trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha 1963-1967 (Trung học ệ nhất cấp)
 

 

Thơ

 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

       M  Ộ  T     B  Ờ      E  M
 

Em ở đất liền nhn ra biển biếc
Đảo phương anh sng vỗ một bờ em
Phong thư xanh nỗi nhớ chảy m đềm
Ngy đi học qua đ ai ngng đợi?
Đ lu lắm - tnh yu khng dm ni

Để đi bờ bồi khuyết chẳng đều nhau
Tiễn anh đi - em gi nhỏ theo sau
M tc gi cứ vn v t o
Em v biết ngy mai ngoi hải đảo
Cht dỗi hờn cong vt ngọn phong ba

Nhỏ của anh thương lắm hỡi Trường Sa
Anh no biết cứ v tnh như biển
Sng đến - sng đi, mặt ghềnh hiển hiện
Đảo phương anh cn đ một bờ em? 

         P h ạ m  - D u y - T n