rụng cuối đồi

Chiều vng m ấp mối tnh ti

L rơi từng chiếc trn đồi vắng

Cảnh cũ người xưa đ mất rồi!

 

Chiếc l thu đang lạc giữa ging

Về đu hỡi chiếc l thu phong?

Gi thu man mc hồn thu nhớ

Những mối sầu rơi tận đy lng

 

Ngắm l thu xưa bỗng nghẹn lời

Đời buồn chi lắm cố nhn ơi!

Dấu yu một thuở dường như đ

Gửi gi phiu du một gc trời

 

Thu Phương
Ma Thu, 2005

 

    

Trang Thơ & Truyện: Thu Phương                |                 www.ninh-hoa.com