trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang thơ Quốc Sinh

QUỐC SINH
qua nét vẽ của họa sĩ NGUYÊN HẠO - vẽ năm 1995.


Lê Quốc Sinh
Sinh năm : 1974
Quê quán : Ḥn Khói -
Ninh Ḥa - Khánh Ḥa

Cử nhân Văn chương

Đă đăng THƠ, NGHIÊN CỨU
PHÊ B̀NH VĂN HỌC trên
Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn, Nha Trang, Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ…

Đă in xong tập thơ:

SỐNG ĐẦU (NXB Trẻ -2004)
cuối tháng 10/2004

E-mail:
le_quocsinh@yaho
o.com

 

 

Thơ

 
  Đi Cà Phê Với Thầy
 
Ninh Ḥa Em Ơi
 
Lầu Hoang
 
Lục Bát Làng
 
Miền Trung
 
Ốm
 
Thơ Mẹ
 
Giữa Ḍng
 
Suy Nghĩ
  Câu Rượu Đêm Mưa 

  Văn

 
  Ḥn Khói, Cà-Phê Giữa
     Khuya về Sáng
 

 

 

 

 


 

            

C Â U   R Ư Ợ U  Đ Ê M    M Ư A


 

khi đêm mới thấy tôi rằng có
một cuộc đời tôi trong đêm này

khi mưa mới hay tôi rằng có
một cuộc đời tôi trong mưa bay

khi rượu mới nhớ tôi rằng có
một cuộc đời tôi trong ly say

khi rượu trong đêm... đêm trong mưa
khi ta trong ta một cuộc vầy

câu rượu đêm mưa tôi rằng khóc
một cuộc đời tôi chết bấy nay.

LeHuy QUÁN, 26/7/2004
QUỐC SINH