trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha 1963-1967 (Trung học ệ nhất cấp)
 

 

Thơ

 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

T  H  Ư     T    N  H    K  H    N  G    G  Ử  I
 

                           
                            

Lạ chưa! Ti viết thư tnh
Viết rồi khng gửi giận mnh - lạ chưa!

Ai yu m vội đn đưa?
Hm nng đi trước ti vừa theo sau
Rụt r khng dm đi mau
Con tim lỗi nhịp - dưới cầu nước tri

Lạ chưa! lng cứ bồi hồi
Mỗi lần mắt liếc để rồi ng lơ...
Đm về thức trắng lm thơ
Sắp hng con chữ bn bờ tương tư.

Gớm nng chẳng ni gi từ
Hm qua qua ng...hnh như theo chồng


 

P h ạ m  - D u y - T n