trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha 1963-1967 (Trung học ệ nhất cấp)
 

 

Thơ

 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

      T  Ặ  N  G      M     A     H  


Ti nhặt xc ve giấu vo trang vở
Chữ viết học tr gửi mộng trắng trong
Ma chia tay rợp đầy hoa phượng đỏ
Bc cai gi cổng khp chắc hoi mong?!

Ti nhớ năm xưa- Nhớ trường, nhớ lớp
Nhớ C, Thầy năm thng tc mu sương
Ti nhớ ma đi khng hẹn ước
Nhớ bạn b bỏ bt- Nhớ qu hương

Gc bể chn trời mong ngy gặp lại
Kiếp nhn sinh dẫu c phủ phng
Thời tuổi trẻ ai khng một lần khờ dại
Tập viết thư tnh- Trốn học- chẳng dm sang!

Sau ba mươi năm mi đầu đ bạc
Xc ve sầu trong vở vẫn cn nguyn
Chiều Phố Biển v tnh nghe gi ht
C một người khỏa sng đứng lm duyn
. 

            P h ạ m  - D u y - T n