trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha 1963-1967 (Trung học ệ nhất cấp)
 

 

Thơ

 
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

   N  H  Ớ     S    N  G     D  I  N  H
 

Sng Dinh
Xanh biếc đi bờ
Hng tre soi tc
Nghing thơ vo lng
Đi qua mấy nhịp cầu cong
Hai đầu nỗi nhớ
Bềnh bồng lời ru
Đ chiều tch bến
M u
Ng ba con nước
Vụt v l reo
Xao lng
Đi mắt ai neo
M u
Trn bến trong reo
Vọng đ 

    P h ạ m - D u y - T n