Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Quan Dương: Thơ & Truyện               |                 www.ninh-hoa.comQuan Dương
Tên thật:
Dương Công Quan
  cựu học sinh trung học
Trần B́nh Trọng Ninh Ḥa
  Niên Khóa 1962-1969.
    Người xóm Đàng Luồn
 Cây Thị.Hiện sinh sống
tại Louisiana, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

 

 

                    

           Ví DMột Điều
                                
Không Ví D

                  

Ví dụ một điều không ví dụ

Vết dao ngày ấy thành oan khiên

Như điều ân oán cần vay trả

 

Tôi phải làm sao với dấu đâm ?

Ví dụ một điều không ví dụ

Dĩ văng tuôn chùng như bọt bia

Tim tôi yếu đuối làm sao uống

 

nỗi nhớ đọng sầu trong đáy ly?

Ví dụ một điều không ví dụ

Khói thuốc chỉ là sương khói tuôn

Mỏng như tơ nhện làm sao trói

 

được chiếc thuyền em đang qua sông?

Từ buổi không c̣n em ví dụ

Tôi như đôi đũa trên mặt bàn

Mỗi bửa gắp ra từ kư ức

 

Những miếng xương sầu trong vết thương

Làn dao t́nh ái hôm em xả

toang hoác ḷng tôi. Chỗ trái tim

Sẹo đắp trở thành trăm miếng cũ

 

Mỗi lúc tôi buồn như mới in

Buồn rơi từng khúc, rơi thừa thải

Ráp lại dài hơn đường lên trời

Nương theo ngày tháng c̣n vương lại

Một ḿnh tôi với ví dụ thôi

 

        

            Quan Dương

               03/06

 

 

 

Quan Dương: Thơ & Truyện                |                 www.ninh-hoa.com