trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha 1963-1967 (Trung học ệ nhất cấp)
 

 

Thơ

 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

N  H A   T R A N G   X A N H   M I    T R O N G    T I
 

Lu lắm khng về thăm phố biển
Bốn ma vng nắng ngập lối đi
Xc pho vỡ tan- vng vương miện
Em về bn ấy trước ma thi.

Con đường Trần Ph lao xao sng
Biển tht go ln mỗi đm về
Cao đẳng lầu cao trăng gối mộng
Nguyệt lầu thao thức một miền qu.

Hm nay về phố khang trang qu
Nắng trải đường xưa vắng bng em
Nhặt l me bay anh cứ tiếc
o trắng học tr nhớ thương thm.

Ừ nhỉ! Qua rồi vng kỷ niệm
Nha Trang ơi! Xanh mi trong ti
Biển biếc trưa h lim dim ngủ
Mơ thời hoa đỏ chợt ln ngi. 

P h ạ m  - D u y - T n