Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Thu Phương                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Thu Phương
Bt hiệu:
 Thu Phương

Người lng Phước Đa
Cựu học sinh Trung học
Trần Bnh Trọng, Ninh Ha
  Nin Kha 1965-1971.
 
 Hiện sinh sống tại
  California, US.

 

 

 

 

 

Biển v Ma Thu

    Xanh ngt trời my chỉ một mu

    Sng dồn dập vỗ thc ghềnh đau

    Bng ai thơ thẩn bn bờ ct

    Đợi gi thu đưa rụng l sầu

 

    Ai đn thu về trong đy cốc

    Khơi tnh huyễn mộng tựa chim bao

    Dang cnh tay ng m nước biếc

    Tnh thu với biển đẹp mun mu

 

Biển V Ma Thu
Thu Phương
10/2006

 

    

Trang Thơ & Truyện: Thu Phương                |                 www.ninh-hoa.com