Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ và Truyện của Thiên Thi            |                 www.ninh-hoa.com
 tên thật Đàm Thị Thiện
  người đàng luồn cây thị,
  Ninh Ḥa, Việt Nam.
Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ḥa, Việt Nam


 

 

 

 

 

     

                                         XA XĂM CÓ MẸ

Thu buồn rớt giọt mưa ngâu
Trong ngần. Trầm tích lắng đau nhớ người

Hương bông hồng trắng ngậm ngùi

Ngát hoa cài áo mẹ ơi giao mùa

Mơ màng kỳ diệu ... mẹ xưa

cuối trời. Huyễn ảnh chát chua nụ cười

Ngỡ ngàng bóng lẻ mồ côi

Ước "hoa hồng đỏ" đất trời thênh thang

Chuông ngân thắng hội Vu Lan

Chấp tay hướng cơi mây ngàn xa xăm

 

 

Thiên Thi

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Thiên Thi                |                 www.ninh-hoa.com