trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha 1963-1967 (Trung học ệ nhất cấp)
 

 

Thơ

 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

      V  Ự  C      T   H  Ẳ  M     T   H  Ờ  I     G  I  A  N


Cuối cng tờ lịch vẫn rơi
Lm sao nu giữ chuỗi thời gian tri
Lật lại ngy bỗng xa xi
Thi th chẳng lật lại ti lm g.

Lật chăng? Ti lật luống cy
Cng hơi thở đất những ngy gian lao
Gu sng ti tt ruộng cao
Gu giai ti mc trăng vo cng em.

"Tay cầm bầu rượu nắm nem"
Cu ca dao cổ ai đem ướm lng
Ni rằng khng - Chắc được khng?
Người xưa hỡi v chữ đồng v đu?

Thời gian ha kiếp bạc mu
Duyn thơ nặng nợ bng cu gẫm mnh
Đoạn đời một kiếp ph sinh
Ừ thi xin gữi chữ tnh vo thơ.

. 

              P h ạ m  - D u y - T n