trở về trang nh   |   trang thơ & truyện Phạm Dạ Thủy
Phạm Thị Hoa

  bt hiệu:
  Phạm Dạ Thủy
  người lng:  Phước Đa
  cựu học sinh trường
  Trung  Học Trần Bnh
  Trọng, Ninh Ha.

 

Thơ

 

Viết Nhn Ngy Giỗ Mẹ
   By Tỏ  
   Muộn   
   Tự Cảm  
   Chấp Nhận 
   Đm V Ngy

   Trốn v Tm

  Ngi Nh Ấy

  Sinh Nhật

Thm Một Người Thương Mến Nữa Ra Đi

   Bi Thơ Gửi Ni
   Nơi Ấy Qu Hương

Với Bạn Xa Qu

 Khc Cng Mẹ v Đất

Cy Si

Ni Với Bng Ma

Chấp Nhận

Đnh Nợ Anh Suốt Đời

Đối Thoại Về Dốc Lết

Hạnh Ca

Khc Ru Lng

Một nh Nhn

Một Thời

Nghn Trng

Ngỡ Bnh Yn

Nhớ Qu

Như Hạt Kim Cương

Nỗi Đợi Tuổi Mười Lăm

Phục Sinh

Tnh Qu

Trong Giấc Mơ

V Người

  Với Sng Dinh
 

 

 


 

 

       
         
           

               Ố I  T H O Ạ I   V Ề   D Ố C   T Ế T
 

-Dốc Lết- ci tn nghe rất ngộ
Dốc cao khng m "lết" hở em?
-Anh cứ gh thăm rồi sẽ biết
"Lết" được khng m lại bận tm?

-Dốc Lết- ci tn nghe rất thương
C g nơi ấy m vấn vương?
-C ct trắng nu hồn lng tử
C em, tnh yu v qu hương

V gi vờn hng dương tc rối
V biển xinh như dải lụa trời
Dốc Lết một lần anh gh lại
Trang thơ sẽ chật cả niềm vui

-Mai mốt anh về thăm Dốc Lết
ong đầy kỷ niệm cất trong tim
Cho anh một cht ring tư nh
Một gc đồi mơ anh với em

-Ct mịn qu chn khng dm bước
Ừ, thi th "một cht ring tư"
ể anh ngơ ngẩn trời, my, nước
Một cht thi ai nỡ chối từ.

P-D-T 1998


 

 

P H Ạ M   D Ạ   T H Ủ Y
Si gn 24-5-03


ịa chỉ lin hệ:
243 Trần Qu Cp
Ninh Ha- Khnh Ha