trang nhà www.ninh-hoa.com  trang thơ Thiên Thi
 tên thật Đàm Thị Thiện
  người đàng luồn cây thị,
  Ninh Ḥa, Việt Nam.

 


T


 
  Mưa Sáng
  Giả Sử
  Em Xin Làm...
 
Lời cô Giáo Về Hưu
  Chúng Ta Cùng Đi Học
 
Rụng Về Cội
 
Mẹ Đă Trở Về
 
Thiếu
  Đau Tim
  Viết Cho Người Xé Thơ
  Ṿm Hoa Giấy   
  Cây Khế Nhà Em 
 
Khổ Chủ  
 
Quả Đào Tơ   
 
Hai Người Trú Mưa 

 

 

 

      

         L á    R ụ n g     V ề    C ộ i

Nhớ mẹ xưa tay cầm giọt lệ
Vượt ngh́n trùng xa tít mù xa
Thăm bầy con bóng chim tăm cá
Ṿng luân hồi thăm thẳm rừng già

Bây giờ mẹ đă không c̣n nữa
Tan như sương về cơi hư không
Mùa Vu Lan ḷng thành tưởng nhớ
Xin dâng mẹ một đóa hoa hồng

Cầu đức Phật trợ duyên tâm tinh
Đứa con hoang lạc bước nơi xa
Quy thiền môn nhân mùa báo hiếu
Phật mĩm cười đá cũng nở hoa

 

Thiên Thi
(Đàm Thị Thiện)
 

             

 

 

trang thơ Thiên Thi

home