trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha 1963-1967 (Trung học ệ nhất cấp)
 

 

Thơ

 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

         Q  U        T     I

        
         


Mẹ ru con cu ca dao đồng nội
Chn chiều mưa- Vịt lội Ninh Ha
My xm Ba Non- Hn Ho đội mũ
Sng chuyển mnh chở nặng hạt ph sa

Con lớn ln pha bn bồi vươn sức trẻ
Thương mẹ gi gạo chợ nước sng
Thuở khốn kh thng ngy tri v định
Hạt thc củ khoai, mồ hi mặn trn đồng

Tạ đất- Tạ Trời- Qu hương khng lẫn vo đu được
(ứng nơi no cũng thấy ni- ni khng cao?)
Cc con mẹ căng dy diều cao hơn ni
ường chn trời- đường mặt đất ho xn xao

Miền kht vọng qu hương xanh ha quyện
Biển- Trời- Sng-Ni kh phi pha
Ra Bắc-vo Nam- ln Ty Nguyn nặng lng lưu luyến
Mu l nem trong i-Mắt-Ninh-Ha


 

         P h ạ m  - D u y - T n