trang nh www.ninh-hoa.com  |  trang thơ Thin Thi
 tn thật Đm Thị Thiện
  người đng luồn cy thị,
  Ninh Ha, Việt Nam.

 


T


 
  Mưa Sng
  Giả Sử
  Em Xin Lm...
 
Lời c Gio Về Hưu
  Chng Ta Cng Đi Học
 
L Rụng Về Cội
 
Mẹ Đ Trở Về
 
Thiếu
  Đau Tim
  Viết Cho Người X Thơ
  Vm Hoa Giấy   
  Cy Khế Nh Em 
 
Khổ Chủ  
 
Quả Đo Tơ   
 
Hai Người Tr Mưa 

 

 

 

       
 

 

                             

 

Q U Ả   Đ O  TƠ

 

 

Mỏng manh em đn ma thu lạnh

Vi vt v tnh Gi heo my

T m tốc o nng tin nhỏ

Hồn lạc u minh Ngy ngất say

 

Quơ tay ước hi đo tin mởn

Ẩn hiện lụa sương mỏng - mượt m

Ci mộng nhn gian mờ hư ảo

Giật mnh sợ vỡ quả đo mơ

 

Hoang sơ bng mảnh liu trai quả

Thấp thong vườn thơ đẹp nng thơ

Bỗng muốn ha thn phm tục tử

Ngậm ngi ngấu nghiến quả đo tơ

 

 

Thin Thi

Thng 8/2005